EPISODE 24. – PERSON – ENERGI SKEMAET.


Skærmbillede 2018-10-24 kl. 10.29.17

Skærmbillede 2018-10-24 kl. 10.30.35

Dette er et halvårs udsnit af kalenderen fra januar til juni af en opdigtet person ved navn Hilda Spangaard. Hun har fødselsdag den 12. februar som er markeret ved en blå streg som skiller året i to dele. Før og efter hendes fødseldag. Ud fra hver dag er der tre tal som er dagens vibration eller dagens udfordring. Man kan også kalde det for dagens skæbnetal. Det er det for alle ifølge kalenderen. Ud fra de tal man har i sit navn og fødselsdag, kan man se hvor der er nogle ”sammenstød”. mellem tallene. Hilda er i en PÅ-5 og hele året begynder det første tal med 5, der hver dag skaber de to andre grundtal i udfordringen. Hun har i det viste eksempel, kun røde markeringer som fortæller om positiv ”medvind”. Hvis der havde været blå markeringer så havde det været negativ ”modvind”. Første halvdel af året er derfor positivt for hende. Andre PÅ-år  der kommer de næste år, har også  blå markeringer på hendes skema og dermed ”modvind”.

Hvordan får du de andre tal efterfølgende i januar måned? Det forstår jeg ikke.

Det er sådan set ligetil. Man samler  hver dag hele måneden ud fra 5 som skæbnetal. Så får man følgende:

Skærmbillede 2018-10-24 kl. 10.35.53

Så får man alle tallene placeret gennem månederne og ved næste f.eks. PÅ-6, begynder alle skæbnetallene med 6 fordi man udskifter tallet for året 3 til 4 og sådan fremdeles.

Ja, sådan forholder det sig med Hildas Person-skema. Derfor skal man bare have 9 skemaer, et for hver PÅ-tal. Så kan man se ud fra det PÅ-tal  hun er i, hvad hun har i vente i mødet med kalenderen.

Det var smart!

Det er smartere endnu.- Fordi:

Skærmbillede 2018-10-24 kl. 10.41.23

Alt er virkelig delt op i tallet 9.  Det skulle man umiddelbart ikke tro.
Skærmbillede 2018-10-24 kl. 10.44.23

Året før er hun  i en PÅ-4. Her ses hele året hvor hun har flere blå markeringer, altså ”modvind”. I august måned har hun rød og blå på samme dag. Det gør at de ophæver hinanden hvis de er lige stærke. Her er rød stærkest fordi blå er et delelement (en blå prik) fra fortiden som ophæves af det positive navnetal: (rød-firkant). Læg mærke til at marts gentager sig i december i  positiv og negativ udfordring og gentages hver 9-ende dag.

Hun har 9 PÅ-tal  som alle andre også har. – 9 skemaer der dækker hele hende liv, men med vidt forskellige positive (røde) og negative (blå) markeringer der henviser til hendes navn og fødselsdag.

Nu forstår jeg at alt drejer sig om PÅ-tallet. Det fortæller hvor man befinder sig i livet med de muligheder som PÅ-tallet giver.

Netop og der er ingen der ved det selv om det er så ligetil. Det er et godt redskab til at lære sig selv at kende om hvor man møder en positiv og en negativ energi. Det er noget jeg har fundet ud af. Lad os gå videre!

Hildas fødselsdag ser sådan ud:Skærmbillede 2018-10-24 kl. 10.52.10

V, H, i horoskopet (de ni talrækker) Er for FRØ, som omhandler fortiden.  er VÆKST som omhandler, at sætte fortiden i Vækst. Det er nutiden.  Her kan opstå vanskeligheder hvis man ikke er bevidst om at man skal VÆKST og ikke forblive i fortiden FRØ, som man jo kender, om ikke andet, ubevidst. FRØ og VÆKST er markeret med blå i skemaet , da de er en udfordring som er op til personen at forstå. er rød da HØST er resultatet af processen fra FRØ til VÆKST. Det er der man skal hen. HØST står for fremtiden. Der er altså en dimension til stede der går fra fortiden, gennem nutiden  til fremtiden.

 Hun Har: 3   5   8  i  HØST, markeret med rød kryds. – I hendes skema PÅ-5, har hun i marts måned, energien 4 gange og 4 gange i december. Desuden 3 gange i juli måned i hendes person-energi-skema. I alt 11 gange.

I hendes  hendes PÅ-3 skema,  har hun: i marts, og december 3 gange i hver måned og i maj, 3 gang,. I alt: 9 gange.

I hendes PÅ-8 skema, har hun i april: 4 gange og i juni 3 gange. –  I alt: 7 gange.

Samlet set møder hun tallet for HØST: 3    5    8   som er positivt, 27 gange i alt i hende personlige – energi skema i  PÅ-3PÅ-5 og PÅ-8.

Dvs. at hvis hun bliver 81 år, så har hun denne energi positiv: 27 x 9 = 243 gange i sit liv?

Ja, sådan er det. Alt gentager sig. Men hun har også et navn med mange positive og negative tal. Lad os fortsætte med tværsummen af året med hende der er 6 15, som hun har som delelement (rød prik) i april  3 gange, i august 3 gange. Ialt: 6 gange. i PÅ-6.  – I PÅ-5:  4 gange i januar og 4 gange i oktober, og i maj 3 gange. Ialt: 11 gange  i dette år.  – I PÅ-1: 4 gange i april og 3 gange i juni måned. –  Ialt : 7 gange.  dS

Samlet set møder hun tværsummen i året som er en meget stærk kraftfuld positiv energi, 24 gange i sit personlige energi-skema  i PÅ-1, PÅ-5 og PÅ-6.

Dvs. – sÅ har hun denne energi positiv: 28 x 9 = 252 gange i sit liv hvis hun bliver 81 år.

Det er på den måde man kommer alle tallene igennem, både de positive og de negative.

Og næste gang når hun kommer i en PÅ-6, efter sin fødselsdag, så er det 6-tallene vi skal se efter hvor de befinder sig. Derefter PÅ-7 og PÅ- 8 osv. Det er ligetil. Hvad med hendes navn?

Skærmbillede 2018-10-24 kl. 11.06.47

I sin PÅ-5 skema:  har hun kun 5 placeret i nederste positive række som handler om fremtiden. Derfor er alle positive. Det er først og fremmest:   3   11   5 som hun har 3 gange i juli, og 4 gange i juni. I alt: 7 gange .  –   FY-tallet  5  går over med Skæbnetallet 11 og Missionstallet  7 og bliver treklangen: 5    11    7Den har hun 3 gange i juni og 3 gange i november. I alt: 6 gange.

Hvids hun bliver 81 år, så har hun denne energi 13 x 9 = 117 gange. Så må  PÅ-5 for hende have meget med fremtiden at gøre. Det må da være rart at vide.

Ja også i hendes fødselsdag, hvis hun ved det, og det gør hun nok ikke

               _______________________________________________________________

I næste EPISODE skal vi gennemgå endnu et skema som jeg kalder VEJ-ENERGI skemaet. Som er fælles for alle. Det har sit udgangs- punkt fra kalenderen start  og gentager sig hver 9-ende år ud i uendeligheden, medens det personlige energiskema havde sit udgangspunkt i personens fødselsdag.

Og dette skema er der også ni af som dækker hele ens  liv?

Bravo, Du er ved at lære det. Ja denne gang handler det om hvad vi møder på vores vej. Ja, hvis du bruger kalenderen, og det gør du fordi du er født ind i kalenderen. Kalenderen består jo af tal der skifter hver dag og de tal kan man ramle ind i,  ja ikke undgå. Bliver konfronteret med både positivt og negativt som dagene går.

Dvs. at når man bliver født og får et navn, så ligger der positive eller negative ting i kalenderen og venter på at blive udløst ? 

Ja!  Det er derfor man skal kende sine talenergier. Det nytter ikke at skifte navn, der følger jo bare nogle andre talenergier med som man heller ikke kender.  Der er ingen der undslipper og det er for at vi skal videreudvikle os at det forholder sig sådan. Planeten  Jorden er en arbejdsplanet og tallene i navnet og fødselsdagen er energien der  er vækstelementer. – Hvis vi ikke gør noget ved det og prøver at forstå hvem vi er, kan vi ikke få udbytte af vores liv set ud fra et overordnet synspunkt. Vi kommer  bare tilbage til det i  en senere inkarnation. Det er vores eget ansvar. Sådan er det.

Skærmbillede 2018-10-24 kl. 11.17.57

Min bog “Lav dit eget livshoroskop” fortæller på en saglig måde hvordan  man selv finder sine positive og negative tal i kalenderen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *