Oklahoma og den politiske massemorder

Bombemanden fra Oklahoma City, Timothy McVeigh

Bombemanden fra Oklahoma City, Timothy McVeigh

Amerika har også sin politiske bombemand som Norge har fået sin. Det var Timothy James McVeigh som stod for den største bombesprængning i USAs historie udført af en amerikaner. Det skete den 19. april 1995. 168 mistede livet, heriblandt 19 børn. Over 500 blev såret. Det var før angrebet på WTC den 11. september 2001.

Oklahoma-bygningenBombemålet var den 9-etagers høje offentlige Murray-bygning i Oklahoma City. At McVeigh havde valgt denne bygning var fordi han troede at FBI havde kontorer der. Han ville tage hævn over  en hændelse der udviklede sig katastrofalt da FBI agenter ville ransage en bygning for våben hos en religiøs kult som havde forskanset sig i en bygning i byen Waco, Texas. De blev mødt med pistolild. Derefter angreb  myndighederne og da ransagningen var slut, var der over 78 døde, både kultmedlemmer og FBI agenter, og bygningen brændt ned. Et rent inferno af ild, skud og skrig. For McVeigh var bombesprængningen et angreb på den føderale regering som han fuldt og fast troede havde lavet en sammensværgelse mod  den amerikanske befolkning. Den ville tage befolkningens frihed. Derfor havde han valgt 19 – 4 – 1995 til sin hævn, som var to-års dagen for Waco-affæren.

Løsningen af gåden der ligger til grund for at en ung mand så ondt og brutalt kunne udføre denne misgerning mod uskyldige mennesker, findes ud fra en numerologisk betragtning i skismaet mellem to modsatrettede talenergier: 5-talsenergien og 6-talsenergien. 5 kaldes elektrisk og hentyder til personens egen kraft, hvorimod 6 kaldes magnetisk og handler om forholdet til andre i et social sammehæng. Kort sagt: For McVeigh stod valget mellem egoismen eller samvær med andre i et fælleskab.

Vi tror hele tiden at vi er på vej mod fremtiden og ser fremad. Men fremtiden udvikler sig fra fortiden gennem valg i nutiden. Det har ingen rigtig øje for. Det er her i fortiden at konsekvenserne for fremtiden  er. Og det er hans fortid der får magt over ham.

Når et menneske bliver født, har det fortiden i sig. Når det kommer i puberteten og bliver kønsmoden og begynder på sit liv, er det fortidens energier der råder som det man kender bedst. Opgaven for alle er at lade fortiden ligge og tage hul på og gøre brug af nutidens energier som man har fået ifølge sit navn og fødselsdag. Hvis man ikke mestrer denne øvelse, kan det få store konsekvenser for én, da man så lever imod sin udviklingsretning. Det er meget smertefuldt. Man har sat sit skib i vandet og sejler i en forkert retning. Og man forstår ikke hvad der er i vejen da fortiden er ubevidst og derfor gådefuld for os. Det får i dette tilfælde også konsekvenser for et stort antal personer som må bøde med sit liv eller må ligge på hospitalet i lang tid til stor smerte for de døde og såredes familier.

Nu er der tal for alt, også for et menneskes ubevidste fortid. McVeighs fortid er: 9  5  5 (man gør det altid op i tre tal. Et for vokaler: 9 18 Et for konsonanter: 5 32 og disse lagt sammen giver et for personens samlede ubevidsthed. Dette sidste tal er det stærkeste og hedder med nuancering: 5 50).

9  5  5 betyder generelt at han har haft et meget højt mentalt aktivt niveau: Han var alt og kunne alting og havde brugt sine evner for egen vinding skyld. Havde derved opbygget en ekstrem dårlig erfaringsverden med overfladisk ansvarsløshed, ustabilitet og letsindighed. Men han var også god til at overgå sig selv i pressede situationer så han hele tiden kunne komme på benene igen. Kunne let fare op hvis andre ikke havde forståelse for hans idéer og kunne ligefrem blive voldelig (9 18). Var desuden lidt af en arbejdsnarkoman som ikke lå under for andre, men skamroste sig selv i evindelige pralerier som han til sidst selv troede på. Han har været en meget ubehagelig person i sin fortid som han skal have rettet op på ved hjælp af de gode talenergier han har fået i dette liv.

Timothy McVeighs fødselsdagskode

I hans skæbnetal (arbejdsområde) er der to 6-taller. Det betyder at der er lagt særlig vægt på at han skal vise social ansvarlighed og hjælpsomhed. Det han ikke var i sin fortid. Som positiv hjælp får han som fødselsdagstal grundtallet 5 som var meget negativt i hans fortid. Desuden et “her ned på jorden energi”  i månedens tal: 4, og året tal: 6 som et uundværligt socialt tal set ud fra hans fortid og en stor hjælp til ham. Desuden har han 6 i sit positive navnetal. Her som en indre længsel og drivkraft. Der er gjort alt muligt for at han skulle klare sit liv og blive en social bevidst borger der kunne fungere i samfundet her i nutiden.

Hvorfor gik det galt for ham? Der er to hændelser i hans korte liv der var årsag til at han mistede forfæstet. Men først lidt om hvem han var. Hans pårørende og venner fortæller at han var venlig, rar, udadvendt, hjælpsom, flittig og ganske kvik og hurtig opfattende der hele tiden havde gang i et eller andet. Han havde masser af venner. Hans familie var ganske almindelige mennesker der hverken drak eller røg. De boede i en lille by ved den canadiske grænse. Hans far arbejdede på en fabrik der fremstillede bilradiorer. Han var meget indadvendt og hårdtarbejdende. Moderen var mere flyvsk med masser af drømme som hun måtte lægge til side da hun fik børn. Hun fik så job i et rejsebureau som smagte lidt af det rejseliv som hun drømte om.

Da Timothy var 15 år (=6) skete der noget der fik stor betydning for ham. 6 51 , de samme tal ses her som hans nuancerede skæbnetal, hans arbejdsområde ud fra hans fødselsdag. Han møder sin skæbne, i form af en udfordring som han skal prøve at klare. Hans mor lod sig skille og rejste til Florida fra hjemmet og sine tre børn. Hun ville ud og leve et mere sprælsk liv. Han blev udfordret på 6-tallet som er ægteskabets, men også skilsmissens tal. Kunne han klare dette svigt fra moderen midt i sin pubertet?

Alle dem der kendte ham sagde at “lyset slukkede i hans øjne”. Han blev indadvendt, ugidelig og faderen kunne ikke få ham i gang igen. Han lå for det meste passivt på sofaen og tænkte. Var det hans ubevidste fortid der gjorde sig gældende og gav ham en fornemmelse af at han selv havde svigtet mange gange før i tiden og nu selv oplevede at det blev gengældt ? Det er svært at sige, men han tabte sin dynamik og blev ukoncentreret i skolen selv om han fik sin eksamen. Han sprang fra en videreuddannelse og fik forskellige job bl. a. som sikkerhedsvagt og fik for første gang lov til at bære våben. Han havde en stor passion for skydevåben så det job tiltalte ham. Han meldte sig til militæret netop fyldt 20 år i 1988. Her fik han succes. Han elskede militæret og dens mange fysiske test, disciplinen, kammeraterne og ikke mindst skydeøvelserne. Han blev en fremtagende soldat og blev den bedste skytte i kompagniet. Han blev sammen med tusinde af andre soldater sendt til Ørkenkrigen i Golfen og her blev han mesterskytte, blev forfremmet til sergent og  fik adskillige medaljer.  Han var kommet på banen igen. Havde fået en “familie” gennem soldaterlivet hvor han følte han hørte til. Han var blevet accepteret og beundret for sin dygtighed og fungerede nu socialt som det var pålagt ham ifølge sit skæbnetal. Fremtiden så lys ud.

Han drømte om at blive elitesoldat i “De Grønne Baretter” og da han blev sendt hjem søgte han til udtagelsesprøve, men på grund af tidspunktet var han ude af form og træt og nerverne slidte efter krigen og han dumpede. Det var et stort chok for ham. Han følte sig svigtet. Alt det han havde gjort for hæren og så svigtede den ham. Hans “militærfamilie” svigtede ham, ligesom hans morder havde svigtet ham. I stedet for at prøve at blive udtaget igen når han var kommet i form som andre ville gøre, kvittede han i raseri militæret. Endnu en gang havde han oplevet modgang og det var han ikke i stand til at håndtere. Hans ubevidste fortid fik igen tag i ham og han søgte syndebukke for at retfærdiggøre sit nederlag, som ikke var et nederlag, men sådan optog han det. Det var den anden skilsmisse som denne gang fik nogle alvorlige konsekvenser for en masse intetanende mennesker.Han var blevet hadefuld ikke bare på militæret og også på det amerikanske samfund som han havde kæmpet for i Golfen.

Han drog de næste år rastløs rundt i landet og havde forskellige småjobs. Han fik kontakt til militante højre ekstremistiske grupper der bekæmpede den føderale regering. Modsat de andre havde  han det ikke bare i munden, men ville aktivt  bekæmpe den amerikanske regering. Han fik kontakt til forskellige som støttede og hjalp ham  og fik samlet ingredienserne til en bombe der skulle sprænges i Oklahomabygning som var en regeringsbygning hvor FBI havde kontorer. Han planlagde det meget nøjagtigt og valgte et tidspunkt kl. 9 om morgenen hvor den ville gøre mest skade når der var flest til stede i bygningen når dagens arbejde begyndte. Han kørte sin varevogn op foran bygningen, indstillede den 3 tons store bombe til at sprænge to minutter efter og gik roligt derfra hen til en anden bil han havde til flugten fra gerningsstedet. Han havde taget ørepropper på så han ikke kunne høre den enorme eksplosion. Jorden skælvede og fodgængere blæste omkuld og de nærliggende bygninger fik sprængt hver en rude der vendte mod bygningen. Den kollapsede helt op til niende etage i den ene side og kun dem der tilfældigvis befandt sig i den modsatte side reddede livet. En vuggestue med 19 børn under 6 år blev i et splitsekund blæst væk og de overliggende etager ramlede ned over dem. Det hele var rent inferno af støv, skrig og bygningsdele der lå hulter til bulter. Men, uheldigvis for ham, 75 miles fra byen som han netop i et roligt tempo havde forladt, blev han standset af en politi patrulje fordi han ikke havde nummerplade på bilen. Da han desuden havde en revolver på sig og han ellers havde rod i sine andre papirer blev han taget med på stationen for at udrede grunden til  manglerne. Det kunne han ikke rigtig så 9 dage efter beordrede dommeren Timothy McVeigh tilbageholdt uden kaution. Han var i slutningen af en PÅ-5, hvor energien er stærkest, da han satte bomben til sprængning, men var nu skiftet til en PÅ- 6. Her dukker skismaet op mellem 5 og 6 energien.

Timothy McVeighs tilståelse

Timothy som nu var 26 år, var denne dag i en PÅ-5 nuanceret af 50. Tallet for hans samlede evner fra hans fortid (se tidligere). Hans nuancerede skæbnetal på hans fødselsdag var 6 51 (se tidligere). De tre tal 5 1 6 (lodret) denne dag fortæller, at det så var hans skæbne eller arbejdsområde han udførte ud fra sit eget valg. Tallene findes sammen med afslutningstallet 9 som fortæller om afslutningen på den proces som han valgte, ud fra hans ubevidste fortid.

50 betyder at han er født forud for sin tid med ideer der ikke er helt almindelige  og som bringer forandring i samfundet og sjældent bliver forstået af omgivelserne. Han behøver total frihed til at udtrykke sig. Han brugte bare sine ideer negativt, fordi de stod negativt i hans navn. Desværre. Det var hans valg. Ingen fik ham til det eller prøvede at få ham fra det. Hitler havde den samme 5 50 energi som han også brugte negativt.

Selve dagens grundtal: 1  4  6 , er hans skæbnetal som derfor står positivt. Han udførte sin opgave (skæbne),  men fordi han valgte forkert  ud fra sin fortid  uden at vide hvilke kræfters den forløsning indebar, så blev resultatet 168 dræbte som kan aflæses som nuancering i Mål-tallet: 6 168. Meget grotesk.Hvis jeg fører denne dag tilbage til Timothys fødselsdag, som var hans udgangspunkt i hans liv, så havner den på tallet for han fortid:  5 9 5 som jo netop var han negative fortidstal. Kredsløbet er hermed sluttet. Denne dag hvor han udfører bombeattentatet mødes de samme tre tal: 5 9 5 fra hans højere bevidsthed (fødselsdag) og fra hans lavere bevidsthed (navnet).

På grund af to episoder da han var 15 år (=6) og 23 år (=5) som han ikke evnede at få kontrol med, blev han ført med af sine ubevidste emotioner skjult i hans fortids dunkle gerninger til det attentat der rystede Amerika i sin grundvold. Så meget kraft ligger der skjult i et menneskes ubevidste.

Det eneste der afslørede ham var den bil han brugte til sin ugerning. Der var ikke meget tilbage af den efter bombesprængningen, men bagakslen var stadig intakt og stelnummeret førte hen til ejermanden Timothy McVeigh, som FBI højst forundret opdagede at han allerede sad i fængsel på grund af den manglende nummerplade og sløseri med hans papirer.

Timothy McVeighs tilståelse

Timothy McVeigh blev dømt til døden

Denne dag ført tilbage til hans fødselsdag 4 + 6 + 8 havner på hans skæbnetal: 6. Hans mission er fuldført.

Timothy McVeighs henrettelse

Samme tal som den dag han tilstod ugerningen.

 

Da var der gået 6 år siden udåden. Han blev 33 år (=6 år). Udåden foregik den 19. Bombebilen var 19 år gammel. 19 af de dræbte var børn under 6 år. Der var 19 medfanger på dødsgangen.

Han viste ikke anger over de dræbtes familier. Hans familie nægtede at være til stede ved eksekveringen af hans død.  Han udtalte kort før medens han ventede på dødsgangen:

Jeg er herre over min egen skæbne.
Jeg er kaptajn i min sjæl.

Som ved Utøya-sagen med Anders Breivik i Norge må man stille sig selv disse spørgsmål: Hvordan kunne det ske og blev udført  så vellykket til så stor skade for så mange uskyldige? Der var på den tid i Amerika en modbydelig hadefuld voldelig atmosfære som især de republikanske politikkere stod for. Efter Oklahomabombningen blev atmosfæren i landet meget mere afdæmpet. Man var blevet bange for konsekvenserne for denne dæmonisering. Bange for hvad utilpassede enkeltpersoner kunne få ting til at ske. Det var et helt andet resultat end Timothy havde regnet med. Han troede at der ville komme en folkelig opstand efter bombningen. Det er ikke til at forstå at man kan udføre sådan en forbrydelse med en hensigt så langt fra de virkelige realiteter. Kan man sammenligne Oklahomabombningen med Utøya-massakren i Norge? Det er spørgsmålet. Anders Breivik troede også han kunne inspirere til modstand mod regeringen.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 3 og 4.

Numerologi er græsk og betyder tallogik. Esoterisk numerologi betyder den skjulte tallogik. Det er et område man ikke har opmærksomhed på. Her er mange oplysninger at hente som kan give et meget mere nuanceret billede af virkeligheden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *