Tidens herskende energi, historisk set – Tallet 1

En metafysik analyse.

En numerolog har de ni talsymboler som arbejdsredskab: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Disse tal er ikke mængdetal, men repræsenterer en vækstproces. Væksten begynder med tallet 1, fortsætter med 2, så 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man kan sammenligne det med at blive 9 år gammel. Personen som starter sit liv, sin vækstproces ved tallet 1, er den samme person der slutter 9 år efter ved tallet 9, men nu med meget mere erfaring end begyndelsen af processen. Hvert år bliver der lagt nye erfaringer til ud fra det forrige tal. Dvs. at når personen er 5 år har den de sidste 4 års erfaringer og udviklinger med og rækker nu frem mod det 6. år indtil personen slutter sin udvikling når der er gået 9 år. 9 kaldes derfor afslutningstallet og har alle de forrige energier i sig. Er det mest erfarne tal i denne udviklingsproces. Der foregår en udviklingsbevægelse gennem tal symbolerne.

Tallet før hvert talsymbol i talrækken er fortiden og tallet efter er fremtiden. F.eks. 1, 2, 3. Her er 1 fortiden af 2 og 3 er fremtiden af 2 men er fortiden af 3 og så fremdeles:
Sagt med en digters ord:

Nærværende tid og svunden tid er begge måske nærværende i kommende tid og den kommende tid indeholdt i den svundne tid.   – T. S. Elliot

Efter 9 år begynder den næste 9 års udviklingsproces der bygger videre ovenpå den første 9 års proces. Sådan videre fremdeles. Oplevelser og erfaringer bliver lagt på, lag efter lag indtil det slutter med personens død. For en numerolog lever vi alle under en 9 års cyklus.

Talrækken består skiftevis af lige og ulige tal. De er i modsætning til hinanden. Hos de ulige tal har energien retning ind mod personen selv. Hos de lige tal har energien retningen ud mod omverdenen. De repræsenterer henholdsvis det mandlige og kvindelige element. Den centrifugale og den centripetale kraft som er forudsætningen for al udvikling. Ingen liv uden denne modsætning.

Hvis vi forstørrer denne 9 år proces med 100 får vi så 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, som så repræsenterer de første 900 år i vores kalendersystem. En historisk udviklingsproces. For hvert århundrede bliver der lagt nye erfaringer og udviklinger oven på det tidligere århundrede. Da kalenderen er kristendommens kalender der begynder fra år 1 ved Jesus fødsel, kan man ved at sætte sig ind i kristendommens historie, se denne udvikling fra århundrede til næste århundrede. Da året 999 er slut er hele Europa kristnet mere eller mindre håndfast, men kristendommen står over for sin opløsning fordi de beslutninger der blev taget undervejs op gennem århundrederne af dem der styrede kirken, ikke var hensigtmæssige afbalancerede. De levede ikke op til det de prædikede. Men så sker der noget numerologisk set. Vi kommer til år 1000. Første gang der er fire talcifre. Hvor vi før havde hvert århundrede der var styret af det første talciffer. 2 i 200-tallet; 7 i 700-tallet og fremdeles. Nu får vi 900 år fra 1000 til 1999 der er styret af 1-tallet i hvert århundrede. Det var første gang i vores historie vi oplevede dette og det sluttede i 1999. 1-tusindåret ser sådan ud: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900.

I år 1000 blev der skabt nogle nye mennesker der var kollektivt styret af 1-energien. 1-energien er en målrettet intellektuel, nysgerrig undersøgende, videnskabelig energi. Under denne energiform indvarsles en kritik af Biblen og kirkens dogmer. Op gennem århundreder foregik der derfor en hård blodig kamp mellem tro og viden, hvor mange blev brændt på bålet for kætteri mod kirken. 1-energien kunne ikke standses og kritisk viden fortsatte til oplysningstiden hvor 1-energien blev den dominerende energiform der førte til mange videnskabelige opdagelser og industriel udvikling. Det var en tung rejse for menneskene at indtage 1-energien.

Det der nu er sket efter år 2000 er endnu et enormt energiskift fra 1-energien til 2-energien af samme karakter som skiftet mellem 900-tallet og 1000-tallet. Det vil forandre vores måde at være og leve på. Processen er allerede så småt i gang og vil bide sig fast efter 2050. Det vil mit næste indlæg handle om.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank.

Husk! Det er energien der styrer vores handlinger.

Min bog, Talmesteren gennemgår vores europæiske historie århundrede for århundred for at underbygge teorien om at det er energien der bestemmer og styrer vores handlinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *