EPISODE 27 – fremtiden.

Tror du ikke at numerologi kun er en kort interesse som hurtigt vil gå over?

Det kunne man godt tro når det nu er så svært at få folk til at intessere sig for hvem de selv er og hvor de befinder sig i deres livsproces. Her er numerologi et godt redskab til at få svar på disse spørgsmål.  Men, nej, det tror jeg ikke. Jeg vil svare på spørgsmålet ved følgende illustation af en ligebenet trekant. 

Mennesket er et komlpiceret væsen som er fuld af modsætninger. Disse tre områder af menneskets formulering af livet er: TROEN, VIDEN og GNOSIS (individuel selverkendelse) der eksisterer side om side på Jesus tid som det gør i dag i ethvert menneske. De var og er hver  især udtryk for sandheden, men ikke nok i sig selv. De er i splid med hinanden.

Vores udgangspunkter rt Jesus fødsel, så lad os begynde med TROEN – Kristendommen er en jødisk sekt som udviklede sig gennem århundreder og fik flere og flere tilhængere. de blev forfulgt de første pat hundrede år, men da de var blevet så mange på tværs af de daværende grænser, fik den romerske kejser den ide´ at anerkende dem da de ikke kunne omvendes  og gjorde kristendommen til landets lovlige religion. Det var i 300-tallet. Nu var kristendommen – religionen. –  Det førte  til at de forfulgte de anderledes troende som kættere og i 400-tallet forbød de de græske akademier (VIDEN) og  reinkarnationstanken (GNOSIS). De var nu eneherskende i religiøs forstand og hensank i de næste århundreder til den mørke middelalder hvor enhver tanke der vendte sig mod kirkens dogmer  blev forbudt med voldsomme følger for de formastelige.  Det gik derefter stille og roligt tilbage for kirken og selv om der blev bygget kirker og klostre i hele Europa, var  kirken nærmest i opløsning i 900-året. – Illustreret ved følgende: Der var 27 paver i 900-tallet, ca. én hver fjerde år. En blev myrdet af sin familie. En af sin efterfølger. En blev kastet i Tiberen. Et par stykker blev kvalt. En fik næsen skåret af. En der havde oprettet bordel blev myrdet mens han voldtog morderens kone. 

Det lyder godt nok blodigt og ikke særligt helligt!

 Ja, – hvis de ikke ligefrem havde bestukket eller  myrdet sig til posten så var det kongens fætter. Kejserindens elsker eller uægte barn af den forrige pave. Det kunne være søn af en senator, en romersk embedsmand eller kongens lærer. Kort sagt det var styret af magtsyge kriminelle og ikke religiøse personer. Korruptionen  florerede

Og det skete under afslutningstallet 9 i 900-tallet. Er det så slut med TROEN?

Nej, der skete to ting. Der kom en modbevægeklse. En inderlig religiøs lægmands bevægelse som havde udgangspunkt i benediktiner klosteret i Cluny der lå i Frankrig. Det reddede kirken. Der kom en ny ånd. Den anden ting der skete var at der nu dukkede et nyt århundrede op – 1000-tallet med en ny energiform, domineret af 1-tallet målrettede intellektuelle, nysgerrige, kritiske energi som stillede spørgsmål til kirkens dogmer. Denne energi var styrende hele årtusindet.
Det resulterede i skabelse af universiteter overalt i Europa og der begyndte en hård magtkamp mellem kirkens tro og de intellektuelles viden. Det  kostede også mange ”kættere” livet i denne kamp. Kort fortalt endte det med at mennesket i renæssancen blev sat fri og oplysningstiden opstod der førte til naturvidenskab, teknik og opfindelser som vi i dag ikke kan undvære og de er et gode for menneskene på mange punkter. 

Så vandt VIDEN over TROEN?

Ja, religionen fandt efterhånden sin plads og fik i Danmark den selvfølgelige karakter for omsorg for hinanden i vores socialpolitik i landet. Vi derimod betemmer selv hvor meget hver især vil tillade religionen i vores liv. Men troen er der stadig. Kirken er desuden administrativ institution for dåb, bryllup og død. 

Hvad med Gnosis. Hvad blev der af den?

Gnostikkerne levede i det skjulte, bange for represalier, men dukkede op med jævne mellemrum især  i form af alkymisterne som mente at blive oplyst af selverkendelse, modsat den officielle kirkelige autoritet. Alkymisterne brugte den videnskabelige metode og bevisførelse og banede vejen for udviklingen af kemi som videnskab. De søgte rationelle svar på naturens mysterier. De tilførte ny viden om forskellige komponenters adfærd, for på den måde at komme Gud nær. Astrologi vandt mere og mere indflydelse uden at de vidste hvordan stjernerne kunne udøve sin magt og kraft. 

Dette årtusind blev altså VIDENs årtusind.

Ja, men alkymien befandt sig som midtpunkt i trekanten (se ovenover), samtidig med at det gnostiske element begyndte at få indflydelse i videnskaben selv om de stadig måtte leve i de skjulte. De søgte Gud i naturen og ikke den personlige Gud.

Vil det sige at nu kommer vi til den tredje spids. Det gnostiske element da vi begyndte i dette årtusind?

Ja, lige netop. Det begyndte allerede så småt i 1970-erne og udvikler sig fortsat (Vandmandens tidsalder). Man følger mere sin egen erkendelse som ledetråd for sit liv. Kirken er der stadig med sine dogmer og kan benyttes på det personlige plan og videnskaben bruger det gnostiske element til inspiration, men orientering og viden  om det fysiske verden gør at de anser gnostikerne som pseudovidenskabelige og har kun spot tilover for dem og de betragter de troende med meget skepsis og nærmest urealistiske og sværmeriske. De tror på at skabelsen var et fænomen som opstod af sig selv og skabte  TIDEN i intetheden og  Big Bang kan disikreres i elementer.  Gud er noget mennesket  selv har fundet på. Sådan så de generelt på det. 

Hvad så med gnostikerne hvad tror de om de to andre?

De ser med overbærenhed videnskaben befolket af nogle stakler der lever i deres egen forvanskede materialistiske verden uden kontakt med det guddommelige, men også farlige fordi de ikke ved hvad de roder med eller kender konsekvenserne af. De troende betragter de som dogmatiske tørvetrillere der har mistet den hellige gnist i teologiske diskursioner.

Vil det sige at det er selverkendelsens årtusind vi netop er begyndt på?

Lige netop. Ja, man går fra den personlige gud til Gud i naturen. Sådan er det. Så på spørgsmålet om at numerologien har en fremtid kan jeg derfor kun sige ja. 

Numerologien ud fra Pytharoras og de græske genier har både Gud som udgangspunkt og den rationelle videnskab gennem talrækken fra 1 til 9, der er vækst-elementer  og tal kan ikke modsiges med ord , – de er. Så her kan midtpunktet i trekanten udvikle sig, både det religiøse og det videnskabelige. Sådan er det. Derfor er det vigtigt det som numerologien står for: ”Kend dig selv”, men på langt sigt med stor fare fra den kunstige intelligens gennem algoritmerne, overtager herredømmet og gør os ufrie igen. Fordi vi har ladet os dominere af ”de fem store”. 

Du mener: Goggle, Facebook, Appels, Microsoft og Amazon.

Ja de har givet os friheden og taget friheden fra os på samme tid.    Det er her kampen står i fremtiden.                                    

Vi er kun tandhjul i et mægtigt maskineri, men i vores sind foregår alting, som om vi er frie, idet netop denne følelse af frihed, er et af hjulene i maskineriet.                   Filosoffen Voltaire (1694 – 1778)


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *