EPISODE 11 OM TAL – Slægt og inkarnationer

     MIN SLÆGT I KOSMISK BELYSNING.

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.24.42

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har som fortsættelse fra EPISODE 10 valgt at vise min slægt fra min faders side helt tilbage til min tipoldefars fødsel: 1 – 4 – 1783, hvordan familiemedlemmerne er placeret i mit numeroskop. Det håber jeg giver en fornemmelse af den overordnede verden, hvor langt tilbage i mine inkarnationsforløb de befinder sig.

MEN FØRST DETTE:  Det skæbnetal jeg har fået givet i dette liv, er 8.53. Det fremkom ved at lægge de tre led i min fødseldag sammen.

Skærmbillede 2017-09-27 kl. 16.16.52

Tværsummen af   30 + 3 + 20 = 53 = 8. Sådan gøres det.

Men der findes andre nuancerede skæbnetal med tallet 8. Man kan have nogle andre tal som fødselsdag og måned end mine. Det er her noteret ned:

Skærmbillede 2017-09-27 kl. 16.24.00

Jeg har i denne inkarnation fået 8 53 som udfordring. Dette tal er styrende for resten af tallene i mit numeroskopskop. Hvorfor er der otte forskellige nuancerede skæbnetal og ikke ni eller ti?

Skærmbillede 2017-09-27 kl. 16.27.18

Fødselsdag og måned giver sig selv. Dem kender vi. I året er vi kun kommet til mellemregning 28. Det var i 1999. Der vil gå 1000 år før vi får 29 som mellemregning. Det bliver i 2999. = 29.

Denne udredning for at fortælle at jeg skal gennemleve 8 forskellige inkarnation hvor jeg bliver udfordret på talenergien 8. Jeg er nu i den sjette inkarnations udfordring for tallet 8. Næste gang i fremtiden vil jeg rent logisk få 8 62 som udfordring og senere 8 71.

Sådan er det for alle ni grundtal som skæbnetal. Vi skal i vores inkarnationer møde dem 8 gange, på nær grundtallet 9. Den skal vi møde 7 gange. Det ligger langt ude i fremtiden før det niende tværsum af året 9 72. dukker op som den ottende gang. Måske i vores børnebørns tid. Sådan er det arrangeret fra den overordnede bevidsthed side, før vores sjæl bliver befriet for planeten Jordens materie.

                                                 ————————————————

Inden jeg placerer min slægts medlemmer i mit numeroskop vil jeg lige notere deres initialer for at det kan blive mere forståeligt og overskueligt. Placeringer set ud fra min bevidsthed ved min fødsel.

Tipoldefar: A. – Tipoldemor: B. – Oldefar: C. – Oldemor: D. – Farfar: E. – Farmor: F. – Far: G. – Mor; H. – Søster: I. – Bror: J. – Svoger: K. – Svigerinde: L. – Desuden min Hustru: M. – Svigerfar: N. – Svigermor: O. – Datter: P. – Svigersøn: Q. – Datterdatter (barnebarn): R – Gemal: S. – Søn: T. – Svigerdatter: U. – Sønnedatter (barnebarn): V. – Sønnesøn (barnebarn): W.

Det er dem jeg vil placere i mit numeroskop angivet med farver: Min familie som jeg voksede op med er angivet med rødt. …… Svoger og svigerinde med grøn …… Min egen familie med blå …… Fra tipoldefar til min farmor angivet med mørk rødviolet.
Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.27.47

Dette er placeringen af personerne, placeret på mit numehoskop ud fra deres respektive fødselsdage. Det er en ”flad” version ud fra deres grundtal. Hvis jeg nu placerer personerne også ud fra deres nuancerede tal, kommer der en kosmisk dimension i udtrykket. De forskellige personer skal nu placeres i mine otte inkarnationer hvor jeg selv befinder mig i den sjette inkarnation med grundtallet 8. Det ser sådan ud: (Måltallenes nuanceringer er ikke taget med de omhandles i en senere EPISODE)

Her følger de 8 inkarnationer.

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.31.37 Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.33.20

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.34.33

FØRST LIGE:   I hver inkarnation der der 3 stk. skæbnetal, (grundtal) af de ni tal.De har forskellige nuancerede tal tilføjet. De tre grundtal befinder sig altid et stk. i række for det åndelige (skæbnetallet) , det sjælelige (månedens vibration) og det fysiske (lille dagsvibration).

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.36.08

KALENDERENS START.   Da første dag, den første måned, det første år i kalendersystemet er: 1 – 1 – 1 = 3 , er det ikke opnåeligt at få 1 og 2 som rent skæbnetal. Det er uladsiggørligt da en fødselsdag består af tre led. Det første grundtal efter 3 som skæbnetal man kan opnå er 4,Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.37.42

   Så forsætter det videre fremad med de nuancerede tal.

ENDVIDERE. Her er en person med et 5 41 som skæbnetal:

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.38.19

Disse tal er også at finde i mine inkarnationsrækker. 5  41. Start (J) i inkarnation 4 + 5. ….. 6  51, Inkarnation 5 + 6.   ….. 8  53, inkarnation 2 + 3. Min inkarnation findes også hos denne person, otte inkarnationer for tallet skæbnetallet 5. men så skal jeg have angivet alle otte inkarnationer.

OBS!  Man skal lige huske når jeg i en senere eller i en tidligere inkarnation, med 8 som skæbnetal, så har jeg ikke den samme fødseldag og måned. Det vil resultere i nogle andre nuancerede tal, og derved nogle andre udfordringer, naturligvis. Men alligevel er det de samme tal der går igen.

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.39.38

                                             SLÆGTEN.

Hvis vi ser på placeringen af min slægt i hvad for en inkarnation de befinder sig i, så er det meget tydeligt at dem længst fra mig i tid er mørk rødviolet. i min inkarnation 2. Det er mine tip- og oldeforældre. Jeg har aldrig kendt dem og derfor har de ikke været personlig involveret i mit liv. Først da jeg fandt frem til dem gennem slægtsforskning kunne jeg opleve dem og forstå dem.

I inkarnation 3, befinder min hustru M, min svigersøn Q og datterdatters mand S foruden min svoger K.

Min far og bror: (G, J) er i inkarnation 4. Dem havde jeg et fredeligt forhold til følelsesmæssigt. Her befinder sig også min svigerdatter U  og min datterdatter R (barnebarn), foruden min oldemor D, som døde da jeg var 1 år. Det ser ud til at jo længere væk fra min inkarnation der er mellem personerne jo mest harmonisk er forholdet dem imellem Der er ikke så mange følelsesmæssige udfordringer.

Mit andet barnebarn V er placeret i min inkarnation 5 sammen med min svigermor O, og svigerinde L. Her er intet at bemærke. I dette passer det ikke at jeg havde en gal svigermor.

Dem der er placeret i min inkarnation 6 er min nærmeste familie markeret med rødt som jeg følelsesmæssigt er knyttet til i min opvågnende bevidst-hed i min barndom. Her befinder min mor og søster sig (H,I) som jeg følelsesmæssigt havde det lidt svært med. Min moder befinder sig på mit skæbnetal. Det betyder at forholdet til hende er et arbejdsområde for mig. Jeg derimod er placeret i min moders fortid (FRØ) i hendes numeroskop. Det er hende der har problemet. Hun forventede i opvæksten også noget helt andet end det hendes søn udviklede sig til. En ikke særligt ualmindelig situation. I parforhold er denne kombination mellem skæbnetal og fortidstal (FRØ) et meget almindelig forekommen ting, da der ligger en udviklingsopgave dem imellem som partnere eller ægtefolk. Også mellem børn og forældre. I mit tilfælde er det min moders opgave ikke at gøre mig til offer ved dominans. Det gjorde hun heller ikke. …… Andre i min nuværende inkarnation 6, er min svigerfar N, min søn,T og datter P, og mit ene barnebarn W. Her er det kun mit forhold til min svigerfar der kunne være lidt anstrengt en gang imellem.

 I inkarnation 7 og inkarnation 8 er der ingen famile repræsentanter.

Det var hele den nærmeste familie, men andre døtre og sønner af forskellige slægtsgrene er ikke taget med. Og der er mange.

           ___________________________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

EPISODE 12 følger senere.

EKSTRA:  Jeg kan kun anbefale at studere sin slægt fordi det giver en stor viden om en selv, om hvem man er og hvor man kommer fra. Jeg har taget et kursus i hvor og hvordan man skal lede i de forskellige registre. Det er meget simpelt, men også tidskrævende, men så åbner der sig en helt ny verden fyldt med historie fra vores fortid. Som vi jo selv er en del af.

 

 

 

 

 

 

2 tanker om "EPISODE 11 OM TAL – Slægt og inkarnationer"

 1. R. Petersen

  Hej Gert igen det er meget interessant at læse om alle dine nye indslag fra episode 1 og til dato, dine inkarnationer er meget spændende. Men en ting som jeg undre mig over, at i alle dine inkarnationer, selv om du skriver at man har forskellige datoer og måneder, og det er året som der har betydning for at man får den inkarnationen som den næste i rækken. Din inkarnation første gang i 8 perioden begynder med 8/ 00, 8/ 17 osv. men det jeg ikke kan forstå er, at måltallet afslutter ens i alle inkarnationer, ? det vil sige at man må have samme lære af, det samme i alle 8 gange. Hvad så hvis man ikke har ” bestået” ?skal personen så begynde forfra, med alle 8 gange, eller kun en enkel inkarnation. Når man så er klar til at begynde på tallet 9 og de inkarnationer er udlevet tilfredsstillende ?. Er personen så klar til ikke at skulle ned på jorden mere. Når en person inkarnere første gang hvad begynder man så med, på hvilken stade? Hvad med de navne man får er de også de samme, eller de bare har samme talværdi. Jeg har stadig mange spørgsmål om dine gode indlæg, som jeg vil komme tilbage til hvis man må. Med venlig hilsen og god jul hvis vi ikke er på skrift før. Ruby Petersen

 2. Desiree

  Interessant spørgsmål ovenfor som det kunne være godt at få svar på, hvis det er muligt?

  Derudover følgende spørgsmål:
  Betyder dit indlæg her at hvis du har 4 5 eller fx6 som skæbne tal, bestående af forskellige tal, så har hvis
  5 , 5 inkarnationer?
  6 , 6 inkarnationer?
  Har du beskrevet det nærmere igen af dine bøger?
  På forhånd tak

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *