Amagermanden – En engel bliver en djævel

Marcel Lychau Hansen, også kendt som Amagermanden

Amagermanden, Marcel Lychau Hansen, er tiltalt for en række voldtægter og to drab. (Foto: Ekstra Bladet)

Marcel Lychau Hansen blev anholdt den 12-11-2010, sigtet for voldtægtforsøg og røveri mod en ung kvinde i haveforeningen Stjernelund på Amager. DNA-fund der blev gjort på gerningstedet førte til yderligere sigtelser på to mord og seks andre voldtægter der var bedrevet inden for de sidste 24 (=6) år. Han blev varetægtsfængslet dagen efter den 13-11-2010.

Han er blevet beskrevet af omgangskredsen som en perfekt familiefar, sød og hjælpsom. En mand med sine egne meninger der taler godt for sig og var som fodboldtræner fantastisk til børn og unge. De havde svært ved at forstå at han havde gjort det han blev beskyldt for.
Skærmbillede 2014-07-08 kl. 10.07.35

  • Hans negative talrække ud fra hans navn er: 2  9  11  [6]  8
  • Hans negative fortidstal er som sagt: 2  9  11
  • Hans ubevidste negative målsætning er derfor: 11  [6]  8

Den 12. nov. 2010 da han blev anholdt, er hans tal denne dag: 6  8  11 der har de samme talenergier som hans negative ubevidste målsætning. Dagen efter han blev fængslet er dagens tal de samme: 6  8  11 + afslutningstallet 9. Han er desuden i sit skæbneår 6, der fortæller at hvad der sker sådan et skæbneår er led i en overordnet udviklingsproces selv om det kan synes smertefuldt eller forkert. Det betyder at han disse to dage blev indhentet af sin fortid og skal nu stå til regnskab for sine gerninger. Det er trods alt dejligt betryggende at den overordnede bevidsthed, eller skæbnen spiller med. Med skæbnen kan man ikke manipulere. Senere vil jeg slutte med en konklusion på hvorfor hans seneste forbrydelse ikke gik som han havde håbet.

Det første mord han er sigtet for, er mordet på enkefru Edith Louise Andrup begået den:
16 – 2 – 1987. Han er da i en PÅ-9, afslutningstallet hvor stærke impulsive kræfter huserer uden tanke for konsekvenserne. drevet af noget der ikke er blevet forløst. Man kalder PÅ-9 for et karma år.

Hans egne tal denne dag er: 11  9  2 som er hans ubevidste negative fortidstal. Han har denne dag ladet sig styre af sin fortid, af sine tidligere gerninger. Det er der ingen fremtid i. Han er da 21 (=3) år.

Hvor kommer hans destruktive kraft fra? Lad os se på hans negative fortidstalrække: 2  9  11. Det er først og fremmest dobbelttallet 11 som også er den stærkeste negative talenergi, at ondskaben kommer fra. Der er her et sammenstød mellem personlighedens egoistiske krav og personlighedens idealistiske livsholdning. Det kræver stor skelneevne for at forstå sine egne ubevidste motiver der kan påføre andre stor skade. Han lod sig føre med af sin egoisme. Da han samtidig var under påvirkning af stoffer mistede han orienteringsevne om hvad han gjorde. Sammenblanding af 11 energien og stoffer kan være ødelæggende for et menneske især hvis man er ung og uerfaren og endnu ikke helstøbt som menneske. Her ligger meget negativ karma gemt. En meget negativ selvødelæggende kraft.

De andre negative tal: 2 og 9, fortæller om en følelsesmæssig afstumpethed (2) og et sandt raseriudbrud ved afvisning der hurtigt kan udfolde sig voldeligt (9). Dette er djævlen i ham som han den dag lukkede ud. Han prøvede at slette sporene for sin ugerning ved at åbne for gassen i lejligheden og tænde et stearinlys for at slette sporene af sin ugerning. Det mislykkedes heldigvis da denne cocktail af gas og ild kunne have fået det hele til at eksplodere og derved sætte andre beboere i livsfare.

Dagen efter den: 17 – 2 – 1987 da døren blev brudt op på grund af lugten af gas, blev enkefruen fundet død. Den sigtede er stadig i en PÅ-9 + tallene 2  1  3. Hvad det betyder kræver en nærmere forklaring. Hans positive tal er 1  2  3, der ses i hans fødselsdags grundtal (se fødselsdag). De tal fortæller om hans udviklingsniveau for hans højere bevidsthed. Det er englen i ham. De tre talenergier omhandler hans eget forhold til sin personlighed som han har fået for på en positiv måde at bygge sig selv op fra grunden, set fra et overordnet synspunkt. Det var den overordnede plan for at han kunne slippe sine tidligere dystre destruktive fortidserfaringer. Det slog fejl da han blev 21 (=3) år, da han lod sig “overtage” af djævlen og myrdede enkefruen og hvor han denne dag havde sine negative tal: 2  9  11 som dagens udfordring. Denne dag tabte han sin positive målsætning og fik erindring om hvilke kræfter han også var i besiddelse af.

Hans egne tal dagen efter da mordet blev opdaget var: 2  1  3. Han havde det man kalder en “lykkedag”. Det han er: 2  1  3, hans fødselsdags grundtal, englen i ham, er udfordringen denne dag: 2  1  3, da han er 21 (=3) år. (Se tidligere indlæg om lykkedage). Selv om han blev sigtet af politiet klarede han derfor frisag. Han havde lykken med sig.

Da han slap heldigt fra mordet fortsatte han når han i dagens trædemølle mente det var påkrævet for ham at skabe indre balance da han nu havde lukket op for djævlen i sig.

Næste sigtelse var sexmordet på den 40-årige lærer: Lene Buchardt Rasmussen i Fasanskoven på Kalvebod Fælled, ikke langt fra hans eget hjem.  Dagen var den:

Skærmbillede 2014-07-08 kl. 10.14.32Dagens udfordring var: 2 1 3. Ville hans positive fødselsdags talenergier: 2 1 3 klare denne udfordring? Her er en gentagelse fra enkefruens død. Han havde alle muligheder fordi dagens udfordring: 2 1 3 var hans “lykkedags tal”. Hvad vil det sige?Hans fødselsdags grundtal: 2 + 1 + 3

er det han er”. Det positive resultat af hans tidligere inkarnationer. Dagens udfordring er også: 2 1 3 . Det repræsenterer hans udfordring, “det han skal”. Han har de optimale talenergier for at klare denne dags udfordring. Fordi han har ladet sin fortid dominere og fordi han lader sig styre af sit begær og trang til magt, kvæler han offeret i raseri. Sådan kan det se ud hvis det er ham der er morderen. Han har så slutteligt tabt sit gode liv og lever nu videre med to ansigter. Et dagligt engleansigt hvor han er venlig imødekommende, hjælpsom , veltalende og sjov, og et mørkt djævleansigt hvor han i mørket uden for andres synskreds lader sig styre af sit begær og ondskab.Da han voldtager en pige den 3. maj 2005, på et kollegie på Amager, er han også i en PÅ-9. Hans ubevidste negative MA-tal er også 9. Han bærer rundt på nogle voldsomme destruktive energier fra sine tidligere inkarnationer som ukontrolleret bryder igennem under PÅ-9. Han kan eller vil ikke styre disse fortids erfaringer. Det er djævlen i ham.Han er også besat af djævlen den 19 – 10 – 1995 da han voldtager tre piger på 14, 15 og 23 år i en villa på Amager og begår samtidig røveri. Hans tal denne dag er endnu en gang: PÅ-9 + 1 2 3. Da han selv har valgt dagen, fortæller det, at han får udløst det han nu er. Englen i ham er byttet ud med djævlen fordi han ville det. Han bliver ikke opdaget.Han begår yderligere et voldtægt den 22. juli 2007 i Gentofte. Her falder hans egne tal sammen med dagens tal som betyder at denne dag havner ved tilbageføring til hans fødselsdag på hans fortidstal, tallet før hans skæbnetal. Igen fortiden der styrer.Da han begår voldtægten i kolonihaveforeningen den 25. september 2010 slipper heldet op. Hans “lykkedage” som hidtil har været involveret i hans forbrydelsers valg, er endt. Han efterlader sig spor og bliver anholdt. Efter et års grundig efterforskning bliver der berammet en retssag den: 2. november 2011. Denne dags vibration ført tilbage til hans fødselsdag havner, ikke på hans fortidstal, men på hans skæbnetal.Djævlens magt over ham er slut. Skæbnen har indhentet ham.Han blev fanget efter denne forbrydelse fordi den ikke havde relation til hans fortid. Den eneste af sigtelserne der ikke havde noget med hans fortid at gøre. Hans held var derfor sluppet op.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1, 2, 4 og 6.

Rædselsscenariet der langsomt blev rullet op for os i medierne om forbrydelserne der fortrinsvis er begået på Amager, gav hurtigt den anholdte øgenavnet: “Amagermanden”. Hvis vi lægger tal på dette navn får vi dette navns negative ubevidste målsætning. Den er: 7 6 4. Det er også hans skæbnetal: 6 7 9, 45 / 4, hvor afslutningstallet 9 med nuancering 45, hentyder til at han er 45 (=9) år da han bliver anholdt og hans gerninger bliver afsluttet.

Paradoksalt nok var hans skæbnetal: 6, 33. Det kaldes “Frelserens tal”og er en meget høj energi der kræver meget af en. Den står for medfølelse, forståelse og omsorg for andres velfærd. Det klarede han ikke.

“Amagermanden” fik aldrig styr på sin fortid fra sine tidligere inkarnationer. De bemægtigede sig ham. Når sådan noget sker går man imod sin egen udviklingsvej. Man spilder sin inkarnation. Der er ingen fremtid i det. Udadtil viste han sit engleansigt, men bag facaden eksisterede en dyrisk person der levede der hvor lyset ikke var til stede. Så enkelt kan det siges.

En tanke om "Amagermanden – En engel bliver en djævel"

  1. Annelise Uhlemann

    Hej Gert. Endelig fik jeg så åbnet for din side. Spændende læsning! Jeg kan naturligvis ikke gennemskue det hele, men specielt èn ting undrer mig: i begge dine udregningers anden linie kommer du til et tal, der for mig er en mindre, end det jeg kommer til. Hvad er forklaringen på det?
    Kærlig hilsen. Annelise.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *