Bakkehuset

Bakkehuset

Bakkehuset, hvor ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek boede fra 1802 til de døde i henholdsvis 1829 og 1830.

Det kan godt være at der er mange bakkehuse i Danmark. Men der er et “Bakkehus” som indtager førstepladsen. Det er det “Bakkehus” der lå uden for Københavns volde omkring Frederiksberg Slot. Det lå på en bakke med udsigt over Amager og Sundet og blev i slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet et samlingssted for datidens digtere, litterater og teaterfolk. Det var ægteparret Kamma og Knud Lyhne Rahbek der flyttede ind i huset efter de blev gift, der skabte denne kultursalon.

Knud Lyne Rahbek var digter, redaktør, kritiker og professor på Københavns Universitet. Han udgav adskillige bøger og artikler om litteratur. Han var en meget kendt personlighed i datidens København. Hans kone Karen Margrethe Heger var datter af Assessor Heger, der havde et bryggeri på Nørregade. Her blev hun født. Hun var et meget intelligent, levende, udadvendt, selvstændigt menneske med stor viden om sprog og litteratur. Hun havde desuden gået til tegning hos Bertel Thorvaldsen og blev senere kendt for sine meget smukke æsker som hun dekorerede og gav som gaver til vennerne. Hun var 14 år yngre end sin mand og deres hus blev et sted som kom til at betyde meget for datidens kunstnere hvor de kunne diskutere og læse op af deres værker og lade sig inspirere af hinanden. For at nævne nogle af de kendteste der kom der: Den ældre og yngre Heiberg, Thomassine Gyldenbourg, Adam Oehlenschläger, Poul Martin Møller, B.S.Ingemann, Grundtvig, Brødrene Ørsted, H.C. Andersen o.m.m.fl.

Det som er interessant for en numerolog er især husets frue: Karen Margrethe Rahbek som blev kaldt Kamma, en sammentrækning af hendes to første navne.

Knud Lyne Rahbek og Karen Margrethe Heger

Som man kan se er det de samme tal både da hun bliver født og da hun dør. Der er kontinuitet til stede. Hvis vi tager det navn hun yndede at blive kaldt: K  A  M  M  A bogstaverne oversat til tal er:                                                                                  2   1  4   4   1.

Konsonanterne og vokalerne sammenlagt

De samme tal: 1  2  3  som hendes fødselsdags grundtal. Det vil sige der var en sammenhæng mellem det hun yndede at kalde sig og de evner hun havde da hun blev født. En positiv forstærkelse af energien. Da tallene 1, 2 og 3 alle handler om hendes personlighed, vil det sige at hun havde en stærk personlighed til at klare den opgave eller udfordring hun havde ifølge sin fødselsdag, hendes skæbnetal: 6,  7,  1.

Gør vi det samme med hendes efternavn: H  E  G  E  R, som er hendes familienavn, er bogstaverne oversat til tal:                          8   5  7  5  9.

Konsonanterne og vokalerne sammenlagt

Tallene 6  1  7 er de samme tal som hendes skæbnetal, hendes udfordring: 6,  7,  1.
Hendes udfordring er at hun skal gøre op med sit familiemønster og blive et samlingspunkt og lægge øre til alle, som hendes skæbnetal: 6 står for. Det er netop det hun gør.

Vi kan føre det videre og lægge tallene for “Bakkehus”. Det giver samlet tallene: 6  1  7. Bakkehuset er netop det sted hvor hun udfolder sig i samme energimønster som hendes skæbnetals udfordring.

Da hun er 21 (=3) år gammel (de samme tre tal igen) frier Knud Lyne Rahbek til hende og de bliver gift den 31 – 8 – 1798 efter en forlovelsestid på 601 (= 7 dage). Her har vi igen tal energierne 1  2  3  og  6  1  7.

Man kan godt få det indtryk at Kammas liv var lagt tilrette på forhånd.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 4, 5 og 7.

Kamma Rahbek var den første der kaldte H.C. Andersen for digter. Noget han aldrig glemte.

Bakkehuset eksisterer stadig og ligger på Rahbeks Allé 23 på Frederiksberg. Det er et besøg værd. Man kan tage en elektronisk tur ved at besøg  Bakkehusmuseets hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *