Vendepunktet, År 1998 – Koden for vores kollektive energi

Nu har man talt meget om planeten Jordens undergang den 21-12-2012 som ikke havde noget på sig. Derimod skete der en start på en ny udvikling i året 1998 efter Jesus fødsel, som ingen kendte til og derfor ikke kommenterede.

Som numerolog eller begivenheds-numerolog som jeg i dette tilfælde nærmest vil betragtes som, var det et skelsættende år som først kommer igen om 999 år og som sidst var til stede for 999 år siden. Det var en særlig oplevelse som man kan blive hel høj af, at man var levende til stede i sådan et knudepunkt for vores kollektive bevidsthed i den kosmiske tidsbevægelse og som man frustreret måtte beholde for sig selv da ingen vidste noget om det. Ingen festivitas selv om det var en start på en ny begyndelse med håbet som bagage.

Året, i dette tilfælde 1998, repræsenterer vores kollektive energibevidsthed. Vores fælles åndelige aspekt. Dette år forlod vi talenergien 1 som styrende led, og 2-energien kom ind og overtog pladsen. Det betød at 1-energiens erfaringområde var afsluttet i vores fælles bevidsthed og 2-energien nu var parat til at blive brugt som en begyndelse på “Vandmandens tidsalder” de næste 999 år.

1998 er 222 x 9, 333 x 6 og 666 x 3 på samme tid. Her optræder talenergien 2 som ener, tier og hundrede ganget med 9 = 1998. Det betyder at 2-energien er færdigudviklet gennem vores fælles historiske erfaring og skal nu bruges som styrende energiform i det årtusind vi kalder 2000. Dem der bliver født efter år 2000 er derfor “2-mennesker”. 1-energien træder i baggrunden, og alle dem der er født før år 2000 er “1-mennesker”. Det er stadig de fleste af os som har dette erfaringsgrundlag. Det kan ikke fjernes.

1998 er også 333 x 6 og 666 x 3 på samme tid. Dvs. at 3 og 6 energien samtidig med at 2-energien er færdigudviklet er de andre to energier delvis på vej. Disse to energier bliver afsluttet langt senere i vores kalendersystem. Da vores kalendersystem efterhånden har indtaget hele verden kommer det til at gælde alle individer uanset race og køn.

Det næste tredelte tal der optræder er i:

  • år 2997 = 333 x 9
  • år 3996 = 444 x 9
  • år 4995 = 555 x 9
  • år 5994 = 666 x 9
  • år 6993 = 777 x 9
  • år 7992 = 888 x 9
  • år 8991 = 999 x 9

I året 999 = 11 x 9, var 1-energien moden til at blive brugt og blev den styrende energi i 1000-tallet og frem de næste 999 år. Den 1-energi som vi netop har forladt for at indtage næste led i talrækken: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, – er tallet 2.

Der er et logisk system til stede i vores kalendersystem som vi ikke tænker nærmere over og hvis energisystem vi alle er underlagt. Overvejende i de lande hvor man bruger kristendommens kalendersystem med Jesus fødsel som udgangspunkt. Dvs. de vestlige lande. Det ene tal fører hen til det næste i talrækken fra 1 til 9, og vi skal igennem alle 9 tals energi områder før vores kollektive udvikling er afsluttet. Så begynder en ny omgang. Vejen er derfor uendelig, men meget betryggende at vide at denne logik eksisterer. Intet er overladt til tilfældighederne. I dette tidsmønster lever vi vores liv. Den kollektive vækstproces foregår helt naturligt og automatisk. – Så vær tryg, det går som det skal. Maskineriet kører og denne energimaskine er vi alle underlagt.

At vi ustandselig kommer i klemme fordi vi har urealistiske drømme eller bliver forledt af vores underbevidsthed har noget med vores personlige udvikling at gøre som er underlagt den overordnede bevidsthed. Sådan er det.

Eksempel fra 1998

Græsrodsbevægelsen “Attac” dukkede op i Frankrig i 1998 (det specielle år hvor vi tog hul på 2-energien) og bredte sig hurtigt til alle industrialiserede lande. Den ville prøve at få kontrol med det økonomiske markeds galopperende ekspansion, hvor man ved hjælp af computernetværk kan købe og sælge aktier og flytte formuer på et øjeblik overalt i verden. Denne globaliserende effekt er ukontrollabel og drevet af begær efter at få den største gevinst uden hensyn til de menneskelige konsekvenser. Det er blevet en fuldstændig uberegnelig faktor der tydeligt viser at magten er blevet uhåndterlig og uhåndgribelig til stor skade for vores demokrati. Bevægelsen søgte at få indført en global “Tobinskat” på valutahandel for at styre dette ukontrollerede pengeflytteri, men i første omgang mislykkedes det. Den verdensomspændende bank krise har dog givet bevægelsen nyt håb og i begyndelsen af 2013 blev 11 lande i EU deriblandt Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien enige om efter lange forhandlinger at indføre denne “Tobinskat”. Selv om skatten kun kan være fuldt effektiv hvis alle lande i verden har tilsluttet sig skatten på valuta, så er det en begyndelse.

“Attac” er en ny bevægelse, og set fra et overordnet synspunkt vil den først i 2020’erne have gennemlevet sine børnesygdomme og manifesteret sig i noget brugbart realistisk. Den skal kæmpe mod 1-menneskers destruktive kraft som også er dem der har den økonomiske magt. Processerne er langsomme hvis de skal være værdifulde, og skabes i modstanden mod dem. Men processen er begyndt som et redskab for de kommende 2-talsgenerationer hvor det globale samarbejde er i højsædet.

Se de to indlæg om tidens herskende energi: Tallet 1 og Tallet 2 som fortæller om denne brydningstid.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt:  2 og 7.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *