Astrid eller Annette – Hvem vinder Formandsvalget i SF?

Astrid eller Anette?

Den 7. september 2012 meddelte Villy Søvndal at han trækker sig som formand for partiet, men at han fortsætter som udenrigsminister.

To kandidater har meldt sig til formandsposten. Sundhedsminister i regeringen, Astrid Krag og Annette Vilhelmsen, folketingsmedlem for SF siden 2011.

Hvem vil vinde den 13-10-2012 når der skal være formandsvalg?

For en numerolog ses tydeligt forskellen mellem de to karakterer ud fra deres navne og fødselsdage.

Astrid Krag er styret af en positiv, meget markant 8-tals energi som signaliserer lederevner, realitetsans, ansvarlighed, økonomisk sans samt hårdt arbejdende. En rigtig politikerenergi. Hun er udadvendt, har visioner og er ikke statisk i sin holdning og er hurtig opfattende og kommunikerende. Hendes mission er “at være en budbringer”. Det er pålagt hende set fra et overordnet synspunkt. Hun er 29 år gammel og selv om hun er minister er hun kun i begyndelsen af en meget lovende politisk karriere.

Annette Vilhelmsen er en anden karakter. Hun er styret af en positiv 6 energi også kaldet Ægteskabets tal. En moderenergi som fortæller om at beskytte og forsvare. Det er sådan hendes tilhængere også ser hende og har brug for hende. At hun skal beskytte og forsvare partiet så SF-erne ikke mister sin identitet. Den udvikling partiet har haft efter at de er kommet i regering har gjort at det SF politisk står for, ikke rigtigt er slået igennem i samarbejdet med de to andre partier. Det mener mange SF-medlemmer. Derfor har hun fået en stor tilslutning og står til at vinde formandsvalget. Hun har ikke det samme udsyn og visioner som Astrid Krag. Hendes mission er at skabe en konstruktiv base for SFs politik. Det er mere det nære der har hendes opmærksomhed.

6 er skabelsens tal. Kaldet det “Det fuldkomne tal”. Derfor er 6-mennesker alvidende og kender sandheden og er ikke tilbøjelig til at gå på kompromis, men kæmper for sin sag indtil resultatet er opnået. Denne manglende smidighed i bevidstheden kan skabe mange frustrationer især i samarbejde med andre der har en anden mening. Det er her udfordringen ligger for en 6-er.

Den samme energiform.

Denne dag ført tilbage til hendes fødselsdag ender, eller har sit udspring på hendes skæbnetal. Det er hendes skæbne, hendes udfordring at hun skal gøre det hun har sat sig for. Desuden er dagens vibration da hun opstillede: 3 30.

Hendes FE-tal: 3, 30 ud fra hendes navn er den samme energi. Det repræsenterer “den indre drivkraft”. Stærk trang til at udtrykke sine evner. Astrid Krag har pudsigt nok det samme FE-tal: 3, 30. Den samme trang til at udtrykke sine evner. Hvem af de to har den stærkeste drivkraft med deres forskellige hensigter?

Der er dog en talmæssig sammenhæng mellem Villys afgang som formand og Annette Vilhelmsen tilgang til formandvalget ud fra sin “indre drivkraft. Denne sammenhæng er der ikke hos Astrid Krag.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1 og 6.

Sidste nyt! Som forudsagt blev Annette vinder af formandsvalget. Hun vandt med 66 %. De to 6-taller understreger  meget sigende at hun netop er en positiv 6-energi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *