Planeten Jordens undergang

Proklameret den 21-12-2012 – Hvad siger numerologien til denne påstand.

21. december 2012

Jeg tror det er vigtigt at gøre sig klart at der er forskellige formål og retninger fra de forskellige kulturer af deres undersøgelser om vores eksistens. De brugte forskellige kalendere til forskellig formål. Meget kort.

Mayaindianerne havde et skriftsprog og stor forstand på matematik og astronomi til at måle tidens gang i en gentagende cirkel cyklus (forår, sommer, efterår, vinter). Den er ikke rettet mod det enkelte menneske. De brugte forskellige kalendere til forskellig formål.

De gamle ægyptere var fremragende astronomer og rettede deres opmærksomhed mod det kosmiske firmament og sjælens forløsning. Hertil brugte de geometri f.eks pyramidernes konstruktion og planetbevægelser for at aflure kosmiske hemmeligheder. Ægypternes viden var elitær og kom eliten til gode. Den var rettet mod forløsningen af det sjælelige aspekt. Livet efter døden.

Jeg benytter mig af grækeren Pythagoras indgangsvinkel. Grækerne havde også et skriftssprog og opfandt de bløde vokaler. Han var i lære hos de ægyptiske præster og da han kom hjem oprettede han en skole “Kend dig selv” hvor han lavede tal analyser af alle slags mennesker for at de kunne få kendskab til deres ubevidste så de kunne blive bevidste. De brugte tallene på en rationel måde i det demokratiske samfund de havde oprettet. Grækernes var mere “her ned på jorden” for samfundsborgernes skyld. Deres opmærksomhed var i deres tal analyser rettet mod den lavere bevidsthed og forløsning af det ubevidste. Her er det tidslængderne der får de enkeltes talmønster til at udfolde sig når tiden er til det.

Munken og astronomen Dionysius Exiguus fik til opgave af den kirkelige myndighed at lave en kalender, der på en mere præcis og lettere måde kunne udregne den største kristne højtid – påsken. Dertil skulle man bruge fuldmånen efter forårsjævndøgn, og problemet var, at man brugte ægypternes sol kalender der var meget præcis som månebevægelserne ikke fulgte. Den var 11 dage bagud for hvert år. Det var i år 532, Dionysius Exiguus fik opgaven. Han valgte et år omkring den tid, han vidste Jesus havde levet. Et årstal som 4 gik op i, fordi året skulle være skudår, og hvor 19 også gik op i fordi det var lettere at udregne fuldmånedagen. Så han regnede bagud. Nu havde han året ud fra hvilken, han kunne finde fuldmånebevægelserne.

Det er derfor lidt tilfældigt at kalenderen begyndte som den begyndte. Vi er nået til år 2012 i vores tidsregning. Hvis han havde valgt at begynde kalenderen 4 år før, så var vi nået til 2016. Den muslimske kalender er nået til 1434 og nordkoreas til år 101 efter deres diktator Kim Il-sungs fødsel.

Alle kalendere er skabt af mennesker ud fra et valg af en eller anden årsag. Også Mayakalenderne. Vores kristne kalender startede som en praktisk foranstaltning. Sammenligninger mellem kalendere er derfor også menneskeskabt ud fra valg af en eller anden årsag. Man kan ikke på en kalender aflæse om ragnarok er nær forestående, fordi den er menneskeskabt og vi er selv et delelement i Skabelsen. Det vil være lidt for overmodigt at tro dette.

Jordens undergang

Begge disse to dages udfordringer (lodret) er tal energierne: 11, 5 og 8. De står alle tre for afbalancering, men på forskellig plan. Kort fortalt:

11 er et personlighedstal som betyder at skabe balance mellem intuitionen og intellektet. At give intuitionen lige så meget plads som intellektet. Det er ikke let.

5 er et social tal som betyder at skabe balance overfor andre. Man står overfor valget enten at dyrke egoet (selvisk) eller medmenneskelig forståelse (uselvisk).

8 er et overordnet tal som betyder kort og godt at afbalancere sin magt og følelser. Hverken for lidt eller for meget, så omgivelserne ikke lide skade. Desuden at skabe økonomisk balance.

Det ligger der i de to datoers udfordringer. Alle datoer handler om personen og kun årets tal står for den kollektive energi som man har sammen med alle andre der er født samme år. En dato relaterer kun til en person. Hvis man har fødselsdag på en af de to datoer er det en skæbneudfordring. Man vil støde ind i datoen med den samme udfordring efter 9 år i 2021. For alle andre er det en almindelig dag. Hvis man er i en PÅ-11 (personlig årsvibration) denne dag, som derfor falder sammen med dagens udfordring 11, så vil denne dag ved tilbageføring havne på vedkommendes tal for fortiden og på den måde bliver man konfronteret med et fortidigt mønster som skal integreres for at man kan komme videre i sin udvikling.

Det der er lidt specielt er, at dag, måned og år kun består af to tal: 1 og 2. Et ulige og et lige tal der er modsætninger. Her er en konflikt. Denne konflikt er vi alle midt i uden at vi tænker nærmere over det. Det kræver en længere udredning. Udredningen kan læses på mine to tidligere indlæg: Tidens energi, historisk set I og II.

Her kan man også læse indlægget om: 11-11-11 – Bryllup i november, hvor problematikken er den samme.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1, 3, 5, og 7.

Personlig årsvibration er tværsummen af ens sidste fødselsdag (sætter et plus mellem tallene og lægger sammen). Resultatet reducerer man til sidst til et tal mellem 1 og 9. Det er PÅ-tallet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *