Utøya og den politiske massemorder

 Konstateringer med tal af terroren i Norge den 22-7-2011 mod regeringsbygningerne i Oslo og massakren på øen Utøya.

Øen Utøya

Øen Utøya, lidt uden for Oslo, hvor massakren foregik.

Husk at tal ikke kan modbevises med ord.

Gerningsmanden: Anders Behring Breivik

Anders Breivicks fødselsdagskode

Hans skæbnetal, hans arbejdsområde i denne inkarnation er: 5   7  11. Hans bevidste målsætning ud fra hans fulde dåbsnavn er også: 5   7   11. Han er derfor helt bevidst med det han gør, hvor man normalt har mange undskyldninger for ikke at gøre det som man er påkrævet ifølge sin fødselsdato. De fremhævede lodrette talrækker under U. og N. kommer jeg tilbage til.

Hans fødselsdags grundtal: 4 + 2 + 8 der skulle transformere det gode og opbyggelige, har skæbnetallet: 5 41 som arbejdsområde. Det fortæller om en meget intelligent person der også har lyst til spænding og forandringer fordi det giver ham de erfaringer der giver succes. Her ligger stor opfindsomhed til stede og en lethed til at få noget ud af sine ideer så det giver et økonomisk overskud. Er hurtig og kvik og vant til at tage risikoer som andre frygter. Har en tendens til at leve på sin mentale energi og hader kedeligt rutinearbejde. Kan blive meget dogmatisk i sine holdninger og tåler ikke indblanding eller kritik i sin livsstil. Derved opstår let isolation fra venner og familie. Dette kan modarbejdes ved tolerance over for anderledes tænkende og udadtil at vise følelser som undertrykkes i stedet for.

Ethvert tal har en positiv og en negativ side. Hans fødselsdagstal er positiv og meget oplysende om hans karakter. Her ligger hele hans overordnede drivkraft. Han er født den:

13 – 2 – 1979
                                                                       4 + 2 + 8 26

For at fortælle hvilken kraft der ligger til stede, må jeg gå tilbage i vores fælles historie for at vise  et eksempel.

Adolf Hitler

Adolf HitlerAdolf Hitlers far Alois tog navneforandring til efternavnet Hitler den 22 – 11 – 1876. Denne dags HØST-tal (dagen efter denne dags vibration), var: 2  4  8 i 1876.  Da Adolf Hitler blev født 13 år efter fik han denne dags HØST-tal som fødselsdag den 20 – 4 – 1889.

Det giver fødselsdags grundtallene: 2 + 4 + 8 26

Ved tilbageføring af denne dag til navnedagen i 1876, havner vibrationen på  2 + 4 + 8 som er dens udgangspunkt. Hans far tager navneforandring den dag der bringer hans søn i position 13 år efter, til det der bliver hans overordnede drivkraft.

Hitlers fødselsdagsenergi er en Plutoenergi. Planeten Pluto der blev opdaget i 1930 siger man er transformerende. Den har en omløbstid omkring solen på 248 år. Den er tilknyttet påtvungne forandringer, magt og politik. Derfor er der handlekraft i den og den skaber forandringer meget langsomt og meget dybt. Negative egenskaber er:  Magtmisbrug, grusomhed og destruktion. Alt sammen begreber vi kunne overføre på Hitler med denne fødselsdag. Det er denne energiform som er den politiske massemorders kraft omend den er knap  så stærk. Jeg tror mange af den lidt ældre generation straks kom til at tænke på Hitler da begivenhedernes gru foldede sig ud for os i TV. Skånselsløs at skyde unge mennsker med et smil på læben og musik i øret og med anabolske steroider i kroppen som om han var med i opførelse af et dramatisk virtuelt skuespil hvor han dræbte fjenderne efterhånden som han fangede dem ind.

Anders Breivik

Anders Breivik

Breivik i hans selvskabte uniform.

Breivik er også som Hitler skånselsløs uden empati for andre mennesker. Han havde også et manifest på 1500 sider som Hitler havde sin “Mein Kampf “. Han lod ikke kvinder komme for tæt ind på livet af sig så han tabte den følelsesmæssige kontrol. Hitler heller ikke. Han var også i besiddelse af en særlig intelligens der aldrig satte spørgsmåltegn ved moralen i den brogede blanding af ideer der rumsterede i hans hjerne. Disse ideer hentet fra religionenerne, fortiden og den politiske  historie, var sådan skruet sammen at han,  som han sagde:  Måtte gøre det han gjorde og vi ville takke ham for det om 60 år? Han ville redde Europa.

Han er født den 13. Det er den mest fysisk opbyggelige energi af alle, men også den mest destruktive. I sit forskruede hoved destruerede han den 22. juli sine omgivelser for at bygge op.

Sådan var hans logik og han vil være  helt uforstående over at omgivelserne ikke vil synes om hans korstog. Selv han politiske sympatisører vil trække sig fra ham i afsky. Han er en ensom ulv som Hitler var det, og det forbliver han. Hvor kom denne destruktive logik fra? Den kom fra hans navn.

Anders Behring Breiviks positive navnetal er:  7  4  11

7:  fortæller om det der lægger ham på sinde. Om en trang til isolation  hvis han bliver konfronteret med følelser han ikke kan kontrollere. Så vil han søge ensomhed og befinder sig godt med at være alene med sine tanker. 7 er et filosofisk tanketal. Så har han frit råderum til at bruge sin fantasi uden indblanding. Han virker udadtil tilforladelig og almindelig og meget disciplineret, men med en snert af særhed der skiller fra (tallet 4). 11-tallet, som er summen af de to andre tal, kaldes et “mestertal” og karakteriseres ved at man har særlige evner og man derfor selv skal lede sit liv og ikke lade andre bestemme over sig. Det er en forpligtigelse når man har 11-tallet placeret her. Det er en meget intellektuel og intuitiv energiform hvor han har ladet sig styre af sin intelligens og ikke lyttet til sin intuition. Derved lader han sig let besnære af sine egne muligheder, fordi hans trang til isolation gør, at han kun kommunikerer med sig selv og ikke lytter til andres dialog og kritik. At have denne 11- vibration kræver stor skelneevne for at forstå sine egne ubevidste motiver der kan påføre andre stor skade. Her ligger megen dårligt karma i 11-tallet, fordi det er så stærk en energi. Hitler havde osgå 11 placeret samme sted ud fra hans navn.

Den skjulte side

Nu til hans ubevidste skjulte side som skaber så mange besværligheder for os alle fordi denne dunkle side er så gådefuld. Hos ham er den: 7, 11 47, 9

Ifølge esoterisk numerologi er puberteten hvor man bliver kønsmoden, starten på ens personlige liv. Hans udgangspunkt er hans forrige inkarnation som det også er for alle andre. Den sidder i kroppen på ham og det er meningen at man skal forlade disse ubevidste fortidserfaringer og gøre brug af sine nutidsenergier som han har fået gennem sit fødselsdagstal og fulde dåbsnavn. Derfor er der meget på spil i puberteten for alle, hvor man kan udvikle sig i den forkerte retning hvis man ikke lytter til sig selv og bruger sin skelneevne for at komme i kontakt med sine nutidige energier. Det oplever man gerne hos narkomaner som vender ryggen til sine nutidige energier for at forblive i sin fortid og dermed tragedie forude. Man kan ikke bevæge sig mod livsretningen uden at tage stor skade. Det var det Breivik gjorde.

7 negativt fortæller om et dårligt forhold til sin højere bevidsthed. Det gør at han netop ikke lytter til de intuitive informationer han får ind, men kun gør det som giver ham personlig vinding.

“Mestertals”-energien: 11 47 som han har i sin ubevidste fortid, fortæller om omsorg for andre der ikke er udviklet. De er undertrykt fordi de hindrer personlig egoistisk udfoldelse. Det er her hans hensynsløshed kommer fra. Det er i denne ubevidste fortid at der ligger fanatisme og magtmisbrug som han ikke i nutiden har fået kontrol over. Han har ellers fået dette tal positivt i  sit navn 7  4  11 for at rette op på denne meget uheldige energi hvis den befinder sig negativt. Det forstår han desværre ikke. Han lytter ikke til sig selv, men lader sig overdøve af sin egoistiske fortid. Og han fortsætter i sin fortids energifelt som han jo også er mere kendt med.

9 negativt, fortæller om en stærk trang til hele tiden at være i centrum. Der hvor der sker noget. At være den bedrevidende fører. Derved opstår et ubalanceret forhold til sig selv i forhold til omgivelserne som fører til livsforståelse uden perspektiv og uden menneskelig forståelse. Han går kun efter det der bedst kan betale sig for ham. Følelsesmæssigt kommer han til at svinge efter hvordan omgivelserne opfatter ham.

Da han var 16 år gammel i 1995 skete der mange ting for ham i denne sårbare tid. Ifølge “Dagbladet” i Norge faldt han ud af sit vante miljø. Mistede kontakten til sin far og tidligere venner der ikke kunne følge ham og han meldte sig ind i Fremskridtspartiet for at få større politisk bevidsthed. Han begyndte med ekstrem kropstræning og eksperimenterede med anabolske steroider. Hans fortid fortæller om trang til altid at være i centrum og den der styrer for at få opmærksomhed. Han fik senere også foretaget forskellige kosmetiske indgreb ud fra denne narcissistiske trang, for  udadtil at give et bedre billede af sig selv. Han blev en distanceblænder der var sygelig selvoptaget. Det forstærkede hans manglende evne til at knytte følelsesmæssige bånd til andre mennesker. Han elskede sig selv højest.  Men bag den ydre facade arbejdede han ihærdig og meget disciplineret på at stykke et verdensbillede sammen med sig selv som hovedperson. Her fik ingen lov at komme ind.

Der er noget der er gået helt skævt for ham fordi han ikke forstod hvilke kræfter der virkede i ham. Han fik aldrig løftet sig selv op i nutiden på en hensigtsmæssig måde og ikke gjort brug af de fremragende evner han havde på en positiv måde. Han lader sin sjæl betale prisen i det afhængigheds forhold der er mellem krop og sjæl. Det kommer han personligt til at betale for i sine næste inkarnationer.

Bemærk: Hvis man er født den samme dag eller har de samme fødselsdags grundtal som Breivik, er det ikke ensbetydende med at man er som ham. Det er fortidens talenergier der bestemmer hvordan man får styr på sit liv gennem de positive talenergier man har her i nutiden. Fortidens talenergier er det stade man er kommet til i sin forrige inkarnation. Disse talenergier kan man regne sig frem til. Breivik fik aldrig kontrol med sine fortidserfaringer og førte dem videre i dette liv og vendte derfor tingene på hovedet og destruerede i stedet for at bygge op. Det kom 77 mennesker og deres familier til at betale for.

Så til de to gerningssteder:

Utøya i landet Norge

Gerningsstedet øen Utøya har talenergien  ud fra sit navn: 3 2 5.

Hans ideologi tog sin bevidste begyndelse da han var 23 = 5. Han var da i en PÅ-1. Starten på en proces. Eller 1-tals energien fik ham til bevidst at starte og opbygge sin ideologi. Hans ideologi udviklede sig gennem de næste 9 år og resultatet blev  udført  på øen Utøya, da han var 32 = 5 år.  Han var da igen i en PÅ-1, starten på en ny 9-års proces. Dog vil han denne gang være isoleret fra omverdenen i en fængselscelle i sin fjerde 9-års proces. Han har da udtømt sine personlige evner og talenter som han er kommet ind i livet med og skal nu forsætte som den samme person i en social proces de næste 9 år som den fjerde cyklus står for. Han kan ikke mere gøre hvad han synes er rigtigt at gøre for ham. Det forstår han ikke endnu, men det kommer. Det skal de påtvungne omgivelser nok lære ham.

Utøyas navn (FY) omsat til tal med nuanceringer og massakredagen som skæbne (SK)

Se eventuelt  Vidensbank.

5  6  11 ses som en af de tre skæbnetal 11 56 (se hans fødselsdagskode) som er hans arbejdsområde. Han hadede socialdemokraterne fordi han hadede deres sammenhold. Sådan havde Hitler det også med jødernes sammenhold. Derfor skulle de udryddes. Breivik gik helt bevidst efter de unge mennesker på Utøya efter han havde lavet sin afledningsmanøvre ved bombe-sprængingen af regeringskontorerne i Oslo. Han mente at socialdemokraterne havde forrådt landet og kaldte Gro Harlem Brundtland for “Landsmorderen”. Da var han 32 = 5 år, samme talenergi som Utøyas navn: 3  2  5. Her skete sammensmeltningen.

Ekstra: Hvis vi lægger navnet Utøyas negative tal sammen med personen Breiviks negative tal, så får vi 3  2  5 endnu en gang. Intet er tilfældigt. Det hele er skåret nøjagtigt sammen. Han har et karma til Utøya på en eller anden måde.

Missionstallet (MIS): 11 47 der kommer af øens fysiske tal og tallet for massakredagen, er hans positive navnetal: 7  4  11. Det er hans mission. Han udfører helt bevidst den opgave han har sat sig for at udføre da tiden er kommet. Denne virkelighedsforvrængning fortæller noget om hans fortids mørke kræfter som han stadig ikke har styr på. Det er meget ulykkeligt og prisen betaler de døde og efterladte og det norske folk.

Der er mere endnu. Øen Utøya fik socialdemokraternes ungdomsorganisation AUF til ejendom den: 28-8-1950. Hvis jeg fører denne dags vibration frem til Breiviks fødselsdag, så havner den på: 7  4  11 + afslutningtallet 9, der betyder at hans karma er afsluttet ved den handling han udførte. (Se hans fødselsdagskode først i indlægget under U.)

Norge

Oslos regeringskvarter, hvor Breviks bombe sprang.

Oslos regeringskvarter, hvor Breviks bombe sprang.

Hvad så med navnet Norge som også stod for skud ved bombesprængningen af regeringskontorerne? Vi prøver igen på samme måde men denne gang med navnet Norge omsat til tal med nuanceringer og med dagen for bombningen som skæbnetal (SK):

Sådan ser Norges positive navnetal ud

Norges navnetal er den samme energi som Utøyas navnetal som Breiviks alder: 32 = 5 da han udfører sin ugerning på den samme dag. Navnets FY-tal er også 5 32.

5  6  11 ses som en af de tre skæbnetal 11 56 (se hans fødselsdagskode) som er hans arbejdsområde udfordring. Desuden er hans Missionstal (MIS) 11 65, der kommer af Norges fysiske tal (FY) og tallet for massakredagen (SK), den er igen hans arbejdsområde. Han udfører helt bevidst den opgave han har sat sig for på en og samme dag.

Der er mere endnu: Norge fik sin “Ejdsvollsforfatning” den 17 – 5 – 1814. Dette er det norske folks fødselsdag. Hvis jeg fører denne dag frem til Breiviks fødselsdag, havner denne dags vibration på: 2  4  8 som er hans forhold til Norge (se han fødselsdagskode først i indlægget under N). Samme tal som hans egen fødselsdags grundtal. Plutoenergiens forandringsenergi. Man kan sige at han er Norge som han vil destruere fordi han ikke bryder sig om landets politik og derfor ikke bifalder den fremtid som landet vil få. Han prøver at afspore landets udvikling i håb om at andre meningsfæller vil forsætte destruktionen. “I vil takke mig for det”, som han ytrer sig.


Konklusion

Anders Behring Breivik er et menneske som alle andre. Hans udvikling er hans ansvar. Den kører af sporet i hans pubertet hvor han er under indflydelse af sin fortids gerninger.

Da han blev født er hans mønster tilrettelagt sådan at når han bliver 23 og 32 år så skal han stå sin prøve på om han havde rettet op på sine fortids gerninger eller ej. Det havde han ikke. Så han planlægger ubevidst, da han er 23 år at gå den mørke vej og destruere de omgivelser han ikke bryder sig om for at skabe et samfund der mere passer til hans eget billede af hvordan hans samfund skal være. Det gør han da han er 32 år. Han laver kort og godt omgivelserne om så de passer ind i hans forestillingsverden. Det gjorde Hitler også. Breivik skulle have forandret Norge på den gode måde. Have givet sit bidrag på demokratisk vis. Han havde evnerne, men valgte den udemokratiske destruktive chokmetode i stedet.

Ethvert menneske har et karmisk mønster som er udgået fra ens egen fortid og derfor selvskabt i dets forsatte udvikling gennem sine inkarnationer. Det er fra den vinkel man skal se Breiviks udvikling. Se mit indlæg “Overfaldet” under kategorien “Kriminalsager”, hvor Straus-Kahn da han er 62 = 8 år udfører sit voldtægtsforsøg på værelse 2806. Det fik katastrofale følger for ham. Det er den samme mekanik som sker hos Breivik, bare i en meget større dimension og med meget større konsekvenser for dem der uheldigvis befandt sig i skudlinien.

Spørgsmål

Som numerolog har jeg ved hjælp af tallene blotlagt hele hans nutidige livsforløb ud fra hans fortid. Det viser som det altid gør, en helt præcis nøjagtighed, i dette tilfælde af den destruktive proces som foldede sig ud mellem udøveren og dem det gik ud over. Navnet på de skadelidte: Utøya og Norge, passer energimæssigt perfekt til Breiviks destruktive anslag på nøjagtig den tid som mønsteret foreskriver. Det har jeg netop bevist. Det kan være svært at forstå sammenhængen når man ikke har øje for tal, navne og datoer og tidslængder og man forledes let til at kalde numerologi vås og uvirkeligt, fordi man er vant til at tænke på en anden måde. Men sådan er det, det med nøjagtigheden, fordi vi er en del af naturen hvor tiltrækning og frastødning er en del af de indbyggede kræfter hos dyr, planter og insekter og længere nede i mikroverdenen og derfor også hos mennesket. Det gør at man umiddelbart må stille sig det spørgsmål, om menneskets handlinger også er styret af en overordnet bevidsthed. Ikke for at nogle unge mennesker skulle lade livet på Utøya og regeringsbygningen symbolsk skulle “have revet skindet”, men for forandringens og fremtidens skyld.

Mennesket kan i modsætning til dyrene selv bestemme deres udviklingsforløb. Den overordnede bevidsthed som kan fornemme den fremtidige udviklingsproces hvor det vil føre menneskene hen, har den grebet ind for at fremme en forandring som skal gøre det norske folk bedre egnet til at møde denne transformering i fremtiden? Er det at være forudseende at benytte et egnet menneske, Breivik, der ud fra sin fortid er et velegnet instrument? Han udviser en forbløffende disciplin og selvbeherskelse i afgørende faser af den 9 år lange proces og taber ikke målet af syne selv om det for os kan virke fuldstændig rablende sindsygt det han gør. Det er i sig selv en bedrift. Omend man godt kunne have undværet den. Han prøvede ikke at flygte eller vise anger. Han udførte det som han skulle, var blevet ham påbudt, ud fra devisen: “En person med en tro, svarer til kraften fra 100 000 som kun har interesser”. Skrevet den 17 – 7 – 2011 på Twitter. Denne dato havner ved tilbageføring til hans fødselsdagskode på tallet før hans skæbnetal, der betyder fortiden.

Var det det samme der skete med Adolf Hitler at han blev brugt af den overordnede bevidsthed til at skabe forandring gennem destruktion, bare i en meget større dimension hvor millioner af mennesker måtte lade livet på den mest uhyrlige måde? Efter hans rædselsregime opstod et nyt Europa. Først gennem “Kul og Stålunionen” hvor de gamle dødsfjender Tyskland og Frankrig begyndte at arbejde sammen og senere blev til det europæiske fælleskab. De forfulgte jøder fik deres eget land og Vestmagternes koloniherredømme gik i opløsning med selvstændige lande til følge. Vidste den overordnede bevidsthed hvad der ville ske hvis forandringen som den lod Hitler udføre, ikke kom? Det ved vi ikke noget om. Vi tør ikke tro at der er denne blinde makker som vi alle er underlagt. Så mister vi vores fornemmelse af frihed og at vi selv bestemmer over den.

Landet Norge er ikke det samme efter 22 – 7 –  2011. Forandringen er kommet. Hvor vil Norge bevæge sig hen i deres påtvungne forandringsproces? Bliver det foregangsland for løsningen af nogle af de fælles europæiske problemer af multikulturel art? Lige modsat det Breivik stod for. Skulle det være Norge som fik den påtvungne opgave som eksempel, fordi det var et lille fredeligt homogent land med penge på kistebunden og hvor den politiske hævnfølelse efter massakren nærmest har været ikke eksisterende. Det bliver interessant at følge. Måske vil man om 60 år takke Breivik, men af en helt anden grund end den han troede på.

Husk det er energierne (tallene) der bestemmer.


Gert Wilders

Gert Wilders. Frelser eller forfører?

For afslutningsvis at blive i Pluto-energiens transformerende kraft, så skabte den hollandske politiker Gert Wilders sit frihedsparti den

22 -2-2006.
4 + 2 + 8

Her ser vi den samme energiform ikke for Geert Wilders, men for partiet (se mit indlæg for Geert Wilders).

Adolf Hitler kom kortvarigt  i fængsel efter et voldeligt kup. Denne erfaring gjorde at han gik målrettet den demokratiske vej og da han fik magten, afskaffede han demokratiet og det første han gjorde var at eliminere socialdemokraterne og kommunisterne. Breivik gik også efter social-demokraterne, men ikke på demokratisk vis. Tværtimod prøvede han voldeligt at ødelægge demokratiet ved bombningen af regeringskontorerne og massakren på socialdemokraternes opvoksende ungdom. Geert Wilders er også gået den demokratiske vej, men der ligger nogle meget transformerende kræfter til stede i partiet. Transformation skaber forandringer, men det er ikke ligemeget hvad slags forandringer der skal komme. Det skal man holde øje med. I den økonomiske elendighed og store ungdoms arbejdsløshed der hersker i Europa for tiden og et godt stykke ud i fremtiden, er der grobund for ekstreme politiske partier og bevægelser. Sådan var det også da Adolf Hitler kom til magten  med ham som medlem af et af de ekstreme partier. Man må destruere for at skabe forandring, men det er ikke ligemeget hvad man destruerer for at skabe denne forandring.


Jeg fik en mail fra en af mine tidligere elever fra Norge. Hun bad mig om at komme med en numerologisk forklaring på det der skete. Hun skriver bl.a.:

Det virker som hendelsen midt i all smerten og sorgen likevel har katalysert en slags positiv reaksjon over hele landet/i hele folket. det er både absurt og merkelig å være norsk for tiden…

Derfor dette indlæg.

Vores tanker er hos vores mange norske venner og det som jeres dejlige land og norske folk for tiden må gennemgå og som også vi danskere må tænke dybt over hvordan vi agerer ud i fremtiden. 

Rita og Gert.


Henvisninger

Pluto kaldes også Hades. Den græske gud for dødsriget der herskede over underverdenens rige sammen med sin dronning Persefone.

Indlægget om Hitler er taget fra min bog Talmesteren. Min analyse af Breivik er at læse i Esoterisk Numerologi. Desuden giver indlægget Udviklingens to spor, en forklaring på 1-menneskets trang til at destruere det man ikke selv kan få. Breivik var et 1-menneske.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 2, 3, 6 og 7.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *