EPISODE 16 om konflikternes tal.

  Skærmbillede 2018-02-25 kl. 10.31.30

 

Jeg tror alle vil give mig ret i at der eksisterer en stor konflikt i verden mellem religionen Islam og de kristne sekulære vestlige lande og kulturer. En konflikt der rækker langt tilbage i tiden. Læs hvad den arabiske fritænker Abul-Ala al- Maari udtalte i 1057

Skærmbillede 2018-02-25 kl. 10.39.05Det passer udmærket på det jeg følgende vil bevise.

———————————————————————————————————————————–

I Vækst – talrækken:   1   2   3   4   5   6   7    8   9, er 5 midtertal i talrækken mellem 1 til 9. Befinder sig lige langt fra 1 = personlighedens kraft og 9 medmenneskelig forståelse. Kan udtrykkes på følgende måde.

Skærmbillede 2018-02-25 kl. 10.44.40

Det valg står 5-eren altid over for.

I 14 = 5, er 5-tallet delt mellem tallet 1 og tallet 4. Begge tal er frøtal. 1 i JEG-ets område. Det er et ulige tal og har rettet opmærksomhed ind mod sine egne evner som også 5 –tallet gør.   – Og 4 i det sociale område. Det er et lige tal og vender derfor sin opmærksomhed ud mod omgivelserne.

Skærmbillede 2018-02-25 kl. 10.48.49

5 repræsenterer af det maskuline 1 tal, (den centrifugale kraft) og det kvindelige 4-tal, (den centripitale kraft). Et modsætningpar som er nødvendige for al udvikling. 14 = 5 er som et ægteskab på godt og ondt. Islam og Den kristne kultur er som et ægteskab på godt og ondt.

Det overordnede kodetal for denne konflikt mellem de to parter er derfor: 1   4   5. De dukker op i alle mulige sammenhænge i datoer, i navne, i tidslængder, i årstalstværsum o.m.a. De udtrykker sig ved sammenstødet mellem de to meget forskellige kulturer: Den kristne og sekulære (1), hvor videnskab, teknik, økonomisk dominans og globalisering hører til hjernens intellektuelle målrettede område og hører ind under kristendommen, som er et humanistisk etisk skelet bag de økonomiske, videnskabelige og tekniske processer ….. Og den anden kultur den muslimske (4) der er styret af følelser. Af hengivenhed (Islam betyder hengivelse), dette at værne og beskytte sig mod omverdenen for at opleve gudsværen i sin dagligdag.

Den kristne, sekulære kultur 1, kommer let til at dominere omgivelserne. Den er dynamisk og individualiseret og oplever sin mission som jordisk funderet. Dens drivkraft er ansvar over for næsten og tilgivelse. Dens grundnatur er oplysning. Den har ikke behov for at have et helligt sted, selv om den i sin historie har steder med særlig betydning. Den muslimske kultur (4) er statisk i sin karakter, men aggressiv i sit forsvar hvis den føler sin basis truet eller angrebet. Den er ikke individualiseret, men har en stærk familiestruktur og har behov for hellige steder hvor den i indadvendthed kan opleve gudsværen og hengivenhed. Dens grundnatur er oplevelse. Den oplever sin mission som himmelsk funderet og betragter alle der ikke er muslimer som vantro.

 Den kristne kultur (1) er maskulin i sin grundholdning. Vurderer rationelt i det kollektive sind og prøver at strække sig frem mod det følelsesmæssige i sin forståelse, som den overspiller (har komplekser). Dens arketype er syndsbevidsthed over for sine personlige handlinger. Den muslimske kultur (4) er feminin i sin grundholdning og overspiller sin maskulinitet. Den vurderer følelsesmæssigt i det kollektive sind og prøver at strække sig frem mod det mentale som den overspiller uberegneligt og aggressivt (har komplekser). Dens arketype er skam over familiens væren.

Skærmbillede 2018-02-25 kl. 10.54.10

Vi skal i historien lede efter tallene: 1   4   5   hvor 1 er den vestlige kultur, 4 er Islam som begge skal forenes i tallet 5, menneskets tal.

Jeg vil vise hvor tit tallet 4 og tallene 1   4   5 dukker op i de terrorhandlinger grundet konflikten. Men 4 er ikke bare grundtallet 4, men også tallene 13=4, 22=4, 31=4 og 49=4. Hvor især 22 kaldet ”mestertallet” er en særlig stærk energi.

4-tallet er en meget fysisk konstruktivt energi og meget følelses- mæssig og uberegnelig især når 4-tallet føler sig forfulgt. Symbolsk laver den ligesom en firkant hvor den kan beskytte sine følelser. 1-tallet derimod er meget målrettet og realistisk og har lederevner. Kan være destruktiv hvis den ikke får lov at bestemme.

I de terror episoder jeg har draget frem optræder grundtallet 4 med nuanceringer i terrorhandlingen og personerne der udfører den. De kan være som FE-tallets indre drivkraft og fødselsdmånedens længsel. Som personens identitet i fødselsdagen, fødselsåret og FY-tallet. Som den negative navnetalrække. Som den positive eller negative livsretning og som missionstallet for ikke at glemme skæbnetallene som udfordring. De Er fremhævet i blå farve i følgende eksempler.

Skærmbillede 2018-02-25 kl. 11.02.26

Skærmbillede 2018-02-25 kl. 11.03.52

Ayman al-Zawahiri`s positive livsretning var 9 [ 4 31 ] 4 103, hvor skæbnetallet 4 er nuanceret af 31 og Måltallet 4 nuanceret af 103. Desuden har han negativt i sit navn, tallene: 8   9    8, kaldet terroristtallet, fordi 8 meget markant optræder 2 gange, sammen med 9 som kan være meget voldelig når sagen går ham imod. Saddam Hussein og Slobodan Milosevic havde begge negativt terrorist tallet: 8    9    8  i  deres navn.

Al Qaeda`s negative tal i navnet er også terroristtallet 8   9   8.  Hvis man fortsætter og lægger  Ayman al-Zawahiri´s  positive    navnetal: 5  4  9, sammen med     Al-Qaeda`s positive navnetal:   8  6  5, får man: 4  1  5, selvfølgelig havde jeg nær sagt. Dvs. at  Al-Qaeda er Ayman al-Zawahiri´s redskab for terrorisme ( 8  9  8 ).

Hans tre skæbnetal (arbejdsområde): 4 1 1 er parallel med koranens 114 kapitler som han føler sig forpligtiget til at overholde og leve efter, eventuelt ved vold. Desuden var de to tvillingetårne 411 meter højSkærmbillede 2018-02-25 kl. 11.09.18

Her ser vi at hans tværsum af året er 4 nuanceret af 22, ”mestertallet” som er en meget stærk energi.     Hans fødselsdags tal 1 + 3 = 4 , er det mest opbyggelige eller destruktive af de 9 tal. De stod bag terroren mod ”World Trade Center”. Amerikaneren opsporede senere Osama på hans beboelse i Pakistan og dræbte ham i et dristigt kommandoraid. Det skete den 1 – 5 – 2011 med grundtallene i fødselsdagen: 1  +  5  +  4.

Skærmbillede 2018-02-25 kl. 11.16.33

 

 

 

 

 

Lederen af terroristerne, Mohammad Atta, var i et PÅ-4 som også hans missionstal er 4, da han førte den ene af de 4 flyvemaskiner ind i det ene højhus på ”World Trade Center”. Hans negative navnetal er: 4   1   5 , som også hans positive FE-tal er: 5 14 der symboliserer hans indre drivkraft.

Amerika som blev angrebet den 11. September 2001, var i et PÅ-5 nuanceret af 14. Desuden har Amerika: 4   1   5 negativt i sit navnetal. Konflikten ligger her ubevidst til stede. Ikke det bedste sted for Amerika, som derfor vil gøre voldelig gengæld.

Endvidere:  En tyrker, Mehemet Ali Agca skød for at dræbe pave Johannes Paul II den 13 – 5 – 1981. Dagen var 13 = 4 og hans positive navnetal var 9  4  4 som gav ham et bevidst endelige mål: 4  1  5.

Islam er ud fra deres kalenders begyndelse den 16 – 7 — 622,   kommet til 1400– tallet = 5. Nærmere bestemt 1439 i 2018.  Der vil først komme en forandring når Islam kommer ind i 1500-tallet. Så skifter energien for dem og man kan regne med en forandring som er mere fredelig og opbyggelig. Det er i år 2077 i vores kalender. Der er intet der varer ved.

Donald Trump er født den 14 = 5 og har med oprettelsen af amerikas ambasade i Jerusalem allerede taget stilling hvem han støtter.

Skærmbillede 2018-02-25 kl. 11.22.56

Der findes mange flere eksempler som man kan finde i min bog ”Talrapport: 11. September”. 89 sider.     Kan lånes på biblioteket.

______________________________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.  Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”.

________________________________________________________________________________________________ 

EPISODE   17 ,  omhandler 2. del af terrorismen som vi meget fysisk oplever den i dag i den europæiske lande.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *