Kategoriarkiv: Kriminalsager

Danske og udenlandske kriminalsager set gennem numerologiske briller.

Oscar Pistorius – Den benløse sprinter Tragedie eller forbrydelse?


Den verdensberømte atletikstjerne, sydafrikaneren Oscar Pistorius der skabte sensation ved at løbe 100 m og 200 m løb på sine bøjler, var et forbløffende syn når han var i konkurrence og spurtede af sted, sidst ved Olympiaden i 2012. Han havde vundet mange guldmedaljer. Han var en markant personlighed og et stort sportsidol i Sydafrika. 

Følgende episode  foregår i Sydafrika i hans lejlighed.
Oscar vågnede en mørk nat og gik ud på altanen for at skaffe sig lidt luft i den kvælende hede. I sengen ved siden af sov hans kæreste fotomodellen Reeva Steenkamp. Han hørte en lyd fra  badeværelset og troede det var en indbrudstyv. Han kravlede på sine benstumper hen til badeværelsesdøren og råbte til Reeva at hun skulle ringe til politiet. Hun hørte det ikke og Oscar skød fire skud ind gennem døren. Han opdagede at Reeva ikke lå i sengen og det gik op for ham at det var hans kæreste han havde skudt på gennem døren. Ganske rigtig. Da han fik døren op ved hjælp af et cricketbat, måtte han konstatere at det var hans kæreste han havde skudt. Han slæbte hende ud så godt han kunne og tilkaldte hjælp. Klokken var omkring kl. 3 om natten. Det var hans udlægning af den tragiske episode. Han blev derimod anholdt for bevidst at slå sin kæreste ihjel. Det skete den: 14 – 2 – 2013 at dette drama foregik.

Oscar var kendt for at have et heftigt temperament. Der havde været anmeldt husspetakler før og naboerne havde hørt kraftige skænderier mellem dem aftenen før. Altså den 13 – 2 – 2013. Han var også kendt for at tage præstationsfremmende stoffer som kunne gøre at han af følelsemæssig karakter mistede kontrollen over sig selv.

For en numerolog er det en meget besynderlig affære fordi de to datoer jeg her har nævnt indikerer kraftigt hans fortid og en “lykkedag” i nutiden. Da fortiden er det udviklingsområde for enhver person som skal kontrolleres og gøres bevidst for ikke at give sig selv en forkert udviklingsretning, er det selvsagt et vigtigt område for personen at vide: hvem man er og have kontrol over hvad man gør, når man møder sådan en fortidsdag.

Hans fødselsdags grundenergier er:  4  + 2 + 6, og årstallet 6, er desuden nuanceret af  24. Kun lige tal.

Hans negative tal ud fra hans navn er: 7  –  5  –  3,  57. Kun ulige tal. Det er de samme tal som er hans nuancerede skæbnetal: 3,  57, som der derfor er særligt fokus på. Der er direkte pålagt ham at bevidstgøre sine negative tal energier, ud fra et overordnet synspunkt. Hans negative ubevidste energier er det samme energiområde.
For lige at gøre hans negative tal færdig er alle tre tal ulige. Det er  hans “skyggeside” og det drejer sig om hans eget forhold til sin egen personlighed.  Derfor får han tre lige grundtal: 2 + 4 + 6, som fødselsdagstal som er positive, for at rette op på denne misere med hans tre ulige “skyggetal”. Lige tal har noget med forholdet til andre at gøre. Det er sociale tal. Han står derfor over for at være social og forstående og ikke være egoistisk og selvtilstrækkelig som hans ulige tal indikerer.

Hans negative ulige tal der drejer sig om hans forhold til sin egen personlighed, sin egen “skyggeside”, giver sig udtryk i hans ekstreme sportskarriere og hans vilde episoder med bilkørsel og speedbådssejlads og druk og hans forkærlighed  for våben. Ingen af disse ting har noget med forholdet til andre at gøre, at være social og forstående.

 Hvis vi ser rigtigt efter så falder hans fødselsdag og hans skæbnetal sammen med denne dag. Har de samme grundenergier (se hans fødselsdag). Han møder her sin skæbne, set ud fra et overordnet synspunkt. Det kan han ikke gøre noget ved. Denne dag har forlængst ligget og ventet på ham. Nu skal han prøve at få styr på sin selvtilstrækkelighed og være social og forstående. Det er måden han takler dette skæbnemøde der er afgørende for hans fremtid. Oscars egne tal denne dag er:

2  4  8. som er hans  tal for fortiden (FRØ, se hans fødselsdag). Han har en fortidsenergi som han skal prøve at komme videre med i sin udvikling i dette liv. Det er helt op til ham. Denne dags tal energi havner ved tilbageføring på hans skæbnetal, hans arbejdsområde.

Reevas negative talrække ud fra hendes navn er: 3   2   5 [  3  ] 8. Hendes negative ubevidste målsætning er derfor: 5  [ 3 ] 8. Det samme som denne dags tal hvor skænderiet foregår: 3   5   8 plus afslutningstallet 9. Det er en skæbnedag for hende hvor hendes fortid står over for Oscars måde at klare dette sammenstød mellem deres indbyrdes fortid. Vil han være selvtilstrækkelig eller vil han være social og forstående.
Hendes egne tal denne dag ud fra hendes fødselsdag er 5, 32. Disse talenergier er hendes negative tal, hendes “skyggeside”.

Det er denne dag der er den afgørende dag for dem begge og som vil afslutte deres hidtidige liv for begge på hver sin måde.  Han gør hende til offer.

Det sker om natten da han ifølge eget udsagn skyder sin kæreste ved et uheld. Da ser tal energierne sådan ud:

 Dagens skæbnetal: 4  6  2. De  falder overens med Oscars egne tal denne dag: 2  4  9 / 6. Her er alslutningstallet 9 involveret der indikerer at et karma er afsluttet på den måde det nu bliver afsluttet på. Meget voldeligt fra hans side.

Reevas tal denne dag hun møder sin skæbne er: 5  7  3 som var Oscars negative tal ud fra hans navn som indikerede hans “skyggeside”, hans dårlige forhold til sig selv set ud fra en social betragtning. Han fornemmer denne energiform i Reeva fordi hun har den samme energiform som hans “skyggeside” denne dag. Han mister derfor den følelsesmæssige kontrol og lader sin “skyggeside” tage over og skyder ind gennem toiletdøren. Karmaen er tilendebragt. Man kan også sige at han skyder sin egen “skyggeside” uden at vide det.

Denne dag har talenergien: 4  6  2 som udfordring. Hans egne  fødselsdags grundtal: 4  +  2  +  6 (se hans fødselsdag), er de samme talenergier. De er positive. Dvs at han har de optimale betingelser for at klare denne dags udfordringer. Han har en “lykkedag”. Dvs det er en eksamensdag set fra et overordnet synspunkt hvor han bliver sat på prøve i forhold til hans opgave ud fra hans fødselsdag.

Han klarede ikke denne “eksamen”. Han dumpede fordi han havde svigtet sig selv og levet et ekstremt fortidsliv hvor han var selvtilstrækkelig i stedet for et social forstående liv. Der kan ligge jalousi gemt i hans handlemåde der kommer af mindreværd. Reeva havde talt med sin tidligere forlovede et par dage før som  hun havde kendt i fire år.

Da dagen kom som det var forudbestemt klarede han ikke opgaven.

Det lyder indviklet, men hans “lykkedag” kan betyde at han vil slippe nådigt fra affæren.  Jeg kender ikke de sydafrikanske retsforhold, men ifølge dansk retsforhold vil han, om ikke blive frikendt så få en dom for uagtsom manddrab da man ikke kan bevise at han bevidst har skudt sin kæreste for at slå hende ihjel. Men i Sydafrika må man måske gerne slå en indbrudstyv ihjel i sit eget hjem som han troede at det var. Men der er stadig mange undersøgelser der skal gøres afsluttes.
Han er også  blevet sat på fri fod mod kaution og fået lov til at forsætte sin sportskarriere  indtil dommen falder efter de undersøgelser er foretaget som endnu skaber tvivl om selve forløbet denne mørke nat for dem begge.

Yderligere oplysninger:  Se Om Bloggen og Vidensbank punkt: 1, 2, 3, 4 og 6.

Boston-bomberne – Brødrenes brutale bedrifter

De to tjetjenske brødre Tamerlan og Dzhokhar Tasarnaev, 26 og 19 år, der stod bag to bombesprængninger under afviklingen af et marathonløb i Boston, havde også planlagt at sprænge bomber på Times Square i New York. De havde ikke forestillet sig at 4 dage efter var den ældste bror død og lillebroderen var indlagt på hospitalet, hårdt såret og står nu til livsvarig fængsel. Han blev fundet i en båd i en have efter en intens eftersøgning med politi og militær. Hvad skete der oppe i hovedet på dem? Hvad fik dem til at gøre denne hensynsløse ugerning der kostede tre mennesker livet og over 264 sårede, hvoraf mange måtte have amputeret deres ben. Begrundelsen skulle være at det var en protest mod USAs krigsførelse i de muslimske lande.

Kan man se ud fra en numerologisk analyse hvilke kræfter der var i spil? Det vil jeg prøve. Det man så skal bruge for analysen er deres navne og fødselsdage og dagen for bombesprængningen. Har også taget USA med i analysen ud fra dets fødselsdag den 4 – 7 – 1776, fordi det var en politisk motiveret beslutning hvor USA indgik. Her er et bud på de uhyrlige begivenheder. Meget forenklet og kun med relevante tal.

Først den ældste broder Tamerlan Tsarnaev (Ta) som var troende muslim og som menes at være den der “støbte kuglerne”. Hans lillebror så op til ham og fulgte ham i et og alt.

Hans bevidste mål ud fra hans navn var: 4 [ 1 ] 5

Hans indre drivkraft FE-tallet var: 5 14 som falder overens med hans bevidste mål. Lillebroderen Dz. havde også 5 14 som FE-tal, den samme indre drivkraft. Begge havde den samme drivkraft til at udføre Ta.s bevidste mål.

Hans egne tal den dag de detonerede bomberne den 15. april var: 9  4  1  5 (se Ta. på dagen, lodret ned). Her ser vi tallene igen.

Numerologisk er det ganske tydeligt. Han var drevet til at opfylde sit bevidste mål og det gjorde han ubevidst den dag da han selv havde de samme energier + afslutningstallet 9.

Afslutningen kom efter 4 dage for ham med døden til følge. Desuden var tallet 1 55 hans skæbnetal (se fødselsdag). Hans udfordring. Ses på denne bombedag som et af de tre skæbnetal der handler om det fysiske område 1 55. Han gjorde det han mente han skulle. Havde lyst til. At gerningen var uden empati for andre mennesker må man bare konstatere. Hans dødsdag ført tilbage til hans egen fødselsdags havner efter hans skæbnetal (se Dør): Tallet for HØST. Den høst havde han nok ikke selv beregnet.

Hans aktive handletal ud fra hans navn (MA): 8 44 ses på bombedagen som et af dagens tre skæbnetal der omhandler det fysiske område. Han har også dette tal: 8 44 (ikke vist her) i sin negative talrække ud fra hans navn hvor energien er ubevidst. Det er denne tal energi der er selve drivkraften i handlingen og har sit udspring i hans dunkle fortid.

8 44, er en meget fysisk energi som i nuanceringen er et dobbelttal og derfor en meget stærk energi. Negativt er det en gangstervibration hvor man modarbejder det som man betragter som grundstene i samfundet og derfor i konflikt med loven. Har skjulte motiver som det kan være svært at gennemskue. Er tiltrukket af at komme på avisernes forsider, men ikke for det gode.

Tre dage efter bombesprængningerne blev en ubevæbnet universitetsbetjent skudt af Tamerlan. Det skete den:

Her ser vi de to tal 1 55 og 8 44 optræde igen. Som dagens skæbnetal (udfordring): 1 5 5 og Tamerlans (Ta. lodret) tal denne dag: 4  4  8 + afslutningstallet 9. Dagen efter blev Tamerlan selv skudt og desuden kørt over af sin bror, bevidst eller ubevidst da politiet ville anholde dem. Han var nu kommet på avisernes forside.

Nu til lillebroderen Dzhokhar Tsarnaev (Dz). Han er mere interessant og indviklet numerologisk set.

Da Dz. bliver amerikansk statsborger falder hans tal sammen med dagens tal og USAs tal ført frem fra dets fødselsdag i 1776. At de falder overens betyder at de ført tilbage til deres respektive fødselsdage vil havne på tallet for deres fortid. Det er altid problematisk. Det har et karmisk aspekt.

At han bliver amerikansk statsborger bevirker nok at han slipper for dødstraf og i stedet får livsvarigt fængsel.

Lad os igen kaste et blik på dagen for bombesprængningerne den 15 – 4 – 2013 (se øverst.)

Her ser vi det samme mønster som ved statsborgerskabet (se ovenover). Dz.s og USAs tal falder sammen med dagens tal. Dette fører tilbage til deres respektive tal for fortiden. Igen en indikation på en karmisk sammenhæng. Desuden er det de samme tal: 7 – 11 – 8 på Ta.s fødselsdag ved tilbageføring fra bombedagen (se denne).

Som man kan se er det hele vævet ind i hinanden på en forbløffende måde. Det er nogle dybe ubevidste fortids processer der kom til at koste tre uskyldige mennesker livet plus en masse sårede som må leve med traumet lang tid frem. USA som var det overordnede mål gjorde et hurtigt effektivt arbejde med stor hjælp af befolkningen og fik standset ugerningerne inden der blev sprængt de flere bomber som det var tiltænkt New York.

Der var 8 bomber i alt. 2 blev udløst, 6 nåede ikke at blive udløst. Her er tallene igen for DZ.s bevidste mål: 2  6  8. Storebroderen var 26 = 8 år gammel da han blev skudt.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1, 2, 3, 4 og 6.

Drabsforsøget på popkunstens mester inden for maleriet, Andy Warhol

En psykisk ustabil kvinde affyrede tre skud mod popkunstneren Andy Warhol for at dræbe ham på hans værksted i New York, kaldet “Factory”, som var et åbent kreativt værksted for Andy Warhol og hans venner. Han blev ramt af det ene skud og kørt på hospitalet, men overlevede. Kvinden der hed Valeri Solanas var psykisk uligevægtig og skød ham fordi hun følte han dominerede hendes personlighed. Derfor skulle han dø for at hun kunne finde sig selv igen.

Hun var en amerikansk feminist og forfatter der havde skrevet et teaterstykke som hun ville have Andy Warhol til at læse og eventuelt opføre det. Han lavede selv skuespil foruden sit maleri. Hun kontaktede ham med jævne mellemrum for at høre hans mening, men han måtte til sidst indrømme at han ikke kunne finde manuskriptet. Han havde forlagt det. Det blev hun bitter over. Hun var meget ambitiøs med sit skriveri og følte at han spærrede hende vejen for at udvikle sig. Derfor måtte han udslettes så hun kunne sætte sig selv fri.

Numerologisk ser det sådan ud:

Andys tal ud fra hans fødselsdag: 6 – 8 – 1928, ført frem til hendes fødselsdag falder overens med hendes skæbnetal: 5 – 9 – 9.

Dagen for drabsforsøget falder Valeri og Andys tal også overens ved at føre begge deres fødselsdage frem til skuddagen: 1 – 7 – 1.

Drabsdagens grundtal: 3 + 6 + 6, falder overens med den samme dags skæbnetal: 6 – 3 – 6 .
Det betyder at den udfordring der ligger i denne dags energi også er denne dags samme energi som derved giver de optimale betingelser for dagens udfordring. Igen sammenfald.

Ved at føre Valeris fødselsdag tilbage til Andys fødselsdag: 6 – 8 – 1928, havner den på tallet før hans skæbnetal. Tallet for hans fortid. Det er derfor et fortids karma mellem de to personer der her blev udløst så dramatisk. Fordi han havde negligeret hendes kunstnerisk udtryk på den uheldige måde ved ikke at kunne finde hendes manuskript igen, udløste han selv drabsforsøget.

Man behøver ikke at tolke tallene så meget. Talopstillingerne viser meget tydeligt at de to personer er meget tæt forbundne.

Andy var død, men blev genoplivet og fik foretaget en masse operationer. Han levede 18 år endnu, men blev aldrig den samme igen og døde af galdesten 58 år gammel.

Hun fik tre års fængsel og psykiatrisk behandling og døde 20 år efter, 52 år gammel året efter hans død i 1988.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 2, 3, og 4.

Andy var en af hovedkræfterne i pop-art bevægelsen og var derfor med til at ændre synet på forholdet mellem kunsten og samfundet med sin åbenlyse fascination af penge og stjernestatus. Derved mistede Paris sin status som kunstens by. New York overtog denne plads.

Anders Behring Breivik endnu en gang – Dommen

Norge oplevede det hidtil største angreb på sin styreform i landets 197 årige historie ved nordmanden Anders Behring Breiviks direkte angreb på landets regerings bygning der led stor materiel skade og hvor 8 mennesker mistede livet fordi de uheldigvis befandt sig i nærheden af bombesprængningen.

Norges fødselsdag som selvstændig nation var den 17. maj 1814, den dag blev “Eidsvollsforfatningen” underskrevet.

Læs resten

Amagermanden – En engel bliver en djævel

Marcel Lychau Hansen, også kendt som Amagermanden

Amagermanden, Marcel Lychau Hansen, er tiltalt for en række voldtægter og to drab. (Foto: Ekstra Bladet)

Marcel Lychau Hansen blev anholdt den 12-11-2010, sigtet for voldtægtforsøg og røveri mod en ung kvinde i haveforeningen Stjernelund på Amager. DNA-fund der blev gjort på gerningstedet førte til yderligere sigtelser på to mord og seks andre voldtægter der var bedrevet inden for de sidste 24 (=6) år. Han blev varetægtsfængslet dagen efter den 13-11-2010.

Han er blevet beskrevet af omgangskredsen som en perfekt familiefar, sød og hjælpsom. En mand med sine egne meninger der taler godt for sig og var som fodboldtræner fantastisk til børn og unge. De havde svært ved at forstå at han havde gjort det han blev beskyldt for.
Skærmbillede 2014-07-08 kl. 10.07.35

  • Hans negative talrække ud fra hans navn er: 2  9  11  [6]  8
  • Hans negative fortidstal er som sagt: 2  9  11
  • Hans ubevidste negative målsætning er derfor: 11  [6]  8

Den 12. nov. 2010 da han blev anholdt, er hans tal denne dag: 6  8  11 der har de samme talenergier som hans negative ubevidste målsætning. Dagen efter han blev fængslet er dagens tal de samme: 6  8  11 + afslutningstallet 9. Han er desuden i sit skæbneår 6, der fortæller at hvad der sker sådan et skæbneår er led i en overordnet udviklingsproces selv om det kan synes smertefuldt eller forkert. Det betyder at han disse to dage blev indhentet af sin fortid og skal nu stå til regnskab for sine gerninger. Det er trods alt dejligt betryggende at den overordnede bevidsthed, eller skæbnen spiller med. Med skæbnen kan man ikke manipulere. Senere vil jeg slutte med en konklusion på hvorfor hans seneste forbrydelse ikke gik som han havde håbet.

Det første mord han er sigtet for, er mordet på enkefru Edith Louise Andrup begået den:
16 – 2 – 1987. Han er da i en PÅ-9, afslutningstallet hvor stærke impulsive kræfter huserer uden tanke for konsekvenserne. drevet af noget der ikke er blevet forløst. Man kalder PÅ-9 for et karma år.

Hans egne tal denne dag er: 11  9  2 som er hans ubevidste negative fortidstal. Han har denne dag ladet sig styre af sin fortid, af sine tidligere gerninger. Det er der ingen fremtid i. Han er da 21 (=3) år.

Hvor kommer hans destruktive kraft fra? Lad os se på hans negative fortidstalrække: 2  9  11. Det er først og fremmest dobbelttallet 11 som også er den stærkeste negative talenergi, at ondskaben kommer fra. Der er her et sammenstød mellem personlighedens egoistiske krav og personlighedens idealistiske livsholdning. Det kræver stor skelneevne for at forstå sine egne ubevidste motiver der kan påføre andre stor skade. Han lod sig føre med af sin egoisme. Da han samtidig var under påvirkning af stoffer mistede han orienteringsevne om hvad han gjorde. Sammenblanding af 11 energien og stoffer kan være ødelæggende for et menneske især hvis man er ung og uerfaren og endnu ikke helstøbt som menneske. Her ligger meget negativ karma gemt. En meget negativ selvødelæggende kraft.

De andre negative tal: 2 og 9, fortæller om en følelsesmæssig afstumpethed (2) og et sandt raseriudbrud ved afvisning der hurtigt kan udfolde sig voldeligt (9). Dette er djævlen i ham som han den dag lukkede ud. Han prøvede at slette sporene for sin ugerning ved at åbne for gassen i lejligheden og tænde et stearinlys for at slette sporene af sin ugerning. Det mislykkedes heldigvis da denne cocktail af gas og ild kunne have fået det hele til at eksplodere og derved sætte andre beboere i livsfare.

Dagen efter den: 17 – 2 – 1987 da døren blev brudt op på grund af lugten af gas, blev enkefruen fundet død. Den sigtede er stadig i en PÅ-9 + tallene 2  1  3. Hvad det betyder kræver en nærmere forklaring. Hans positive tal er 1  2  3, der ses i hans fødselsdags grundtal (se fødselsdag). De tal fortæller om hans udviklingsniveau for hans højere bevidsthed. Det er englen i ham. De tre talenergier omhandler hans eget forhold til sin personlighed som han har fået for på en positiv måde at bygge sig selv op fra grunden, set fra et overordnet synspunkt. Det var den overordnede plan for at han kunne slippe sine tidligere dystre destruktive fortidserfaringer. Det slog fejl da han blev 21 (=3) år, da han lod sig “overtage” af djævlen og myrdede enkefruen og hvor han denne dag havde sine negative tal: 2  9  11 som dagens udfordring. Denne dag tabte han sin positive målsætning og fik erindring om hvilke kræfter han også var i besiddelse af.

Hans egne tal dagen efter da mordet blev opdaget var: 2  1  3. Han havde det man kalder en “lykkedag”. Det han er: 2  1  3, hans fødselsdags grundtal, englen i ham, er udfordringen denne dag: 2  1  3, da han er 21 (=3) år. (Se tidligere indlæg om lykkedage). Selv om han blev sigtet af politiet klarede han derfor frisag. Han havde lykken med sig.

Da han slap heldigt fra mordet fortsatte han når han i dagens trædemølle mente det var påkrævet for ham at skabe indre balance da han nu havde lukket op for djævlen i sig.

Næste sigtelse var sexmordet på den 40-årige lærer: Lene Buchardt Rasmussen i Fasanskoven på Kalvebod Fælled, ikke langt fra hans eget hjem.  Dagen var den:

Skærmbillede 2014-07-08 kl. 10.14.32Dagens udfordring var: 2 1 3. Ville hans positive fødselsdags talenergier: 2 1 3 klare denne udfordring? Her er en gentagelse fra enkefruens død. Han havde alle muligheder fordi dagens udfordring: 2 1 3 var hans “lykkedags tal”. Hvad vil det sige?Hans fødselsdags grundtal: 2 + 1 + 3

er det han er”. Det positive resultat af hans tidligere inkarnationer. Dagens udfordring er også: 2 1 3 . Det repræsenterer hans udfordring, “det han skal”. Han har de optimale talenergier for at klare denne dags udfordring. Fordi han har ladet sin fortid dominere og fordi han lader sig styre af sit begær og trang til magt, kvæler han offeret i raseri. Sådan kan det se ud hvis det er ham der er morderen. Han har så slutteligt tabt sit gode liv og lever nu videre med to ansigter. Et dagligt engleansigt hvor han er venlig imødekommende, hjælpsom , veltalende og sjov, og et mørkt djævleansigt hvor han i mørket uden for andres synskreds lader sig styre af sit begær og ondskab.Da han voldtager en pige den 3. maj 2005, på et kollegie på Amager, er han også i en PÅ-9. Hans ubevidste negative MA-tal er også 9. Han bærer rundt på nogle voldsomme destruktive energier fra sine tidligere inkarnationer som ukontrolleret bryder igennem under PÅ-9. Han kan eller vil ikke styre disse fortids erfaringer. Det er djævlen i ham.Han er også besat af djævlen den 19 – 10 – 1995 da han voldtager tre piger på 14, 15 og 23 år i en villa på Amager og begår samtidig røveri. Hans tal denne dag er endnu en gang: PÅ-9 + 1 2 3. Da han selv har valgt dagen, fortæller det, at han får udløst det han nu er. Englen i ham er byttet ud med djævlen fordi han ville det. Han bliver ikke opdaget.Han begår yderligere et voldtægt den 22. juli 2007 i Gentofte. Her falder hans egne tal sammen med dagens tal som betyder at denne dag havner ved tilbageføring til hans fødselsdag på hans fortidstal, tallet før hans skæbnetal. Igen fortiden der styrer.Da han begår voldtægten i kolonihaveforeningen den 25. september 2010 slipper heldet op. Hans “lykkedage” som hidtil har været involveret i hans forbrydelsers valg, er endt. Han efterlader sig spor og bliver anholdt. Efter et års grundig efterforskning bliver der berammet en retssag den: 2. november 2011. Denne dags vibration ført tilbage til hans fødselsdag havner, ikke på hans fortidstal, men på hans skæbnetal.Djævlens magt over ham er slut. Skæbnen har indhentet ham.Han blev fanget efter denne forbrydelse fordi den ikke havde relation til hans fortid. Den eneste af sigtelserne der ikke havde noget med hans fortid at gøre. Hans held var derfor sluppet op.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1, 2, 4 og 6.

Rædselsscenariet der langsomt blev rullet op for os i medierne om forbrydelserne der fortrinsvis er begået på Amager, gav hurtigt den anholdte øgenavnet: “Amagermanden”. Hvis vi lægger tal på dette navn får vi dette navns negative ubevidste målsætning. Den er: 7 6 4. Det er også hans skæbnetal: 6 7 9, 45 / 4, hvor afslutningstallet 9 med nuancering 45, hentyder til at han er 45 (=9) år da han bliver anholdt og hans gerninger bliver afsluttet.

Paradoksalt nok var hans skæbnetal: 6, 33. Det kaldes “Frelserens tal”og er en meget høj energi der kræver meget af en. Den står for medfølelse, forståelse og omsorg for andres velfærd. Det klarede han ikke.

“Amagermanden” fik aldrig styr på sin fortid fra sine tidligere inkarnationer. De bemægtigede sig ham. Når sådan noget sker går man imod sin egen udviklingsvej. Man spilder sin inkarnation. Der er ingen fremtid i det. Udadtil viste han sit engleansigt, men bag facaden eksisterede en dyrisk person der levede der hvor lyset ikke var til stede. Så enkelt kan det siges.

Oklahoma og den politiske massemorder

Bombemanden fra Oklahoma City, Timothy McVeigh

Bombemanden fra Oklahoma City, Timothy McVeigh

Amerika har også sin politiske bombemand som Norge har fået sin. Det var Timothy James McVeigh som stod for den største bombesprængning i USAs historie udført af en amerikaner. Det skete den 19. april 1995. 168 mistede livet, heriblandt 19 børn. Over 500 blev såret. Det var før angrebet på WTC den 11. september 2001.

Oklahoma-bygningenBombemålet var den 9-etagers høje offentlige Murray-bygning i Oklahoma City. At McVeigh havde valgt denne bygning var fordi han troede at FBI havde kontorer der. Han ville tage hævn over  en hændelse der udviklede sig katastrofalt da FBI agenter ville ransage en bygning for våben hos en religiøs kult som havde forskanset sig i en bygning i byen Waco, Texas. De blev mødt med pistolild. Derefter angreb  myndighederne og da ransagningen var slut, var der over 78 døde, både kultmedlemmer og FBI agenter, og bygningen brændt ned. Et rent inferno af ild, skud og skrig. For McVeigh var bombesprængningen et angreb på den føderale regering som han fuldt og fast troede havde lavet en sammensværgelse mod  den amerikanske befolkning. Den ville tage befolkningens frihed. Derfor havde han valgt 19 – 4 – 1995 til sin hævn, som var to-års dagen for Waco-affæren.

Løsningen af gåden der ligger til grund for at en ung mand så ondt og brutalt kunne udføre denne misgerning mod uskyldige mennesker, findes ud fra en numerologisk betragtning i skismaet mellem to modsatrettede talenergier: 5-talsenergien og 6-talsenergien. 5 kaldes elektrisk og hentyder til personens egen kraft, hvorimod 6 kaldes magnetisk og handler om forholdet til andre i et social sammehæng. Kort sagt: For McVeigh stod valget mellem egoismen eller samvær med andre i et fælleskab.

Vi tror hele tiden at vi er på vej mod fremtiden og ser fremad. Men fremtiden udvikler sig fra fortiden gennem valg i nutiden. Det har ingen rigtig øje for. Det er her i fortiden at konsekvenserne for fremtiden  er. Og det er hans fortid der får magt over ham.

Når et menneske bliver født, har det fortiden i sig. Når det kommer i puberteten og bliver kønsmoden og begynder på sit liv, er det fortidens energier der råder som det man kender bedst. Opgaven for alle er at lade fortiden ligge og tage hul på og gøre brug af nutidens energier som man har fået ifølge sit navn og fødselsdag. Hvis man ikke mestrer denne øvelse, kan det få store konsekvenser for én, da man så lever imod sin udviklingsretning. Det er meget smertefuldt. Man har sat sit skib i vandet og sejler i en forkert retning. Og man forstår ikke hvad der er i vejen da fortiden er ubevidst og derfor gådefuld for os. Det får i dette tilfælde også konsekvenser for et stort antal personer som må bøde med sit liv eller må ligge på hospitalet i lang tid til stor smerte for de døde og såredes familier.

Nu er der tal for alt, også for et menneskes ubevidste fortid. McVeighs fortid er: 9  5  5 (man gør det altid op i tre tal. Et for vokaler: 9 18 Et for konsonanter: 5 32 og disse lagt sammen giver et for personens samlede ubevidsthed. Dette sidste tal er det stærkeste og hedder med nuancering: 5 50).

9  5  5 betyder generelt at han har haft et meget højt mentalt aktivt niveau: Han var alt og kunne alting og havde brugt sine evner for egen vinding skyld. Havde derved opbygget en ekstrem dårlig erfaringsverden med overfladisk ansvarsløshed, ustabilitet og letsindighed. Men han var også god til at overgå sig selv i pressede situationer så han hele tiden kunne komme på benene igen. Kunne let fare op hvis andre ikke havde forståelse for hans idéer og kunne ligefrem blive voldelig (9 18). Var desuden lidt af en arbejdsnarkoman som ikke lå under for andre, men skamroste sig selv i evindelige pralerier som han til sidst selv troede på. Han har været en meget ubehagelig person i sin fortid som han skal have rettet op på ved hjælp af de gode talenergier han har fået i dette liv.

Timothy McVeighs fødselsdagskode

I hans skæbnetal (arbejdsområde) er der to 6-taller. Det betyder at der er lagt særlig vægt på at han skal vise social ansvarlighed og hjælpsomhed. Det han ikke var i sin fortid. Som positiv hjælp får han som fødselsdagstal grundtallet 5 som var meget negativt i hans fortid. Desuden et “her ned på jorden energi”  i månedens tal: 4, og året tal: 6 som et uundværligt socialt tal set ud fra hans fortid og en stor hjælp til ham. Desuden har han 6 i sit positive navnetal. Her som en indre længsel og drivkraft. Der er gjort alt muligt for at han skulle klare sit liv og blive en social bevidst borger der kunne fungere i samfundet her i nutiden.

Hvorfor gik det galt for ham? Der er to hændelser i hans korte liv der var årsag til at han mistede forfæstet. Men først lidt om hvem han var. Hans pårørende og venner fortæller at han var venlig, rar, udadvendt, hjælpsom, flittig og ganske kvik og hurtig opfattende der hele tiden havde gang i et eller andet. Han havde masser af venner. Hans familie var ganske almindelige mennesker der hverken drak eller røg. De boede i en lille by ved den canadiske grænse. Hans far arbejdede på en fabrik der fremstillede bilradiorer. Han var meget indadvendt og hårdtarbejdende. Moderen var mere flyvsk med masser af drømme som hun måtte lægge til side da hun fik børn. Hun fik så job i et rejsebureau som smagte lidt af det rejseliv som hun drømte om.

Da Timothy var 15 år (=6) skete der noget der fik stor betydning for ham. 6 51 , de samme tal ses her som hans nuancerede skæbnetal, hans arbejdsområde ud fra hans fødselsdag. Han møder sin skæbne, i form af en udfordring som han skal prøve at klare. Hans mor lod sig skille og rejste til Florida fra hjemmet og sine tre børn. Hun ville ud og leve et mere sprælsk liv. Han blev udfordret på 6-tallet som er ægteskabets, men også skilsmissens tal. Kunne han klare dette svigt fra moderen midt i sin pubertet?

Alle dem der kendte ham sagde at “lyset slukkede i hans øjne”. Han blev indadvendt, ugidelig og faderen kunne ikke få ham i gang igen. Han lå for det meste passivt på sofaen og tænkte. Var det hans ubevidste fortid der gjorde sig gældende og gav ham en fornemmelse af at han selv havde svigtet mange gange før i tiden og nu selv oplevede at det blev gengældt ? Det er svært at sige, men han tabte sin dynamik og blev ukoncentreret i skolen selv om han fik sin eksamen. Han sprang fra en videreuddannelse og fik forskellige job bl. a. som sikkerhedsvagt og fik for første gang lov til at bære våben. Han havde en stor passion for skydevåben så det job tiltalte ham. Han meldte sig til militæret netop fyldt 20 år i 1988. Her fik han succes. Han elskede militæret og dens mange fysiske test, disciplinen, kammeraterne og ikke mindst skydeøvelserne. Han blev en fremtagende soldat og blev den bedste skytte i kompagniet. Han blev sammen med tusinde af andre soldater sendt til Ørkenkrigen i Golfen og her blev han mesterskytte, blev forfremmet til sergent og  fik adskillige medaljer.  Han var kommet på banen igen. Havde fået en “familie” gennem soldaterlivet hvor han følte han hørte til. Han var blevet accepteret og beundret for sin dygtighed og fungerede nu socialt som det var pålagt ham ifølge sit skæbnetal. Fremtiden så lys ud.

Han drømte om at blive elitesoldat i “De Grønne Baretter” og da han blev sendt hjem søgte han til udtagelsesprøve, men på grund af tidspunktet var han ude af form og træt og nerverne slidte efter krigen og han dumpede. Det var et stort chok for ham. Han følte sig svigtet. Alt det han havde gjort for hæren og så svigtede den ham. Hans “militærfamilie” svigtede ham, ligesom hans morder havde svigtet ham. I stedet for at prøve at blive udtaget igen når han var kommet i form som andre ville gøre, kvittede han i raseri militæret. Endnu en gang havde han oplevet modgang og det var han ikke i stand til at håndtere. Hans ubevidste fortid fik igen tag i ham og han søgte syndebukke for at retfærdiggøre sit nederlag, som ikke var et nederlag, men sådan optog han det. Det var den anden skilsmisse som denne gang fik nogle alvorlige konsekvenser for en masse intetanende mennesker.Han var blevet hadefuld ikke bare på militæret og også på det amerikanske samfund som han havde kæmpet for i Golfen.

Han drog de næste år rastløs rundt i landet og havde forskellige småjobs. Han fik kontakt til militante højre ekstremistiske grupper der bekæmpede den føderale regering. Modsat de andre havde  han det ikke bare i munden, men ville aktivt  bekæmpe den amerikanske regering. Han fik kontakt til forskellige som støttede og hjalp ham  og fik samlet ingredienserne til en bombe der skulle sprænges i Oklahomabygning som var en regeringsbygning hvor FBI havde kontorer. Han planlagde det meget nøjagtigt og valgte et tidspunkt kl. 9 om morgenen hvor den ville gøre mest skade når der var flest til stede i bygningen når dagens arbejde begyndte. Han kørte sin varevogn op foran bygningen, indstillede den 3 tons store bombe til at sprænge to minutter efter og gik roligt derfra hen til en anden bil han havde til flugten fra gerningsstedet. Han havde taget ørepropper på så han ikke kunne høre den enorme eksplosion. Jorden skælvede og fodgængere blæste omkuld og de nærliggende bygninger fik sprængt hver en rude der vendte mod bygningen. Den kollapsede helt op til niende etage i den ene side og kun dem der tilfældigvis befandt sig i den modsatte side reddede livet. En vuggestue med 19 børn under 6 år blev i et splitsekund blæst væk og de overliggende etager ramlede ned over dem. Det hele var rent inferno af støv, skrig og bygningsdele der lå hulter til bulter. Men, uheldigvis for ham, 75 miles fra byen som han netop i et roligt tempo havde forladt, blev han standset af en politi patrulje fordi han ikke havde nummerplade på bilen. Da han desuden havde en revolver på sig og han ellers havde rod i sine andre papirer blev han taget med på stationen for at udrede grunden til  manglerne. Det kunne han ikke rigtig så 9 dage efter beordrede dommeren Timothy McVeigh tilbageholdt uden kaution. Han var i slutningen af en PÅ-5, hvor energien er stærkest, da han satte bomben til sprængning, men var nu skiftet til en PÅ- 6. Her dukker skismaet op mellem 5 og 6 energien.

Timothy McVeighs tilståelse

Timothy som nu var 26 år, var denne dag i en PÅ-5 nuanceret af 50. Tallet for hans samlede evner fra hans fortid (se tidligere). Hans nuancerede skæbnetal på hans fødselsdag var 6 51 (se tidligere). De tre tal 5 1 6 (lodret) denne dag fortæller, at det så var hans skæbne eller arbejdsområde han udførte ud fra sit eget valg. Tallene findes sammen med afslutningstallet 9 som fortæller om afslutningen på den proces som han valgte, ud fra hans ubevidste fortid.

50 betyder at han er født forud for sin tid med ideer der ikke er helt almindelige  og som bringer forandring i samfundet og sjældent bliver forstået af omgivelserne. Han behøver total frihed til at udtrykke sig. Han brugte bare sine ideer negativt, fordi de stod negativt i hans navn. Desværre. Det var hans valg. Ingen fik ham til det eller prøvede at få ham fra det. Hitler havde den samme 5 50 energi som han også brugte negativt.

Selve dagens grundtal: 1  4  6 , er hans skæbnetal som derfor står positivt. Han udførte sin opgave (skæbne),  men fordi han valgte forkert  ud fra sin fortid  uden at vide hvilke kræfters den forløsning indebar, så blev resultatet 168 dræbte som kan aflæses som nuancering i Mål-tallet: 6 168. Meget grotesk.Hvis jeg fører denne dag tilbage til Timothys fødselsdag, som var hans udgangspunkt i hans liv, så havner den på tallet for han fortid:  5 9 5 som jo netop var han negative fortidstal. Kredsløbet er hermed sluttet. Denne dag hvor han udfører bombeattentatet mødes de samme tre tal: 5 9 5 fra hans højere bevidsthed (fødselsdag) og fra hans lavere bevidsthed (navnet).

På grund af to episoder da han var 15 år (=6) og 23 år (=5) som han ikke evnede at få kontrol med, blev han ført med af sine ubevidste emotioner skjult i hans fortids dunkle gerninger til det attentat der rystede Amerika i sin grundvold. Så meget kraft ligger der skjult i et menneskes ubevidste.

Det eneste der afslørede ham var den bil han brugte til sin ugerning. Der var ikke meget tilbage af den efter bombesprængningen, men bagakslen var stadig intakt og stelnummeret førte hen til ejermanden Timothy McVeigh, som FBI højst forundret opdagede at han allerede sad i fængsel på grund af den manglende nummerplade og sløseri med hans papirer.

Timothy McVeighs tilståelse

Timothy McVeigh blev dømt til døden

Denne dag ført tilbage til hans fødselsdag 4 + 6 + 8 havner på hans skæbnetal: 6. Hans mission er fuldført.

Timothy McVeighs henrettelse

Samme tal som den dag han tilstod ugerningen.

 

Da var der gået 6 år siden udåden. Han blev 33 år (=6 år). Udåden foregik den 19. Bombebilen var 19 år gammel. 19 af de dræbte var børn under 6 år. Der var 19 medfanger på dødsgangen.

Han viste ikke anger over de dræbtes familier. Hans familie nægtede at være til stede ved eksekveringen af hans død.  Han udtalte kort før medens han ventede på dødsgangen:

Jeg er herre over min egen skæbne.
Jeg er kaptajn i min sjæl.

Som ved Utøya-sagen med Anders Breivik i Norge må man stille sig selv disse spørgsmål: Hvordan kunne det ske og blev udført  så vellykket til så stor skade for så mange uskyldige? Der var på den tid i Amerika en modbydelig hadefuld voldelig atmosfære som især de republikanske politikkere stod for. Efter Oklahomabombningen blev atmosfæren i landet meget mere afdæmpet. Man var blevet bange for konsekvenserne for denne dæmonisering. Bange for hvad utilpassede enkeltpersoner kunne få ting til at ske. Det var et helt andet resultat end Timothy havde regnet med. Han troede at der ville komme en folkelig opstand efter bombningen. Det er ikke til at forstå at man kan udføre sådan en forbrydelse med en hensigt så langt fra de virkelige realiteter. Kan man sammenligne Oklahomabombningen med Utøya-massakren i Norge? Det er spørgsmålet. Anders Breivik troede også han kunne inspirere til modstand mod regeringen.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 3 og 4.

Numerologi er græsk og betyder tallogik. Esoterisk numerologi betyder den skjulte tallogik. Det er et område man ikke har opmærksomhed på. Her er mange oplysninger at hente som kan give et meget mere nuanceret billede af virkeligheden.

Diktatoren og forbryderens skæbneår

Set ud fra et numerologisk udgangspunkt lever vi alle i en 9-års cyklus Når vi bliver 9 år gammel forsætter vi med den næste 9 års periode fra 9 -18år. Den tredie er så fra 18-27 år. Så 27-36. Så 36-45. Således fremdeles. Hvis vi bliver 81 år gammel lever vi altså i ni, 9-år perioder.

Hvis tværsummen af et menneskes fødselsdato efter reducering f.eks er 4. Så vil den ved næste fødselsdag være 5 for personen. Ved næste igen, 6 og så fremdeles indtil vi er tilbage til 4 igen efter 9 år. Sådan er det for alle. Hver år har sin energi der fungerer positivt for en. Hvis personen har det dårligt med denne energi, ifølge sine tal, så sker der et løft af personens dårlige energi. Vedkommende får en chance for at rette op på den dårlige energi. Sådan virker det. Ingen bliver glemt. Hvert niende år er vi så tilbage til det der hedder vores skæbneår.

I vores skæbneår bliver vi konfronteret med den opgave vi har ifølge vores fødselsdag. Der kræves noget af os. Det er naturligvis forskelligt fra menneske til menneske. I sådan et skæbneår, hvert niende år, er det der sker os, altid godt set fra et overordnet perspektiv, selv om det er ubehageligt eller ligefrem gør ondt på os. Skæbneåret er en udfordring for vores udvikling for at vi kan komme videre ved at løse de problemer energien lægger op til. Her følger to eksempler:

Bashar al-Assad

Bashar al-Assad er Syriens præsident (siden juni 2000)

Den syriske diktator Bashar al-Assad, er i store vanskeligheder i sit land hvor han møder stor modstand mod sit enevælde. Han er i sit skæbneår-5 indtil han har fødselsdag den 11. september 2011. Så kommer han ind i en 6-energi. Indtil han nærmer sig sin fødselsdag i september vil 5-tals energien blive stærkere og stærkere og kræver en forandring for hans egen personlige udviklings skyld. Det han står over for som 5-tallet signalerer, er, at han ikke skal være bange for forandringer, men sætte pris på denne forandring, bruger den og tager de udfordringer op der følger med. Det er en gave til ham set fra et overordnet synspunkt.

Han skal modarbejde sin trang til at være statisk, men skabe bevægelse og sætte nye idéer i gang. Det er lige modsat hans fortid som er 4 og som vil beskytte sig og ikke tage chancer og som ikke ønsker forandringer, men tryghed. Man ved hvad man har, osv. Hans militær holder ham også i denne fastlåste situation. Han er 45 år og i slutningen af sin 9-års periode nr. 5 (hans skæbnetal). Dette er, indtil han fylder år igen den 11. september, den mest afgørende periode i hans liv. Hvad vil han vælge? Det statiske eller forandringen. Kun ved at vælge forandringen vil han personligt udvikle sig hensigtmæssigt set fra en overordnet synspunkt. Det er hans valg og han holder tusindvis af sine landsmænds liv i sine hænder.

Det andet eksempel er fra forbryderverdenen. Den amerikanske mafiaboss: James Bulger der har været eftersøgt i 19 år, blev anholdt den 22. juni i år. Han var i sit skæbneår-6 da han blev anholdt. og dagens vibration denne dag for anholdelsen var: 5  11  6. Det samme som hans bevidste målsætning: 5  6  11.

James Bulger

James Bulger nåede at blive verdens mest eftersøgte forbryder. Foto: FBI

Sagt på en anden måde: Han mødte sine bevidste forbryderiske handlinger dette skæbneår da dagens udfordring faldt overens med hans bevidste handlinger. Så selv om det ikke var det han havde drømt om, var det en god retfærdig ting der skete set fra et overordnet synspunkt. Han havde haft held til at undslippe i mange år da han havde hjælpere inden for efterretningsvæsnet. Nu faldt hammeren da han var 81 år gammel. Han havde netop afsluttet sin niende 9-års periode. Og 9 betyder afslutning. Når han begynder på en ny cyklus med tallet 1, så begynder et helt nyt liv for ham med meget mindre bevægelsesmulighed. Ikke lige det han havde kalkuleret med. Mennesket bestemmer selv sine handlinger, men ikke dommen over dem. Det er i dette tilfælde dejligt at vide.

Ifølge Wikipedia var han den 19. august 1999, nr. 458 på FBIs liste: Most Wanted. Hans negative navnetalrække var også de samme tal (energier): 8  5  4. Det var dem der styrede hans forbrydelser. Efter Osama bin Ladens død i foråret, røg han op på førstepladsen på listen.

Skuespilleren Jack Nicholsons rolle i gangsterdramaet The Departed er baseret på ham.

OBS! Hvis du selv vil kende dit skæbnetal, besøg min hjemmeside: Talmesteren – Klik dig ind på “Din dato”. Skriv din fødselsdag i de tre felter. Tryk på “Se dine tal”. Det øverste tal er dit skæbnetal (i eks. 8). Hvis du i rubrikken for året skriver året for din sidste fødselsdag, 2010 eller 2011, får du den talenergi du befinder dig i for øjeblikket. Kaldes “Personlig Årsvibration” eller PÅ-tallet. Dette tal har du indtil du igen har fødselsdag og du kommer ind i den efterfølgende talenergi.

“De mennesker, som lever i harmoni med deres samvittighed, har altid et smukt ansigt.” – Alexander Solsjenitsyn

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 2, 3, 5 og 6.

Den skydende taxachauffør i Tvillingedrama

Derrick Bird

Den 52-årige fraskilte taxachauffør, Derrick Bird.

Generelt har man den opfattelse at tvillinger “kører på samme klinge”. At tvillinger bare er to af den samme. Numerologisk set, er det helt forkert. Tvillinger har den samme fødselsdagskode og derfor også det samme arbejdsområde eller skæbne, men da de har forskellig fornavn, har de også forskellige energier til at løse denne arbejdsopgave. Bare et bogstav er forskelligt på de to fornavne, gør, at deres bevidste målsætning, eller deres mission, får forskellig retning. De skal kort sagt noget forskelligt med deres liv. Desuden vil de også have en forskellig fortid som styrer dem ubevidst og som de skal rette op på. Det gør at der tit udvikles nogle meget voldsomme konflikter mellem tvillinger. De er i deres skæbnefællesskab bundet sammen for indbyrdes at løse aspekter i deres liv, som ikke blev løst i en tidligere inkarnation. For tvillinger gælder det virkeligt om at løse disse ubevidste koder, ellers kan det gå grueligt galt.

Et eksempel på dette oplevede jeg da jeg i juni måned 2010 var på ferie i England sidste år. En voldsom kriminalsag poppede op i TV og på alle forsider i dagbladene. En tvilling, der ernærede sig som taxachauffør havde i en depressiv periode bevidst opsøgt sin tvillingebror og skudt ham i hans hjem. Derefter var han kørt hen til deres fælles sagfører og skudt ham. Så kom turen til tre af hans kolleger som også koldblodigt blev slået ihjel.  Andre han kendte fik også en gang hagl. Det indebar at han skulle køre adskillige kilometer for at komme til de forskellige landsbyer for at løse denne personlige opgave han havde sat sig for. På vejen rundt skød han ud af taxaens vindue tilfældige mennesker som han  kørte forbi. Til sidst kørte han ud på en mark og skød sig selv. I løbet af tre timer havde han dræbt 12 mennesker og såret 25 andre, hvor et par stykker svævede mellem liv og død. Forståeligt nok udbrød der panik i befolkningen og politiet rettede indtrængende appel til folk at de skulle kontakte politiet hvis der dukkede flere lig op. De var fuldstændig i vildrede med hvad der var sket og rygterne spredte sig hurtigt.

David Bird

David Bird var sin brors første offer

Jeg fulgte med så godt mit engelske tillod det og langsomt dukkede realiteterne op om årsagen til den vanvittige og meningsløse massakre. Derrick Bird, som han hed, skød først sin tvillingebror David. Derefter deres fælles advokat. Årsagen skulle være en arvesag der havde sit udspring i faderens død 13 år tidligere hvor David fik et arveforskud på 25.000 pund. Derrick følte sig snydt og mindreværdigt behandlet da han intet fik. Han var desuden bange for at de ville snyde ham igen med arven efter deres moder som var syg og nærmest utilregnelig. Han var den indadvendte af tvillingerne og havde altid haft svært ved at klare sig i forhold til sin bror David som var mere udadvendt og populær og havde stor succes som entreprenør og boede i et dejligt dyrt hus ude på landet. Så motivet var mindreværd, jalousi og dette at han følte sig snydt i arvesagen.

Da han desuden tidligere havde været indblandet i en sag om tyveri  på hans arbejdsplads, blev han fyret og fik en betinget dom. Han havde også et indeværende med skattevæsnet som havde opdaget en konto på 60.000 pund, som han havde holdt hemmelig og som David havde gjort myndighederne opmærksom på. Det kunne bevirke at det endte med en fængselsstraf. Det frygtede han for alt i verden.

Numerologisk er der noget der straks falder i øjnene ved at aflæse deres tal. Det er tallet 4 som optræder uforholdmæssigt meget. Både som skæbnetal, og skjult i det ubevidste. Især 13 = 4 er markant til stede der er det mest destruktive tal når det står negativt. Det bliver forløst da han er 52 år (4 x 13). Han slår 13 ihjel. 12 plus sig selv. Arvesagen for 13 år siden hvor han blev forfordelt er et af hans motiver. Den gang var han 39 år (3 x 13) og 3. 39 er hans kode fra fortiden ifølge hans fødselsdag. Det var herfra  processen udviklede sig til blodig forløsning 13 år senere. Som endnu en påpegning af tallet 13 der dirigerede hans liv, boede han i et rækkehus af 13 sammenhængende huse hvoraf hans var det sidste og det 13-ende.

Dramaet skete 235 dage efter hans 52 års fødselsdag og 5, 23 var tallet for hans indre drivkraft, hans FE-tal, som skabte forløsningen. Her kommer der et tidselement ind. Han havde ugen før, i sin depression udtalt, at der kunne være noget forfærdeligt på vej.

Derrick Bird

Når tallene ud fra deres fødselsdag er placeret sådan for dem begge så de falder sammen med dagens tal, er det noget fortidigt som har udløst katastrofen. Noget som de indbyrdes havde svigtet og som var blevet forløst af Derrick ubevidste kode i hans navn: 1, 28 (de samme tal). Sådan gik det. Da de svigtede hinanden, brød de den overordnedes mening med deres liv og udvikling og det måtte slutte da energierne samledes sig til et bestemt punkt på kalenderens tidslinie. Sådan var det konstrueret, set udefra. Hvorfor så mange andre mennesker også måtte lade livet og efterlade ulykkelige familier, er noget jeg er svar skyldig. Det må stå hen i det uvisse.

Sandelig en mærkværdig og grusom sag.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 5 og 6.

Tallet 13 = 4, er adepterne hellige tal. Jesus og de tolv disciple = 13. Det er det mest fysisk opbyggelige tal af de 9 talsymboler når det er positivt. Hvis det er placeret negativt er det derimod det mest fysisk destruktive tal. Derrick udløser denne negativitet gennem sin handling som han godt kunne mærke var på vej.

Dominique Strauss-Kahn

Overfaldet

Dominique Strauss-Kahn

Dominique Strauss-Kahn, adm. direktør for IMF

Ethvert menneske kan komme ud for at miste sit almindelige overblik og lader sig rive med af en indre tilskyndelse, uden at tænke på at denne tilskyndelse kan få alvorlige konsekvenser for ens videre liv. I værste tilfælde en total forandring der bevirker at man mister andres respekt, og får ødelagt sit arbejdsliv og fremtidige karriere og ikke mindst sin selvrespekt når man kommer på afstand af den fatale tilskyndelse  og ser mere rationelt tilbage på episoden. Når personen så er gift med en milliardærarving og vant til at herse med folk og personalet omkring sig, ikke mindst kvinder, og er en fremtrædende politiker og besidder et højt internationalt embede med politisk magt til at forandre andres liv, så vil der være et særlig fokus på sådan en fatal tilskyndelse.

Dette skete for Dominique Strauss-Kahn direktør for Den Internationale Valutafond  og sandsynlige præsident-kandidat næste år for socialisterne i Frankrig til at efterfølge den nuværende præsident Nicolas Sarkozy.
Dagen før han skulle til et vigtig møde hos den tyske kansler Angela Merkel, begik han i luksussuiten  på et fornemt hotel i New York, et seksuelt overgreb på en stuepige  i et forsøg på at voldtage hende. Han var kendt som en aggressiv libertiner, som man normalt ikke lod være alene på et hotelværelse, men denne dag uden venners overvågen gik han over stregen og når sådan noget sker er undskyldningen altid bagefter når man skal forklare sig, at “det slog klik og man vidste ikke hvad man gjorde”.

Episoden skete den 14 – 5 – 2011. Han forsøgte samme dag så hurtigt som muligt at komme ud af landet, men blev anholdt i Air-France flyet fra Kennedy-Airport  hvor han havde booket sig ind på 1. klasse. Dagen efter blev han sigtet for overgreb på stuepigen. Det var en meget interessant sag og dag for en numerolog da den kan fortælle om hvilke kræfter der udløste “at det slog klik for ham”. Til bevisførelsen skal tre ting bruges:

  1. Hans fødselsdag.
  2. Dagen for sigtelsen.
  3. Hans positive og negative navnetal.

De står her:

Strauss-Kahns positive og negative navnetal

Hans skæbnetal (lodret) ud fra hans fødselsdag er: 7 11 9.

Hans ubevidste  målsætning i hans navn er: 11 [ 7 ] 9… 7 inden for klammerne er hans skæbnetal. Den ubevidste målsætning er hans fortids ubevidste gerninger der ligger skjult, men fortsat kan blive aktive og skade hans nutid. Det er det han ikke havde kontrol med da han fik sin tilskyndelse, blev ført med af den, den fatale dag. Det var hans “skyggeside” der dukkede op. Da han har de samme tal: 7 11 9 som sit arbejdsområde (skæbnetal) er det netop pålagt ham direkte ikke at give sin “skyggeside” overtag. Det er det energiområde han skal hæve fra sit ubevidste til sit bevidste. Det klarede han ikke. Derfor må han betale prisen for meget håndfast at erkende hvad han har gjort.

11-energien i hans negative talrække som står for det ubevidste er derfor centralt i forklaringen på hvad der skete “da det slog klik for ham”. Denne energi er en reminiscens fra hans fortid.
Den dukkede pludselig op ukontrolleret på et bestemt tidspunkt i hans liv som jeg skal komme ind på om lidt.

11-energien der er omdrejningspunkt i den famøse hændelse kaldes et “mestertal” da det er et dobbelttal. Derfor en meget stærk energi som står positivt for personlighedens idealistiske holdning. Den anden side, den negative står for personlighedens egoistiske krav så her er der et sammenstød. Han har den negativt og det kræver stor skelneevne at forstå sine egne ubevidste motiver der kan påføre andre stor skade. Her ligger meget negativt karma gemt. En meget selvødelæggende kraft. Det må han nu erkende.

Den dag han blev sigtet og skal stå til ansvar for sin handling, er dagens tal: 6 11 8.

Hans egne tal denne dag ud fra hans fødselsdag er også: 6 11 8.  De falder overens. Det betyder at når man fører denne dag hvor han bliver sigtet tilbage til hans fødselsdag, havner energien på tallet før hans skæbnetal. Det jeg kalder FRØ-tallet. Hans fortid. Han møder sin fortid denne dag da han skal stå til ansvar. Der er noget der skal gøres op.

Selvets tal der står for hans fremtid er også: 11 6 8. Det repræsenterer hans dybe længsel. Den kan kun forløses hvis 11-energien negativt bliver bevidstgjort og kommer frem i lyset med sine positive kvaliteter. Det gjorde den ikke. Den fatale episode sker da han er 62 = 8 år gammel.

Samme tal igen. Det var her han skulle stå sin prøve 62 år inde i sit liv.
Da han var 26 = 8 år (samme tal) blev han også udfordret på sin ubevidste fortid. Jeg ved ikke hvad og hvor han befandt sig den gang, men det har været i 1975 med tværsummen 4 som nu her i år 2011. Den klarede han, måske fordi 26 har 2-tallet stærkest da det repræsenterer tierne. Da han er 62 år er 6-tallet det stærkeste da det nu repræsenterer tierne. Der er altså forskel på 26 og 62 selv om det består af de samme tal. Det må derfor være  6-tals energien han ikke kunne klare da det repræsenterer hans fortid (Frø-tallet i hans fødselsdags horoskop). 6-tallet betyder at hans holdning over for andre i sociale sammenhænge har været egoistisk og hård. Han har kun gjort det som fremmede hans egne interesser. Det er dette karma han står over for. En regning der skal betales.

Da Strauss-Kahn blev født i 1949, lå der i hans livslinie to hurdler. Når tidslængden er 26 (= 8) år og når tidslængden er nået til 62 (=8) år. Energien 26 er stærkest når tidslængden også er 26. Energien 62 er stærkest når tidslængden også er 62. Man kan sige at han skal til eksamen på disse to tidspunkter om han har tilgodeset  sin egen udvikling på en positiv måde, om han havde gjort det ubevidste bevidst. Det havde han ikke. Set fra et overordnet synspunkt er han skyldig selv om han er offer for et komplot som nogen mener. Hvis der er tale om et komplot er det bare en anden måde at få ham til at erkende sit liv. Skæbnens veje er uransagelige. Det har ligget til stede lige fra han er født. Han bestemte selv. Sådan er det.

SPØRGSMÅL: Har du også nogle erkendelsesstationer på din livsvej der er fastlagt inden du blev født som Strauss-Kahn havde det?

Yderligere oplysninger:  Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 4, 5, og 6.