EPISODE 10 OM TAL

Min slægts efternavn tilbage i tiden set med numerologiske øjne.

Som det sker for mange når man bliver ældre, bliver man interesseret i at finde ud af hvor slægten stammer fra tilbage i tiden. Hvorfra man har sin oprindelige rod. Desværre skete det for mig som for så mange andre, at da interressen kom var mine forældre døde, så oplysninger af den vej var spærret. Derfor tog jeg et kursus i slægtsforskning for at finde ud af hvordan og hvor man kunne søge oplysninger om ens slægt. Derefter forsvandt jeg ned i studiet af kirkebøger, dødslister og adressebøger.

Kort fortalt: Min stamfader var Ude Sørensen Haahr født i 1698 i Kolding. Han blev præst i Ølgod og Strellev sogn fra 1728. Det var han i 60 år og døde 92 år gammel i 1789. Han blev gift med Christine Hansdatter Bruun, datter af rådmanden i Kolding. De fik 15 børn. – 7 sønner og 8 døtre. Ikke alle overlevede dog. Det siges at det var ham der indførte et ekstra H i Haar som hans far hed (tilføjede en 8-energi). Denne navneændring har bestået lige siden. Og derfor er han numerologisk set min stamfader. Min tipoldefar er barnebarn af stamfaderen. Han havde desuden to brødre: Niels Severin Haahr og Jens Pertou Haahr der kunne føre navnet Haahr videre.

 Min mandlige slægtsgren tilbage i 4 led med efternavnet Haahr:  Jeg, far, farfar,oldefar  og tipoldefar.

Skærmbillede 2017-08-28 kl. 09.31.09

Sådan ser mit stamtavle ud meget forenkelt, tilbage i 4 genera- tioner. Det fører til 8 efterkommere. Plus 8 efterkommere fra min kone side. I alt 16 efterkommere for et giftepar. Hvis jeg var gået 7 generationer tilbage i tiden, var det blevet til 128 efterkommere for et giftepar. En vældig masse personer som man ikke umiddelbart tænker på har energimæssigt forbindelse med en.

Dertil skal lægge børn og børnebørn i de enkelte led. Det bliver til en anselig masse mennesker som man er i slægt med. Foruden at mor, mormor, oldemor og tipoldemor også har deres forældre med eventuelle børn.

Et hvert barn har en mor og en far som også har en mor og en far som også osv. osv…. Af disse fire led har: Far – Farfar – Oldefar –Tipoldefar tilsammen 26 børn. Slægtnavnet Haahr er ubrudt siden navnet fik et ekstra H. De kvinder i slægten der ikke blev gift bærer forsat efternavnet Haahr, ellers bliver efternavnet skiftet ud med ægtefællens efternavn. Det var almindeligt før i tiden.

  1. Min far og mor fik 3 børn med efternavn: Filt Simonsen, Larsen og Møller hvor 2 førte Haahr videre.

  2. Min farfar og farmor fik 11 børn. 7 drenge og 4 piger. Den sidste af flokken var min far. Børnene blev født mellem 1890 og 1906 på i alt 16 år. Da farmor holdt op med graviditeter var hun 42 år gammel. Alle børnene overlevede. Personligt kendt jeg hende ikke. Hun døde da jeg var 1 år gammel. Min farfar nåede jeg heller ikke at kende, kun at høre om.

Af drengene blev fire gift og førte efternavnet Haahr videre. Tre af drengene ikke blev gift. Pigerne blev alle gift. De tre piger med de tre brødre: de Blanck. Den sidste pige fik efternavnet Clemmesen.

  1. Min Oldefar og oldemor fik 3 børn med efternavn: Pedersen,Nielsen-Westpfal og Christiansen, hvor 2 førte Haahr videre.

  1. Min tipoldefar og tipoldemor fik en dreng og to piger hvor to førte efternavnet videre. Den ene pige døde i barselseng.

Af 26 børn førte 9 børn efternavnet Haahr videre i de fire genera- tioner. 4 som ikke blev gift eller fik børn standsede slægtsnavnet. Min kone der er døbt Larsen slutter sin slægtgren.

Hvis vi tager børnebørnene med fås et udvalg af forskellige efternavne bl.a. som: Hansen, Pedersen, Kern, Spelling, Jochumsen Sager, Wiberg, Andersen, Jørgensen, Juhl, Bachmann, Kristiansen og Buhl-Pedersen.

Slægten har desuden udenlands indflydelse fra Belgien, Holland og Sverige i de fire led jeg her har anvist.

Som numerolog synes jeg det er interessant at efterforske ens efternavn i forbindelse med sin slægt, fordi det fortæller om en energi sammensætning af tal. Det er ens højere bevidstheds arbejdselementer (mine fødselsdagstal) der i samarbejde med min lavere bevidsthed, repræsenteret ved mit fornavn og efternavn, der har den åndelige opgave af forædle eller finpudse på programmet for at komme videre i sin udvikling. Dette fornavn og efternavn kan ikke slettes. Selv hvis man tager navneforandring som man gerne beslutter når man er blevet et modent menneske i tyverne og trediverne eller måske senere. Da har selve det oprindelige efternavn allerede bidt sig fast i hjernen og er stadig en fast del af ens væsen. Så tro ikke at man starter som en ny person når man får navnskiftet. Man får nogle flere energier som forhåbentlig ikke gør det sværere at opfylde den åndelige opgave man har ifølge skæbnetallene. Der følger en ubevidst negativ side med i den navnetilføjelse man får som kan give en en forkert livsretning, så man gør det sværere for sig selv i sin udviklingsproces, selv om man umiddelbart synes man har succes med den nye energitilførsel. Det er der ikke mange der tænker på.

 En anden ting man også skal huske på hvis man får et andet efternavn med tilføjelser af nogle vokaler og konsonanter, er at man skaber en ny gren af slægten hvis man gifter sig og får børn og dermed mister og skærer den historiske forbindelse til sin oprindelige slægt over. Husk! – Hvis man vil have navneforandring er det ens eget ansvar. Ved forandring vil det være klogeligere at de tre fødselsdagstal indgår positivt i det nye navn. Derved forstærker man netop det bedste man har med sig – vores fødselsdags tre energier som udtrykker det energi-område man er kommet til i sine inkarnationsforløb.

 Ved tilføjelse af en enkelt konsonant H ekstra i efternavnet Haar Skabte præsten Ude Sørensen Haahr en ny slægtsgren midt i 1700-tallet der forsat eksisterer i bedste velgående. Jeg er det 6-led.

1800-tallet.

Det århundrede hvor min slægt i de fire led i Danmark levede i, er i 1800-tallet. Et århundrede fuld af uro og omvæltninger og som medførte stor armod, men også et århundrede med stor kunstnerisk udfoldelse af digtere og malere. Tiden også benævnt ”Den danske Guldalder”.

 Århundredet startede med krigen mod England som direkte stjæler vores flåde som har givet landet et givtigt indkomst gennem ikke mindst oversøisk handel. Det ender derfor med at landet i 1813 går bankerot og fattigdommen breder sig. Og det tager ca. tredive år før landet kommer på fode igen. Min tipoldefar som var søn af herremanden på Lindbjerggård ved Ølgod, fik en stor arv på 1773 rigsdalere da faderen døde i år 1800. Den viste sig desværre ikke at være ret meget værd i de usikre tider og med stor inflation. Han blev løjtnant som søn af det magtfulde borgerskab og var i garnison i Fredericia. Han var ikke i direkte kamp mod englænderne, men danskerne gjorde modstand fra små kystbatterier som skulle holde englænderne fra at gå i land. I 1816 blev han landmåler, som var forbeholdt officerer da de havde lært matematik. Da bønderne blev frie på grund af landboreformen sidst i 1700-tallet og kunne få deres egen jord, skulle hele landet matrikuleres da bønderne nu skulle betale afgifter af deres besiddelser. En vældig opgave som min tipoldefar var med til at løse. De fleste arbejdsopgaver var fra hans hjemegn omkring Ølgod. Jeg har været så heldig at få kopier af mange af hans matrikelkort som er omhyggeligt udført med skriftbetegnelser og underskrevet af ham selv. Da jeg så skriften kom jeg straks til at tænke på min far (det var jo hans oldefar) fordi han skrev på nøjagtig samme måde. Det er en særlig oplevelse at have noget i hånden som en slægtning har lavet for over 170 år siden.

Kort over Odense by fra 1838 med de nye toldgrænser.

Skærmbillede 2017-08-28 kl. 09.57.39

Han giftede sig med en københavnsk købmandsdatter i garnisons- byen Fredericia, hvor hun var bosat hos venner langt fra krigen mod englænderne i København og omegn. Hun døde i barselseng efter nogle år under fødslen af deres andet barn. Tipoldefar blev senere gift igen med en vagtmesters datter fra Fredericia. Hun havde været sekretær for Frederik VII da han var kommandant for garnisonen. Hun var katolik. Det måtte man gerne være i Fredericia fordi byen var en asylfri by da de fleste soldater i garnisonen var fra de katolske lande. Hun flyttede senere til Odense da Frederik VII blev indsat som general guvernør for Fyn af sin far. Her boede tipoldefar da han havde matrikelopgaver for toldvæsnet i Odense.

Tipoldefars datter blev gift i Odense med en skrædder der viste sig både at være voldelig og drikfældig. Hun forlod ham og blev syerske i København. Han blev senere vagabond og solgte bånd og sy-artikler til bønderne på landet. Han endte til sidst på fattig-gården i Odense.

I 1849 var Danmark i blodig krig mod slesvig-holstenerne som ville ud af fællesskabet med Danmark. Danmark vandt bl.a. efter et blodig slag ved Fredericia og der gik en bølge af nationalisme gennem landet som kunsten støttede og ernærede sig af gennem kreativitet.

 Min oldefar som var kommet i lære som urmager i Odense, skulle som led i uddannelsen rejse rundt som naver og få viden og inspiration til nye tiltag inden for faget. Han rejste rundt i Danmark, Tyskland og Polen i seks år. Kom først hjem til Danmark da hans far døde i 1848.

 Der var megen uro i Europa med mange opstande mellem bysamfund og i lande for at få mere selvbestemmelse, inspireret af ”Den franske Revolution”. I Danmark sørgede Frederik VII klogeligt for at lytte til befolkningens røst og grundloven blev vedtaget 5-6-1849. Danmark var blevet et folkestyre. Der kom også religionsfrihed som bl.a. katolikkerne nu nød godt af.

 Oldefar nedsatte sig som urmager i Odense, blev gift og fik børn og flyttede til Fredericia. Her måtte de flygte som resten af indbyggerne fra østrigernes omringning og beskydning af byen under krigen mod prøjserne i 1864.  Familien blev indkvarteret hos en bondemand i Birkum syd for Odense. Efter nogle år flyt- tede de tilbage til Fredericia.

 Min oldemor der var en intelligent pige født i København i 1821, kom i tjeneste hos den kendte skuespiller Michael Wiehe og hans kone Dorte. Senere kom hun i tjeneste hos en kendt søofficer Christian Krieger der boede i Toldbodgade,   hvor hun som jomfru passede deres børn og var veninde med fruen så hun ikke skulle gå alene på indkøb. Søofficeren døde under krigen i 1849 da linieskibet ”Christian VII” sprang i luften i Eckernførde fjord efter en fuldtræffer i krudtmagasinet. Senere blev oldemor gift og bosat i Fredericia hvor hun blev husholderske for den katolsk præst i byen der senere blev den første katolske biskop i Danmark. Hendes datter forsatte som husbestyrinde for de efterfølgende præster.

Nu var der begyndt at dukke mange industrier op på grund af den tekniske revolution der fandt sted i sidste halvdel af 1800-tallet. Her i Fredericia havde oldefar en retsag kørende om mislig- holdelse af min farfars lærekontrakt mod en smed hvor sønnen var i lære. Han vandt sagen og farfar kom i lære i Middelfart i stedet og blev senere ansat på Helsingør skibsværft og alle hans 11 børn blev født i byen. Senere fik han arbejde på knivfabrikken i Rådvad ved Dyrehaven hvor jeg senere blev født. Den gang var der mange svenskere i Danmark grundet arbejdsløshed. De arbejdede på fabrikkerne i Brede-ådalen og svenske piger blev ansat hos de fine familier op ad strandvejen som tjenestepiger. Min far lærte en af disse svenske piger at kende og det blev senere min mor. Hun hed Rydén til efternavn. Her sluttede hendes slægtsgren med efternavnet Rydén.

Det var lidt om min slægt på godt og ondt.

 Prøv selv at søg tilbage i fortiden. Det er meget interessant og man får en anden fortåelse af sig selv.

                              ———————————————-

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnations- forløb. 

Yderligere oplysninger:  Se”VIDENSBANK”

                             ————————————————       

EPISODE 11 handler om at placere min slægt ud fra deres fødselsdage til mit horoskop for at se hvor de befinder sig i mit liv så der kommer en kosmisk dimension i oplevelsen af personerne.  –  Dette er en unik metode som her vil se dagens lys.

 

 

EPISODE 9 OM TAL.

Scan FRØ 2

De nuancerede tal

Et nuanceret tal er et tal som grundtallet er sat sammen af.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.30.24

 

 

 

 

 

Hvert nuanceret tal består af to cifre som lagt sammen bliver et grundtal. De danner i alt et energifokus af tre tal. Talrækkerne kan godt fortsætte med højere værdier f.eks 163/ 1 , i alt fire ciffre. Men så virker tallene spredende i stedet og ikke samlende. Derfor kun tre tal.

De ulige tal: 1 3 5 7 9 kaldes ”elektriske”. De har vækstretning ind mod en selv. Mod ens indre aktivitet. De lige tal: 2   4   6   8 kaldes ”magnetiske”. De har aktivitet i vækstretning ud mod omgivelserne. De to elementer: elektriske og magnetiske er det der skal til for at få en elektromotor til at bevæge sig, til at køre. Da talrækken består af skiftevis lige og ulige tal, af elektriske og magnetiske tal, går der en bevægelse gennem talrækken fra 1 til 9. Denne bevægelse er en vækstbevægelse der i numerologi udtrykker vækstelementer for de forskellige grundtal. Modsat den måde vi normalt bruger tallene på, som vi har lært fra barnsben af, er mængdetal: 1 æble, 2 æbler osv. Hvert grundtal udtrykker i numerologi et vækstbegreb og ikke en mængde.

I hver af grundtallenes række af nuancerede tal, skiftes der mellem lige og ulige tal. Nogle steder er begge tal lige og andre gange er begge tal ulige. Det fortæller noget om energien er aktiv indad mod en selv(ulige), eller aktiv udad mod andre (lige). Grundtallet som jo også skifter mellem lige og ulige tal forstærker skiftevis den udadvendte eller den indadvendte retning.

I hver talrække har nogleaf de nuancerede tal omvendt position: 2882…. 39 93 …. 1441….1661….1881. o,m,a.  F,eks, er 12 = 3 og 21 = 3. Grundtallet 3 er den stærkeste energi og fælles for dem begge. Tallet på tierens position er svagere, men stærkere end tallet på etterens position som er den svageste. Derfor udtrykker 12 og 21 ikke det samme selv om de begge er 3-energi sammenlagt.

I  12 er 1 stærkere end den blødere forstående 2. –  21 giver 2 som tier, et blødere og mere forstående og tolerant energi i udtryk. Da begge er en 3-energi, fortæller den om forskellig måde at udfolde og udtrykke sig på.

I det lige grundtal 4, er to tal med de samme cifre 13 og 31 begge en 4- energi, men på forskellig måde. 13 = 4 (ulige tal) er en stærk målrettet evnerig opbyggelig kraft, hvor 4-tallet er det konstruktive fysiske element der praktisk holder sig til det jordiske. Tallet regnes for det stærkeste opbyggelige tal af alle når det er positivt. Negativt er det meget destruktivt. Hitler var domineret af denne destruktive energi.

31 = 4. Her møder 3 med sine rige erfaring, stærkere end den målrettede 1-er, der under 4-erens konstruktive, fysisk opbyggelige energi gør 4 = 31 til en stædig fighter.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.53.23

I hver talrække er der et dobbelttal. Samme ciffer som tier og som etter. Dobbelttallene er: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. De er særlig stærke i det energiområde de repræsenterer. De har alle forbindelse mellem det metafysiske og det fysiske som bevirker at de er krævende og udfordrende for en. De er alle ”mestertal”, men det er kun 11 og 22  jeg arbejder med i numerologisystemet. Vi er ikke udviklede nok endnu til at få det fulde udbytte af den metafysiske del af andre tal. I min bog ”Esoterisk numerologi” kan du læse om hver af dem foruden de andre nuancerede tal.

Nu vises et horoskop med tilføjelse af de nuancerede tal som supplement til grundtallene. Først grundtallene. Med min egen fødselsdag som eksempel. Er født:

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.57.37

Her ser vi grundtallene i horoskopet, fortløbende i talværdi fra de tre rækker skæbnetal.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.59.09

Herefter er de nuancerede tal placeret ud fra hver grundtal i de ni led. Det gøres på følgende måde.

Først hvordan man udregner de nuancerede tal for de tre skæbnetal. Det første skæbnetal 8 53 er det vigtigste og udgangspunktet for resten af tallene. Det fås på følgende måde: De blå tal lægges sammen i deres højeste talværdi. Et andet eksempel:

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.04.40

I dette eksempel er skæbnetallet 8  62 udgangspunkt for resten af tallene.

Tilbage til første eksempel: Tværsummen af året er 20. Det lægges sammen med månedens tal som er 3. Så bliver resultatet 23. Dette tal lægges sammen med dagens tal som er 30. …. 23 + 30 = 53. Skæbnetallet 8 er derfor nuanceret af 53. Derefter giver de nuancerede tal sig selv ved fortløbende at forhøje talværdien rækken ud: 9 54, 1 55,  2 56  osv. frem.

Det næste skæbnetal fås ved at lægge det nuancerede tal 53 til tallet for måneden som er 3. Det bliver 56 = 11. Derefter giver de nuancerede tal sig selv ved fortløbende at forhøje talværdien rækken ud: 3 57, 4 58,  5 59  osv. frem.

Det tredie skæbnetal fås ved at lægge det nuancerede tal 56 til tallet for dagen som er 30. Det bliver 86 = 5 (56+30). Derefter giver de nuancerede tal sig selv ved fortløbende at forhøje talværdien rækken ud: 6 87,  7 88,  8 89  osv. frem.

Så er opgaven løst og vi har de nuancerede tal for denne person i horoskopet. Det kan se forvirrende ud, men der er en ganske logisk sammenhæng for det vi videre skal bruge denne serie tal i de tre rækker til.                                                              Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.14.55

Alle disse personer og positive og negative begivenheder kan man ved at føre frem eller tilbage til personens  fødselsdag, se hvor energien havner. Eks er personens fader fødtSkærmbillede 2017-07-19 kl. 11.20.54

Ført frem til sønnens fødselsdag gøres på følgende måde. Vi skal finde faderens PÅ-tal denne dag den 30 – 3 – 1937. Det er det afgørende.                                                   3 + 3 +  2 20

Faderens sidste fødselsdag inden den: 30 – 3 – 1937 er 16 – 5 – 1936

7 + 5 + 1 = 13 = 4.  Faderens PÅ-tal er 4 på sønnens fødselsdag.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.32.38Sønnen opfatter faderen ubevidst som en 4 energi. Faderen er i et PÅ 4-år da sønnen bliver født og 4 er en fysisk konstruktiv energi som er et godt år for familieforøgelse. Så er det op til sønnen om han i sine tal for navn og fødselsdag har 4 energien positivt eller negativ. Så kan der ligge konflikter. Da sønnen har 8 meget markant positivt som er en halv 4, så er der ikke de stor udfordringer mellem dem. Faktisk ingen.

Hvis faderen havde fødselsdag den 16 – 2 – 1906, altså før den 30 – 3 –1937. Så ville hans PÅ-tal være tværsummen af hans sidste fødselsdag:  16 + 2 + 1937 = 16 + 2 + 2 (1937) = 2

Man skal huske at ved frem eller tilbageføring fra en person til en anden skal man bruge tværsummen af ens fødselsdag inden den anden har fødselsdag. Ellers vil ens PÅ-tal ikke være indenfor den anden persons PÅ-periode der varer fra fødselsdag til fødselsdag. Derfor er faderens sidste fødselsdag inden sønnes fødsel, den 16 – 5 – 1936. Hvis jeg ville bruge 1937 så ville sønnen jo være født.

__________________________________________________________________________________________________

Her har jeg placeret mor og far, søster og bror ud fra deres fødselsdage.Det er dem som jeg er født til at have et tæt følelsesmæssigt bånd tilSkærmbillede 2017-07-19 kl. 11.37.31

 Min moder står placeret på mit vækstområde (skæbnetallet). Det er godt for mig. Men min mor har så mig i sin FRØ-position på sin fødselsdag. Det er hendes problem. Ingen er dog placeret på min FRØ-position  7 61. Det er godt. Det kunne være et konfliktområde for mig.

Nu tilføjer jeg min hustru og vores to børn, et datter og søn til mit horoskop. Det ser sådan ud
Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.47.17

Alle tre er placeret på et lige grundtal (2, 4, 6). Da mit skæbnetal også er et lige tal 8, er der ikke de store modsætninger til stede. Ægteskabets start falder sammen med min kones placering. Meget usædvanligt og vi har haft guldbryllup.

—————————————-

Da jeg har forsket i min slægt på min faders side, vil jeg placere alle personer: mænd, kvinder, børn tilbage til min tipoldefar og tipoldemor. Her vil de nuancerede tal fortælle om hvor langt fra min nuværende inkarnation de befinder sig. Det er en interessant øvelse fordi der så kommer kosmisk dimension i oplevelsen af personerne. Det vil vises i næste EPISODE.

________________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”.

EPISODE   10  følger senere.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISODE 8 OM TAL.

                Numerologisk grundviden.   –   Tallet 729

Ethvert mennekse der bliver født her i planetens Jordens materien, har en fødselsdato. Det er ligetil. Denne fødselsdato består af tre led:     1. Fødselsår 2. Fødselsmåned. 3. Fødselsdag. De er hver beskrevet ved tal.  En person der f.eks.er født: 16 – 12 – 1952 , bliver de tre led hver især omskrevet til grundtal. Et grundtal er et af de 9 talsymboler numerologien arbejder med: 1 2 3 4 5 6 7 8 9, og som repræsenterer en vækstproces hvor væksten for bevægelsen går fra tallet 1 til 2 til 3 til 4 osv. for at ende ved 9 hvorefter man begynder forfra.

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.15.42

Endvidere: Fødselsdatoen for alle mennsker består af tre væksttal, et for hver led, der sammenlagt bliver til et tal når også dette er reduceret til et grundtal, der benævnes Skæbnetallet. Det ser nu sådan ud:Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.35.17

Skæbnetallet lægges sammen med tallet for månedens grundtal. Det er 3 fordi (9 + 3 =12 = 3). Dette tal lægges sammen med tallet for dagens grundtal. Det er 1 fordi ( 3 + 7 = 1). Så ser det sådan ud med benævnelser.

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.38.58

Fødselsdatoen hos en person, har 3 udfordringer   der i dette tilfælde repræsenterer: – Det åndelige tallet 9 – Det sjælelige: tallet 3 og det fysiske: tallet 1.  Hvis man lægger disse tre tal: 9 + 3 + 1 sammen, får man Måltallet.   Det repræsenterer den talenergi man får forædlet hvis man gør det man skal  (9 + 3 + 1), ud fra det man har (7 + 3 + 8).

Ifølge numerologien har hvert menneske en fødselsdato bestående af tre grundenergier. Disse udtrykker det niveau man er kommet til fra tidligere inkarnationer. De er derfor positive. Repræsenterer, eller er, personens højere bevidsthed. De giver tre udfordringer, manifesteret ved de tre skæbnetal. Disse tre tal lagt sammen bliver til Måltallet som er det energiområde der bliver forædlet hvis man gør det de tre skæbnetal påbyder.Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.44.21Men man eksisterer ikke alene i sin egen verden. Man har forældre, bedsteforældre, har ægtefælle og børn måske, og desuden er der begivenheder i ens liv som er skelsættende som fødsler, dåb, giftermål, død og begravelser eller udefra kommende gevinster og ulykker som vil forandre en i den udviklingsproces man gennemgår i tidens forløb. Altsammen udtrykt ved tal gennem kalenderens årlige gentagende rytme. Derfor skal vi have alle disse forskellige muligheder med som vores liv også er og stedfæste deres position og virkning den dag vi bliver født og vores åndelige arbejdsliv begynder. Derfor ser vores fødselsdag sådan ud:

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.47.45

Ud fra de 9 talsymboler numerologien arbejder med, har personen fået tre skæbnetal ved fødslen som arbejdsområde. De andre 8 tal i hver række er afsat fortløbende i hver række. 9, 1 , 2 osv. 3, 4, 5 osv.  1, 2, 3 osv.   Måltallet: 4, 7, 1 gentaget.  Der er ni forskellige talenergier på de tre planer: 9 på det åndelige. 9 på det sjælelige. 9 på det fysiske plan. I alt 27 = 9 positioner på personens horoskop hvor man ved frem- og tilbageføring (se vidensbank) kan finde hvor på horoskopet personer og begivenheder befinder sig og ud fra dette vurdere forholdet til disse personer og begivenheder, om man har dem placeret positivt eller negativt.Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.52.30

Talrækken lodret ned før skæbnetallene er: 8 2 9 /1. Det repræsenterer fortiden som jeg kalder FRØ. Hvis personer eller begivenheder befinder sig her, er der altid fortidsproblemer der skal afklares så man slipper denne position og fører sig selv frem til skæbnetallene: 9 3 1 /4, som er nutiden, benævnt VÆKST. Den repræsenterer det man skal i nutiden. Det er udfordringen. Her i nutiden. Tallet efter skæbnetallene: 1 4 2 / 7 repræsenterer fremtiden, kaldet HØST, som er resultatet af VÆKST ud fra FRØ. HØST betegnes som positiv, og personer og begivenheder der befinder sig her er positivt placeret og et gode for personens VÆKST. Medens fortiden: FRØ, er en hemsko for personens VÆKST. Der går altså en bevægelse fra FRØ, gennem VÆKST til HØST og videre fremad.

FRØ, VÆKST, HØST betyder at der nu er kommet en tidsdimension ind i personens liv som rækker bagud og fremad ud fra nutiden som personen altid befinder sig i. Det kan give personen en viden og hjælp til at leve sit liv mere bevidst, så personen ikke bliver ført med af ubevidste fortidsønsker som kan gøre livet meget sværere og forlænge livsvejen for vedkommende.

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 14.02.09

Hendes skæbnetal er 7 VÆKST(nutid). Hendes far (a) bror (b) og søster (c) er placeret som 7:  VÆKST , ved frem og tilbageføring fra deres fødselsdage. De er hjælpere i hendes vækst. Hendes mor (d) og hendes store kærlighed Dennis Hatton (e), de er begge 4, som er et konstruktivt element som tøjler hendes følelser i en tryg ramme som harmonerer med hendes to 4-taller i hendes fødselsdag. 8-eren er hendes mand Bror Blixen Finecke (f) der ligger på hendes HØST position. 8 hentyder til at det var et delvis fornuftægteskab og er placeret positivt. Hun har ingen i sin fortidsposition: 6, FRØ. Heldigt for hende da det kan betyde fortidige uafklarede partnerskabs -problemer som erfaringsmæssigt er tunge og svære at håndtere

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 14.06.25

Konklusion: Ethvert menneske der bliver født her i planeten Jordens materie, er født med talenergier fra fødselsåret, fødselsmåneden og fødselsdagen. – Året repræsenterer det åndelige aspekt: kaldet FADEREN. – Måneden: det sjælelige aspekt: kaldet HELLIGÅNDEN. – Dagen: det fysiske aspekt, kaldet SØNNEN.

Da SØNNEN er det fysiske aspekt er det derfor dette aspekt vi især lægger mærke til fordi det repræsenterer vores fysiske person. Det er også den dag vi fejrer. Men det er kun en del af det. Året: FADEREN repræsenterer det kollektive aspekt og denne talenergi har fællesskab med alle andre fra samme år. Plejer at sige at de kommer fra samme sted i universet. Dagen og måneden er delelement af året. Måneden: HELLIGÅNDEN repræsenterer længslen fra SØNNEN efter FADEREN, (det er der han hører til, en stærk binding, husk: fødselsdagen er en del af fødselsåret). Bevægelsen fører gennem måneden fra dagen til året. Derfor repræsenterer månedens talenergi, ”den indre drivkraft personen har for at komme hjem”. Den retning personen vil tage ud fra dagens energi.  Det der ligger nær hjertet for at opnå sit mål: FADEREN.

Fødselsdatoens tre talenergier repræsenterer vores højere bevidsthed og er resultatet af den forædlingsproces man er kommet gennem ens utallige inkarnationer. Det er fra disse tre led man får de første reelle informationer af en person ved en analyse.

Fødselsdatoens tre talenergier omdannet til grundtal fra 1 til 9, fortæller at der er 9 x 9 x 9 = 729 positive muligheder indbyrdes. Disse muligheder giver 729 forskellige udfordringer (skæbnetallene). Alle disse 729 muligheder skal forædles eller forfines gennem vores inkarnationer. Gennem udfordringen fra skæbnetallene og fra dåbsnavnets negative tal som repræsenterer vores lavere bevidsthed. Vi er her nede i planeten Jordens fysiske materie for at rense vores sjæl. 729 jomfrutilstande der skal renses. Hvor mange inkarnationer vi skal gennemleve før vi har gjort vores arbejde færdigt er op til en selv. Vi bliver ikke ”befriet” før vi har gjort dette forædlingsarbejde. Sådan er det. Vi bestemmer selv.

                   ————————————————————————–

Flygtninge og emigranter der søger Danmark for pernanent ophold, er tit i besiddelse af falske papirer der fortæller om en anden fødselsdag og navn af personen end den oprindelige. Det er åndeligt set meget uheldigt for personen at have købt sig til en anden identitet.

 ——————————————————————————————-Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan.        —————————-—————————————————————-  Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

EPISODE   9   FØLGER SENERE.

 

 

EPISODE 7 OM TAL

Spørgsmål som jeg får tit:

Når jeg nu i dette liv har et skæbnetal på 8. Får jeg så i næste inkarnation et skæbnetal på 9 ?

Det kan umiddelbart synes at sådan må det være. Men det er ikke tilfældet.Det er dit fødselsår der skifter en plads frem. Hvis du f. eks. er født et år hvor tværsummen giver grundtallet 3 så får du i næste inkarnation et fødselsår 4, og derefter igen 5, så 6,7,8 osv. Dit skæbnetal i næste inkarnation kan så være 2 eller 5. Det kommer an på hvad måned og dagdu bliver født. Det er året der bestemmer. Det er kernen. Fødselsdagen og fødselsmåneden er delelementer af året. Kernen sender to elektroner ud i forskellig afstand fra sig med forskellig vibration. Fødselsdagen er længst væk og derfor mest fysisk. Det er den vi fejrer når vi har fødselsdag. Fødselsmåneden er vejen tilbage til kernen fra fødselsdagen og fortæller om drivkraften hos personen ud fra fødselsdagen. Man kan sige at dag og måned er statisk og måneden er i fremadrettet bevægelse.
Skærmbillede 2017-05-27 kl. 13.34.10

Dette er vores udviklingsrække der består af de 9 grundtal som symboliserer vores vækst. Bevægelsen går fra 1 til 2 til 3 til 4 osv. osv  Der er to cykler i denne talrække.

1: Vores fysiske cyklus går fra 1 til 7. Angivet ved de røde klammer. De første tre tal repræsenterer JEG-et: 1  2  3.

De næste fire tal: 4  5  6  7, repræsenterer det sociale. Hvor vi ud fra JEG-et gennemlever en social proces sammen med andre (Arbejdspladser, foreninger og lign.) 7-tallet er afslutningen på vores fysiske proces og har opsamlet alle de erfaringer vi har fået gennem de seks led. Det kaldes ”Sindets forædlingstal”.

 Dette sluttal i den fysiske proces går over til den anden cyklus, den kosmiske eller åndelige proces: 7  8  9 , Markeret med blå klammer. Dvs. Den fysiske proces er indeholdt i den åndelige proces hvor 7 er bindeleddet.

Det første tal af hver af de tre led er: 1 , 4 og 7. Det er FRØ-tal som er igangsættende, – kraften for processen i hvert led.

Det andet tal i de tre led, – VÆKST-tal: 2,  5 og 8 er afbalanceringstal hvor man skal bevare ligevægten, afbalancere sig selv så man styrer sin personlige kraft og ikke bliver for selvisk på bekostning af uselviskhed, eller medmennskelig forståelse. – Først mig så dem. Eller først dem og så mig. – Sådan er det for 2–eren i den personlige proces. – 5-eren i den sociale proces og 8 i den åndelige proces.

Det tredje tal, – HØST-tallet: 3 , 6 og 9, er afslutningstal for hver af de tre led. Det repræsenterer det man har fået ud af kraften fra 1, 4 og 7 og afbalanceringen fra 2, 5 og 8. Det sidste tal 9 er afslutningstallet, har alle de andre tals energier i sig. Kaldet også for ” indvielsens tal”. Når man har gennemlevet denne 9 års proces begynder man forfra med FRØ-tallet 1, medtagende de personlige erfaringer man nu har fået.

Nu tilbage til udsagnet. at man får det næste årstal i grundtals værdi når man inkarnerer. F.eks hvis man er født i 1942 = 7 , har man tidligere haft 6 og derefter får man 8 i næste inkarnation og således fremdeles. Et logisk maskineri.

Denne persons inkarnationsforløb er: 6  7  8, som repræsenterer FRØ (6) VÆKST (7) skæbnetallet, og HØST (8). Vedkommende er derfor i slutningen af udviklingsrækken (se nederunder) i afslutningen af den sociale proces til overgangen til den åndelige proces.                                                                        Næste gang begynde vedkommende med fødselsårstal: der er en mere i værdi = grundtal 8. (VÆKST) skæbnetallet. Derfor er 7 (FRØ) og skal ud fra den udfordring skæbnetallet lægger op til, grundtallet 9 (Høst). Næste inkarnation er:  7  8   9

Husk: – Det er ikke skæbnetallet der følger talrækken fra inkarnation til inkarnation, – det er Fødselsårene. Vedkommendes næste tre inkarnationer er alle i området: 7  8  9 i den åndelige proces hvor man kan gøre brug af alle de erfaringer på godt og ondt man har opnået. På den måde bliver man skubbet frem gennem udviklingsrækken fra inkarnation til inkarnation. Det hele foregår automatisk og der bliver ikke foretaget talspring på nogen måde

Fødselsåret er det vigtigste energiområde af alle de talenergier man har med sig når man begynder sin inkarnation. Det er selve navet hvor alt styres fra. Det er her forbindelsen er mellem den overordnede bevidsthed og den fysiske bevidsthed i planeten Jordens fysiske materie.Skærmbillede 2017-05-27 kl. 10.45.59

Husk!   Det er ikke skæbnetallet der følger talrækken fra inkarnation til inkarnation. Man kan få vidt forskellige skæbnetal som udfordring som afspejler ens svage side som man skal arbejde med.

Eksempler på kendte personer for at vise hvordan man kan bruge udviklingsrækken.

 Skærmbillede 2017-05-27 kl. 10.54.24

 

 Hans inkarnationsforløb er: 1 (FRØ) , 2 (VÆKST) og 3 (HØST) . Alle tre tal er indenfor JEG-ets område. Det personlige aspekt. Han er i denne meget personlige inkarnaion i 2 (VÆKST) hvor han vil møde udfordringen af sin mørke side for at afbalancere den for andres skyld og ikke for sin egen skyld. Retningen vil føre ham hen til 3 (HØST) Og dette høstresultat tager han så med til sin næste inkarnation som er: 2   3   4, hvor 2 nu er FRØ. Så bliver grundtallet 3 (fødselsåret). som er er VÆKST og 4 som er HØST. Hans to andre tal  i fødselsdagen: 14 = 5 og måneden 6, befinder sig indenfor det sociale område. De vil også forandre sig til andre talenergier.  Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.02.32Samme inkarnationsforløb:

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.07.29

 

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 7 (FRØ), 8 (VÆKST) og 9 (HØST). Alle tre taler indenfor ALLE´s område. Det kosmiske aspekt. Han er i en afslutningsfase inden han begynder på en ny udviklingsomgang, som så bliver: 8   9  1, Hvor 8 er FRØ,. – Grundtallet 9 som er VÆKST, (fødselsåret) og 1 er HØST som er begyndelsen på en ny rejse gennem talrækken. Han er i denne åndelige inkarnation hvor han vil møde udfordringen af sin mørke side gennem tallet 8, der står for magt og politik i det fysiske realistiske verden. De samlede tre tal: 2   4   8 i hans fødselsdag, er en Pluto-energi der står for dyb og langsom udrensning af omgivelserne. Det kan man også sige at han levede op til. Dog lod han sig føre med, nærmest ustoppelig af sine destruktive kræfter ved tallene 13 = 4 som han havde negativt repræsenteret i sin ubevidste fortid.   Samme inkarnationsforløb

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.13.09

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.17.53

 

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 4 (FRØ), 5 (VÆKST) og 6 (HØST). Alle tre tal er indenfor OS, det sociale område. Det er området hvor mennesker befinder sig socialt med hinanden han bruger sine geniale evner på. Hans fødselsår 5 er også et afbalancetal hvor han bliver konfronteret med sin mørke side. Da 5 også står for kommunikation, skriver han sig ud af det gennem sine fremragende skuespil. – Hans næste inkarnation bliver så: 5, som FRØ. – Grundtallet  6 bliver hans område for VÆKST og 7 bliver Høst. Han vil så bevæge sig ind i det åndelige rum for ALLE. Hvis du ser på alle led i hans fødselsdag, så befinder alle tal sig i området inden for de første 6 led i udviklingsrækken. Samme inkarnationsforløb:

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.22.35

 

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.24.07

 

 

 

 

 

 

Hendes   inkarnationsforløb er 1 (FRØ), 2 (VÆKST) og 3 (HØST). Alle tre tal er indenfor JEG-ets område. Det personlige aspekt. Lige som Donald Trump. Hun vil som ham møde udfordringen af sin mørke side for at afbalancere den for andres skyld og ikke for sin egen skyld. Retningen vil føre hende hen til 3 (HØST). Dette høstresultat tager hun så med til sin næste inkarnation som er: 2   3   4, hvor 2 nu er FRØ. – Fødselsåret bliver så grundtallet 3, som er VÆKST og 4 er HØST. Hun bevæger sig så ind i det sociale rum: OS.  Tallet 11 er et ”mestertal” og skal behandles med stor opmærksomhed da der kan ligge dårligt karma der venter på at forløse sig hvis muligheden kommer. De to grundtal 8 i hendes fødselstal er en stærk positiv kraft med det åndelige aspekt i sig der vil holde hende på rette spor og udvise den medmenneskelighed som hun varverdensberømt for.

Samme inkarnationsforløb:Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.42.27

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.44.57

 

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 9 (FRØ), 1 (VÆKST) og 2 (HØST). Han afslutter et udviklingsforløb på 9 for at starte på en ny vækstproces i det personlige aspekt: 1 og 2 i Jeg-ets område. Alt den erfaring han har opsamlet fra sidste udviklingsproces skal han nu bruge i sin personlige udvikling gennem tallene 1 og 2. Denne erfaring vil han tage med til næste inkarnation hvor 2 bliver (FRØ), 3 bliver (VÆKST) og 4 bliver (HØST). Så vil han bevæge sig ind mod det sosiale område: OS. Til hjælp i denne inkarnation havde han 18 = 9 og 7 fra fødseldagens andre to tal. De er alle fra ALLE-området. Det kosmiske aspekt. Samme inkarnationsforløb

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.51.13

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.56.51

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 5 (FRØ), 6 (VÆKST) og 7 (HØST). Han befinder sig i det sociale område 5 og 6 og er på vej, har retning, mod det kosmiske område 7, området for ALLE. Ikke det værste område at befinde sig i som nybagt præsident for en stor nation. I næste inkarnation vil 6 blive FRØ. 7 vil blive VÆKST (fødselsåret) og 8 vil blive HØST. – Alle hans fødselsdagstal er indenfor det personlige og sociale område. Læg især mærke til at 12 og 21 der begge bliver grundtallet 3 er indenfor JEG-ets område. Det gør ham til en stærk person.

Samme inkarnationsforløb:                                               Skærmbillede 2017-05-27 kl. 12.00.37

 

 

_______________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

    —————————————————————————————–

Prøv selv at placere familie og venner i deres   inkarnationsforløb. Hvor de befinder sig i udviklingsrækken fra 1 – 9. Prøv eventuelt også kendte personer som du har personlig interesse i.

EPISODE 8 følger senere.

 

EPISODE 6 om tal

     82 sekunder.   ………   Bare 82 sekunder.

     Parlamentet angrebet.

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.14.25

Efter 82 sekunder eller 1 minut og 22 sekunder blev hverdagen I det centrale London forvandlet til kaos. På disse 82 sekunder nåede Khalid Massood at dræbe 5 tilfældige mennesker og såre omkring 50 inden han selv blev dræbt af en betjent. Han kørte I en lejet bil bevidst og i høj hastighed ind i en gruppe mennesker der gik på fortovet på broen over Themsen der førte over til Parlamentet I London. Tilfældige mennesker, englændere og turister fra forskellige nationaliteter. En nåede at springe I Themsen og blev senere reddet.

Hvem var Khalid Masood? Navnet henviser til at han var muslim. Det var han også. Han var konverteret til Islam omkring 2006, men han var ikke født muslim. Han var født 52 år tidligere I byen Dartfort I Kent I det sydøstlige England i året 1964. Hans mor hed Janet Elms var blot 17 år og alene da hun fødte ham. Faderen var en ukendt farvet mand. Hans dåbsnavn var Adrian Ellis. Moderen blev senere gift med Philip Russell Ajao og Adrian skiftede navn til Adrian Russell Ajao. Da var han to år. Han kaldte sig senere Adrian Ajao. Han fik en god opdragelse sammen med sine to brødre og kom i skole som den eneste farvede mellem hvide elever.images-1

 

 

 

 

Han klarede sig god og var meget vellidt. Bl.a. god til sport. Men han følte sig som en outsider og han drev væk fra sine skolekammarater da han kom i puperteten og begyndte at ryge cannabis. Vold og småkrimialitet gjorde at han blev arresteret i 1983, 18 år gammel. Han var da i sit skæbneår. Da han var 35 år blev han arresteret igen i en voldssag med “racemæssige overtoner” Han kom i fængsel og udstødt af lokalsamfundet. I fængslet mener man at han blev radikaliseret.

5 år senere blev han gift med en muslim kvinde og fik to børn. Han rejste til Saudi Arabien hvor han i flere år arbejdede som engelsklærer. Da han kom tilbage flyttede han først til Luton og senere til Birmingham med familien.

Navnene:   Han havde adskillige navne i sin levetid. Og brugte mange aliaser foruden det navn han var døbt. Da han konverterede til Islam var det almindeligt at man gav sig selv et navn man syntes passede. Navnet han valgte var Khalid Masood.

Der sker det når man skifter navn, så skifter man også positiv livsretning, men der følger også en negativ livsretning med og andre negative energier som man ikke umiddelbart tænker på. Det oprindelige navn man er givet af forældrene kan man ikke neglisere. Det er lejret i hjernen fra begyndelsen og kan ikke udviskes. Det virker hele livet og passer til den skæbne man oprindelig har fået stukket ud ved sin fødsel. Den skæbne har han stadig, selv om han får andre energier ind i sin bevidsthed ved navneforandring, og de virker og påvirker på godt og ondt. Det er altså ikke godt at få for mange navne. Det skaber indre forvirring om hvem man er. Det er det der sker for ham, at han mister sin identitet. Udadtil virker han stille og rolig, men han får også nogle pludselige raserianfald som gør at han kommer i myndighedernes søgelys på grund af vold og knivstikkeri. På et tidspunkt begynder han at dyrke bodybuilding og jeg tror det er for at have noget fysisk fast (kroppen) at holde sig til. Her er han i hele sin fysiske udstrækning. Han tager også stereorider og indimellem kokain som ikke gør noget som helst bedre.

For at lave en analyse af begivenheden skal man have tre ting. 

  1. 1.  Personens fødselsdag:  25 – 12 – 1964.

    2.  Dagen for begivenheden:  22 – 3 – 2017

    3.   Personens dåbsnavn. Adrian Elms. Her supleret med det navn   han fik da han blev 2 år: Adrian Russell Ajao.

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.31.24

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.33.22

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.37.38

Grundtallene 7  8  6 , er hans positive navnetal. 876 dage efter sin fødselsdag udfører han sin forbryderiske handling.

Terrordagens tal er 8  11(=2) 6, som er hans negative fortidstal.Han har 8 26 positiv som MA-tal for at få ham ud af hans negative fortidstal. Men han går tilbage til sin fortids inkarnation med det negative resultat. Han går mod sin egen udviklingsretning.

Hans negative livsretning: 8    3   1 1 = et af hans udfordringtals (skæbnetal): 11 38 . Han falder derfor tilbage til sin negative fortid som var det han ikke skulle gøre.

Det allervigtigste tal for ham er hans tværsum af året 1964 hvor han er født. Den er 20 og er fantasternes tal. Her er den positiv for at udligne hans negative FE-tal: 20 . Desværre falder han tilbage til sin fortids 20 negativitet og bliver:

En person der beherskes af sin fantasi og af sine virkeligsfjerne planer. Kaldes også HIMMELSTORMER eller DRØMMER.

Det er hans  eget ansvar og ikke omgivelsernes ansvar at han ikke lytter til sin intuition som må fortælle ham at han tager fejl. Nu kommer indvirkningen fra Adrian Russell Ajao. (kun angivet ved de tal som er vigtige).

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.43.00

Dette navn har en livsretning der er: 1     3     4 som er det samme tal som massakredagens grundtal: 4   3   1 ,forstærket af 4 som 22 mestertallet. 1  3  4 er den mest opbyggelige fysiske energi af alle tal, men derimod også det mest destruktive af alle tal. Han bruger den destruktive side, fordi han er en himmelstormer i sit forvrængede syn på tilværelsen. Ved at føre terrordagen tilbage til hans fødselsdag optræder 3  1  4 igen sammen med afslutningstallet 9. Forbrydelsen er afsluttet.

Desuden er Selvets tal i hans navn Adrian Elms 8 134, de samme tal hvor magttallet 8 er sammensat af 134. Det star for hans endelige kollektive mål ifølge hans navn og det må man sige ja til. Målet er nået.

Han blev 52 = 7 år. Dette tal ses som FY-tal negativt I hans andet navn. Når han blev 52 = 7 år stod han over for sin opgave med sin selvskabte forvrængede virkelighedsopfattelse.

Der er lidt endnu: Khalids tal da han udfører sit vilde bilræs er: 1  8  4. Dette tal finds også som MÅLTAL: 4  148  på hans fødselsdag ved tilbageføring fra terrordagen.

DESUDEN:  

Indenfor vise religiøse samfund får man et indvielsesnavn når det er skønnet man er udviklet nok til det. Dette navn består af talenergier som er positive for en. Det underbygger den skænbne man har ved at få et indvielsesnavn som har de samme energier som fødselsdagens tre tal. De repræsenterer det man er kommet til i sine tidligere inkarnationsforløb. Man får derfor forstærket sine positive energier ved en indvielse. Sådan er sammenhænget.

 Mennesker der konverterer til Islam giver sig selv det navn de synes de vil bære uden at vide noget om talenergier i det hele taget. Det skal gå galt og føre på afveje rent åndeligt. Det fører en bort fra sin skæbnebestemte opgave, selv om man synes at hvis man følger Koranen så er alt godt. Det er det altså ikke.

Hvis man skal skifte navn er det eneste der kan anbefales, at skifte så fødselsdagens energier kommer ind i det nye navn og derved opløfter personen I vedkommendes åndelige opgave. Når du bliver født følger der en åndelig opgave med. Det er skæbnetallene.

KONKLUSION: 

Hvad er det der får en intelligent mand til bevidst at udføre sådan en grusom handling, at smadre så mange mennesker med sin lejede bil som muligt inden han selv bliver dræbt. Han ved jo at han ikke overlever. Han var konverteret til Islam og fulgte bare koranens bud om slå de vantro ihjel. Nu var han så martyr og kom i paradis. Troede han selv på det? Eller var det bare et maskeret selvmord fordi han var forvirret over hvem han var og kunne ikke klare livets strabadser mere? Så kunne han ligesom tynde lidt ud I de vantros rækker. Men han vidste jo ikke om der var muslimer blandt de dræbte. Det var fuldstændig tilfældige mennesker. Hvis der var, ville han så alligevel ikke komme I paradis til alle jomfruerne?

Denne talanalyse beror på Pythagoras numerologiske univers. Den fortæller at han for længst har mistet sin inkarnation og han må på den en tur til indtil han lærer det. Han har overgivet sig til sin fortids ubevidste kræfter og det viser alle de terroreksempler på min blog at det er her ondskaben har sit udgangspunkt, fordi de har forvrænget virkeligheden og lever i deres fortid.

Pythagoras Numerologi opstod ca. 600 år før jesus fødsel og islams opståen. Både kirken og islam fornægtede og forbød numerologien fordi den var for afslørende. Det skete I 400-tallet for kirken og i 1000-tallet (400 år efter islam opståen I 622).  I DAG ER DEN KOMMET TILBAGE.

—————————————————————————————-

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK” 

—————————————————————————————-EKSTRA.

EPISODE 5 om tallet 22.

Tyrkiets præsiddent Erdogan har mestertallet 22 = 4 i FE-tallet, negativt der står for den indre ubevidste drivkraft. Han tænker kun på sit eget magtbehov og kan godt finde på at fremtvinge egne synpunkter og idealer med metoder der ikke altid er korrekte, ja ligefrem afvigende og kriminelle. Her ligger despoti, hensynsløshed og ligefrem ondskab og lurer.

EPISODE 4 der bl.a. omhandler tallet 59 = 5 eller 95 = 5 som står for gennemgribende forandring hvor alt er muligt positivt som negativt. Kemal Atatyrk, grundlæggeren af det modern Tyrkiet, omskabte landet til at være et sekulært samfund i året 1922.   95 (= 5) år efter vandt Tyrkiets præsident Erdogan I 2017 en valgsejr hvor forandringen af det sekulære styre bliver lavet om til et religiøst muslimsk styre med Erdogan som enevældig hersker.

For at blive I den samme talsammensætning, så udskrev Theresa May valg den 18 – 4 – 2017 = 5   9   9 / 5 , hvor dagens tal betyder kollektiv forandring. Det er det man går til valg på.

EPISODE 7 følger senere.

 

 

 

EPISODE 5 om tal

Tallet 22 hører til 4-tals gruppen. Grundtallet 4, står for det fysiske håndgribelige og konkrete univers og for kroppen og det håndgribelige. Tallet 13 = 4, står for organisation og omdannelse og er det mest opbyggelige handlingsenergi af alle tallene, men også det mest destuktive hvis 13 = 4 er negativ. Tallet 31 = 4 er en fighter af guds nåde der stædigt overvinder alle forhindringer ved målbevidsthed og tålmodighed. Er desuden stolt og uafhængig.

Tallet 22  –   “Mestertallet”

Tallet 22, kaldet “Global arkitekt” eller den intellektuelle og åndelige bygmester. Det er et dobbelttal og kaldes for et “mestertal”. Det har ligesom dobbelt af alt. Fysisk styrke, arbejdsevne, intelligens, følelser og sans for det konstruktive og desuden er det i besiddelse af visionært udsyn, overblik og vedholdenhed hvis den befinder sig på en positiv plads i navn og fødselsdato. Dens negative side kommer jeg tilbage til.

Talenergien består af to lige tal der sammenlagt bliver til et andet lige tal. Det betyder at energien søger ud mod den omgivende fysiske verden som er dens arbejdsområde. Den er meget fysisk kraftfuld og er katalysator for at forandre verden til et bedre sted at leve. Nye bevægelser er dens stærke side. Kan være modtagelig for direkte vejledning fra universet. Man kan sige at 22 energien samler, forbinder og forvandler. Skaber en ny platform som kræver handlekraft og mod til at rive det gamle ned, hvis det er påkrævet for at bygge noget nyt op.

Mange er I besiddelse af denne kraftfulde konstruktive energi der retter sig Skærmbillede 2017-04-10 kl. 13.50.20mod den fysiske omverden eller samfundet. Derfor er der mange politikere der har 22 enten som fødselsdagstal eller som tværsum i fødselsåret og som er drevet af at forandre samfundet til et bedre sted at leve.

Danske politikere der har denne vedholdende stædige arbejdskraft kan nævnes: Helle Thorning Schmidt: 14 – 12 – 1966 (22).   ….   Ida Auken: 22 – 4 – 1978. Supleret med 4 som månedstal der viser retningen for energien ….   Pernille Skipper: 10 – 7 – 1984 (22).   ….   Pernille Vermund: 3 – 12 – 1975 (22). ….   Johanne Schmidt –Nielsen: 22 – 2 – 1984 (22). Hun har 22 to steder, I sin fødselsdag og i sit fødselsår. Et fint udtryk for den politiske kraft hun er I besiddelse af trods sin unge alder.

Jeg har taget 5 kvindelige politikere med her, fordi vi er på vej ind I kvindernes årtusind. Helle Thorning var også den første valgte kvindelige statsminister I Danmark. Der er selvfølgelig også mænd med 22 energien i Danmark. Prøv selv at finde nogle.

Enkelte eksempler fra udlandet: F.eks David Cameron: 9 – 10 – 1966 (22) og afdøde Charles de Gaulle: 22 – 11 – 1890   ….   og Lenin: 22 – 2 – 1884.

______________________________________________________

4 er arkitekternes tal fordi energien er så fysisk og konstuktiv (en firkant er ligesom et firkantet hus). Den berømte amerikanske arkitekt: Frank Lloyd Wright: 8 – 6 – 1867 (22). (Alle tre led er lige tal). Komponisten Richard Wagner: 22 – 5 – 1813 (13), udfolder 22 energien for fuld udblæsning med sine operaer hvor følelses drama I historiske tableuer har fængslet alle mennesker og stadig gør det. Hans fødselsår er tværsummen 13=4 som underbygger 22 energien. Andre komponister med 22 energien er: Claude Debussy, Franz Liszt og Antonio Vivaldi der desuden er født den 4.

Skærmbillede 2017-04-10 kl. 14.07.01

22 som en katalysator for at forandre den fysiske verden til et bedre sted (eventuelt modtagelig for direkte vejledning fra universet), hører derfor den videnskabelige forsknings verden til. To danske verdensberømte videnskabsfolk har begge 22-energien som drivkraft. Niels Bohr: 7 – 10 – 1885 (22). Udvikling af kvantemekanikken.   ….   H.C . Ørsted: 14 – 8 – 1777 (22). Opdagelsen af elektromagnetismen.

To udenlandske forskere: Max Planck: 23 – 4 – 1858 (22). Grundlæggeren af kvantemekanikken har desuden 4 som månedens tal ….   Marie Curie: 7 – 11 – 1867 (22). Opdagelse af polonium og radium. …. Også videnskabsjournalisten Lone Frank: 22 – 9 – 1966 (22) hører med til focus på den naturvidenskabelige afdeling. Man bliver det man har energi (tal) til.  ……..  To filosoffer der har haft betydning for vores opfattelse af virkeligheden: Thomas Hobbes: 5 – 4 – 1588 (22) med hans statsfilosofi ….   Immanuel Kant: 22 – 4 – 1724 . med hans opdeling af verden i “tingene for os” og “tingene i sig selv”. De har begge 4 som månedens tal der fortæller om energi retningen for det der driver dem.

22-energien er naturligvis også repræsenteret hos forfattere og alle slags kunstnere. Det er bare selv at gå på jagt. To lidt atypiske individer der markerer sig I medieverdenen og som er meget udfarende og provokerende er Clement Kjærsgaard: 20 – 9 – 1975 (22). Her også supleret med 20 som er fantasternes tal.   ….   Linse Kessler: 31 – 3 – 1966 (22), som også har en 4 = 31 som fødselsdag.

___________________________________________________________________

Skæbnetallet er den højere bevidstheds udfordring.

Hvis man har 22 som skæbnetal (tværsummen af fødselsdagens tre led), betyder det at man er pålagt et stort ansvar som kræver alt ens opmærksomhed, hårdt arbejde, tålmodighed og at være ansvarlig for sine handlinger og ikke tage unødvendige risici, men acceptere realiteterne.

Den negative 22-energi.

Hvis man har 22 placeret negativt i sit navn er det et udtryk for at man tidligere har gået “venstrehåndsvejen”. Det kan være meget uheldigt hvis man ikke har nogle positive energier der  kan neutralisere denne energi. Det er ikke altid nok. Mange 22 mennesker har under uheldig indflydelse fra miljø og opvækst fået energien vendt i negative retning ved magtudøvelse.

De er først og fremmest negative ved at være egoistiske, og har manglende forståelse for andre mennesker. Der er meget tilbage at ønske. Først mig så de andre. De tænker kun på sit eget magtbehov og kan godt finde på at fremtvinge egne synpunkter og idealer med metoder der ikke altid er korrekte, ja ligefrem afvigende og kriminelt. Her ligger despoti, hensynsløshed og ligefrem ondskab og lurer.

Eksempler.

Gansteren John Dillinger: 22 – 6 – 1903. Årets tværsum er 13=4   …. Nazisten Rudolf Hess: 26 – 4 – 1894 (22). Måneden er også 4.   ….  Endnu en ganster af de store, Ralph Capone: 22 – 11 – 1974.   ….   Osama bin Laden: 10 – 3 – 1957 (22).   …. Muammar Gaddafi: muslimsk kalender: 22 – 5 – 1361   ….  Den yngste “Boston bomber” Dzhokhars: 22 – 7 – 1993 (22). Her er tværsum af 1993 også 22. (se indlæg Brødrenes brutale bedrifter)  ….   Adam Lanzo, drengen der dræbte 26 mennesker med koldt blod: 22 – 4 – 1992. Måneden er også 4. (Se indlæg: En djævelsk fortælling).    ….   Oscar Pistorius: 22 – 11 – 1986 (se indlæg: Den benløse sprinter).

DESUDEN:   Danmarks fødselsdag, grundlovsdag: 5 – 6 – 1849 (22)   ….    Landet Israels stiftelse: 14 – 5 – 1948 (22)  ….  Romtraktaten vedtaget: 25 – 3 – 1957 (22) ….  Englands ja til EU: 5 – 6 – 1975 (22).

Prøv selv at finde andre store begivenheder.

————————————————————————————-

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

                         —————————————————————————————-

EKSTRA: Suplement til EPISODE 4 om Brexit, hvor tallene 59 = 5  Og 95 = 5 spillede en dominerende rolle. Theresa May var 59 = 5 år da valget om EU forgik. Boris Johnson, udenrigsministeren, havde denne positive navne talrække: 9    5    5 59   [ 9 ]  5

Donald Trump sendte 59 = 5 krydsermisiler mod Luftbasen al-Shayat som en advarsel til Bashar al-Assad. Signaliserer at forandring er på vej.

EPISODE 3 om fantasternes tal 20.   ……    Terroristen: Khalid Masood der angreb parlamentet i London, havde 20 som tværsum i hans fødselsår og 20 negativt som indre drivkraft som FE-tal.

Episode 6 følger senere.

 

EPISODE 4 – ENGLANDS UDMELDELSE AF EU.

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.09.27

Da englænderne valgte at forlade fælleskabet i EU den 23. Juni 2016, skabte det forbløffelse, nærmest panik i de andre EU lande. Hvad var det der skete? Det var nærmest en unaturlig handling der pludselig satte fremtidsudsigterne i Europas videre samarbejde og udvikling på stand by. EU var nærmest i en form for choktilstand. Hvad Nu? Hvad ville fremtiden bringe.

Det var premierminister David Cameron der udskrev valget. Det var ikke fordi han behøvede det, men han havde lovet en afstemning inden hans valgperiode var slut. Han mente det ville give ham mere ro på bagsmækken for han regnede ikke med at befolkningen ville sige nej til fællesskabet. Efter afstemningen valgte han at forlade embedet og trak sig fra sin post.

Han var i en PÅ-9. Afslutningstallet som netop førte til afslutning for ham som premiereminister. Hvis han havde ventet til efter han havde fødselsdag den 9-10-1966 så havde han været fri for afslutningsenergien 9 og var kommet ind i PÅ-1 som står for fremtid og livskraft. Så havde hans chancer været større og EU kunne ånde lettet op. Det var hans egen skyld. Hans eget valg. Derved blev han den udløsende faktor for den rystelse som også rystede han samarbejdspartnere.

OPGAVE:  Jeg spekulerede meget på denne overraskende begivenhed og måtte finde ud af hvad grunden var talmæssigt set der udløste denne begivenhed. Nu er der et talmønster for alle begivenheder. Og alle begivenheder gentager sig på en eller anden måde. Jeg måtte derfor søge i fortiden som er bærer af fremtiden. Hvis man finder et mønster kan man vurdere hvad og hvorfor der skete det der skete. Hvorfor det gik som det gjorde.

Jeg måtte søge i EU for at finde et spor af et mønster.

Romtraktaten blev vedtaget den 25 – 3 — 1957. Her er David Cameron placeret i FRØ position (fortid) PÅ-4 ved tilbageføring, 9 år før han blev født. Dvs. hans fortid som kan give problemer 59=5 år senere i 2016. Nigel Farage som repræsenterede oppositionen som ville forlade EU, var i en PÅ-1. Tallet for en ny begyndelse. Det var som sagt 59 år = 5 siden. Et vigtigt tal som jeg vil komme tilbage til, fordi jeg kom til at huske noget jeg havde skrevet i ”TALMESTEREN” for år tilbage.

MEN FØRST: England var ikke med fra start i EU. Først den 5 – 6 – 1975 sagde de ja til EU. Altså 18 år senere. De har derfor kun været i EU i 41 år=5. Endnu et vigtigt tal. Dagen skæbnetal denne dag (arbejdsområdet) er også Danmarks fødselsdag (grundlovsdag): 6  3  8

David Cameron er denne dato ved tilbageføring til EU starten, i en PÅ-4, i en fysisk opbyggelig konstruktiv energi. Nigel Farages tal denne dag i 1975 er: 2  4  8 / 5. Dette tal er det samme som skæbnetallet (udfordringen): 2 8 4 / 5, på valgdagen i 2016. Det er også det samme tal da David Cameron bliver genvalgt som premierminister den 7 – 5 – 2015. Hans tal denne dag er: 8 4 2 /5 (faktorernes orden er ligegyldig).

HVAD BETYDER  2  4   8 ?  Det er alle lige tal som er feminine og rækker ud mod omgivelser. 2 på det personlige plan. 4 på det sociale plan og 8 på det fælles overordnede plan. Sagt med et enkelt ord betyder det relationer til SAMFUND.

Lidt om  Nigel Farage.             

Født: 3 – 4 – 1964 = 9 4 7 / 2 ….. 7 4 9 /2 er hans tal på valgdatoen ved fremføring fra hans fødselsdag. Det fortæller at det er hans skæbne, hans arbejdsområde der begynder her. Sådan er det programsat. David Cameron er stadig i en PÅ-9, afslutningstallet denne dag hvor valget foregår. Det er afslutningen for ham som han selv er skyld i.

DESUDEN: Tværsummen af 2016, året hvor valget sker, er 2+0+1+6 = 9. Denne tværsum optræder 47. Gang =11(=2) siden år 1000. Husk vi lever i en gentagende 9 år cyklus. Dette tal er Nigel Farage`s skæbnetal, hans arbejdsområde. 4  7  2  9. Det er de samme tal som optræder for ham den dag valget sker om ja eller nej til EU. Energien kommer gentagende langt tilbage i tiden.

Selv om han kun er 11 år da England siger ja til EU så ligger hans skæbne linet op denne dag med det resultat vi nu må erkende.

Endnu en gang: 4   7   9  /  2 , denSkærmbillede 2017-03-15 kl. 13.34.06 dag Theresa May overtog embedet efter David Cameron, skete det den

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.39.31

 Så kom jeg til at tænke på en begivenhed jeg havde skrevet i ”TALMESTEREN” ved gennemgang af 1500-tallet. MARTIN LUTHER. Han hængte 95=5 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Han ville have forandring indenfor den katolske kirke. Han ville ikke lave revolution, men ønskede at komme i dialog for at gøre op med den uheldige retning kirken havde udviklet sig i (dialog som David Cameron også ville). Dagen Martin Luther hængte teserne op var:

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.45.39

1  4  5 optræder to gange og derfor særlig stærk. 14=5 betyder i et ord: Søge FORANDRING. (som også Davids Camerons skæbnetal: 5 41, søge forandring og som var tidslængden på Englands medlemskab i EU (41=5 år).

95=5 teser (mellemregning 14 = 5) betyder i et ord: Søge KOLLEKTIV FORANDRING. Alt er muligt både positivt som negativt. Så her er et opbrud på vej denne dag der fører til adskillelse af kirken i den katolske del og den protestantiske del. Det var en ny bevidsthedsopfattelse der begyndte her så magtstrukturen kunne ændre sig. Husk også at England har været medlem siden 1975, 41 = 5 År siden i EU, som startede for 59=5 år siden.

Teserne på kirkedøren skete for 499 år siden. Når Teresa May udløser paragraf 50 når processen går i gang for udmelding af EU, er det 500 år siden Luther hængte sine 95=5 teser op på kirkedøren i Wittenberg.  I England bevirkede Martin Luthers teser nogle årelange blodige opgør mellem protestanter og katolikker. Det endte med en mellemting: ”Den anglikanske kirke” som har begge de to religiøse retninger i sig.

Kan sammenlignes med Brexit der vil ud af EU, mod Remain som vil forblive i EU. Udmeldelsen ender nok midt imellem, altså en blød landing. Her ligger en historisk gentagelses proces for England.

Det er indviklet, men jeg håber at man kan forstå at det er fortiden der gentager sig uafvendeligt. Men hvad skal man konkludere? Hvad er meningen med ”chokket” når det er så tydeligt at det skal ske? Det må betegnes som en verdenshistorisk begivenhed.

                   ————————————————–

For yderligere at belyse tallet 59 = 5 s forandrings energi, så vil jeg minde om at Danmark frivilligt var medlem af en Union i 59=5 år. Kalmarunionen fra 1389 til 1448 mellem Danmark, Norge og Sverige. Sverige trådte ud af unionen efter 59 =5 år og ingen har formået at samle dem igen.  Som der blev sunget !Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.56.29  Fra Kalmarunionen blev underskrevet: 17 – 6 – 1397, gik der 595 år    (5 9 5 endnu en gang), indtil vi sagde ja til optagelse i EU i en snæver afgørelse i 1972. Vi sagde derimod nej til Maastricht-traktaten i 1992.

Den 18 – 5 – 1993 stemte vi ja til en mindre indflydelse (de fire forbehold). Dagens tal denne dag var: 5 9 5 / 1. Det betød udfordring til en stor forandring.  At det ikke blev et nej denne gang satte kraftige uroligheder i gang på Nørrebro i København. Politiet måtte forsvare sig ved at skyde på demonstarnterne fordi de følte sig i livsfare.

KONKLUSION.

Englænderne er et herrefolk. Det viser deres historie. De bor isoleret fra fastlandet på deres øer og er ikke rigtig orienteret mod samarbejde og solidaritet med de andre europæiske lande, men mere mod deres tidligere kolonier rundt omkring i verden.

Årsagen til Brexit som jeg ville finde, er tidsafstanden på 59=5 år fra EU´s begyndelse hvor David Cameron og Nigel Farage er skæbnebrikker der udløser forandringen. Den ene som taber, den anden som vinder.

Husk det er energien (tallene) der bestemmer udviklingen. Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

—————————————————————————————-Episode 5 følger senere.

 

 

                               

                                       

                                     

                                       

                                                        

EPISODE 3 om tal. 20 – FANTASTERNES TAL.

 FANTASTERNES TAL

I denne brydningstid i overgangen mellem de to årtusinde, 1000- og 2000-tallet, opstår der et magttomrum som medierne især fylder ud ved at bruge to ord. Det er ordene ”populister” og ”populisme” Populister gældende for enkeltprsoner og populisme gældende for politiske partier. Begge handler om magt. Personlig magt og politisk magt. Det betyder at bestræbe sig på at appellere til den brede befolkning netop for at udfylde tomrummet. Populister mener de taler på folkets vegne.

En populist er der også et andet ord for inden for numerologien. Det er at være fantast. Det er tallet 20. Det virker stærkest når tværsummen af fødselsåret er 20, der repræsenterer det kollektive for personen. 2 efterfulgt af 0 fortæller om en stærk helheds- opfattelse og ud fra det, at gå sin personlige vej i det område personen føler sig skabt til, har evner til. Her er det følelserne der styrer, modsat 10 hvor det var det intellektuelle der styrede. Jeg plejer at sige at 0 repræsenterer helheden og er en god forbindelse til de højere magter. Hvis man har 20 som fødselsdag er man fantast på et personligt plan med de evner man har.

Hvad er en fantast? En person der beherskes af sin fantasi og af sine virkeligsfjerne planer. Kaldes også HIMMELSTORMER eller DRØMMER. Fantasteri er det at give sin fantasi frit løb med urealistiske drømme og tanker til følge: HJERNESPIND, INDBILDNING, DAGDRØMMERI.          (Politikens Nudansk Ordbog).

At være fantast er ikke en sygdom. Fantaster kan vi ikke undvære. Deres idéer og fantasi skaber nye tilstande som andre mere tunge i det kan inspireres og have gavn af. Men fantaster er også farlige fordi de har en tendens til at dyrke sig selv og glemme andre mennesker. Mister empatien for andre. Alt for deres idéer. Et eksempel på dette er storsvindleren STEIN BAGGER som er født den 20. Hans intelligens og fantasi og evne til at besnakke folk førte, da han blev afsløret, til 7 års fængsel med en gæld på 1 milliard kroner. Han nåede medens han var på toppen, at få tre priser i 2008 som den dygtiste IT-virksomhed herhjemme.

En anden ”forretningsmand” Klaus Riskjær var født 1955 med tværsummen 20. Han endte også i fængsel, men har nu afsonet.

 ———————————————————————————————————–

EKSEMPLERDe mest aktuelle navne på nulevende personer som er fantaster med tværsummen 20 i deres fødselsår der prøver at udfylde magttområdet er:

Skærmbillede 2017-02-14 kl. 15.27.21USA`s præsident: DONALD TRUMP. Født 1946 (=20) .….. UKIPs formand NIGEL FARAGE, der står bag BREXIT, Englands udmelding af EU. Født 1964 (=20)   ……   Brexits Udenrigsminister. BORIS JOHNSON. Født 1964 (=20). De talte alle folkets sag.

Dansk Folkeparti som også bliver betegnet som populistisk er: PETER SKAARUP, født 1964 (=20). …. SØREN ESPERSEN, født den 20. …. SØREN KRARUP, født: 1937 (=20).

   Vores egen statsminister: LARS LØKKE RASMUSSEN, kaldet den lille svindler af Mogens Lykketoft, er født: 1964 (=20). … INGER STØJBJERG, født: 1973 (=20)  …   SØREN PIND, født den 20.  Og adskillige flere i regeringen.

Den tyske socialdemokrat MARTIN SCHULZ der netop er valgt til at stille op til et tyske valg mod kansleren Angela Merkel til efteråret er født 20 – 12 – 1955. Han har 20 kollektivt og 20 personligt. Ekstra stærk 20-energi. Han bliver også kaldet den tyske Trump.

 Det fører hen til en anden politiker der har det på samme måde, uden dog at sammenligne dem. Det er franskmanden: JEAN-MARIE LE PEN, Født: 20 – 6 – 1964. Skaberen af ”Front Nationale”. Han har også 20 kollektivt og 20 personligt. To gange der forstærker hans nærmest rablende urealistiske teorier. F.eks. Fransk udmeldelse af EU. Geninførelse af dødsstraf. Censur på kunst og m.a. Han er dømt for at kalde gaskamrene i Nazisternes KZ-lejre for en detalje. Han blev smidt ud af sit eget parti af sin datter Marine le Pen som derefter overtog formandsposten i ”Front National.”

En anden politiker der døde inden han skulle for en dommer for krigsforbrydelser mod menneskeheden var SLOBODAN MILOSEVIC, født den 20. Hans ide om at skabe et Storserbien bevirkede at han ville smide kosovo-albanere ud af deres land hvoraf de fleste var muslimer.

 Iraks præsident SADDAM HUSSEIN, født 1937 (=20). Han blev fanget under den amerikanske invasion i 2003. Hængt i 2006

 Andre politikere der har markeret sig i verdenshistorien i 1900-tallet er: WINSTON CHURCHILL født: 1874 (=20). …. FRANCISCO FRANCO født: 1892 (=20). …. MUSSOLINI født: 1883 (=20) …GEORG W. BUSH født: 1946 (=20). …. BILL CLINTON født: 1946 (=20).

Den mest uhyggelige person hvis gerninger skabte store traumer for Europa på grund af hans voldelige fantasterier er: ADOLF HITLER. Han er også født den 20. Hans fantasifulde teorier som Anders Brevik var meget inspireret af, fik lov at blomstre i opløsnings- tendenserne i Tyskland efter 1.verdenskrig, hjulpet på vej af stor arbejdsløshed, inflation og fattigdom.

 Tallet 20s energi er et skabende udgangspunkt for kunstnere, filosoffer, malere og andre kreative mennesker der kréerer idéer og ting ud fra deres fantasi og intellektuelle forestillinger. I flæng kan nævnes.Skærmbillede 2017-02-14 kl. 15.31.14

Filosoffen VOLTAIRE født: 1694 (=20) …. Maleren WILLIAN BLAKE født: 1757 (=20) …. Maleren JOAN MIRO født den 20.   …. Maleren ANDY WARHOL født: 1928 (=20). …. Forfatteren HONORE´de BALZAC: født den 20. …. Forfatteren FRANZ KAFTA født: 1883 (=20). …. Digteren ARTHUR RIMBAUD født den 20. …. Filmskaberen JØRGEN LETH født: 1937 (=20) og mange mange flere.

 Inden for fodbold kan nævnes MICHAEL LAUDRUP født: 1964 (=20)   ….   Landstræner RICHARD MØLLER NIELSEN født: 1937 (=20).   …. Fodboldlegenden GEORGE BEST født: 1946 (=20). Og mange andre.Det var deres personlige idéer og evner der drev dem. Har man 20 i sin fødselsdag er man altid nyskabende.

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

—————————————————————————————–

Episode 4 følger senere. Se også episode 1 og 2. De hænger sammen.

 SPØRGSMÅL: Er du fantast? Prøv at finde 20-taller hos dig selv i din fødselsdag, dit navn eller skæbnetal. Både negativt som positivt. Har du nogen i familien der er 20 energien og hvis du kender din slægt bagud, så prøv at finde dem.

Søg på internettet om du kan finde andre personer end dem jeg har nævnt i artiklen MED TALLET 20 I FØDSELSDAGEN ELLER TVÆRSUMMEN AF ÅRET!   –    Det er en god øvelse.

      ———————————————————————————————–

EKSTRA: Det ser ud til ud fra denne artikel at årgangen fra 1946 og 1964 markerer sig hos personer der er med til at definere den politiske magt i verden.   ….   Donald Trump´s skæbnetal er foruden han selv er født i 1946: 4   1   6 / 11. Det giver ham en stor hjælp til at klare sin personlige arbejdsopgave (skæbnetal). DET DER VENTES AF HAM.

 

 

EPISODE 2 om tal. 1-energien kontra 2-energien

2-energien  kontra   1-energien

Vi lever i en polariseret tid i spændingsfeltet mellem energien 1 og energien 2. Det skyldes overgangen mellem de to årtusinder 1000-tallet til 2000-tallet. Et voldsomt skift som vi skal helt tilbage til energiændringen mellem de første 999 år og 1000-tallet (se senere) for at forstå konsekvenserne. En ny begyndelse for en ny kollektiv energi som langsomt vil tage over og vil lade den gamle kollektive energi tilbage.

 Den gamle energi er 1-energien som er styrende for alle nulevende der er født i 1900-tallet. Dem der er født her i dette årtusind, dvs. de 16 årige er født under 2-energien. Og det er en helt anden energiform som rammer de nye mennesker i deres kollektive sind som er ens for alle der fremefter bliver født. Der var en svag antydning af energiens virkning i 200-tallet.

Vi kan alle mærke at der er noget nyt på vej som gør os nervøse men også spændte for hvordan fremtiden vil udvikle sig. Vi må se i øjnene at forandringer er på vej. Det kan virke som tab for noget der har været opbygget længe og givet tryghed som nu skal erstattes med noget andet som vi er usikker overfor.

Hvad er forskelen på 1- og 2-energien når skiftet kan føre til så voldsomme forandringer? Og husk! Det er energien (tallene) der styrer vores handlinger, derfor skal vi have respekt for den.

———————————————————————————————————————————–  

1-energien er en magtfuld lederenergi. Er intellektuel, målrettet, nysgerrig, videnskabelig energi. Derfor er 1900-tallet med en kollektiv 1 energi der hvor der er gjort de største og mest betydningsfulde videnskabelige opdagelser I vores historie. Den er maskulin i sit væsen.       Negativt  er den meget destruktiv. Især under modstand hvor den ikke kan udfolde sig. Hvis den ikke har kontrol og bestemmer, bliver den destrutiv over for at andre ikke skal få det, den ikke selv kan få og kontrollere. Den vil bestemme.

2-energien er ikke en lederenergi, men går først og fremmest ind for samarbejde. Derfor er den mere diplomatisk og forstår modsætninger bedre end 1-energien og derfor ikke ekstrem på nogen måde. Den søger balancen. Intet må være skjult. Den er feminin og mere åndelig end 1-energien. 2000-tallet er derfor kvindernes årtusind som afløsning for det maskuline årtusind. Vi ser allerede hvordan kvinder gør sig gældende indenfor alle dele af samfundslivet. Negativt kan den let lade sig forføre og manipulere over for stærkere personer (1-energien) og giver sig så selv skylden i sine fejltagelser. Taber derved selvtilliden og bliver indadvendt

  ———————————————————————————————————————–

DESUDEN:   2-energien begyndte allerede omkring 1950 at gøre sig gældende. Energien skifter ikke fra den ene dag til den anden. Den tager tilløb ved et så stor forandring som et skift er fra det ene årtusind til det næste årtusind.

Efter enden på Hitlers regime og nederlaget var reelt, satte de to fjender: Tyskland og Frankrig sig sammen med Benelux-landene og dannede en Stål- og Kulunion. Man gik fra fjendskabets destruktion (tallet 1) til samarbejde (tallet 2). Den nye energi var begyndt at virke. Samarbejdet førte senere til fællesmarkedet og sluttelig EU, som Danmark tiltrådte i 1972 og i dag har 28 medlemslande. Samtidig skete der det at 1-energien langsomt begyndte at forsvinde og det medførte at europæiske autoritære stater og diktaturer gik i opløsning og blev afløst af demokratier. Portugal, Spanien, Grækenland og Sovjetunionen faldt stille og roligt sammen. Det medførte at ”Jerntæppet” rustede og alle de kommunistiske diktaturer bag dette tæppe blev frie og tilsluttede sig senere EU-fællesskabet. Det var en direkte konsekvens af energiskiftet. Senere kom så ”Det arabiske Forår” i Tunesien, Libyen, Ægypten, Yemen og Syrien hvor man også ville have selvbestemmelse og samarbejde. Ikke alle var dog modne til at samarbejde bl.a. på grund af indbyrdes forskellige religiøse opfattelser. Denne proces er dog ikke færdig.   I Ukraine endte det med at splitte landet i to dele da de ville gøre sig fri af russisk dominans.da de ikke måtte samarbejde med EU.

Det der sker nu er, at dem der sidder på magten, som er 1-mennesker, vil bevare kontrollen og eventuelt ødelægge det som de ikke vil acceptere. Det er den voldsomme spænding vi alle lever i mellem de to energiformer. De vil søge tilbage til fortiden for at få kontrol, modsat udviklingsretningen.

Eksempler: Putin der søger tilbage til sit lands storhedstid og annekterede Krim. Donald Trump som vil gøre USA stor igen som det var i gamle dage. USA først som han har erklæret. England der vil melde sig ud af EU og søge tilbage til ”Det gamle kendte England”, til deres storhedstid. Ikke noget med samarbejde her. England vil bevare kontrollen. Ungarn og Polen er lunkne over for EU-fælleskabet. Reminicencer fra kommunisttiden. Marine le Pen vil melde Frankrig ud af EU og Nato hvis hun kommer til magten. ”Dansk Folkeparti” og ”Nye borgerlige” der blev dannet efteråret 2015 vil ud af EU. Flygtningekrisen fik EU-samarbejdet til at smuldre da en fælles strategi om grænsekontrol omkring EU, led nederlag. I stedet søgte hvert land at skærme sig selv mod indvandring. Bevare kontrollen.

Syriens præsident Bashar al-Assad som hellere vil ødelægge sit land end miste kontrollen ved samarbejde. Det gælder stort set alle de arabiske lande som er delt op i forskellige grupper der ikke vil samarbejde, men alle vil have kontrol. De kæmper alle mod udviklings energien og går langsomt og sikkert kaos i møde. Afdøde Osama bin Laden søgte tilbage til Islams fortid. Hans bevægelse: Al Qaeda og udbrydergruppen Isis gør det samme. De vil destruere alt som forhindrer dem at opnå det. De muslimske lande er kommet til år 1438 ud fra deres kalenders start i år 622. Energien for dem vil skifte i år 1500 som er 2077 i vores kalender.

Først omkring 2030 og frem er 2-mennesker politiske bevidste til at styre vores udvikling og efter 2050 vil der ikke være mange 1-mennesker tilbage som har nogen stor indflydelse. 1-energiens fælleskraft bliver mere og mere udtyndet. Man vil dog på det personlige plan stadig have en aktiv 1-energi. Så sidst i dette århundret er den kollektive 2-energi altdominerende. Det sidste del af ethvert århundrde i vores historie er det mest harmoniske og har fundet sin form inden den møder det næste århundredes energi skift. Sådan er den historiske udvikling. Læs ”Talmesteren”

Forrige store energiskift.

Ved det forrige store energi-skift mellem det første 999 år til start på 1000-tallet skete der det at tanken begyndte at blive dominerende på troens bekostning. Mennesket bevægede sig ind i individualismens årtusinde. Vi havde det højeste årstal med tre cifre (999) og begynder nu med det laveste årstal med fire cifre (1000). Det var første gang at energien er styret af fire cifre.

1-energiens målrettethed og stærke selvstændighedstrang og intellektuelle videnskabelige ånd bevirkede at universiteter begyndte at dukke op i hele Europa i år 1000 og fremefter. Der kom en heftig kamp mod kirken og den gejstlige magt som ville kontrollere menneskenes sind. I denne strid hvor kritik fik mere og mere plads blev mange modige videnskabsmænd slået ihjel ifølge kirken, på grund af deres vranglære, inden oplysningstiden havde sejret og gjort mennesket fri til selv at bestemme over dere tro og tanker.

Husk det er energien der bestemmer.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”.

——————————————————————————————-

Episode 3 følger senere. Se også 1.

 SPØRGSMÅL: Prøv selv at tjekke hvor du har dine 1- og 2-energier positivt eller negativt i dit navn, fødselsdato og skæbnetal (arbejdsområdet). Læg desuden mærke til hvad der ligger bag dine egne valg og forståelse af: 1- eller 2-energien, og hvad og hvem der samfunds- og magtpolitisk fører sig frem for samarbejde (2) eller isolation (1) i den politiske verden.

 

 

 

 

 

Episode 1 om tal. …….. Tallene 1, 10 og 19 = 1.

Tallene 1, 10 og 19 = 1.  Vi er nu begyndt på et nyt år fulde af forventning, men også lidt nervøst over hvad året vil bringe, ikke bare personligt, men også samfundspolitisk.

2016 var et 9 år (2+0+1+6 = 9). Et afslutningsår som forberedelse på en ny 9 års cyklus. Det har været et turbulent år, tænk bare på valget af Donald Trump. Englands udmelding af EU. Ruslands aggressioner og kuppet i Tyrkiet. Alle fire ting som får mange til at vurdere om EU har en fortsat mulighed for at overleve. Og så naturligvis ikke at glemme krigen i Syrien og de store flygtningestrømme og terrorhandlingerne i Tyskland og Frankrig.

Det nye år vi begynder på: 2017 (2+0+1+7) = 10, er ikke bare et 1 år men et 10 år. 1 betyder at energien er en særlig fremadrettet kraft, en lederenergi som er målrettet og kontrollerende og meget selvstændig, 1 efterfulgt af 0 fortæller desuden om en stærk helhedsopfattelse og ud fra det at gå sin egen vej. Jeg plejer at sige at 0 repræsenterer helheden og er en god forbindelse til de højere magter. 10 hedder ”reformatoren” med en særlig åndelig mission. Martin Luther var født den 10. Calvin også. Osama bin Laden var også født den 10. Han ville tilbage til det oprindelige Islam.

Denne stærke målrettede intellektuelle energi har Putin som månedens tal i sin fødselsdag der fortæller om den retning der driver ham. Han har ønske om at reformere. Han fødselsår er 1952 = 8, der også er hans PÅ-8 indtil han har fødselsdag igen. Det er desuden hans Høsttal (fremtiden), et fysisk realistisk politisk magttal. Året tegner meget positivt for Putin. Tallet 10 og 8 fortæller om to stærke fysiske magttal som også er krigens tal.

 Han står klar til at møde Amerikas Præsident Donald Trump og vil prøve at teste ham af for at finde ud af hvor langt han kan gå. Bl. a. hans engagement i europæisk sikkerhed. Putin hader EU og er uberegnelig med hvad han vil gøre.

 Modstanderen Donald Trump har også 10 repræsenteret, men som indre drivkraft (FE-tallet) ud fra sit navn. Desuden er hans skæbnetal 4 40 som fortæller om at han er og skal være en rebel.

Det er hans udfordring. Det er helt uforudsigeligt hvordan året vil spænde af i deres møde da Trump som ikke er politiker, men forretningsmand, desuden er styret af sine følelser og ikke af sit intellekt. Han ønsker at gøre Amerika stor igen.

Putin, den tidligere KGB agent, er en intelligent realpolitiker der vil tilbage til Ruslands tidligere storhed. Det har han en stærk ambition om. Befolkningens velfærd kommer i anden række. Begge vil tilbage på fortidens storhed. Nogle datoer der dukker op i deres indbyrdes politik dem imellem i året der kommer, kan talmæssigt fortælle hvordan det vil spænde af.

 Donald Trump er i en PÅ-2 og skifter til PÅ-3 når han har fødselsdag den: 14. Juni. – Putin skifter til PÅ-9 den: 7. oktober.images-1

               Så er det om at finde en grimasse der kan passe!

David Camerom havde også 10 som månedens tal lige som Putin. Han havde også et ønske om reformer inden for EU. Desværre var han i afslutningstallet PÅ-9, da valget han selv udskrev den 23. Juni, gjorde at det kiksede. Hvis han havde ventet til efter han havde fødselsdag den 9. oktober med at udskrive valg så var han blevet en PÅ-1. Så var det gået anderledes for ham. Og Brexit var ikke blevet til noget. I stedet er det efterfølgeren Teresa May der skal løse udmeldelses problemerne. Hun har også 10, reformatortallet som månedens tal. Desuden er hun født den 1. Så hun har en ekstra målrettet energi for at løse problemerne til Englands fordel.

 Lederen af Skotland Nicola Sturgion som ikke vil følge England ud af EU er født den 1. som Teresa May. Her er en konfrontation i vente mellem de to statsledere.

 Angela Merkel som jo er en af Teresa Mays modstandere i EU er født i 1954 = 1 19, så hun er også en kraftfuld modstander som vil have orden og kontrol. Hun er desuden den eneste regeringsleder der også åbenlyst viser humanisme sammen med afgående Barack Obama. Angela Merkel har også sit lands image at tænke på. Derfor gik det lidt skævt for hende da flygtningene invaderede Tyskland. Her svigtede kontrollen i mødet med andres lidelser. Det blev hun voldsomt skældt ud for.

 Hvad der sker med Frankrig er stadig uvist. Der skal være valg den 7. maj og det bliver nok Francois Fillon der vinder 1. valgomgang. Han har de bedste tal denne dag. Hans fødselsår er også 1 19 som Angela Merkel. Hans hårdeste konkurrent Marine le Pen, har en fortidsdag på valgdagen og dagen har hun ikke selv valgt.

I Holland skal der også være valg. Her er den kontroverselle Geert Wilders, der vil forbyde Koranen, også på valg. Han er født i 1963 som er 1 19, som Angela Merkel og Francois Fillon. Dette tal betyder ud over at være en 1-energi, at man vil være tilstede hvor det sker. I centrum af begivenhederne.

 Tyrkiets præsident: Tayyip Erdogan har også 1 19 som sit fødeår (1954). Han er desuden i en PÅ-1 og vil ved en forfatningsændring i april få udbygget sin reelle magt. Han har flertal i parlamentet.

Han var udsat for et kup da han lige var kommet i en PÅ-1. Hvis kuppet var sket kort tid før da han var i en PÅ-9 (afslutningsenergien) så havde han mødt sin skæbne. Nu derimod er det ham der kan hovere.

Præsident Viktor Orban i Ungarn, som har givet EU så mange bryderier, fordi han meget bevidst vil modarbejde det liberale demokrati, har også 1 19 som fødeår (1963).

——————————————————————————————————–

Starten på en ny 9 års cyklus med tallet 10, lægger derfor op til konfrontationer mellem parterne på kryds og tværs. Det kræver dialog for at løse problemerne, men hvis alle vil have deres vilje kan dialogen mellem dem blive vanskelig. Svære forhandlinger venter. 1-tals energien er negativt meget destruktiv. Hvis dialogen ikke har den tilsigtede virkning, så hellere ødelægge det der står i vejen for en, så andre ikke får den ønskede gevinst. Den vinkel skal med. Sådan er 1-energien også. Vi afventer spændt og lidt nervøst måske også hvad året bringer.

Hvad siger konstellationen 1 : 1 mellem to personer.

En dynamisk konstellation for begge. Ønsker begge de samme ting på samme tid. Må prøve at harmonisere hinandens personlighed.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

——————————————————————————————————————————————

Episode 2 følger senere.

Spørgsmål: Kontrollér om du har 1-tallet eller 10-tallet eller 1 19, positivt eller negativt repræsenteret i din fødselsdato eller skæbnetal. Det er godt at vide. Findes ved at tage tværsummen af fødselsdagen og reducere tallet til et grundtal fra 1 til 9.