EPISODE 21 om PÅ-tallet.

Skærmbillede 2018-07-23 kl. 09.52.40

Når nogen spørger mig hvad de vigtigste tal er i numerologien, siger jeg altid at et af dem er PÅ-talletfordi PÅ-tallet viser hvor du befinder dig i kalenderens talmønster som du sandsynligvis ikke tænker på. PÅ-tallet fortæller foruden om det er en god eller dårlig tal-energi den dag hvor jeg giver svaret til dig. PÅ-tallet er altid til stede i dit liv og skifter i en gentagende rytme i dit forhold til kalenderen.  – VIGTIGT ! PÅ-tallet er dig i materien som centrum i universet lige nu, og er dit energipotentiale inden PÅ-tallet skifter til det næste VÆKSTTAL. Det næste PÅ-tal.

Jeg kunne også vælge Skæbnetallet som det vigtigste. Det  er det tal-energiområde som du er forpligtiget til at forholde dig til hvis du vil i personlig bevidsthedudvikling. Og hvem vil ikke det. Det er porten til din udvikling  i den  gentagende proces fra liv til liv.

Skæbnetallet fås ved at tage tværsummen af din fødselsdag og reducere det fremkomne tal fra 1 til 9. Det er dit skæbnetal og følger dig hele livet. Det kaldes også VÆKST i nutiden. Tallet før skæbnetallet er tallet for fortiden (FRØ). Det kan være problematisk, fordi denne energi er noget man skal sætte i vækst og ikke lade stagnere til stor skade for sin egen vækst. Tallet efter skæbnetallet viser den vej energimæssigt set,  som har fremtiden i sig. Står for HØST og er positiv.

Skærmbillede 2018-07-23 kl. 10.02.09

Sagt på en anden måde og det kan ikke siges for tit:  Når du bliver født her på planeten, holder tyngdekraften dig til jorden. Du bliver så ført med af jordens omgang om solen og når du er kommet tilbage til samme sted efter rundgangen, er der gået et år. Det første år du er født, er dit skæbnetal som følger dig hele livet og forpligter dig til forædling.  Efter første rundgang får du så det efterfølgende tal som PÅ-tal og så fremdeles indtil du har været 9 omgange rundt, så begynder du forfra og dit PÅ-tal falder så overens med dit stationære skæbnetal. Dvs. at hver 9-ende år er også dit skæbneår. Det er det for alle. Det er vigtigt at huske.

PÅ-tallet er altid tværsummen af din sidste fødselsdag og skifter til næste PÅ-tal når du har haft fødselsdag. Det gør at du møder det samme PÅ-tal når der er gået 9 år ligesom dit skæbnetal. En evig rundgang så længe du lever. Det afgørende er om du har et positivt eller negativt forhold til dit altid nærværende PÅ-tal, om den energi  PÅ-tallet repræsenterer lige den dag du er til stede. Har du denne talenergi positivt eller negativt i dit navn og fødselsdag? Du skal huske på at du ikke har alle talenergier i dit navn og fødselsdag, men kun nogle af dem, og andre af dem har du negativt. Derfor kan            PÅ-tallet være en udfordring eller hjælp for dig hvis du er bevidst om detsamtidig med at du husker at PÅ-tallet skifter næste gang du har fødselsdag. Og man er tilbage efter 9 år. Man får altid en chance til. Hvis du bliver 81 (9×9)år gammel, får du altså chancen 9 gange. Så for hver omgang får man en ny mulighed for at blive mere erfaren i det pågældende PÅ-tals talværdi.

Tværsummen af det år man er i, f.eks. 2018,  giver et tal når det er reduceret til et grundtal mellem 1 og  9. Det er årets PÅ-tal.  I år er årets PÅ-tal derfor 11, fordi 2018 = 11 eller også 2.  – 1 januar skifter året til PÅ-3, da 2019 = 12 = 3. –  Året før i 2017 var PÅ-talle10 = 1. – Årets PÅ-tal har positiv eller negativ relation til det enkelte menneske alt efter hvordan  ens talenergier i navn og fødselsdag er. Når man er kommet til PÅ-9 i kalenderen, skifter man derefter til PÅ-1 og så fremdeles. Vi er underlagt en 9 års cyklus i alle forhold.

Eksempler på  PÅ-tallet virkning.

Man skal aldrig indlede et forhold eller gifte sig hvis man er en PÅ-9, da 9 er et afslutningstal. Det holder ikke i længden. Et eksempel er Joachim og Alexandras møde og giftermål. Ægteskabet opløstes. Også Prinsesse Diana af England måtte erkende denne realitet. Hun var i et PÅ-9 da hun blev gift. Ægteskabet endte også  i en skilsmisse. Hun døde senere i en bilulykke. Det gør ikke noget at giftedagens vibration er 9, det er personens PÅ-tal det drejer sig om. Under PÅ-9 møder man ikke så sjældent nogen eller noget man skal have afsluttet. Det betegnes som et karmisk tal.

Skærmbillede 2018-07-23 kl. 10.17.59

ENDNU  ET EKSEMPEL:  Dagen for valget hvor England sagde nej til at fortsætte i EU var bestemt af premiereminister David Cameron. Han udskrev valg, ikke fordi han var tvunget til det, men fordi det kunne give ham ”ro på bagsmækken”. Men han var i en PÅ-9,afslutningtallet og tabte derfor afstemningen. Hvis han havde valgt  at udskrive valget efter sin fødselsdag den 9. oktober, så var han kommet ind i en PÅ-1 og han havde  været klar til en ny start. Da der var valg var den kommende premierminister Theresa May i en PÅ 1. Starten på en ny begyndelse. Hun var født 1 – 10 – 1956  og havde 1-tals energien positivt markeret i sin fødselsdag og måned. Hun er derfor en meget målrettet dame. Derimod havde hun det ikke så godt med PÅ-2, som er følelsesbetonet og handler om samarbejde, så hun tabte  et hurtigt valg i parlamentet da hun i en PÅ-2 håbede på at konsolidere sin position og få direkte flertal for sin politik.  Derimod betød det at Labours leder: Jeremy Corbyn kom ind på banen og fik en stor sejr som vanskeliggjorde Theresa Mays arbejde om at få England ud af EU. For ham var han i sit skæbneår på valgdatoen. Hun er nu i en          PÅ-4, en konstruktiv energi som hun ikke har det så godt med

ENDNU ET EKSEMPEL:   Ved præsident valget i Amerika i november 2016,  var Hillary Clinton i et PÅ-9, afslutningstallet. Hun tabte. Donald Trump var i en PÅ-2. Han havde det positivt med 2-tallet. Desuden var 2 placeret på tallet for HØST som står for fremtiden i hans horoskop. Endnu en  god ting for ham, var at valgdagens tre skæbnetal, var de samme som hans positive navnetalSå det lå ligesom linet op til ham at vinde.  Det var der en overordnet  mening med. Energien var til stede og det er energien der bestemmer. Det var også det jeg var kommet frem til da jeg kendte dagen for valget. Demokraten Bernie Saunders havde bedre energier end dem begge. Han var i en PÅ-8 som står for magt og realisme og dermed politik. Hvis demokraterne havde satset på ham havde partiet haft en større chance for præsident posten end Hillary Clintons PÅ-9HUSK!  Det er energien der bestemmer. Donald Trump er nu i en PÅ-3 som han var et positivt forhold til da det er hans FY-tal: 3. Den 14-juni, når han har fødselsdag så skifter han til PÅ-4 som han også har det godt med.

Skærmbillede 2018-07-23 kl. 10.42.55

 ENDVIDERE:  Vladimir Putin er i en PÅ-9, det karmiske afslutningstal. Han har også været uheldig med grimme beskyldninger om anvendelse af nervegas mod en tidligere russisk spion i England og i Syrien med accept af anvendelse af klorgas. Foruden beskyldninger for indvolvering i andre landes it-systemer.  Han skifter til PÅ-1 efter sin  fødselsdag  den 7. oktober. Så kommer han i en PÅ-1 som han har det bedre med. Han er en meget målrettet herre med en målrettet energi. Så jeg tror man skal holde øje med ham om hvad han kan finde på

Skærmbillede 2018-07-23 kl. 10.52.43

DEREFTER:  Valget i Frankrig mellem Emanuelle Maccron og Marine le Pen i 2017, blev vundet af Macron i anden valgrunde hvor Machon var i en PÅ-6 som er samfunds relateret, mod Marine le Pens PÅ-4 som faldt overens med dagens tal og derfor ved tilbageføring til hendes fødselsdag ender på hendes fortidsdag (FRØ). Det udelukker hende for at vinde. Her kan man se hvordan det vil gå, så snart man har datoen for valget.

Skærmbillede 2018-07-23 kl. 11.00.03

IKKE AT FORGLEMME:  Recep Tayyip Erdogan født den: 26 – 2 – 1954. –  Han er nu i en PÅ-3. Han var udsat for et kupforsøg i juli 2016 hvor han var i  PÅ-1. Hvis kupforsøget var foretaget da han var i afslutningstallet PÅ-9, så var det nok lykkedes. Nu klarede han frisag under PÅ-1 som også er hans indre drivkraft: FE-tallet 1. Han indførte undtagelsestilstand i landet og tusinder af mennesker blev fængslet. Ved et hurtigt valg i 2017 var han i sit skæbneår PÅ-11, og han vandt og fortsatte en bevidst undergravning af de demokratiske institutioner: retsvæsnet og kommunikationen  så han kunne styre kritikken mod ham. Menneskerettighederne er desuden  decimeret.  Nøjagtig som i Putins Rusland. De har begge en interesse i at opløse stabiliteten i EU. De har også begge oprettet børnehære inspireret af Hitler. Han mener også at det var Allah  der sendte Hitler for at straffe jøderne. Erdogan lægger ikke skjul på at han vil ”overtage” Europa. Udskifte den gamle europæiske befolkning med muslimer uden sværdslag. Han har “mestertallet”  22 negativt i ”kælderen” i sit navn hvor der ingen udsyn er. Han har tidligere gået ”venstrehåndsvejen”. Tænker kun på sit eget magtbehov og prøver at frembringe synspunkter og idealer med metoder der ikke altid er korrekte, nærmest afvigende og kriminelle. Despotisk, skånselsløs og ond. Han er en farlig mand. Han regner med at vinde et hurtigt valg i juni 2018 (som han også vandt).  Så vil han have udbygget sin magt de næste fem år som enevældig præsident. Han er et meget forfængeligt menneske der ikke tåler modsigelse, så kommer han let op i det røde felt og vil have hævn.

ET HÅB JEG HAR. 

Det er meget beklageligt at politikere både danske og udenlandske er så uvidende om deres PÅ-talMeget ville have set anderledes ud hvis de vidste og anerkendte at det er energien i tallene der styrer deres handlinger og som kan give dem resultater,  samtidig med de havde kendskab til hvilke egenskaber og mangel på samme, de havde udtrykt i deres navn og fødselsdags energier. Hvis de vidste hvor de selv befandt sig i deres 9 års cyklus og hvor deres politiske modstandere befinder sig, så kunne de tage deres forholdsregler og opnå mere givtige resultater for deres politik. Men de er som børn og de bestemmer over os. Tænk hvis David Cameron havde udskudt valget ca. en måned til, så han var kommet ind i en PÅ-1, som står for fremdrift og målrettethed. Så havde han haft bedre mulighed for at få en ordning med EU som alle kunne være tilfredse med og derved undgå de voldsomme forandringer der vil komme i hans land. Og Premierminister Theresa May ville ikke være så overbevist om at hun ville få et godt valg til parlamentet hvis hun vidste at den valgdato hun havde sat, ville afsløre hendes mangler som menneske og politiker i PÅ-2.

Skærmbillede 2018-07-23 kl. 11.11.24

HER ET EKSEMPEL PÅ DEN GENTAGENDE  9 ÅRS PROCES SOM EN AF MINE MANGEÅRIGE ELEVER, KARIN HAR SENDT TIL MIG: 

Jeg har lyst til at fortælle om hvad jeg oplevede i forbindelsen med min datter for en 3 uger siden. – Hun blev pludselig meget vred på mig og jeg tænkte HVOR kom det fra.                                                                                  Lige omkring opvågningen næste morgen fik jeg en indsigt om at se 9 år tilbage og så fik jeg gåsehud, for det var nemlig sket en gang  før – lige præcis 9 år før. Jeg fortsatte yderligere 9 år tilbage for at se om jeg kunne finde nøglen til den energi hun var havnet i – og jeg må sige, at ”pengene” passer. Jeg nåede tilbage til hendes 9-ende år før jeg fandt nøglen – en episode hvor hendes mormor, som hun var stærkt knyttet til, døde.                                                                                                                      Det kan numerologien også bruges til – episoden kan nu bearbejdes, så hun ikke behøver at havne i det igen. Hun er nu 45 år og en episode som 9-årig har drillet da hun var 18-27-36-45.    –    Tankevækkende.

Skærmbillede 2018-07-23 kl. 11.22.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *