EPISODE 19 om tal. – Det kollektive selvmord.

Skærmbillede 2018-05-25 kl. 10.05.24

810 år tilbage i tiden i 1208 kaldte pave Innocens III til korstog mod katharerne, en religiøs sekt som var blevet meget populær hos befolkningen, især i sydfrankrig. Katolikkerne var ikke særlig vellidte da de gik meget op i penge og magt, så paven så katharerne  som en hård konkurrent som skulle udryddes. Hans fik den franske konge til at hjælpe sig med en ridderhær (så kunne de dele rovet) og det udviklede sig nærmest til en borgerkrig mellem fyrsterne i sydfrankrig og den franske konge fra nordfrankrig. Ridderhæren hærgede og plyndrede med pavens velsignelse med ufattelig hård hånd enhver modstand ned. Det blev kaldt ”albigienserkorstoget” eller ”skammen korstog”. Dagen som paven kaldte til hellig krig, gemmer hele koden af hvordan det ville udvikle sig. Det var den:Skærmbillede 2018-05-25 kl. 11.08.32

 

Læg mærke til at  1    4     5   optræder to gange. Der  kommer senere en forklaring på hvad det betyder.

Til sidst var katolikkernes hær kommet til katharernes hovedsæde, borgen Montségur, som sidste rest af katharernes bevægelse. Borgen lå nærmest uindtagelig højt oppe på en klippetop syd for Carcasonne. Montségur betyder ”det sikre bjerg” og nu skulle det vises sig hvor sikkert det var. Kunne de holde den katolske hær ude, eller måtte de overgive sig.

Det kunne ikke holde hæren ude. Den 1 – 3  – 1244 = 6 – 9 – 1 — / 7  blev der oprettet en våbenhvile. Katharerne fik lov til at afholde deres sidste religiøse fest, der altid blev holdt forårsjævnøgn, der den gang var 14. marts. To dage efter den 16 (=7) marts fik de tilbuddet om at frasige sig deres tro og konvertere til katolikkerne. Hvis de nægtede ville de blive  brændt på bålet som kættere neden for bjerget, der senere blev kaldet ”De brændtes Eng”. Antallet af dem som katolikkerne kaldte kættere var 215 personer der ikke ville svigte deres tro. Det er det samme antal som grundtallene i  dagen hvor paven   kalder til hellig krig   mod katharerne:    5 + 1 + 2   (se tidligere).

Skærmbillede 2018-05-25 kl. 10.15.09

Montségur der lå højt oppe på ”det sikre bjerg” og  var deres hovedkvarter. Det var ikke en fæstning, da katharerne var pacifister. Det blev betegnet som et soltempel. De dyrkede lyset mod mørket. Det gode mod det onde. For dem var mørket i den jordiske materie som skulle bekæmpes med ren levevis. De blev også kaldt ”De rene” og var meget respekterede hos folk. Man kunne stole på dem. For dem var kvinden ligeværdig med manden som katolikkerne var meget modstandere af. Det ville de ikke acceptere. Derfor skulle de udryddes.

Borgen Monségur havde form som et pentagon. Pentagonet var det inderste af pentagrammet. Den femtakkede stjerne som  symboliserer mennesket og i denne sammenhæng kunne det tolkes som et broderskab der spirituelt var rettet mod lyset – solen  – fordi pentagonen vendte direkte mod syd.

Dagen paven kaldte til hellig krig, var den 14. (=5)  (se tidligere) Det  tredie skæbnetal der omhandler det fysiske område   (LDV) var  5 41. –  Der er her der er et energi sammenstød mellem de modsatrettede kræfter mellem 4 som er de ”bløde” katharer og 1 som er de ”hårde” katolikker. Der blev ikke fundet en forståelse mellem dem.

                  ——————————————————

Nu til hvordan man laver et navn om til form. I dette tilfælde navnet:  MONTSEGUR. Det  laves om til talrækken:

                   4      6     5     2     1     5    7    3     9

For at få et geometrisk mønster ud af dette navn: MONTSEGUR, anbringer man denne talrække på begge sider af et kvadrat, og ganger tallene med hinanden, lodret og vandret  og reducerer tallene til grundtal. F.eks. 4 x 4 = 16 = 7. –  6 x 6 = 36 = 9. Så får man et kvadrat fuld af grundtal. Se. Figur A.

Hvis vi nu forbinder det mest spirituelle og mystiske af tallene  – 7 tallet i kvadratet med hinanden  ”som solen går sin gang”, med start i øverste højre hjørne af 7-tallene i kvadratet, så opstår figuren i pentagonen inde i midten af kvadratet, og øverst oppe i hjørnet befinder sig et enkelt 7-tal der er fremkommet ved: 4 x 4 = 16 = 7. Skrevet 7 16. De andre 7-taller (4 stk.) er reduceret fra 25 = 7. To af dem er rene 7-taller. Se Figur B.

Scan 1

               Figur A,                                                          Figur B.

Denne pentagon svarer til grundplanen i borgens pentagon (se tegning).  – Katharerne blev brændt på bålet som kættere på ”de brændtes eng” neden for borgen den 16. (=7). Dette tal + afslutningstallet 9 dukkede op som skæbnetal den dag våbenhvilen trådte i kraft den 1 – 3 – 1244  (se ovenover).

Skærmbillede 2018-03-03 kl. 13.42.26

Da de holdt deres sidste store religiøse fest den: 14 – 3 – 1244, var denne dag  ført  tilbage  til  dagen  da Innocens III kaldte til korstog naturligvis:          9   1  6 / 7. Det er desuden denne dags tal for HØST. Høsten af korstoget som katholikkerne vandt. Der var da gået 36 (9=) år. Tager vi og forbinder disse tre tal: 3   6   9  i kvadratet på samme måde som solen går sin gang, får vi en omsluttende firkant af pentagonen som et udtryk for belejringen af broderskabet, der meget fysisk havde været forfulgt i 36 (=9) år.

DET KOLLEKTIVE SELVMORD.

Skærmbillede 2018-05-25 kl. 10.30.19

Inde i midten af pentagonen befinder tallet: 2   1   5 sig i en korsform. Antallet af personer der afsluttede deres liv på ”de brændtes eng” neden for borgen i 1244,  er de samme tal som den dag Innocens  III satte den korporlige forfølgelses i gang  den:

14 – 1  — 1208                                                                                                                                          5  +  1 +   2         

 Da katharerne holdt deres sidste store religiøse fest den

Skærmbillede 2018-05-25 kl. 10.38.46

Var Tallet for HØSTEN:  2    5     1.  Så alt pegede på at det gik som det skulle for katolikkerne, at høsten var i hus. Meddelelsen  lå i navnet MONTSEGUR og i årstal og tidsafstande (36 år).

Hvad så med 1    4    1 som også befinder sig indenfor i penta- gonen?  – Hvis der er 6 stk.  7-taller der omkranser pentagonen kan man dele dem op i to dele.

Skærmbillede 2018-05-25 kl. 10.53.19

Her har du tallet. Intet er overladt til tilfældighederne  Pythagoræerne, hvis talsystem der bruges, ville sige: Det er det modsatte af kaos. Det er kosmos. Tiden var ikke kommet for  katharernes filosofi. Desværre.

Skærmbillede 2018-05-25 kl. 10.57.20

Mindesmærket forneden af ”Det sikre  bjerg,

____________________________________________________________________________________________

Katharerne troede ikke på himmel og helvede, men på  sjælens renhed gennem reinkarnationer.  –   Det var forbudt og farligt at tro sådant. Det gik imod kirkens lære fordi de frygtede personens egen oplevelse af den guddommelige enhed.  Derfor havde kirken som kontrol af den enkelte, indført at man én gang om året skulle erkende sine synder til en præst. Det skete i år 1215 og i år 1229 blev det forbudt lægmand at læse i biblen netop for at undgå at folk selv søgte den personlige vej til frelse uden kirkens indblan- ding. Det gik ud over katharerne og valdeserne der havde bredt sig i egnene omkring Lyon. De brugte først og fremmest biblens ord som den egentlige rettesnor for hvordan man skulle leve et gudsfrygtigt liv. De blev forfulgt gennem flere hundrede år

                                        ————————————-

Det siges at katharerne  svor at de ville komme tilbage om 700 år. Hvorfor troede de det? Fordi vi så vil komme ind i år 2000 som har den samme 2 energi, men meget stærkere end 2-energien i 1200-tallet. Der er så i 1944. Jeg tor at det er denne 2 energi der begynder at gøre sig gældende omkring 1950, er en åndelig ”renheds” energi som katharerne praktiserede.  Den blev til en del af ”New Ages” bevægelse i 70-erne og renheden påvirkede vores måde at interessere os for hvad vi puttede i munden. Bl. a. veganerne begyndte at dukke voldsomt op rundt omkring i landet.

Jeg har selv sammen med min kone været i sydfrankrig og se resterne af borgen MONTSEGUR efter en anstrengende tur op ad stien der begyndte neden for bjerget ved mindesmærket på ”De brændtes Eng”.  Der er en fantastisk udsigt ud over bjergene her oppe fra. Det var et besøg værd som jeg kun kan anbefale.

At katharernes tragedie ligger gemt i  navnet MONTSEGUR fortæller noget om tallenes evne til at vise sig i sin  dimension i fortid som nutid.  Man kan kun få respekt for tallene.                                                                                                       ——————————————————————————————————-

Husk det er energien der bestemmer.  Yderligere oplysninger:    Se “VIDENSBANK” —————————————————————————————-

EPISODE 20  følger senere.

 

 

 

En tanke om "EPISODE 19 om tal. – Det kollektive selvmord."

  1. Inger Marie Madsen

    Kære Gert! Rigtig mange tak for din fortolkning i episode 19 – dejligt at “genhøre” om montsegur mm.
    Især var det godt at få opfrisket tal og form.
    Håber alt er vel hos jer og sender mine bedste hilsner til Rita og dig.
    Inger Marie.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *