Elizabeth Taylor – Det svære ægteskab

Richard Burton og Elizabeth Taylor

Richard Burton og Elizabeth Taylor

Den nylige afdøde verdensberømte amerikanske filmskuespiller Elizabeth Taylor var gift 8 gange. Hendes giftermål nr. 5 og 6 var med den samme person. Den irske skuespiller Richard Burton. Deres ægteskab blev betegnet som en af de store kærlighedshistorier og var skabt af det samme materiale som den filmiske drømmeverden de levede i. Glimmer og luksus i projektørlys. De var ustandselig på diverse forsider og den ene skandale afløste den anden, men alligevel holdt de sammen i næsten 10 år.

Første gang Richard Burton mødte Elizabeth.
….. “gik det op for ham, at han for første gang i sit voksne liv var virkeligt forelsket, berusende       ukontrollerbart. Alt det som digterne havde skrevet om…”            Fra bogen Richard Burton af Melvyn Bragg

Det der skete for ham var et fortidsmøde som jeg her vil fortælle om fordi det er så utroligt almindeligt for ægtefæller og i parforhold. Det drejer sig om fortid (F), nutid (V), der skal blive til fremtid (H). Bogstaverne står for FRØ, VÆKST, HØST . En udviklingsproces vi kender fra botanikken. Der er altså et tidselement til stede.

Deres Fødselsdage er med angivelse af Frø, Vækst og Høst eller Fortid, Nutid og Fremtid.

Skærmbillede 2014-07-06 kl. 10.42.24

 

HF

 

 

For at finde ud af hvor modparten befinder sig den dag han/hun bliver født på deres indbyrdes fødselsdage, så skal man finde deres PÅ-tal (personlig årsvibration) som er udgangspunktet for at finde de andre tal. Man skal føre dem frem og tilbage i tid. Elizabeth skal føres tilbage til Richard selv om hun ikke er født endnu. Energien der senere bliver hendes når hun bliver født, var til stede den gang. Tværsummen af hendes sidste fødselsdag er derfor: 9 + 2 + 8 (1925) = 1. Det er hendes PÅ-tal denne dag (ET) på Richard fødselsdag. Det står samme sted som F der er fortiden (tallet før skæbnetallet). De andre tal giver så sig selv. Richard opfatter hende som en 1-energi, der er hans fortid.

Richard skal føres frem til Elizabeth fordi han er den ældste. Hans PÅ-tal er: 1 + 11 + 5 (1931) = 8, fordi det er hans sidste fødselsdag inden Elizabeths fødselsdag. Hans PÅ-tal er 8 som er Elizabeths skæbnetal. Hendes arbejdsområde. De andre tal giver så sig selv. Hun ser han positivt som en 8-energi, men det er også hendes arbejdsområde og udfordring for hendes personlige udvikling.

Når to mennesker der er så dybt forbundet i en karmisk binding hvor noget fortidigt skal løses, er der tre muligheder for sammenstødets forløsning.

  1. De kan begge følge hende som er hendes naturlige vækstområde så hjælper hun ham til at gøre de nye nødvendige erfaringer som var ham påduttet fra fortiden. Det er op til ham at blive hjulpet.
  2. De kan begge følge ham. Så bliver han i sin fortid og kommer ikke videre i sin sjælsudvikling. Han hæmmer hendes proces og hun bliver offer uden at komme videre i sin proces.
  3. En tredie mulighed er at de kan gå hvert til sit fordi vanskelighederne for dem er for store og de er ubevidste om hvilken kræfter der styrer ders liv.

De “valgte” hver især sig selv. Det kunne ikke blive anderledes.

De var begge gudsbenåede skuespillere. men også selvoptagede egoister. Ægteskabet var fuld af voldsomme skænderier og diskussioner hvor de dæmoniserede hinanden. Ingen ville flytte sig for den anden, så selv om de ikke kunne leve uden hinanden, havde de ikke respekt for hinandens frihed. Den eneste frihed lå i den alkohol som de i rigelige mængder begge indtog og som bevirkede at Richard Burton måtte på “vandvognen” for ikke at dø af druk.

Efter ti år slap kræfterne op og de blev skilt. Men de kan ikke undvære hinanden og året efter giftede de sig igen. En kendt Tv-kommentator kaldte deres 2. ægteskab for: STURM har igen giftet sig med DRANG.

Skærmbillede 2014-07-06 kl. 10.51.23

Som man kan se falder begge deres tal sammen med dagens vibration. Det betyder ved tilbageføring af denne dag for giftermålet, at energien havner for dem begge på deres tal for fortiden. Tallet før skæbnetallet. Det der skulle være en ny begyndelse endte hurtigt i det samme fortids mønster og ni måneder efter bliver de skilt igen. Denne gang for stedse.

Når to mennesker bliver gift og den ene person har den anden person i sin fortid, tallet før skæbnetallet, er det altid denne person der har udfordringen eller vanskeligheden med sin fortsatte udvikling i parforholdet. Det var RBs problem i denne sag at han med skæbnetal 2, som er en partnerskabsenergi, skulle lære at samarbejde. Det var hans udfordring set fra et overordnet synspunkt. Men hans mange 1-taller i grundtallene i sin fødselsdag, og da tallet før hans skæbnetal, hans fortid også var 1, signalerer det en stærk person der selv vil bestemme, da 1-tallet står for personlighedens kraft der er en stærk lederenergi. Det kunne han ikke give slip på og trak derfor ET tilbage til sin fortid. Det var det hun gjorde modstand mod. Han lærte aldrig at forstå hvad han gjorde forkert, fordi han ikke lyttede til sin intuition.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 2, og 3.

Ægteskabet er den eneste krig, hvor man sover sammen med fjenden.
– Woody Allen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *