EPISODE 2 om tal. 1-energien kontra 2-energien

2-energien  kontra   1-energien

Vi lever i en polariseret tid i spændingsfeltet mellem energien 1 og energien 2. Det skyldes overgangen mellem de to årtusinder 1000-tallet til 2000-tallet. Et voldsomt skift som vi skal helt tilbage til energiændringen mellem de første 999 år og 1000-tallet (se senere) for at forstå konsekvenserne. En ny begyndelse for en ny kollektiv energi som langsomt vil tage over og vil lade den gamle kollektive energi tilbage.

 Den gamle energi er 1-energien som er styrende for alle nulevende der er født i 1900-tallet. Dem der er født her i dette årtusind, dvs. de 16 årige er født under 2-energien. Og det er en helt anden energiform som rammer de nye mennesker i deres kollektive sind som er ens for alle der fremefter bliver født. Der var en svag antydning af energiens virkning i 200-tallet.

Vi kan alle mærke at der er noget nyt på vej som gør os nervøse men også spændte for hvordan fremtiden vil udvikle sig. Vi må se i øjnene at forandringer er på vej. Det kan virke som tab for noget der har været opbygget længe og givet tryghed som nu skal erstattes med noget andet som vi er usikker overfor.

Hvad er forskelen på 1- og 2-energien når skiftet kan føre til så voldsomme forandringer? Og husk! Det er energien (tallene) der styrer vores handlinger, derfor skal vi have respekt for den.

———————————————————————————————————————————–  

1-energien er en magtfuld lederenergi. Er intellektuel, målrettet, nysgerrig, videnskabelig energi. Derfor er 1900-tallet med en kollektiv 1 energi der hvor der er gjort de største og mest betydningsfulde videnskabelige opdagelser I vores historie. Den er maskulin i sit væsen.       Negativt  er den meget destruktiv. Især under modstand hvor den ikke kan udfolde sig. Hvis den ikke har kontrol og bestemmer, bliver den destrutiv over for at andre ikke skal få det, den ikke selv kan få og kontrollere. Den vil bestemme.

2-energien er ikke en lederenergi, men går først og fremmest ind for samarbejde. Derfor er den mere diplomatisk og forstår modsætninger bedre end 1-energien og derfor ikke ekstrem på nogen måde. Den søger balancen. Intet må være skjult. Den er feminin og mere åndelig end 1-energien. 2000-tallet er derfor kvindernes årtusind som afløsning for det maskuline årtusind. Vi ser allerede hvordan kvinder gør sig gældende indenfor alle dele af samfundslivet. Negativt kan den let lade sig forføre og manipulere over for stærkere personer (1-energien) og giver sig så selv skylden i sine fejltagelser. Taber derved selvtilliden og bliver indadvendt

  ———————————————————————————————————————–

DESUDEN:   2-energien begyndte allerede omkring 1950 at gøre sig gældende. Energien skifter ikke fra den ene dag til den anden. Den tager tilløb ved et så stor forandring som et skift er fra det ene årtusind til det næste årtusind.

Efter enden på Hitlers regime og nederlaget var reelt, satte de to fjender: Tyskland og Frankrig sig sammen med Benelux-landene og dannede en Stål- og Kulunion. Man gik fra fjendskabets destruktion (tallet 1) til samarbejde (tallet 2). Den nye energi var begyndt at virke. Samarbejdet førte senere til fællesmarkedet og sluttelig EU, som Danmark tiltrådte i 1972 og i dag har 28 medlemslande. Samtidig skete der det at 1-energien langsomt begyndte at forsvinde og det medførte at europæiske autoritære stater og diktaturer gik i opløsning og blev afløst af demokratier. Portugal, Spanien, Grækenland og Sovjetunionen faldt stille og roligt sammen. Det medførte at ”Jerntæppet” rustede og alle de kommunistiske diktaturer bag dette tæppe blev frie og tilsluttede sig senere EU-fællesskabet. Det var en direkte konsekvens af energiskiftet. Senere kom så ”Det arabiske Forår” i Tunesien, Libyen, Ægypten, Yemen og Syrien hvor man også ville have selvbestemmelse og samarbejde. Ikke alle var dog modne til at samarbejde bl.a. på grund af indbyrdes forskellige religiøse opfattelser. Denne proces er dog ikke færdig.   I Ukraine endte det med at splitte landet i to dele da de ville gøre sig fri af russisk dominans.da de ikke måtte samarbejde med EU.

Det der sker nu er, at dem der sidder på magten, som er 1-mennesker, vil bevare kontrollen og eventuelt ødelægge det som de ikke vil acceptere. Det er den voldsomme spænding vi alle lever i mellem de to energiformer. De vil søge tilbage til fortiden for at få kontrol, modsat udviklingsretningen.

Eksempler: Putin der søger tilbage til sit lands storhedstid og annekterede Krim. Donald Trump som vil gøre USA stor igen som det var i gamle dage. USA først som han har erklæret. England der vil melde sig ud af EU og søge tilbage til ”Det gamle kendte England”, til deres storhedstid. Ikke noget med samarbejde her. England vil bevare kontrollen. Ungarn og Polen er lunkne over for EU-fælleskabet. Reminicencer fra kommunisttiden. Marine le Pen vil melde Frankrig ud af EU og Nato hvis hun kommer til magten. ”Dansk Folkeparti” og ”Nye borgerlige” der blev dannet efteråret 2015 vil ud af EU. Flygtningekrisen fik EU-samarbejdet til at smuldre da en fælles strategi om grænsekontrol omkring EU, led nederlag. I stedet søgte hvert land at skærme sig selv mod indvandring. Bevare kontrollen.

Syriens præsident Bashar al-Assad som hellere vil ødelægge sit land end miste kontrollen ved samarbejde. Det gælder stort set alle de arabiske lande som er delt op i forskellige grupper der ikke vil samarbejde, men alle vil have kontrol. De kæmper alle mod udviklings energien og går langsomt og sikkert kaos i møde. Afdøde Osama bin Laden søgte tilbage til Islams fortid. Hans bevægelse: Al Qaeda og udbrydergruppen Isis gør det samme. De vil destruere alt som forhindrer dem at opnå det. De muslimske lande er kommet til år 1438 ud fra deres kalenders start i år 622. Energien for dem vil skifte i år 1500 som er 2077 i vores kalender.

Først omkring 2030 og frem er 2-mennesker politiske bevidste til at styre vores udvikling og efter 2050 vil der ikke være mange 1-mennesker tilbage som har nogen stor indflydelse. 1-energiens fælleskraft bliver mere og mere udtyndet. Man vil dog på det personlige plan stadig have en aktiv 1-energi. Så sidst i dette århundret er den kollektive 2-energi altdominerende. Det sidste del af ethvert århundrde i vores historie er det mest harmoniske og har fundet sin form inden den møder det næste århundredes energi skift. Sådan er den historiske udvikling. Læs ”Talmesteren”

Forrige store energiskift.

Ved det forrige store energi-skift mellem det første 999 år til start på 1000-tallet skete der det at tanken begyndte at blive dominerende på troens bekostning. Mennesket bevægede sig ind i individualismens årtusinde. Vi havde det højeste årstal med tre cifre (999) og begynder nu med det laveste årstal med fire cifre (1000). Det var første gang at energien er styret af fire cifre.

1-energiens målrettethed og stærke selvstændighedstrang og intellektuelle videnskabelige ånd bevirkede at universiteter begyndte at dukke op i hele Europa i år 1000 og fremefter. Der kom en heftig kamp mod kirken og den gejstlige magt som ville kontrollere menneskenes sind. I denne strid hvor kritik fik mere og mere plads blev mange modige videnskabsmænd slået ihjel ifølge kirken, på grund af deres vranglære, inden oplysningstiden havde sejret og gjort mennesket fri til selv at bestemme over dere tro og tanker.

Husk det er energien der bestemmer.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”.

——————————————————————————————-

Episode 3 følger senere. Se også 1.

 SPØRGSMÅL: Prøv selv at tjekke hvor du har dine 1- og 2-energier positivt eller negativt i dit navn, fødselsdato og skæbnetal (arbejdsområdet). Læg desuden mærke til hvad der ligger bag dine egne valg og forståelse af: 1- eller 2-energien, og hvad og hvem der samfunds- og magtpolitisk fører sig frem for samarbejde (2) eller isolation (1) i den politiske verden.

 

 

 

 

 

En tanke om "EPISODE 2 om tal. 1-energien kontra 2-energien"

  1. desiree schultz

    Rigtig interessant sider. Spændende måde at anskue tal og skæbne på. Tak for delingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *