Diktatoren og forbryderens skæbneår

Set ud fra et numerologisk udgangspunkt lever vi alle i en 9-års cyklus Når vi bliver 9 år gammel forsætter vi med den næste 9 års periode fra 9 -18år. Den tredie er så fra 18-27 år. Så 27-36. Så 36-45. Således fremdeles. Hvis vi bliver 81 år gammel lever vi altså i ni, 9-år perioder.

Hvis tværsummen af et menneskes fødselsdato efter reducering f.eks er 4. Så vil den ved næste fødselsdag være 5 for personen. Ved næste igen, 6 og så fremdeles indtil vi er tilbage til 4 igen efter 9 år. Sådan er det for alle. Hver år har sin energi der fungerer positivt for en. Hvis personen har det dårligt med denne energi, ifølge sine tal, så sker der et løft af personens dårlige energi. Vedkommende får en chance for at rette op på den dårlige energi. Sådan virker det. Ingen bliver glemt. Hvert niende år er vi så tilbage til det der hedder vores skæbneår.

I vores skæbneår bliver vi konfronteret med den opgave vi har ifølge vores fødselsdag. Der kræves noget af os. Det er naturligvis forskelligt fra menneske til menneske. I sådan et skæbneår, hvert niende år, er det der sker os, altid godt set fra et overordnet perspektiv, selv om det er ubehageligt eller ligefrem gør ondt på os. Skæbneåret er en udfordring for vores udvikling for at vi kan komme videre ved at løse de problemer energien lægger op til. Her følger to eksempler:

Bashar al-Assad

Bashar al-Assad er Syriens præsident (siden juni 2000)

Den syriske diktator Bashar al-Assad, er i store vanskeligheder i sit land hvor han møder stor modstand mod sit enevælde. Han er i sit skæbneår-5 indtil han har fødselsdag den 11. september 2011. Så kommer han ind i en 6-energi. Indtil han nærmer sig sin fødselsdag i september vil 5-tals energien blive stærkere og stærkere og kræver en forandring for hans egen personlige udviklings skyld. Det han står over for som 5-tallet signalerer, er, at han ikke skal være bange for forandringer, men sætte pris på denne forandring, bruger den og tager de udfordringer op der følger med. Det er en gave til ham set fra et overordnet synspunkt.

Han skal modarbejde sin trang til at være statisk, men skabe bevægelse og sætte nye idéer i gang. Det er lige modsat hans fortid som er 4 og som vil beskytte sig og ikke tage chancer og som ikke ønsker forandringer, men tryghed. Man ved hvad man har, osv. Hans militær holder ham også i denne fastlåste situation. Han er 45 år og i slutningen af sin 9-års periode nr. 5 (hans skæbnetal). Dette er, indtil han fylder år igen den 11. september, den mest afgørende periode i hans liv. Hvad vil han vælge? Det statiske eller forandringen. Kun ved at vælge forandringen vil han personligt udvikle sig hensigtmæssigt set fra en overordnet synspunkt. Det er hans valg og han holder tusindvis af sine landsmænds liv i sine hænder.

Det andet eksempel er fra forbryderverdenen. Den amerikanske mafiaboss: James Bulger der har været eftersøgt i 19 år, blev anholdt den 22. juni i år. Han var i sit skæbneår-6 da han blev anholdt. og dagens vibration denne dag for anholdelsen var: 5  11  6. Det samme som hans bevidste målsætning: 5  6  11.

James Bulger

James Bulger nåede at blive verdens mest eftersøgte forbryder. Foto: FBI

Sagt på en anden måde: Han mødte sine bevidste forbryderiske handlinger dette skæbneår da dagens udfordring faldt overens med hans bevidste handlinger. Så selv om det ikke var det han havde drømt om, var det en god retfærdig ting der skete set fra et overordnet synspunkt. Han havde haft held til at undslippe i mange år da han havde hjælpere inden for efterretningsvæsnet. Nu faldt hammeren da han var 81 år gammel. Han havde netop afsluttet sin niende 9-års periode. Og 9 betyder afslutning. Når han begynder på en ny cyklus med tallet 1, så begynder et helt nyt liv for ham med meget mindre bevægelsesmulighed. Ikke lige det han havde kalkuleret med. Mennesket bestemmer selv sine handlinger, men ikke dommen over dem. Det er i dette tilfælde dejligt at vide.

Ifølge Wikipedia var han den 19. august 1999, nr. 458 på FBIs liste: Most Wanted. Hans negative navnetalrække var også de samme tal (energier): 8  5  4. Det var dem der styrede hans forbrydelser. Efter Osama bin Ladens død i foråret, røg han op på førstepladsen på listen.

Skuespilleren Jack Nicholsons rolle i gangsterdramaet The Departed er baseret på ham.

OBS! Hvis du selv vil kende dit skæbnetal, besøg min hjemmeside: Talmesteren – Klik dig ind på “Din dato”. Skriv din fødselsdag i de tre felter. Tryk på “Se dine tal”. Det øverste tal er dit skæbnetal (i eks. 8). Hvis du i rubrikken for året skriver året for din sidste fødselsdag, 2010 eller 2011, får du den talenergi du befinder dig i for øjeblikket. Kaldes “Personlig Årsvibration” eller PÅ-tallet. Dette tal har du indtil du igen har fødselsdag og du kommer ind i den efterfølgende talenergi.

“De mennesker, som lever i harmoni med deres samvittighed, har altid et smukt ansigt.” – Alexander Solsjenitsyn

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 2, 3, 5 og 6.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *