Ondskabens forudbestemte begyndelse II

1-årig Adolf Hitler

1-årig Adolf Hitler

Fortsættese af 4-tallets grundlæggende skabelse fra forrige indlæg.

Da Alois var 39 år (13×3) skiftede han efternavn til Hitler på en “mestertalsdag” den:

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.17.46

Da Alois var 52 år (13×4) blev Adolf født. 13 (=4) år efter navneskiftet. Alois blev gift med Klara Pölzl hans niece i 1885 og hun får sit efternavn Hitler 4 år før hun føder sit 4. barn efter hun havde mistet sine første tre børn ved sygdom.

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.22.10

De har samme skæbnetalsenergier (SK) med efternavnet Hitler og begges fornavne begynder med A og er på 5 bogstaver. Hvis jeg fører Adolfs fødselsdag tilbage til dagen hvor han fik sit efternavn Hitler, “mestertalsenergien”, falder den sammen med denne dags “mestertalsvibration” (se ovenover). Det er her Hitler-energien begynder og 13 år (=4) efter bliver han født med fornavnet Adolf. Ved at føre denne “mesterdag” frem til Adolfs fødselsdag, havner den på FRØETS plads der er synonym med hans fortid. Det mest interessante er at “mesterdagens” HØST-tal er: 2 4 8 (se ovenfor) der er synonym med hans fødselsdags grundtal: 2 4 8. Dvs. at denne “mesterdags” fremtidsretning: HØST-tallet: 2 4 8, finder sit leje i Adolf Hitlers person som er hans positive fødselsdagsenergi: 2 + 4 + 8. Da er der gået 13 år (=4). hvor 13 (=4) får sin stærkeste kraft når den har eksisteret i 13 år. Og hvad sker? Adolf Hitlers negative tal der repræsenterer hans fortid, ud fra hans dåbsnavn er: 3 1 4. 31. Her ser vi de samme tal, endda to gange, da 4 er nuanceret af 31 som er den stærkeste energi af dem.

Vi kan nu følge energien som Alois satte igang, “mestertalsdagen”, som også er Adolfs fortidsdag (FRØ), selv om han ikke er født endnu. Det sker 13 år (=4) efter og denne energi kobles til hans fortids ubevidste mønster når den er stærkest. Den rammer de samme tal: 3 1 4 31 (4 er nuanceringen af 31) i Adolfs ubevidste fortid. Fremtidskraften på “mestertalsdagen” 13 år før, finder sit leje i Adolfs fødselsdags grundtal:

2 4 8. Den er klar til brug styret af Adolfs negative fortidskraft.

En anden besynderlig omstændighed: Alois, Klara og deres søn Adolf havde alle de samme positive navnetal ud fra deres dåbsnavn.

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.24.51

Tallet 11, der er det stærkeste af de tre tal er et “mestertal”, et magttal som betyder man selv skal bestemme og styre sit liv og da de ikke alle tre selv kan bestemme, så var det Alois der med faderens autoritet bestemte over de to andre. Han krævede disciplin, ellers blev man tugtet. Det var meget almindeligt sidst i 1800-tallet for familiens overhoved. Da Alois døde var det Klara der nu bestemte. Hun havde fået Hitler til efternavn og den nye talenergi fik følger for Adolfs udvikling, eller for alle os andre. Hun var nu med til at skabe uhyret Adolf Hitler. Hun lod Adolf leve hendes egne drømme ud som hun ikke havde kunnet så længe hun var gift med sin onkel. Hun forkælede ham og han fik lov at dandere den og drømme sig væk fra virkeligheden. Da hun døde 4 år efter, var Adolf fuldstændig uegnet til at deltage i det almindelige samfundsliv. Nu var det Adolfs tur til at bestemme. Han opdagede nu med rædsel at han ingen ting kunne, havde sløset tiden væk og endte som en bums i Wien efter to afslag fra Kunstakademiet i samme by. Da 1.Verdenskrig brød ud meldte han sig som tysk soldat for at forsvare Tyskland og blev sendt til Vestfronten. Da han fornedret hutlede sig igennem i Wien, oplevede han jøderne som i de år var flygtet til Wien fra pogromer i Ukraine. De havde et stærkt sammenhold og hjalp hinanden. Det generede ham voldsomt da han selv var isoleret og uden venner. Han brugte dette oparbejdede had mod jøderne til at opbygge sin filosofi om faren fra jødernes infiltrering mod det rene tyske folk. Det var en uhyggelig filosofi, for 2 x 13 år efter moderens død havde Adolf Hitler i 1933 den uindskrænkede magt i Tyskland og kunne udrense jøderne. 13 år efter han var kommet til den diktatoriske magt i 1933, blev naziregimet afsluttet i 1946. Adolf Hitler var ikke mere.

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.27.18

Alois og Adolf havde samme skæbnetal og de døde under den samme: 1 3 4 energi.

Alois skabte grundlaget for denne ondskabens proces. Adolf udvirkede dens kraft hvor den grundlæggende skabelse var energien 4, 4 som 13 = 4 og 4 som 22 = 4. Det var den altdominerende styrende energi.

Tallet 13= 4 kaldes adepternes hellige tal. Det er den mest opbyggelige energi af alle. Tænk på Jesus og de 12 disciple.

Tallet 13 = 4 er også det mest destruktive energi af alle hvis den er negativ. Adolf Hitler var styret af denne destruktive energi ud fra sit ubevidste. Han og de tolv disciple: Himmler, Gøring, Gobbels, Heinrich osv. var hans disciple og de døde enten ved selvmord eller de blev hængt i 1946. Hvis Adolf ikke selv havde begået selvmord ville han også være blevet hængt. Så var der gået 13(=4) år siden han kom til den diktatoriske magt i 1933. Naziregimet var slut og der var ingen trang for nogen til at fortsætte dens ideologi. Indlægget er fra min bog: “Talmesteren”.

Hvis du vil se Alois, Klara og Adolfs navnetalsenergi: 3   8  11 som er ens for dem alle tre, så besøg min hjemmeside, Talmesteren – Se din dato og udfyld de tre felter med tallene 3 , 8 og 11. Klik på “Se dit sjælsmønster”, så får du energien omdannet til farver.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 4, 5 og 6.

Dræb én – og du er en morder. Dræb millioner – og du er en erobrer. Dræb alle – og du er Gud. – Adolf Hitler

Han prøvede at lege Gud ved at udrydde alle jøder på en meget effektiv industriel facon ved at gasse dem.

Næste indlæg fortæller om planeten Plutos opdagelse og indvirkning på vores liv gennem Adolf Hitlers virke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *