“Krudttønden”

   En metafysisk, numerologisk analyse af den voldelige begivenhed den 14. februar 2015.

Efter den apokalyptiske terrorhandling i New York den 11. september 2001 med tvillinge -tårnenes kollaps som resultat, skrev jeg bogen “Talrapport 11. september”. Her et mindre uddrag for numerologisk at belyse begivenheden i “Krudttønden”.

Skærmbillede 2015-03-01 kl. 13.56.18

images

 

 

 

Denne definition kan udtrykkes i tallene 1 og 4 hvor 1 repræsenterer hjernen, det intellektuelle og beregnelige og 4 repræsenterer troen, det følelsesmæssige og uberegnelige. Mellem disse to tal hvor 1 repræsenterer FRØ-et for den højere bevidsthed, og 4 repræsenterer FRØ-et for den lavere bevidsthed i talrækken fra 1-9, er der vældige kræfter til stede mellem himlen og jorden.

Begivenheden den 11 – 9 – 2001 var en skabende proces mellem disse to modsætninger.

Det overordnede kodetal for denne begivenhed og den historiske proces der førte til denne voldsomme begivenhed er derfor tallene 1 og 4 eller 14 = 5, hvor 5 står for menneskets tal. De dukker op i alle mulige sammenhænge i datoer, i navne, i tidslængder, i årstalstværsum o.m.a. De udtrykker sig ved sammenstødet mellem de to meget forskellige kulturer: Den kristne (1), hvor videnskab, teknik, økonomisk dominans og globalisering hører til hjernens intellektuelle målrettede område og hører ind under kristendommen, som er blevet/skulle være et humanistisk etisk skelet bag de økonomiske, videnskabelige og tekniske processer. Og den anden kultur den muslimske (4) der er styret af følelser. Af hengivenhed (Islam betyder hengivelse), dette at værne og beskytte sig mod omverdenen for at opleve gudsværen i sin dagligdag.

Den kristne, og sekulære videnskabelige kultur (1) skaber aktive udadrettede mentale strømninger og kommer let til at dominere omgivelserne. Den er dynamisk og individualiseret og oplever sin mission som jordisk funderet. Dens drivkraft er ansvar over for næsten og tilgivelse. Dens grundnatur er oplysning. Den har ikke behov for at have et helligt sted, selv om den i sin historie har steder med særlig betydning.

Den muslimske kultur (4) er statisk i sin karakter, men aggressiv i sit forsvar hvis den føler sin basis truet eller angrebet. Den er ikke individualiseret, men har en stærk familiestruktur og har behov for hellige steder hvor den i indadvendthed kan opleve gudsværen og hengivenhed. Dens grundnatur er oplevelse. Den oplever sin mission som himmelsk funderet og betragter alle der ikke er muslimer som vantro.

Den kristne, sekulære videnskabelige kultur (1) er maskulin i sin grundholdning. Vurderer rationelt i det kollektive sind og prøver at strække sig frem mod det følelsesmæssige i sin forståelse (4) som den overspiller (har komplekser). Dens arketype er syndsbevidsthed over for sine personlige handlinger.

Den muslimske kultur (4) er feminin i sin grundholdning og overspiller sin maskulinitet (1). Den vurderer følelsesmæssigt i det kollektive sind og prøver at strække sig frem mod det mentale som den overspiller uberegneligt og aggressivt (har komplekser). Dens arketype er skam over familiens væren.            

Skærmbillede 2015-03-01 kl. 14.04.31
To kulturer, beskrevet fra et overordnet synspunkt. Den ene styret af 1-tallet, af den centrifugale energi. Den anden styret af 4-tallet, af den centripetale energi. To vældige naturkræfter der er afhængige af hinanden for udviklingens skyld. De geografiske steder hvor de overlabber hinanden skaber de to kræfter problemer, fordi de hver især lider under deres uforløste sider, deres komplekser i deres grundkarakter. Som man ser det mellem to personer i et partnerskab.

Nu begivenheden i “Krudttønden”: Den aggressive: Omar Abdel Hamid El Hussein, havde besluttet at udføre et attentat på forsamlingen ved debatten om “Kunst, ytringsfrihed, blasfemi”. Resultat. En person blev dræbt og tre betjente der holdt vagt, blev såret. Omar Hussein blev født den 11. september 1992 , samme dag som tvillingetårnene blev “nedlagt” for 22 år (=4) siden. Vigtig for forståelsen. Han var selv 22 (=4) år gammel. Han var blevet løsladt fra fængslet for et farligt knivoverfald i et S-tog som skete den 22. (=4). Han egne tal denne dag var:   8   1   5. Han var løsladt fra fængslet 14 (= 5) dage før han begik attentatet som skete den: 14 (=5). feb.

Hans skæbnetal var:  41 /5. Det betyder: Han er en intelligent person der prøver at få tingene til at glide. Har en stor lyst til spænding og forandringer fordi det giver ham de oplevelser som lægger grund til hans succes. Er vant til at tage risici som andre frygter. Kedeligt rutinearbejde gør ham ligefrem deprimeret. Negativt kan han blive temmelig grov og har ikke megen tålmodighed for at forstå andre som ikke er så skarp som ham selv. Kan blive meget dogmatisk i sine holdninger og tåler ikke indblanding eller kritik i sin livsstil. Bliver derfor let isoleret.   Uddrag fra min bog “Esoterisk Numerologi”.

Hans tal denne attentatsdag var: 9   2   7 . Han var i et 9 år som er et afslutningstal for 9 års cyklussen. En meget stærk følelsesfuld energi-vibration som afslutter et karma. Danmark var også ud fra sin fødselsdag den: 5 – 6 – 1849, i et 9 år med samme energivibration som Omar. Krisen med muhammed tegningerne skete også da Danmark var i et 9 år, selvfølgelig 9 år før.

Tallet 14 (=5) og 22 (=4) udløser begivenhederne.

Da sker der det mærkelige at dagen for attentatet den 14. (=5) februar, deler hans fødselsår i   1  5  8 og 2  0  7 = 365 dage.  1  5  8  er den samme energi som hans energi var da han begik sit knivoverfald i S-toget. 8  1  5 (=14). Denne begivenhed var et forvarsel for hvad der senere måtte komme. 2  0  7 (=9) dage, er den samme energi som hans energi da han begik sin attentat med dødelig udgang: 9   2   7 .

Der er en sammenhæng mellem de to begivenheder. Attentatdagen på “Krudttønde” dagen skiller hans 22-ende (=4) leveår på kalenderen i to dele som kun talmæssigt kan gå op på denne dag. Hverken dagen før eller senere. Det lå kodet i hans mønster.

Islams kalender. Kalender startede i 622. De er nu nået til 1436, hvor den kristne kalender er nået til 2015. Den sidste dag i det muslimske år: den 29 – 12 – 1399 (1979) inden 1400-tallet begyndte, var et vendepunkt for den muslimske fundamentalisme. Da stormede og indtog Mahdien, “den retledte” og hans mænd (den senere IS-stat) den store moské i Mekka. De ville rense islam og befri den arabiske halvø fra det saudiske kongesdespoti. De krævede at vestligt orienterede fremskridt og ideér skulle bandlyses så moderniseringen af den rigtige islamiske stat kunne etableres. De var tilhængere af den oprindelige wahhabisme som Saudiarabiens kong Abdullah havde gjordt for vestvenlig, mente de. De blev hurtigt overvundet. Det var det samme år (1979) hvor Ayatollah Khomeini kom til magten i Iran, og Saddam Hussein i Irak. Der skete et energiskift fra 1300 til 1400 tallet for muslimerne.

Muslimerne er nu kommet til 1436 og indtil 1500 (2077) regerer 14 = 5 energien som udtrykker en skabende modsætningskamp mellem de mandlige og kvindelige værdier (se tidligere). I det indre som i det ydre heriblandt forholdet til de vestlige sekulære lande. Det er en “smeltedigeltid” hvor to bevidstheder mellem den højere og den lavere kæmper for at dominere hvordan forholdet skal være mellem individet og samfundsformerne. For muslimerne er det en revolution eller renæssance som det kristne samfund startede i 1400-tallet ifølge vores kalender. Først i 1500 (2077) om 64 år skifter energien for dem og der vil ud fra resultatet af denne proces falde mere ro over de indre stridigheder.

Nu for at kæde 11. september 2001, som også er Omar Husseins fødselsdag i 1992, til denne overordnede proces jeg her skildrer. Den muslimske kalender var denne dag den11. september 1992 for 22 år (=4) år siden: 22 – 6 – 1422. Her ser vi energierne 22(=4) to gange og 14 (=5) en gang som et yderligere bevis for at de er de udløsende energier som har noget at gøre med konflikten mellem to kalendere som på et bestemt punkt på tidslinien kommer kraftigt og synligt til stede og det er muslimerne (4) der starter konflikten.

Yderligere oplysninger: Se “Om Bloggen” og “Vidensbank” punkt: 1, 2, 5 og 6.

Husk at det er energien (tal) der bestemmer hvad modtageren af energien gør. Det er ikke personen der bestemmer, men bliver ledet af energien (tal).

Angrebet i Paris på ytringsfriheden på “Charlie Hebdo” og i København På “Krudttønden” skete i det muslimske år 1436 med tværsummen 14 (=5). Året repræsenterer den kollektive bevidsthed. Næste gang denne vibration optræder i det kollektive bevidsthed er i: 1445 (2023), 1454 (2034), 1463 (2041) 1472 (2049, 1481 (2058) og 1490 (2067). Så rinder konflikten langsom ud da næste år med tværsum 14 (=5) er i 1508 (2084) uden konflikt tallene: 1 og 4.

Numerologi er et hjælperedskab som er vores almindelige dagsbevidsthed overlegen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *