EPISODE 5 om tal

Tallet 22 hører til 4-tals gruppen. Grundtallet 4, står for det fysiske håndgribelige og konkrete univers og for kroppen og det håndgribelige. Tallet 13 = 4, står for organisation og omdannelse og er det mest opbyggelige handlingsenergi af alle tallene, men også det mest destuktive hvis 13 = 4 er negativ. Tallet 31 = 4 er en fighter af guds nåde der stædigt overvinder alle forhindringer ved målbevidsthed og tålmodighed. Er desuden stolt og uafhængig.

Tallet 22  –   “Mestertallet”

Tallet 22, kaldet “Global arkitekt” eller den intellektuelle og åndelige bygmester. Det er et dobbelttal og kaldes for et “mestertal”. Det har ligesom dobbelt af alt. Fysisk styrke, arbejdsevne, intelligens, følelser og sans for det konstruktive og desuden er det i besiddelse af visionært udsyn, overblik og vedholdenhed hvis den befinder sig på en positiv plads i navn og fødselsdato. Dens negative side kommer jeg tilbage til.

Talenergien består af to lige tal der sammenlagt bliver til et andet lige tal. Det betyder at energien søger ud mod den omgivende fysiske verden som er dens arbejdsområde. Den er meget fysisk kraftfuld og er katalysator for at forandre verden til et bedre sted at leve. Nye bevægelser er dens stærke side. Kan være modtagelig for direkte vejledning fra universet. Man kan sige at 22 energien samler, forbinder og forvandler. Skaber en ny platform som kræver handlekraft og mod til at rive det gamle ned, hvis det er påkrævet for at bygge noget nyt op.

Mange er I besiddelse af denne kraftfulde konstruktive energi der retter sig Skærmbillede 2017-04-10 kl. 13.50.20mod den fysiske omverden eller samfundet. Derfor er der mange politikere der har 22 enten som fødselsdagstal eller som tværsum i fødselsåret og som er drevet af at forandre samfundet til et bedre sted at leve.

Danske politikere der har denne vedholdende stædige arbejdskraft kan nævnes: Helle Thorning Schmidt: 14 – 12 – 1966 (22).   ….   Ida Auken: 22 – 4 – 1978. Supleret med 4 som månedstal der viser retningen for energien ….   Pernille Skipper: 10 – 7 – 1984 (22).   ….   Pernille Vermund: 3 – 12 – 1975 (22). ….   Johanne Schmidt –Nielsen: 22 – 2 – 1984 (22). Hun har 22 to steder, I sin fødselsdag og i sit fødselsår. Et fint udtryk for den politiske kraft hun er I besiddelse af trods sin unge alder.

Jeg har taget 5 kvindelige politikere med her, fordi vi er på vej ind I kvindernes årtusind. Helle Thorning var også den første valgte kvindelige statsminister I Danmark. Der er selvfølgelig også mænd med 22 energien i Danmark. Prøv selv at finde nogle.

Enkelte eksempler fra udlandet: F.eks David Cameron: 9 – 10 – 1966 (22) og afdøde Charles de Gaulle: 22 – 11 – 1890   ….   og Lenin: 22 – 2 – 1884.

______________________________________________________

4 er arkitekternes tal fordi energien er så fysisk og konstuktiv (en firkant er ligesom et firkantet hus). Den berømte amerikanske arkitekt: Frank Lloyd Wright: 8 – 6 – 1867 (22). (Alle tre led er lige tal). Komponisten Richard Wagner: 22 – 5 – 1813 (13), udfolder 22 energien for fuld udblæsning med sine operaer hvor følelses drama I historiske tableuer har fængslet alle mennesker og stadig gør det. Hans fødselsår er tværsummen 13=4 som underbygger 22 energien. Andre komponister med 22 energien er: Claude Debussy, Franz Liszt og Antonio Vivaldi der desuden er født den 4.

Skærmbillede 2017-04-10 kl. 14.07.01

22 som en katalysator for at forandre den fysiske verden til et bedre sted (eventuelt modtagelig for direkte vejledning fra universet), hører derfor den videnskabelige forsknings verden til. To danske verdensberømte videnskabsfolk har begge 22-energien som drivkraft. Niels Bohr: 7 – 10 – 1885 (22). Udvikling af kvantemekanikken.   ….   H.C . Ørsted: 14 – 8 – 1777 (22). Opdagelsen af elektromagnetismen.

To udenlandske forskere: Max Planck: 23 – 4 – 1858 (22). Grundlæggeren af kvantemekanikken har desuden 4 som månedens tal ….   Marie Curie: 7 – 11 – 1867 (22). Opdagelse af polonium og radium. …. Også videnskabsjournalisten Lone Frank: 22 – 9 – 1966 (22) hører med til focus på den naturvidenskabelige afdeling. Man bliver det man har energi (tal) til.  ……..  To filosoffer der har haft betydning for vores opfattelse af virkeligheden: Thomas Hobbes: 5 – 4 – 1588 (22) med hans statsfilosofi ….   Immanuel Kant: 22 – 4 – 1724 . med hans opdeling af verden i “tingene for os” og “tingene i sig selv”. De har begge 4 som månedens tal der fortæller om energi retningen for det der driver dem.

22-energien er naturligvis også repræsenteret hos forfattere og alle slags kunstnere. Det er bare selv at gå på jagt. To lidt atypiske individer der markerer sig I medieverdenen og som er meget udfarende og provokerende er Clement Kjærsgaard: 20 – 9 – 1975 (22). Her også supleret med 20 som er fantasternes tal.   ….   Linse Kessler: 31 – 3 – 1966 (22), som også har en 4 = 31 som fødselsdag.

___________________________________________________________________

Skæbnetallet er den højere bevidstheds udfordring.

Hvis man har 22 som skæbnetal (tværsummen af fødselsdagens tre led), betyder det at man er pålagt et stort ansvar som kræver alt ens opmærksomhed, hårdt arbejde, tålmodighed og at være ansvarlig for sine handlinger og ikke tage unødvendige risici, men acceptere realiteterne.

Den negative 22-energi.

Hvis man har 22 placeret negativt i sit navn er det et udtryk for at man tidligere har gået “venstrehåndsvejen”. Det kan være meget uheldigt hvis man ikke har nogle positive energier der  kan neutralisere denne energi. Det er ikke altid nok. Mange 22 mennesker har under uheldig indflydelse fra miljø og opvækst fået energien vendt i negative retning ved magtudøvelse.

De er først og fremmest negative ved at være egoistiske, og har manglende forståelse for andre mennesker. Der er meget tilbage at ønske. Først mig så de andre. De tænker kun på sit eget magtbehov og kan godt finde på at fremtvinge egne synpunkter og idealer med metoder der ikke altid er korrekte, ja ligefrem afvigende og kriminelt. Her ligger despoti, hensynsløshed og ligefrem ondskab og lurer.

Eksempler.

Gansteren John Dillinger: 22 – 6 – 1903. Årets tværsum er 13=4   …. Nazisten Rudolf Hess: 26 – 4 – 1894 (22). Måneden er også 4.   ….  Endnu en ganster af de store, Ralph Capone: 22 – 11 – 1974.   ….   Osama bin Laden: 10 – 3 – 1957 (22).   …. Muammar Gaddafi: muslimsk kalender: 22 – 5 – 1361   ….  Den yngste “Boston bomber” Dzhokhars: 22 – 7 – 1993 (22). Her er tværsum af 1993 også 22. (se indlæg Brødrenes brutale bedrifter)  ….   Adam Lanzo, drengen der dræbte 26 mennesker med koldt blod: 22 – 4 – 1992. Måneden er også 4. (Se indlæg: En djævelsk fortælling).    ….   Oscar Pistorius: 22 – 11 – 1986 (se indlæg: Den benløse sprinter).

DESUDEN:   Danmarks fødselsdag, grundlovsdag: 5 – 6 – 1849 (22)   ….    Landet Israels stiftelse: 14 – 5 – 1948 (22)  ….  Romtraktaten vedtaget: 25 – 3 – 1957 (22) ….  Englands ja til EU: 5 – 6 – 1975 (22).

Prøv selv at finde andre store begivenheder.

————————————————————————————-

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

                         —————————————————————————————-

EKSTRA: Suplement til EPISODE 4 om Brexit, hvor tallene 59 = 5  Og 95 = 5 spillede en dominerende rolle. Theresa May var 59 = 5 år da valget om EU forgik. Boris Johnson, udenrigsministeren, havde denne positive navne talrække: 9    5    5 59   [ 9 ]  5

Donald Trump sendte 59 = 5 krydsermisiler mod Luftbasen al-Shayat som en advarsel til Bashar al-Assad. Signaliserer at forandring er på vej.

EPISODE 3 om fantasternes tal 20.   ……    Terroristen: Khalid Masood der angreb parlamentet i London, havde 20 som tværsum i hans fødselsår og 20 negativt som indre drivkraft som FE-tal.

Episode 6 følger senere.

 

EPISODE 4 – ENGLANDS UDMELDELSE AF EU.

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.09.27

Da englænderne valgte at forlade fælleskabet i EU den 23. Juni 2016, skabte det forbløffelse, nærmest panik i de andre EU lande. Hvad var det der skete? Det var nærmest en unaturlig handling der pludselig satte fremtidsudsigterne i Europas videre samarbejde og udvikling på stand by. EU var nærmest i en form for choktilstand. Hvad Nu? Hvad ville fremtiden bringe.

Det var premierminister David Cameron der udskrev valget. Det var ikke fordi han behøvede det, men han havde lovet en afstemning inden hans valgperiode var slut. Han mente det ville give ham mere ro på bagsmækken for han regnede ikke med at befolkningen ville sige nej til fællesskabet. Efter afstemningen valgte han at forlade embedet og trak sig fra sin post.

Han var i en PÅ-9. Afslutningstallet som netop førte til afslutning for ham som premiereminister. Hvis han havde ventet til efter han havde fødselsdag den 9-10-1966 så havde han været fri for afslutningsenergien 9 og var kommet ind i PÅ-1 som står for fremtid og livskraft. Så havde hans chancer været større og EU kunne ånde lettet op. Det var hans egen skyld. Hans eget valg. Derved blev han den udløsende faktor for den rystelse som også rystede han samarbejdspartnere.

OPGAVE:  Jeg spekulerede meget på denne overraskende begivenhed og måtte finde ud af hvad grunden var talmæssigt set der udløste denne begivenhed. Nu er der et talmønster for alle begivenheder. Og alle begivenheder gentager sig på en eller anden måde. Jeg måtte derfor søge i fortiden som er bærer af fremtiden. Hvis man finder et mønster kan man vurdere hvad og hvorfor der skete det der skete. Hvorfor det gik som det gjorde.

Jeg måtte søge i EU for at finde et spor af et mønster.

Romtraktaten blev vedtaget den 25 – 3 — 1957. Her er David Cameron placeret i FRØ position (fortid) PÅ-4 ved tilbageføring, 9 år før han blev født. Dvs. hans fortid som kan give problemer 59=5 år senere i 2016. Nigel Farage som repræsenterede oppositionen som ville forlade EU, var i en PÅ-1. Tallet for en ny begyndelse. Det var som sagt 59 år = 5 siden. Et vigtigt tal som jeg vil komme tilbage til, fordi jeg kom til at huske noget jeg havde skrevet i ”TALMESTEREN” for år tilbage.

MEN FØRST: England var ikke med fra start i EU. Først den 5 – 6 – 1975 sagde de ja til EU. Altså 18 år senere. De har derfor kun været i EU i 41 år=5. Endnu et vigtigt tal. Dagen skæbnetal denne dag (arbejdsområdet) er også Danmarks fødselsdag (grundlovsdag): 6  3  8

David Cameron er denne dato ved tilbageføring til EU starten, i en PÅ-4, i en fysisk opbyggelig konstruktiv energi. Nigel Farages tal denne dag i 1975 er: 2  4  8 / 5. Dette tal er det samme som skæbnetallet (udfordringen): 2 8 4 / 5, på valgdagen i 2016. Det er også det samme tal da David Cameron bliver genvalgt som premierminister den 7 – 5 – 2015. Hans tal denne dag er: 8 4 2 /5 (faktorernes orden er ligegyldig).

HVAD BETYDER  2  4   8 ?  Det er alle lige tal som er feminine og rækker ud mod omgivelser. 2 på det personlige plan. 4 på det sociale plan og 8 på det fælles overordnede plan. Sagt med et enkelt ord betyder det relationer til SAMFUND.

Lidt om  Nigel Farage.             

Født: 3 – 4 – 1964 = 9 4 7 / 2 ….. 7 4 9 /2 er hans tal på valgdatoen ved fremføring fra hans fødselsdag. Det fortæller at det er hans skæbne, hans arbejdsområde der begynder her. Sådan er det programsat. David Cameron er stadig i en PÅ-9, afslutningstallet denne dag hvor valget foregår. Det er afslutningen for ham som han selv er skyld i.

DESUDEN: Tværsummen af 2016, året hvor valget sker, er 2+0+1+6 = 9. Denne tværsum optræder 47. Gang =11(=2) siden år 1000. Husk vi lever i en gentagende 9 år cyklus. Dette tal er Nigel Farage`s skæbnetal, hans arbejdsområde. 4  7  2  9. Det er de samme tal som optræder for ham den dag valget sker om ja eller nej til EU. Energien kommer gentagende langt tilbage i tiden.

Selv om han kun er 11 år da England siger ja til EU så ligger hans skæbne linet op denne dag med det resultat vi nu må erkende.

Endnu en gang: 4   7   9  /  2 , denSkærmbillede 2017-03-15 kl. 13.34.06 dag Theresa May overtog embedet efter David Cameron, skete det den

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.39.31

 Så kom jeg til at tænke på en begivenhed jeg havde skrevet i ”TALMESTEREN” ved gennemgang af 1500-tallet. MARTIN LUTHER. Han hængte 95=5 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Han ville have forandring indenfor den katolske kirke. Han ville ikke lave revolution, men ønskede at komme i dialog for at gøre op med den uheldige retning kirken havde udviklet sig i (dialog som David Cameron også ville). Dagen Martin Luther hængte teserne op var:

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.45.39

1  4  5 optræder to gange og derfor særlig stærk. 14=5 betyder i et ord: Søge FORANDRING. (som også Davids Camerons skæbnetal: 5 41, søge forandring og som var tidslængden på Englands medlemskab i EU (41=5 år).

95=5 teser (mellemregning 14 = 5) betyder i et ord: Søge KOLLEKTIV FORANDRING. Alt er muligt både positivt som negativt. Så her er et opbrud på vej denne dag der fører til adskillelse af kirken i den katolske del og den protestantiske del. Det var en ny bevidsthedsopfattelse der begyndte her så magtstrukturen kunne ændre sig. Husk også at England har været medlem siden 1975, 41 = 5 År siden i EU, som startede for 59=5 år siden.

Teserne på kirkedøren skete for 499 år siden. Når Teresa May udløser paragraf 50 når processen går i gang for udmelding af EU, er det 500 år siden Luther hængte sine 95=5 teser op på kirkedøren i Wittenberg.  I England bevirkede Martin Luthers teser nogle årelange blodige opgør mellem protestanter og katolikker. Det endte med en mellemting: ”Den anglikanske kirke” som har begge de to religiøse retninger i sig.

Kan sammenlignes med Brexit der vil ud af EU, mod Remain som vil forblive i EU. Udmeldelsen ender nok midt imellem, altså en blød landing. Her ligger en historisk gentagelses proces for England.

Det er indviklet, men jeg håber at man kan forstå at det er fortiden der gentager sig uafvendeligt. Men hvad skal man konkludere? Hvad er meningen med ”chokket” når det er så tydeligt at det skal ske? Det må betegnes som en verdenshistorisk begivenhed.

                   ————————————————–

For yderligere at belyse tallet 59 = 5 s forandrings energi, så vil jeg minde om at Danmark frivilligt var medlem af en Union i 59=5 år. Kalmarunionen fra 1389 til 1448 mellem Danmark, Norge og Sverige. Sverige trådte ud af unionen efter 59 =5 år og ingen har formået at samle dem igen.  Som der blev sunget !Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.56.29  Fra Kalmarunionen blev underskrevet: 17 – 6 – 1397, gik der 595 år    (5 9 5 endnu en gang), indtil vi sagde ja til optagelse i EU i en snæver afgørelse i 1972. Vi sagde derimod nej til Maastricht-traktaten i 1992.

Den 18 – 5 – 1993 stemte vi ja til en mindre indflydelse (de fire forbehold). Dagens tal denne dag var: 5 9 5 / 1. Det betød udfordring til en stor forandring.  At det ikke blev et nej denne gang satte kraftige uroligheder i gang på Nørrebro i København. Politiet måtte forsvare sig ved at skyde på demonstarnterne fordi de følte sig i livsfare.

KONKLUSION.

Englænderne er et herrefolk. Det viser deres historie. De bor isoleret fra fastlandet på deres øer og er ikke rigtig orienteret mod samarbejde og solidaritet med de andre europæiske lande, men mere mod deres tidligere kolonier rundt omkring i verden.

Årsagen til Brexit som jeg ville finde, er tidsafstanden på 59=5 år fra EU´s begyndelse hvor David Cameron og Nigel Farage er skæbnebrikker der udløser forandringen. Den ene som taber, den anden som vinder.

Husk det er energien (tallene) der bestemmer udviklingen. Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

—————————————————————————————-Episode 5 følger senere.

 

 

                               

                                       

                                     

                                       

                                                        

EPISODE 3 om tal. 20 – FANTASTERNES TAL.

 FANTASTERNES TAL

I denne brydningstid i overgangen mellem de to årtusinde, 1000- og 2000-tallet, opstår der et magttomrum som medierne især fylder ud ved at bruge to ord. Det er ordene ”populister” og ”populisme” Populister gældende for enkeltprsoner og populisme gældende for politiske partier. Begge handler om magt. Personlig magt og politisk magt. Det betyder at bestræbe sig på at appellere til den brede befolkning netop for at udfylde tomrummet. Populister mener de taler på folkets vegne.

En populist er der også et andet ord for inden for numerologien. Det er at være fantast. Det er tallet 20. Det virker stærkest når tværsummen af fødselsåret er 20, der repræsenterer det kollektive for personen. 2 efterfulgt af 0 fortæller om en stærk helheds- opfattelse og ud fra det, at gå sin personlige vej i det område personen føler sig skabt til, har evner til. Her er det følelserne der styrer, modsat 10 hvor det var det intellektuelle der styrede. Jeg plejer at sige at 0 repræsenterer helheden og er en god forbindelse til de højere magter. Hvis man har 20 som fødselsdag er man fantast på et personligt plan med de evner man har.

Hvad er en fantast? En person der beherskes af sin fantasi og af sine virkeligsfjerne planer. Kaldes også HIMMELSTORMER eller DRØMMER. Fantasteri er det at give sin fantasi frit løb med urealistiske drømme og tanker til følge: HJERNESPIND, INDBILDNING, DAGDRØMMERI.          (Politikens Nudansk Ordbog).

At være fantast er ikke en sygdom. Fantaster kan vi ikke undvære. Deres idéer og fantasi skaber nye tilstande som andre mere tunge i det kan inspireres og have gavn af. Men fantaster er også farlige fordi de har en tendens til at dyrke sig selv og glemme andre mennesker. Mister empatien for andre. Alt for deres idéer. Et eksempel på dette er storsvindleren STEIN BAGGER som er født den 20. Hans intelligens og fantasi og evne til at besnakke folk førte, da han blev afsløret, til 7 års fængsel med en gæld på 1 milliard kroner. Han nåede medens han var på toppen, at få tre priser i 2008 som den dygtiste IT-virksomhed herhjemme.

En anden ”forretningsmand” Klaus Riskjær var født 1955 med tværsummen 20. Han endte også i fængsel, men har nu afsonet.

 ———————————————————————————————————–

EKSEMPLERDe mest aktuelle navne på nulevende personer som er fantaster med tværsummen 20 i deres fødselsår der prøver at udfylde magttområdet er:

Skærmbillede 2017-02-14 kl. 15.27.21USA`s præsident: DONALD TRUMP. Født 1946 (=20) .….. UKIPs formand NIGEL FARAGE, der står bag BREXIT, Englands udmelding af EU. Født 1964 (=20)   ……   Brexits Udenrigsminister. BORIS JOHNSON. Født 1964 (=20). De talte alle folkets sag.

Dansk Folkeparti som også bliver betegnet som populistisk er: PETER SKAARUP, født 1964 (=20). …. SØREN ESPERSEN, født den 20. …. SØREN KRARUP, født: 1937 (=20).

   Vores egen statsminister: LARS LØKKE RASMUSSEN, kaldet den lille svindler af Mogens Lykketoft, er født: 1964 (=20). … INGER STØJBJERG, født: 1973 (=20)  …   SØREN PIND, født den 20.  Og adskillige flere i regeringen.

Den tyske socialdemokrat MARTIN SCHULZ der netop er valgt til at stille op til et tyske valg mod kansleren Angela Merkel til efteråret er født 20 – 12 – 1955. Han har 20 kollektivt og 20 personligt. Ekstra stærk 20-energi. Han bliver også kaldet den tyske Trump.

 Det fører hen til en anden politiker der har det på samme måde, uden dog at sammenligne dem. Det er franskmanden: JEAN-MARIE LE PEN, Født: 20 – 6 – 1964. Skaberen af ”Front Nationale”. Han har også 20 kollektivt og 20 personligt. To gange der forstærker hans nærmest rablende urealistiske teorier. F.eks. Fransk udmeldelse af EU. Geninførelse af dødsstraf. Censur på kunst og m.a. Han er dømt for at kalde gaskamrene i Nazisternes KZ-lejre for en detalje. Han blev smidt ud af sit eget parti af sin datter Marine le Pen som derefter overtog formandsposten i ”Front National.”

En anden politiker der døde inden han skulle for en dommer for krigsforbrydelser mod menneskeheden var SLOBODAN MILOSEVIC, født den 20. Hans ide om at skabe et Storserbien bevirkede at han ville smide kosovo-albanere ud af deres land hvoraf de fleste var muslimer.

 Iraks præsident SADDAM HUSSEIN, født 1937 (=20). Han blev fanget under den amerikanske invasion i 2003. Hængt i 2006

 Andre politikere der har markeret sig i verdenshistorien i 1900-tallet er: WINSTON CHURCHILL født: 1874 (=20). …. FRANCISCO FRANCO født: 1892 (=20). …. MUSSOLINI født: 1883 (=20) …GEORG W. BUSH født: 1946 (=20). …. BILL CLINTON født: 1946 (=20).

Den mest uhyggelige person hvis gerninger skabte store traumer for Europa på grund af hans voldelige fantasterier er: ADOLF HITLER. Han er også født den 20. Hans fantasifulde teorier som Anders Brevik var meget inspireret af, fik lov at blomstre i opløsnings- tendenserne i Tyskland efter 1.verdenskrig, hjulpet på vej af stor arbejdsløshed, inflation og fattigdom.

 Tallet 20s energi er et skabende udgangspunkt for kunstnere, filosoffer, malere og andre kreative mennesker der kréerer idéer og ting ud fra deres fantasi og intellektuelle forestillinger. I flæng kan nævnes.Skærmbillede 2017-02-14 kl. 15.31.14

Filosoffen VOLTAIRE født: 1694 (=20) …. Maleren WILLIAN BLAKE født: 1757 (=20) …. Maleren JOAN MIRO født den 20.   …. Maleren ANDY WARHOL født: 1928 (=20). …. Forfatteren HONORE´de BALZAC: født den 20. …. Forfatteren FRANZ KAFTA født: 1883 (=20). …. Digteren ARTHUR RIMBAUD født den 20. …. Filmskaberen JØRGEN LETH født: 1937 (=20) og mange mange flere.

 Inden for fodbold kan nævnes MICHAEL LAUDRUP født: 1964 (=20)   ….   Landstræner RICHARD MØLLER NIELSEN født: 1937 (=20).   …. Fodboldlegenden GEORGE BEST født: 1946 (=20). Og mange andre.Det var deres personlige idéer og evner der drev dem. Har man 20 i sin fødselsdag er man altid nyskabende.

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

—————————————————————————————–

Episode 4 følger senere. Se også episode 1 og 2. De hænger sammen.

 SPØRGSMÅL: Er du fantast? Prøv at finde 20-taller hos dig selv i din fødselsdag, dit navn eller skæbnetal. Både negativt som positivt. Har du nogen i familien der er 20 energien og hvis du kender din slægt bagud, så prøv at finde dem.

Søg på internettet om du kan finde andre personer end dem jeg har nævnt i artiklen MED TALLET 20 I FØDSELSDAGEN ELLER TVÆRSUMMEN AF ÅRET!   –    Det er en god øvelse.

      ———————————————————————————————–

EKSTRA: Det ser ud til ud fra denne artikel at årgangen fra 1946 og 1964 markerer sig hos personer der er med til at definere den politiske magt i verden.   ….   Donald Trump´s skæbnetal er foruden han selv er født i 1946: 4   1   6 / 11. Det giver ham en stor hjælp til at klare sin personlige arbejdsopgave (skæbnetal). DET DER VENTES AF HAM.

 

 

EPISODE 2 om tal. 1-energien kontra 2-energien

2-energien  kontra   1-energien

Vi lever i en polariseret tid i spændingsfeltet mellem energien 1 og energien 2. Det skyldes overgangen mellem de to årtusinder 1000-tallet til 2000-tallet. Et voldsomt skift som vi skal helt tilbage til energiændringen mellem de første 999 år og 1000-tallet (se senere) for at forstå konsekvenserne. En ny begyndelse for en ny kollektiv energi som langsomt vil tage over og vil lade den gamle kollektive energi tilbage.

 Den gamle energi er 1-energien som er styrende for alle nulevende der er født i 1900-tallet. Dem der er født her i dette årtusind, dvs. de 16 årige er født under 2-energien. Og det er en helt anden energiform som rammer de nye mennesker i deres kollektive sind som er ens for alle der fremefter bliver født. Der var en svag antydning af energiens virkning i 200-tallet.

Vi kan alle mærke at der er noget nyt på vej som gør os nervøse men også spændte for hvordan fremtiden vil udvikle sig. Vi må se i øjnene at forandringer er på vej. Det kan virke som tab for noget der har været opbygget længe og givet tryghed som nu skal erstattes med noget andet som vi er usikker overfor.

Hvad er forskelen på 1- og 2-energien når skiftet kan føre til så voldsomme forandringer? Og husk! Det er energien (tallene) der styrer vores handlinger, derfor skal vi have respekt for den.

———————————————————————————————————————————–  

1-energien er en magtfuld lederenergi. Er intellektuel, målrettet, nysgerrig, videnskabelig energi. Derfor er 1900-tallet med en kollektiv 1 energi der hvor der er gjort de største og mest betydningsfulde videnskabelige opdagelser I vores historie. Den er maskulin i sit væsen.       Negativt  er den meget destruktiv. Især under modstand hvor den ikke kan udfolde sig. Hvis den ikke har kontrol og bestemmer, bliver den destrutiv over for at andre ikke skal få det, den ikke selv kan få og kontrollere. Den vil bestemme.

2-energien er ikke en lederenergi, men går først og fremmest ind for samarbejde. Derfor er den mere diplomatisk og forstår modsætninger bedre end 1-energien og derfor ikke ekstrem på nogen måde. Den søger balancen. Intet må være skjult. Den er feminin og mere åndelig end 1-energien. 2000-tallet er derfor kvindernes årtusind som afløsning for det maskuline årtusind. Vi ser allerede hvordan kvinder gør sig gældende indenfor alle dele af samfundslivet. Negativt kan den let lade sig forføre og manipulere over for stærkere personer (1-energien) og giver sig så selv skylden i sine fejltagelser. Taber derved selvtilliden og bliver indadvendt

  ———————————————————————————————————————–

DESUDEN:   2-energien begyndte allerede omkring 1950 at gøre sig gældende. Energien skifter ikke fra den ene dag til den anden. Den tager tilløb ved et så stor forandring som et skift er fra det ene årtusind til det næste årtusind.

Efter enden på Hitlers regime og nederlaget var reelt, satte de to fjender: Tyskland og Frankrig sig sammen med Benelux-landene og dannede en Stål- og Kulunion. Man gik fra fjendskabets destruktion (tallet 1) til samarbejde (tallet 2). Den nye energi var begyndt at virke. Samarbejdet førte senere til fællesmarkedet og sluttelig EU, som Danmark tiltrådte i 1972 og i dag har 28 medlemslande. Samtidig skete der det at 1-energien langsomt begyndte at forsvinde og det medførte at europæiske autoritære stater og diktaturer gik i opløsning og blev afløst af demokratier. Portugal, Spanien, Grækenland og Sovjetunionen faldt stille og roligt sammen. Det medførte at ”Jerntæppet” rustede og alle de kommunistiske diktaturer bag dette tæppe blev frie og tilsluttede sig senere EU-fællesskabet. Det var en direkte konsekvens af energiskiftet. Senere kom så ”Det arabiske Forår” i Tunesien, Libyen, Ægypten, Yemen og Syrien hvor man også ville have selvbestemmelse og samarbejde. Ikke alle var dog modne til at samarbejde bl.a. på grund af indbyrdes forskellige religiøse opfattelser. Denne proces er dog ikke færdig.   I Ukraine endte det med at splitte landet i to dele da de ville gøre sig fri af russisk dominans.da de ikke måtte samarbejde med EU.

Det der sker nu er, at dem der sidder på magten, som er 1-mennesker, vil bevare kontrollen og eventuelt ødelægge det som de ikke vil acceptere. Det er den voldsomme spænding vi alle lever i mellem de to energiformer. De vil søge tilbage til fortiden for at få kontrol, modsat udviklingsretningen.

Eksempler: Putin der søger tilbage til sit lands storhedstid og annekterede Krim. Donald Trump som vil gøre USA stor igen som det var i gamle dage. USA først som han har erklæret. England der vil melde sig ud af EU og søge tilbage til ”Det gamle kendte England”, til deres storhedstid. Ikke noget med samarbejde her. England vil bevare kontrollen. Ungarn og Polen er lunkne over for EU-fælleskabet. Reminicencer fra kommunisttiden. Marine le Pen vil melde Frankrig ud af EU og Nato hvis hun kommer til magten. ”Dansk Folkeparti” og ”Nye borgerlige” der blev dannet efteråret 2015 vil ud af EU. Flygtningekrisen fik EU-samarbejdet til at smuldre da en fælles strategi om grænsekontrol omkring EU, led nederlag. I stedet søgte hvert land at skærme sig selv mod indvandring. Bevare kontrollen.

Syriens præsident Bashar al-Assad som hellere vil ødelægge sit land end miste kontrollen ved samarbejde. Det gælder stort set alle de arabiske lande som er delt op i forskellige grupper der ikke vil samarbejde, men alle vil have kontrol. De kæmper alle mod udviklings energien og går langsomt og sikkert kaos i møde. Afdøde Osama bin Laden søgte tilbage til Islams fortid. Hans bevægelse: Al Qaeda og udbrydergruppen Isis gør det samme. De vil destruere alt som forhindrer dem at opnå det. De muslimske lande er kommet til år 1438 ud fra deres kalenders start i år 622. Energien for dem vil skifte i år 1500 som er 2077 i vores kalender.

Først omkring 2030 og frem er 2-mennesker politiske bevidste til at styre vores udvikling og efter 2050 vil der ikke være mange 1-mennesker tilbage som har nogen stor indflydelse. 1-energiens fælleskraft bliver mere og mere udtyndet. Man vil dog på det personlige plan stadig have en aktiv 1-energi. Så sidst i dette århundret er den kollektive 2-energi altdominerende. Det sidste del af ethvert århundrde i vores historie er det mest harmoniske og har fundet sin form inden den møder det næste århundredes energi skift. Sådan er den historiske udvikling. Læs ”Talmesteren”

Forrige store energiskift.

Ved det forrige store energi-skift mellem det første 999 år til start på 1000-tallet skete der det at tanken begyndte at blive dominerende på troens bekostning. Mennesket bevægede sig ind i individualismens årtusinde. Vi havde det højeste årstal med tre cifre (999) og begynder nu med det laveste årstal med fire cifre (1000). Det var første gang at energien er styret af fire cifre.

1-energiens målrettethed og stærke selvstændighedstrang og intellektuelle videnskabelige ånd bevirkede at universiteter begyndte at dukke op i hele Europa i år 1000 og fremefter. Der kom en heftig kamp mod kirken og den gejstlige magt som ville kontrollere menneskenes sind. I denne strid hvor kritik fik mere og mere plads blev mange modige videnskabsmænd slået ihjel ifølge kirken, på grund af deres vranglære, inden oplysningstiden havde sejret og gjort mennesket fri til selv at bestemme over dere tro og tanker.

Husk det er energien der bestemmer.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”.

——————————————————————————————-

Episode 3 følger senere. Se også 1.

 SPØRGSMÅL: Prøv selv at tjekke hvor du har dine 1- og 2-energier positivt eller negativt i dit navn, fødselsdato og skæbnetal (arbejdsområdet). Læg desuden mærke til hvad der ligger bag dine egne valg og forståelse af: 1- eller 2-energien, og hvad og hvem der samfunds- og magtpolitisk fører sig frem for samarbejde (2) eller isolation (1) i den politiske verden.

 

 

 

 

 

Episode 1 om tal. …….. Tallene 1, 10 og 19 = 1.

Tallene 1, 10 og 19 = 1.  Vi er nu begyndt på et nyt år fulde af forventning, men også lidt nervøst over hvad året vil bringe, ikke bare personligt, men også samfundspolitisk.

2016 var et 9 år (2+0+1+6 = 9). Et afslutningsår som forberedelse på en ny 9 års cyklus. Det har været et turbulent år, tænk bare på valget af Donald Trump. Englands udmelding af EU. Ruslands aggressioner og kuppet i Tyrkiet. Alle fire ting som får mange til at vurdere om EU har en fortsat mulighed for at overleve. Og så naturligvis ikke at glemme krigen i Syrien og de store flygtningestrømme og terrorhandlingerne i Tyskland og Frankrig.

Det nye år vi begynder på: 2017 (2+0+1+7) = 10, er ikke bare et 1 år men et 10 år. 1 betyder at energien er en særlig fremadrettet kraft, en lederenergi som er målrettet og kontrollerende og meget selvstændig, 1 efterfulgt af 0 fortæller desuden om en stærk helhedsopfattelse og ud fra det at gå sin egen vej. Jeg plejer at sige at 0 repræsenterer helheden og er en god forbindelse til de højere magter. 10 hedder ”reformatoren” med en særlig åndelig mission. Martin Luther var født den 10. Calvin også. Osama bin Laden var også født den 10. Han ville tilbage til det oprindelige Islam.

Denne stærke målrettede intellektuelle energi har Putin som månedens tal i sin fødselsdag der fortæller om den retning der driver ham. Han har ønske om at reformere. Han fødselsår er 1952 = 8, der også er hans PÅ-8 indtil han har fødselsdag igen. Det er desuden hans Høsttal (fremtiden), et fysisk realistisk politisk magttal. Året tegner meget positivt for Putin. Tallet 10 og 8 fortæller om to stærke fysiske magttal som også er krigens tal.

 Han står klar til at møde Amerikas Præsident Donald Trump og vil prøve at teste ham af for at finde ud af hvor langt han kan gå. Bl. a. hans engagement i europæisk sikkerhed. Putin hader EU og er uberegnelig med hvad han vil gøre.

 Modstanderen Donald Trump har også 10 repræsenteret, men som indre drivkraft (FE-tallet) ud fra sit navn. Desuden er hans skæbnetal 4 40 som fortæller om at han er og skal være en rebel.

Det er hans udfordring. Det er helt uforudsigeligt hvordan året vil spænde af i deres møde da Trump som ikke er politiker, men forretningsmand, desuden er styret af sine følelser og ikke af sit intellekt. Han ønsker at gøre Amerika stor igen.

Putin, den tidligere KGB agent, er en intelligent realpolitiker der vil tilbage til Ruslands tidligere storhed. Det har han en stærk ambition om. Befolkningens velfærd kommer i anden række. Begge vil tilbage på fortidens storhed. Nogle datoer der dukker op i deres indbyrdes politik dem imellem i året der kommer, kan talmæssigt fortælle hvordan det vil spænde af.

 Donald Trump er i en PÅ-2 og skifter til PÅ-3 når han har fødselsdag den: 14. Juni. – Putin skifter til PÅ-9 den: 7. oktober.images-1

               Så er det om at finde en grimasse der kan passe!

David Camerom havde også 10 som månedens tal lige som Putin. Han havde også et ønske om reformer inden for EU. Desværre var han i afslutningstallet PÅ-9, da valget han selv udskrev den 23. Juni, gjorde at det kiksede. Hvis han havde ventet til efter han havde fødselsdag den 9. oktober med at udskrive valg så var han blevet en PÅ-1. Så var det gået anderledes for ham. Og Brexit var ikke blevet til noget. I stedet er det efterfølgeren Teresa May der skal løse udmeldelses problemerne. Hun har også 10, reformatortallet som månedens tal. Desuden er hun født den 1. Så hun har en ekstra målrettet energi for at løse problemerne til Englands fordel.

 Lederen af Skotland Nicola Sturgion som ikke vil følge England ud af EU er født den 1. som Teresa May. Her er en konfrontation i vente mellem de to statsledere.

 Angela Merkel som jo er en af Teresa Mays modstandere i EU er født i 1954 = 1 19, så hun er også en kraftfuld modstander som vil have orden og kontrol. Hun er desuden den eneste regeringsleder der også åbenlyst viser humanisme sammen med afgående Barack Obama. Angela Merkel har også sit lands image at tænke på. Derfor gik det lidt skævt for hende da flygtningene invaderede Tyskland. Her svigtede kontrollen i mødet med andres lidelser. Det blev hun voldsomt skældt ud for.

 Hvad der sker med Frankrig er stadig uvist. Der skal være valg den 7. maj og det bliver nok Francois Fillon der vinder 1. valgomgang. Han har de bedste tal denne dag. Hans fødselsår er også 1 19 som Angela Merkel. Hans hårdeste konkurrent Marine le Pen, har en fortidsdag på valgdagen og dagen har hun ikke selv valgt.

I Holland skal der også være valg. Her er den kontroverselle Geert Wilders, der vil forbyde Koranen, også på valg. Han er født i 1963 som er 1 19, som Angela Merkel og Francois Fillon. Dette tal betyder ud over at være en 1-energi, at man vil være tilstede hvor det sker. I centrum af begivenhederne.

 Tyrkiets præsident: Tayyip Erdogan har også 1 19 som sit fødeår (1954). Han er desuden i en PÅ-1 og vil ved en forfatningsændring i april få udbygget sin reelle magt. Han har flertal i parlamentet.

Han var udsat for et kup da han lige var kommet i en PÅ-1. Hvis kuppet var sket kort tid før da han var i en PÅ-9 (afslutningsenergien) så havde han mødt sin skæbne. Nu derimod er det ham der kan hovere.

Præsident Viktor Orban i Ungarn, som har givet EU så mange bryderier, fordi han meget bevidst vil modarbejde det liberale demokrati, har også 1 19 som fødeår (1963).

——————————————————————————————————–

Starten på en ny 9 års cyklus med tallet 10, lægger derfor op til konfrontationer mellem parterne på kryds og tværs. Det kræver dialog for at løse problemerne, men hvis alle vil have deres vilje kan dialogen mellem dem blive vanskelig. Svære forhandlinger venter. 1-tals energien er negativt meget destruktiv. Hvis dialogen ikke har den tilsigtede virkning, så hellere ødelægge det der står i vejen for en, så andre ikke får den ønskede gevinst. Den vinkel skal med. Sådan er 1-energien også. Vi afventer spændt og lidt nervøst måske også hvad året bringer.

Hvad siger konstellationen 1 : 1 mellem to personer.

En dynamisk konstellation for begge. Ønsker begge de samme ting på samme tid. Må prøve at harmonisere hinandens personlighed.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

——————————————————————————————————————————————

Episode 2 følger senere.

Spørgsmål: Kontrollér om du har 1-tallet eller 10-tallet eller 1 19, positivt eller negativt repræsenteret i din fødselsdato eller skæbnetal. Det er godt at vide. Findes ved at tage tværsummen af fødselsdagen og reducere tallet til et grundtal fra 1 til 9.

Bastilledagen den 14. juli – og manden med lastbilen.

  En Metafysisk analyse.    Husk!  Det er energien (tal) der bestemmer.

UnknownBastilledagen den 14 – 7 – 1789 , er Frankrigs nationaldag. Den har grundenergierne:     5 + 7 + 7.

De samme grundenergier er til stede som 757 dage efter denne dag til den 14 – 7 – 2016. Den dag hvor tuneseren: Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (MLB) med sin lastbil bevidst pløjede sig gennem en folkemængde på Strandpromenaden i Nice som stod og så fyrværkeriet på Nationaldagen. 84 mennesker blev dræbt hvoraf mange var børn, og han sårede over 200 andre. Familier blev splittet og gik til grunde denne nationaldag og der opstod en heftig ildkamp mellem politiet og den vanvittige chauffør indtil han blev dræbt og lastbilen blev standset.Skærmbillede 2016-08-02 kl. 10.20.47

For at finde mønsteret i ugerningen skal man bruge terroristens navn og fødselsdag. Dagen for ugerningen og Frankrigs nuværende forfatning som er den 5. Republiks fødsel den:Skærmbillede 2016-08-02 kl. 10.24.25

Før jeg fortæller hvad det betyder, så er terroristen positive navnetal:

Skærmbillede 2016-08-02 kl. 10.27.46

FE-tallet 6 51 betyder: En dramatisk måde at udtrykke sig på ud fra forfængelighed og manglende forståelse for andres problemer. Kan derfor hurtigt komme i konflikt. Det er hans indre drivkraft.

Dette tal. 6 51 er at finde som et af skæbnetallene for Frankrig. Samtidig et af dagens vibrationer på massakredagen. Desuden er det MLBs tal sammen med afslutningstallet 9 ved tilbageføring af hans fødselsdag til Frankrigs fødselsdag.

MA-tallet 3 48 betyder negativt: Er rastløs, umoden og ansvarsløs og går fra forhold til forhold. Sådan virker han udadtil på andre.

Dette tal er antallet på dræbte 84 = 3. Er at finde sammen med afslutningstallet 9 i Frankrigs tal ved tilbageføring fra massakredagen til Frankrigs fødselsdag.

FY-tallet 9 99: Er resultatet af 6 51 og 3 48. Kan negativt være meget voldeligt ud fra følelsesmæssige årsager.

Skæbnetallet 9 27: Mangel på følelsesmæssig balance ved afvisning og hån kan udløse et sandt raseriudbrud og er negativt meget voldelig.

Er at finde hos MLB på Frankrigs forfatningsdag (se denne).

Det vigtigste af dem alle, hans Missionstal (MIS), der fortæller om det han gør: 9 126:

Er at finde som skæbnetal på frankrigs forfatningsdag 1 2 6 / 9 Det er her de to møsnstre griber fat i hinanden og mødes og udvikler sig så katastrofalt.
Skærmbillede 2016-08-02 kl. 10.35.21

 Hans inkarnation i dette liv er en social inkarnation. Det er i omgang med andre mennesker at han skal udvikle sig. Forfine sin sjæl. Hans skæbnetal 9 27 fortæller at han skal vise forståelse og tolerance over for andre uanset race. Først de andre så mig selv.

Negativt fordrer han konstant opmærksomhed fra andre og kan være temmelig utålelig. Det belaster ethvert forhold til andre. Længere varende forhold er derfor utopi for ham.

Hans skæbnetal (arbejdsområde) er: 9 1 4 / 5 som falder sammen med Frankrigs tal den dag han blev født, hvor 9 er afslutningstal. Desuden er det Frankrigs grundtal for den 5. Republik: 9 1 4 / 5, hvor 9 også er aflutningstal for 1 4 5. Han er 31=4 år da han sætter sin forbrydelse i værk. Ses som delelement i han skæbnetal: 4 31. Dagen for massakren er den 14 = 5 for ligesom at gøre mønstret færdigt.

Han selv er ved tilbageføring fra sin fødselsdag: 9   1   5 / 6 som repræsenterer fortiden for Frankrig da vibrationen er placeret før Frankrigs skæbnetal. Frankrig møder sin fortid. Er det en rest af kolonitiden som nu manifesterer sig på denne voldelige gengældende tragedie?

Den depressive Mohamed som får psykiatrisk behandling gennem længere tid, er en dårlig muslim som drikker og horer, som ikke går i moskeen eller overholder ramadanen. Han går vel efter at blive en god muslim, rette op på sine fortids gerninger ved at slå så mange vantro ihjel som muligt så han også kan komme i paradis? Hans kontakt til ISIS, som må have foregået i hans alders 30-år, gør at han pludselig ser lyset og bliver omvendt. Hans gerning er mere i slægt med skoleskyderierne i USA end en kamp for Kalifatet.

 I det hele taget et ynkeligt liv af et ynkeligt menneske.

Yderligere oplysninger:  Se “Om Bloggen” og “Vidensbank” punkt: 1, 3, 4 og 6.

__________________________________________________________________________________________________

Spørgsmål: Skal de vantro vesterlændinge nu være ofre for dårlige muslimers  dårlige karma for at de kan komme i paradis? Så må selv muslimerne i Europa være bekymrede.

Myrderiet i Orlando. Årsag: Navneskift.

untitled-article-1465985053

Den kyniske aflivning af 49 homoseksuelle i et diskotek “Pulse” i Orlando i Florida, satte chokbølger gennem hele USA og de vestlige lande. Drabsmanden der udførte den bestialske handling var den 29-årige muslim, men amerikanske statsborger med afghanske rødder Omar Mateen der bevidst havde kørt over 200 km. for at udføre drabshandlingen. En muslim der vedkendte sig terror organisationen ISIS og som ville tynde lidt ud i det degenererede vantro homoseksuelle miljø som var uacceptabelt for et rettroende muslim. Han afskyede homoseksuelle selv om han via en dating-app for homoseksuelle på internettet havde været aktiv og desuden været stamkunde i diskoteket`s bar. Var han selv homoseksuel? Det mener venner og bekendte var tilfældet. Hans indre kaos kunne tyde på at han levede i en alvorlig indre konflikt med sin religion.

Hans fulde navn er: Omar Mir Seddique:

Hans tal ser sådan ud: Skærmbillede 2016-06-21 kl. 10.42.55

Vigtigt!
I 2006 tilføjer han ved navneskift: Mateen som er hans fars slægtsnavn. Så kommer hans navn talmæssigt til at se sådan ud.

Skærmbillede 2016-06-21 kl. 10.43.41
Derved bliver hans positive livsretning:    9 [ 6 ] 6
Til hans negative livsretning:                        9 [ 6 ] 6

Samtidig fortæller tallene at hans positive navnetalrække: 4   9   4
som også befinder sig lodret ned (FY-tal): 4   9   4, foruden at hans FE-tal  4
er nuanceret af 49, der repræsenterer hans indre drivkraft, det der er
hjerteblod for en. Det han brænder for. Han dræbte 49 = 4 mennesker den
aften med koldt blod.
Som en usædvanlig tilføjelse er hans negative MA-tal: 8 35 , den samme
energi konstalation som 53 = 8, der er antallet på sårede.

Normalt bruger han ikke hele sit navn i dagligdagen. Han kalder sig Omar Mateen for nemheds skyld som giver en positiv og negativ navnetalrække:

Skærmbillede 2016-06-21 kl. 10.44.59

Nu falder det hele på plads. De samme tal positivt som negativt.

9    6    6,  som han havde som en negativ livsretning efter han tilføjede sit navn Mateen i 2006 for 9 år siden, dukker nu markant og direkte op uden involvering af andre talenergier. De 9 år viser at det er en langsom proces der er foregået i ham i denne 9-års cyklus. Anders Breivik (se denne) havde også 9 år i opbygningen af sit had inden han forløste sin frustration.Hvad betyder så disse tre tal? FE-tallet: 9 18, er den negative talrække:  1   8   9  efter navneskiftet der nu kommer frem i lyset som indre drivkraft: 9 18  betyder en stærk drift til at være noget hvor der sker noget. Vise sig frem og være i centrum på en realistisk facon. Desværre her på en negativ facon. 6-tallet negativt fortæller at han manglede stabilitet og fast forankring i tilværelsen og derfor modtagelig for påvirkninger og strømninger Har et dårlig uharmonisk forhold til andre i socialt samvær. I det indre kaos han befinder sig i vil han finde balance ved at udrydde det som er i modsætning til hans religiøse tro. Lave omgivelserne om når han ikke kan lave sig selv om på en hensigtmæssig måde.

Denne gennemgang af navnets omskiftelighed, fortæller lidt om hvor farlig det kan være at skifte navn da man ikke ved hvad for en tidligere inkarnation man kommer i kontakt med. De fleste mennesker skifter navn fordi de vil have det bedre, have succes, men da man almindelig vis ikke aner noget om tallenes kræfter, kan det være noget af et lotteri hvor man giver de ubevidste negative kræfter frit spil. Der følger altid en ubevidst bagside med når man skifter navn. Det er denne sag et rystende bevis for.

Skærmbillede 2016-06-21 kl. 10.46.01

Fødselsdagen:

At være født den 16 =7 , betyder at man er i besiddelse af en målrettet pionerånd (1) og et sandheds og skønhedsideal (6). Her hører homoer ikke med. Månedens tal 11 fortæller om trang til at inspirere andre og være en budbringer. Man må håbe at andre ikke bliver inspirerede og også bringer bud. Hans skæbnetal: 6 51,  fortæller om manglende forståelse for andres problemer og en impulsiv og dramatisk måde at udtrykke sine meninger på.

På massakredagen er  9   6   6  tilstede sammen med afslutningstallet 9.
Det hele falder på plads denne dag. Ringen er sluttet. Omar er selv denne dag i en PÅ-8. Et realistisk handletal for det som han nu mener er rigtigt. Det giver et energiforløb for ham der hedder: 8 35 ,  5 ,  8 53.
8 35 er at finde i hans negative MA-tal (lodret). 8 53 er antallet af sårede ved massakren.
Fører vi denne dag for massakren tilbage til hans fødselsdag, falder den overens med hans skæbnetal: 6   8   6. Det betyder at han gør det han skal. Det er hans skæbne, fordi han tilføjede sin fars slægtsnavn Mateen. Han selv blev 29 år.

Yderligere oplysninger: Se “Om Bloggen” og “Vidensbank” punkt: 1, 3, 4 og 6

Da Alois Schicklsgrüber skiftede sit efternavnet ud med Hitler, fik det forfærdelige konsekvenser for hele den europæiske befolkning da hans søn kom til verden 13 år efter navneskiftet. Alois brød en slægtslinie og sådan et brud ved man aldrig hvad det vil bringe i fremtiden.

Terror i Fankrig 2015. Det mest dødelige angreb der er sket i Frankrig siden 2. Verdenkrig.

3 hold terrorister lancerede 7 forskellige angreb, 4 med selvmordsbombere, 6 med skydninger. Angrebet begyndte mod ”Stade de France” hvor der blev spillet en venskabskamp mellem Tyskland og Frankrig. Desuden blev koncertstedet ”Betaclan” angrebet hvor der netop var koncert og tre forskellige cafeer blev også angrebet.

Koncertstedet "betacian

13. november:

 • 21:20 – Første selvmordsbombning i nærheden af Stade de France.
 • 21:25 – Skudepisode ved rue Bichat.
 • 21:30 – Anden selvmordsbombning ved Stade de France.
 • 21:32 – Skydning i rue de la Fontaine-au-Roi.
 • 21:36 – Skudepisode ved rue de Charonne.
 • 21:40 – Selvmordsbombning på boulevard Voltaire.
 • 21:40 – Tre mænd kommer ind i Bataclan teatret og begynder at skyde.
 • 21:53 – Tredje selvmordsbombning ved Stade de France.
 • 22:00 – Gidseltagning i Bataclan.
 • 14. november:
 • 00:20 – Sikkerhedsstyrker stormer Bataclan.
 • 00:58 – Fransk politi ender belejringen af Bataclan.
 • Kilde, Wikipedia.

Hvad kan tallene ud fra et metafysisk vurdering sige om episoden. To ting må man starte med. Datoen for Frankrigs fødselsdag og datoen for terorhandlingen. Den 5. Republik blev dannet den 4-10-1558 og terror-angrebet fandt sted den 13-11-2015.

Skærmbillede 2016-03-27 kl. 10.30.06

 

Så dukker der dette op:

Terroren falder sammen med Frankrigs skæbnetal. 1 2 6 / 9 ,ved at føre terrordagen tilbage til Frankrigs fødselsdag. Frankrig møder sin skæbne. På dagen for angrebet er Frankrigs tal: 4   6  1  /2   på dagens fortidsplacering (se ovenover). De samme tal indgår. Frankrig er i en PÅ-4.

4-tallet for Frankrig denne dag fortæller, at det er et karma Frankrig møder. Tallet 4 som er et meget fysisk tal, repræsenterer planeten Jorden. Den udtrykker sig meget karmisk, fysisk, håndfast, forandrende, destruktiv. Nogle kalder tallet for dødens tal. Bl. a. kineserne.

Frankrig får betalt noget tilbage for sin egen tidligere kolonipolitik. Sådan er det. Angriberne var alle nordafrikanere og arabere, selv om de havde fransk. og belgisk statsborgerskab.

129 mennesker blev dræbt denne dag foruden 7 terrorister. Tallet 129 ses printet ind i Frankrigs skæbnetal: 12 – 6 / 9.   –  6 er tallet for ægteskab og skilsmisse.

Fra Frankrigs fødselsdag den 4. oktober til den 13. November går der 37 dage = 1. Frankrigs nuancerede skæbnetal er 1 37 (se fødselsdag).

Der er et mønster bag enhver handling. Metafysisk analyse får mønsteret til at komme frem og blive synligt.

Yderligere oplysninger:  Se “Om Bloggen” og “Vidensbank” punkt: 1, 3, 4  og 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Krudttønden”

   En metafysisk, numerologisk analyse af den voldelige begivenhed den 14. februar 2015.

Efter den apokalyptiske terrorhandling i New York den 11. september 2001 med tvillinge -tårnenes kollaps som resultat, skrev jeg bogen “Talrapport 11. september”. Her et mindre uddrag for numerologisk at belyse begivenheden i “Krudttønden”.

Skærmbillede 2015-03-01 kl. 13.56.18

images

 

 

 

Denne definition kan udtrykkes i tallene 1 og 4 hvor 1 repræsenterer hjernen, det intellektuelle og beregnelige og 4 repræsenterer troen, det følelsesmæssige og uberegnelige. Mellem disse to tal hvor 1 repræsenterer FRØ-et for den højere bevidsthed, og 4 repræsenterer FRØ-et for den lavere bevidsthed i talrækken fra 1-9, er der vældige kræfter til stede mellem himlen og jorden.

Begivenheden den 11 – 9 – 2001 var en skabende proces mellem disse to modsætninger.

Det overordnede kodetal for denne begivenhed og den historiske proces der førte til denne voldsomme begivenhed er derfor tallene 1 og 4 eller 14 = 5, hvor 5 står for menneskets tal. De dukker op i alle mulige sammenhænge i datoer, i navne, i tidslængder, i årstalstværsum o.m.a. De udtrykker sig ved sammenstødet mellem de to meget forskellige kulturer: Den kristne (1), hvor videnskab, teknik, økonomisk dominans og globalisering hører til hjernens intellektuelle målrettede område og hører ind under kristendommen, som er blevet/skulle være et humanistisk etisk skelet bag de økonomiske, videnskabelige og tekniske processer. Og den anden kultur den muslimske (4) der er styret af følelser. Af hengivenhed (Islam betyder hengivelse), dette at værne og beskytte sig mod omverdenen for at opleve gudsværen i sin dagligdag.

Den kristne, og sekulære videnskabelige kultur (1) skaber aktive udadrettede mentale strømninger og kommer let til at dominere omgivelserne. Den er dynamisk og individualiseret og oplever sin mission som jordisk funderet. Dens drivkraft er ansvar over for næsten og tilgivelse. Dens grundnatur er oplysning. Den har ikke behov for at have et helligt sted, selv om den i sin historie har steder med særlig betydning.

Den muslimske kultur (4) er statisk i sin karakter, men aggressiv i sit forsvar hvis den føler sin basis truet eller angrebet. Den er ikke individualiseret, men har en stærk familiestruktur og har behov for hellige steder hvor den i indadvendthed kan opleve gudsværen og hengivenhed. Dens grundnatur er oplevelse. Den oplever sin mission som himmelsk funderet og betragter alle der ikke er muslimer som vantro.

Den kristne, sekulære videnskabelige kultur (1) er maskulin i sin grundholdning. Vurderer rationelt i det kollektive sind og prøver at strække sig frem mod det følelsesmæssige i sin forståelse (4) som den overspiller (har komplekser). Dens arketype er syndsbevidsthed over for sine personlige handlinger.

Den muslimske kultur (4) er feminin i sin grundholdning og overspiller sin maskulinitet (1). Den vurderer følelsesmæssigt i det kollektive sind og prøver at strække sig frem mod det mentale som den overspiller uberegneligt og aggressivt (har komplekser). Dens arketype er skam over familiens væren.            

Skærmbillede 2015-03-01 kl. 14.04.31
To kulturer, beskrevet fra et overordnet synspunkt. Den ene styret af 1-tallet, af den centrifugale energi. Den anden styret af 4-tallet, af den centripetale energi. To vældige naturkræfter der er afhængige af hinanden for udviklingens skyld. De geografiske steder hvor de overlabber hinanden skaber de to kræfter problemer, fordi de hver især lider under deres uforløste sider, deres komplekser i deres grundkarakter. Som man ser det mellem to personer i et partnerskab.

Nu begivenheden i “Krudttønden”: Den aggressive: Omar Abdel Hamid El Hussein, havde besluttet at udføre et attentat på forsamlingen ved debatten om “Kunst, ytringsfrihed, blasfemi”. Resultat. En person blev dræbt og tre betjente der holdt vagt, blev såret. Omar Hussein blev født den 11. september 1992 , samme dag som tvillingetårnene blev “nedlagt” for 22 år (=4) siden. Vigtig for forståelsen. Han var selv 22 (=4) år gammel. Han var blevet løsladt fra fængslet for et farligt knivoverfald i et S-tog som skete den 22. (=4). Han egne tal denne dag var:   8   1   5. Han var løsladt fra fængslet 14 (= 5) dage før han begik attentatet som skete den: 14 (=5). feb.

Hans skæbnetal var:  41 /5. Det betyder: Han er en intelligent person der prøver at få tingene til at glide. Har en stor lyst til spænding og forandringer fordi det giver ham de oplevelser som lægger grund til hans succes. Er vant til at tage risici som andre frygter. Kedeligt rutinearbejde gør ham ligefrem deprimeret. Negativt kan han blive temmelig grov og har ikke megen tålmodighed for at forstå andre som ikke er så skarp som ham selv. Kan blive meget dogmatisk i sine holdninger og tåler ikke indblanding eller kritik i sin livsstil. Bliver derfor let isoleret.   Uddrag fra min bog “Esoterisk Numerologi”.

Hans tal denne attentatsdag var: 9   2   7 . Han var i et 9 år som er et afslutningstal for 9 års cyklussen. En meget stærk følelsesfuld energi-vibration som afslutter et karma. Danmark var også ud fra sin fødselsdag den: 5 – 6 – 1849, i et 9 år med samme energivibration som Omar. Krisen med muhammed tegningerne skete også da Danmark var i et 9 år, selvfølgelig 9 år før.

Tallet 14 (=5) og 22 (=4) udløser begivenhederne.

Da sker der det mærkelige at dagen for attentatet den 14. (=5) februar, deler hans fødselsår i   1  5  8 og 2  0  7 = 365 dage.  1  5  8  er den samme energi som hans energi var da han begik sit knivoverfald i S-toget. 8  1  5 (=14). Denne begivenhed var et forvarsel for hvad der senere måtte komme. 2  0  7 (=9) dage, er den samme energi som hans energi da han begik sin attentat med dødelig udgang: 9   2   7 .

Der er en sammenhæng mellem de to begivenheder. Attentatdagen på “Krudttønde” dagen skiller hans 22-ende (=4) leveår på kalenderen i to dele som kun talmæssigt kan gå op på denne dag. Hverken dagen før eller senere. Det lå kodet i hans mønster.

Islams kalender. Kalender startede i 622. De er nu nået til 1436, hvor den kristne kalender er nået til 2015. Den sidste dag i det muslimske år: den 29 – 12 – 1399 (1979) inden 1400-tallet begyndte, var et vendepunkt for den muslimske fundamentalisme. Da stormede og indtog Mahdien, “den retledte” og hans mænd (den senere IS-stat) den store moské i Mekka. De ville rense islam og befri den arabiske halvø fra det saudiske kongesdespoti. De krævede at vestligt orienterede fremskridt og ideér skulle bandlyses så moderniseringen af den rigtige islamiske stat kunne etableres. De var tilhængere af den oprindelige wahhabisme som Saudiarabiens kong Abdullah havde gjordt for vestvenlig, mente de. De blev hurtigt overvundet. Det var det samme år (1979) hvor Ayatollah Khomeini kom til magten i Iran, og Saddam Hussein i Irak. Der skete et energiskift fra 1300 til 1400 tallet for muslimerne.

Muslimerne er nu kommet til 1436 og indtil 1500 (2077) regerer 14 = 5 energien som udtrykker en skabende modsætningskamp mellem de mandlige og kvindelige værdier (se tidligere). I det indre som i det ydre heriblandt forholdet til de vestlige sekulære lande. Det er en “smeltedigeltid” hvor to bevidstheder mellem den højere og den lavere kæmper for at dominere hvordan forholdet skal være mellem individet og samfundsformerne. For muslimerne er det en revolution eller renæssance som det kristne samfund startede i 1400-tallet ifølge vores kalender. Først i 1500 (2077) om 64 år skifter energien for dem og der vil ud fra resultatet af denne proces falde mere ro over de indre stridigheder.

Nu for at kæde 11. september 2001, som også er Omar Husseins fødselsdag i 1992, til denne overordnede proces jeg her skildrer. Den muslimske kalender var denne dag den11. september 1992 for 22 år (=4) år siden: 22 – 6 – 1422. Her ser vi energierne 22(=4) to gange og 14 (=5) en gang som et yderligere bevis for at de er de udløsende energier som har noget at gøre med konflikten mellem to kalendere som på et bestemt punkt på tidslinien kommer kraftigt og synligt til stede og det er muslimerne (4) der starter konflikten.

Yderligere oplysninger: Se “Om Bloggen” og “Vidensbank” punkt: 1, 2, 5 og 6.

Husk at det er energien (tal) der bestemmer hvad modtageren af energien gør. Det er ikke personen der bestemmer, men bliver ledet af energien (tal).

Angrebet i Paris på ytringsfriheden på “Charlie Hebdo” og i København På “Krudttønden” skete i det muslimske år 1436 med tværsummen 14 (=5). Året repræsenterer den kollektive bevidsthed. Næste gang denne vibration optræder i det kollektive bevidsthed er i: 1445 (2023), 1454 (2034), 1463 (2041) 1472 (2049, 1481 (2058) og 1490 (2067). Så rinder konflikten langsom ud da næste år med tværsum 14 (=5) er i 1508 (2084) uden konflikt tallene: 1 og 4.

Numerologi er et hjælperedskab som er vores almindelige dagsbevidsthed overlegen.

Jan Pytlick – FYRET

dansk_timeoutDet var en stor overraskelse for håndboldentusiaster at den mangeårige og dygtige træner for det det danske damelandshold blev fyret efter EM mesterskaberne i Ungarn-Kroatien i december i 2014. Forberedelserne til EM havde været meget lovende og de havde vundet en 4-nationers turnering over bl.a Norge, der senere blev europamester. Det var derfor med stor selvtillid at de begyndte turneringen. De havde dog forinden mistet en af de vigtige nøglespillerne i forsvaret, og da de desuden fik to nøglespillere skadet under turneringen og nogle af spillerne desuden fik influenza, var optimisten gået fløjten. De havde set op til at få et gennembrud og opnå et godt resultat for medaljechance. Muligheden forsvandt og de måtte nøjes med en 8. plads. Det var uheld over hele linien.
Var det så rimeligt at Jan Pytlick fik en fyreseddel? Han havde været landsholdstræner, først 7 år fra 1998 til 2002. Efter et par års pause til genansættelse i 2007 indtil fyringen i 2014. I alt to gange 7 år.

Han havde været med til at vinde Sølv i EM i 1998. Guld i Olympiaden i 2000 og 2004. Desuden guld i EM i 2002 og sølv i EM i 2004. Da Danmark skal afholde WM i efteråret 2015, var det et uheldigt tidspunkt at slutte kontrakten med ham og så først finde en ny træner til at opbygge landsholdet igen. Tiden må siges at være knap.

Dog. Der ligger nogle spændende tal eksempler i hans navn og fødselsdag og dagen for fyringen, så måske kan give et mere sandt billede af hvad der skete i processen.

jan Skærmbillede 2015-02-02 kl. 10.41.49

 

 

 

pytlich

 

 

 

Han er født grundlovsdag som DANMARK har som sin fødselsdag i 1849. Han er som Danmark i en PÅ-9. Afslutningstallet for en ni års proces. Derfor falder deres tal sammen den dag han bliver fyret. Foruden afslutningstallet 9 er begge deres tal: 3   4   7. Dette tal findes to steder hos ham.

Som hans nuancerede skæbnetal: 7  34. og som FY-tal (lodret ned), 4   3   7.  Dvs: at han bliver konfronteret med sin fortid igennem tallet 3 på fyringsdagen. Dagen for fyringen er:
1 + 3 + 7 som desuden er hans fortids ubevidste målretning. Der er intet tilfældigt her.

Hans skæbnetal, hans udfordring er: 7   4   9  /  11:  som er de samme tal energier for hans bevidste målretning: 4   [ 7 ] 11. + afslutningstallet 9. Hans udfordring (skæbnetallene) og hans bevidste målretning falder overens. Det var hans opgave, hans udfordring som han ikke klarede. Det lå til stede i hans skæbne at når han blev 47 (= 11) år ville han blive konfronteret med sin opgave om han havde klaret den eller ej. Dagen var da den blev udløst:
1   3   7, hans negative ubevidste målretning: Fortiden igen. Den dag mødte han det punkt på tidslinien hvor opgøret skulle finde sted. Så enkelt var det og der er ikke noget tilfældigt at der skete det der skete.

Det er energierne der bestemmer. Det er dags-energien der bestemmer.

Ud fra dette var det berettiget at han blev fyret ? Ja, det skulle ske. Det lå i hans skæbnekort.
Mange af spillerne havde fornemmet at energien var ved at løbe ud for ham. At han havde mistet drivkraften. Nu er det ikke værre end at han hurtig kan få et andet træner job i en anden klub i Danmark eller udlandet. Der er allerede kommet nogle bud på ansættelse bl.a. fra Norge. Måske er det starten på en ny begyndelse for ham. Vi skal nok se ham i en anden håndboldsammenhæng.

Yderligere oplysninger: Se “Om Bloggen” og “Vidensbank” punkt: 1,  3,  4og  6.