EPISODE 9 OM TAL. – De nuancerede tal

Scan FRØ 2

De nuancerede tal

Et nuanceret tal er et tal som grundtallet er sat sammen af.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.30.24

 

 

 

 

 

Hvert nuanceret tal består af to cifre som lagt sammen bliver et grundtal. De danner i alt et energifokus af tre tal. Talrækkerne kan godt fortsætte med højere værdier f.eks 163/ 1 , i alt fire ciffre. Men så virker tallene spredende i stedet og ikke samlende. Derfor kun tre tal.

De ulige tal: 1 3 5 7 9 kaldes ”elektriske”. De har vækstretning ind mod en selv. Mod ens indre aktivitet. De lige tal: 2   4   6   8 kaldes ”magnetiske”. De har aktivitet i vækstretning ud mod omgivelserne. De to elementer: elektriske og magnetiske er det der skal til for at få en elektromotor til at bevæge sig, til at køre. Da talrækken består af skiftevis lige og ulige tal, af elektriske og magnetiske tal, går der en bevægelse gennem talrækken fra 1 til 9. Denne bevægelse er en vækstbevægelse der i numerologi udtrykker vækstelementer for de forskellige grundtal. Modsat den måde vi normalt bruger tallene på, som vi har lært fra barnsben af, er mængdetal: 1 æble, 2 æbler osv. Hvert grundtal udtrykker i numerologi et vækstbegreb og ikke en mængde.

I hver af grundtallenes række af nuancerede tal, skiftes der mellem lige og ulige tal. Nogle steder er begge tal lige og andre gange er begge tal ulige. Det fortæller noget om energien er aktiv indad mod en selv(ulige), eller aktiv udad mod andre (lige). Grundtallet som jo også skifter mellem lige og ulige tal forstærker skiftevis den udadvendte eller den indadvendte retning.

I hver talrække har nogleaf de nuancerede tal omvendt position: 2882…. 39 93 …. 1441….1661….1881. o,m,a.  F,eks, er 12 = 3 og 21 = 3. Grundtallet 3 er den stærkeste energi og fælles for dem begge. Tallet på tierens position er svagere, men stærkere end tallet på etterens position som er den svageste. Derfor udtrykker 12 og 21 ikke det samme selv om de begge er 3-energi sammenlagt.

I  12 er 1 stærkere end den blødere forstående 2. –  21 giver 2 som tier, et blødere og mere forstående og tolerant energi i udtryk. Da begge er en 3-energi, fortæller den om forskellig måde at udfolde og udtrykke sig på.

I det lige grundtal 4, er to tal med de samme cifre 13 og 31 begge en 4- energi, men på forskellig måde. 13 = 4 (ulige tal) er en stærk målrettet evnerig opbyggelig kraft, hvor 4-tallet er det konstruktive fysiske element der praktisk holder sig til det jordiske. Tallet regnes for det stærkeste opbyggelige tal af alle når det er positivt. Negativt er det meget destruktivt. Hitler var domineret af denne destruktive energi.

31 = 4. Her møder 3 med sine rige erfaring, stærkere end den målrettede 1-er, der under 4-erens konstruktive, fysisk opbyggelige energi gør 4 = 31 til en stædig fighter.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.53.23

I hver talrække er der et dobbelttal. Samme ciffer som tier og som etter. Dobbelttallene er: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. De er særlig stærke i det energiområde de repræsenterer. De har alle forbindelse mellem det metafysiske og det fysiske som bevirker at de er krævende og udfordrende for en. De er alle ”mestertal”, men det er kun 11 og 22  jeg arbejder med i numerologisystemet. Vi er ikke udviklede nok endnu til at få det fulde udbytte af den metafysiske del af andre tal. I min bog ”Esoterisk numerologi” kan du læse om hver af dem foruden de andre nuancerede tal.

Nu vises et horoskop med tilføjelse af de nuancerede tal som supplement til grundtallene. Først grundtallene. Med min egen fødselsdag som eksempel. Er født:

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.57.37

Her ser vi grundtallene i horoskopet, fortløbende i talværdi fra de tre rækker skæbnetal.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.59.09

Herefter er de nuancerede tal placeret ud fra hver grundtal i de ni led. Det gøres på følgende måde.

Først hvordan man udregner de nuancerede tal for de tre skæbnetal. Det første skæbnetal 8 53 er det vigtigste og udgangspunktet for resten af tallene. Det fås på følgende måde: De blå tal lægges sammen i deres højeste talværdi. Et andet eksempel:

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.04.40

I dette eksempel er skæbnetallet 8  62 udgangspunkt for resten af tallene.

Tilbage til første eksempel: Tværsummen af året er 20. Det lægges sammen med månedens tal som er 3. Så bliver resultatet 23. Dette tal lægges sammen med dagens tal som er 30. …. 23 + 30 = 53. Skæbnetallet 8 er derfor nuanceret af 53. Derefter giver de nuancerede tal sig selv ved fortløbende at forhøje talværdien rækken ud: 9 54, 1 55,  2 56  osv. frem.

Det næste skæbnetal fås ved at lægge det nuancerede tal 53 til tallet for måneden som er 3. Det bliver 56 = 11. Derefter giver de nuancerede tal sig selv ved fortløbende at forhøje talværdien rækken ud: 3 57, 4 58,  5 59  osv. frem.

Det tredie skæbnetal fås ved at lægge det nuancerede tal 56 til tallet for dagen som er 30. Det bliver 86 = 5 (56+30). Derefter giver de nuancerede tal sig selv ved fortløbende at forhøje talværdien rækken ud: 6 87,  7 88,  8 89  osv. frem.

Så er opgaven løst og vi har de nuancerede tal for denne person i horoskopet. Det kan se forvirrende ud, men der er en ganske logisk sammenhæng for det vi videre skal bruge denne serie tal i de tre rækker til.                                                              Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.14.55

Alle disse personer og positive og negative begivenheder kan man ved at føre frem eller tilbage til personens  fødselsdag, se hvor energien havner. Eks er personens fader fødtSkærmbillede 2017-07-19 kl. 11.20.54

Ført frem til sønnens fødselsdag gøres på følgende måde. Vi skal finde faderens PÅ-tal denne dag den 30 – 3 – 1937. Det er det afgørende.                                                   3 + 3 +  2 20

Faderens sidste fødselsdag inden den: 30 – 3 – 1937 er 16 – 5 – 1936

7 + 5 + 1 = 13 = 4.  Faderens PÅ-tal er 4 på sønnens fødselsdag.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.32.38Sønnen opfatter faderen ubevidst som en 4 energi. Faderen er i et PÅ 4-år da sønnen bliver født og 4 er en fysisk konstruktiv energi som er et godt år for familieforøgelse. Så er det op til sønnen om han i sine tal for navn og fødselsdag har 4 energien positivt eller negativ. Så kan der ligge konflikter. Da sønnen har 8 meget markant positivt som er en halv 4, så er der ikke de stor udfordringer mellem dem. Faktisk ingen.

Hvis faderen havde fødselsdag den 16 – 2 – 1906, altså før den 30 – 3 –1937. Så ville hans PÅ-tal være tværsummen af hans sidste fødselsdag:  16 + 2 + 1937 = 16 + 2 + 2 (1937) = 2

Man skal huske at ved frem eller tilbageføring fra en person til en anden skal man bruge tværsummen af ens fødselsdag inden den anden har fødselsdag. Ellers vil ens PÅ-tal ikke være indenfor den anden persons PÅ-periode der varer fra fødselsdag til fødselsdag. Derfor er faderens sidste fødselsdag inden sønnes fødsel, den 16 – 5 – 1936. Hvis jeg ville bruge 1937 så ville sønnen jo være født.

__________________________________________________________________________________________________

Her har jeg placeret mor og far, søster og bror ud fra deres fødselsdage.Det er dem som jeg er født til at have et tæt følelsesmæssigt bånd tilSkærmbillede 2017-07-19 kl. 11.37.31

 Min moder står placeret på mit vækstområde (skæbnetallet). Det er godt for mig. Men min mor har så mig i sin FRØ-position på sin fødselsdag. Det er hendes problem. Ingen er dog placeret på min FRØ-position  7 61. Det er godt. Det kunne være et konfliktområde for mig.

Nu tilføjer jeg min hustru og vores to børn, et datter og søn til mit horoskop. Det ser sådan ud
Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.47.17

Alle tre er placeret på et lige grundtal (2, 4, 6). Da mit skæbnetal også er et lige tal 8, er der ikke de store modsætninger til stede. Ægteskabets start falder sammen med min kones placering. Meget usædvanligt og vi har haft guldbryllup.

—————————————-

Da jeg har forsket i min slægt på min faders side, vil jeg placere alle personer: mænd, kvinder, børn tilbage til min tipoldefar og tipoldemor. Her vil de nuancerede tal fortælle om hvor langt fra min nuværende inkarnation de befinder sig. Det er en interessant øvelse fordi der så kommer kosmisk dimension i oplevelsen af personerne. Det vil vises i næste EPISODE.

________________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”.

EPISODE   10  følger senere.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *