Vidensbank

1: Når man skal føre en person A frem til en begivenhed B, må man finde denne persons PÅ-tal, (personlig årsvibration) den dag begivenheden finder sted. F.eks

Først: Tværsummen af A`s sidste fødselsdag inden begivenheden er: 6 – 9 – 2005 = 6+9+7 = 22= 4. A er i en PÅ-4 på denne dag. Det er udgangspunktet til at finde de andre tal: 4 lægges til + månedens tal 2 = 4+ 2= 6 …. dette tal 6 lægges til dagens tal  4 = 6+ 4 = 1. A s samlede tal denne dag er: 4  6  1.

For at finde hvor begivenheden har sit udspring på A s fødselsdag, gør man det samme. Bare modsat. Sidste “fødselsdag” for B er: 22 – 2 – 1963 = 4+2+1 = 7 … B`s PÅ-tal er 7 på A`s fødselsdag. Resten giver sig selv. 7 + månedens tal 9 = 7 + 9 = 7 … Dette tal 7 + dagens tal 6 = 7+6 = 4. B`s tal denne dag er: 7  7  4. Det er her begivenhedens energi har sit udspring på A´s fødselsdag.

2: Talrækken: 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  er udtryk for en vækstproces. Vi kender det fra vi vokser op og bliver 9 år. Vi er den samme person som 1-årig og som 9-årig. Som 9-årig med meget mere erfaring fordi vi har været gennem en vækstproces. Hvert år (tal) i denne proces er en fortsat udvikling fra det forrige år (tal). F.eks. 3 år fra 2 år …  5 år fra 4 år …osv, indtil 9 år. Så starter man den næste ni års proces fra 9 til 18 år. Man udvikler sig gennem denne 9 års cyklus. Man vil derfor også møde det eller de talområder hvor man er svagt funderet. De vil dukke op hvert niende år. Så har man en chance for at forbedre energien. Det gælder alle uden undtagelse.

3: En fødselsdagskode ser f. eks sådan ud:

Først reducerer man dagens tre led til grundtallene fra 1 til 9 = 8 +1+ 4 (1957=4) som man så lægger sammen og får “Skæbnetallet”4. Derefter lægger man altid skæbnetallet sammen med tallet for måneden: Her 1 og får 5. Dette er “Månedens vibration”. Dette tal lægger man så altid sammen med tallet for dagen: Her 8 og får 4. Dette er “Lille dagsvibration”. De tre fremkomne tal: 4, 5 og 4, lægges sammen (lodret kolonne) og man får endnu en gang 4 efter reducering. Det kaldes for Måltallet.  Dette er hele denne persons arbejdskode.

4: Det skæbnetal man har fået “udleveret” fordi man er født den dag man er født, repræsenterer det energiområde man er forpligtiget til at arbejde med for at komme videre i sin åndelige udvikling. Dette energiområde er ét af de i alt 9 talsymboler der findes. Der er derfor yderligere otte energiområde som man afsætter fortløbende. 4, 5, 6, 7 … osv, for alle tre rækker.  Kommer så til at se sådan ud udtrykt i trin 1 og 2.

2 er numeroskopet for denne person. Alle begivenheder og personer i personens liv, kan føres tilbage til dette numeroskop og man kan så aflæse hvad det betyder, alt efter hvor personen eller begivenheden manifesterer sig. Bogstaverne F. V og H er forkortelser af FRØ, VÆKST og HØST. F er fortiden. V er nutiden og H er fremtiden. Der er en tidsdimension tilstede i numeroskobet, hvor V rækker ud over nutiden til H fremtiden og fortiden F  er det materiale som væksten V skal fortsætte med at udvikle. Derfor er F det område der volder størst problemer fordi fortidens blokeringer skal brydes. Hvis man har sin kone/mand/kæreste placeret her på F, er der fortidige spændinger som det er påkrævet at løse, set fra en åndelig synsvinkel. Prøv at se om det passer på dit forhold til din partner?

5: Lidt om tidslængder: Et døgn består stort set, af 12 timers aktivitet og 12 timers hvile. Hvilen er til for at gøre klar og opvakt til en ny 12 timers aktivitet. Da alt levende er i bevægelse fremad, fra fortid gennem nutid til fremtid, foregår der hver dag en udvikling, emotionelt og intellektuelt. Ganske ubetydeligt, men som dagene går samles der emotionel og intellektuel energikraft med en eller anden positiv eller negativ hensigt, som så bryder igennem når tiden er kommet. Det er man ikke selv herre over. Eller sagt på en anden måde. Tidslængden er kommet dertil hvor den opsparede energi er klar til at bryde igennem. Eksempel: En 6 energi er stærkest 6 år efter dens start af en eller anden begivenhed, så vil den bryde igennem og markere sin energi. Hvis en person har denne 6 energi ubevidst i sit navnemønster vil den dukke op for personen som en udfordring for måske at blive forløst af personens valg og hensigt. Det er en mulighed for personen. Udvikling ligger til stede gennem tidens gang. Den bliver vi alle udsat for. Vi har en masse tidslængder foran os.

6: En persons hele dåbsnavn lavet om til bogstaver ser f. eks. sådan ud. Omhandler personens lavere bevidsthed (meget kort gennemgang)

Bevidste positiv række: Sammenlægning af vokaler (FE). Sammenlægning af konsonanter (MA). FE (1) + MA (2) = FY 3.

Ubevidste negativ række: Sammenlægning af mellemrummene i personens vokaler = FE (3).

Sammenlægning af mellemrummene i personens konsonanter = MA (7). FE + MA + = 3+7 = FY= 1

Den bevidste række: SK er personens Skæbnetal (5).  Lagt sammen med FY = 3 + 5 = 8 MIS.

Den ubevidste række: SK er personens Skæbnetal (5). Lagt sammen med FY = 1 + 5 = 6. MIS.

MIS betyder missionstal og er denne energis bevidste endemål.

  • Yderligere oplysninger om dette interessante emne kan ses på talmesteren.dk eller at læse i mine bøger.


7: De 9 grundstals vækstområder, her stillet op i en normal udviklingsproces.

De første tre tal: 1, 2, 3, omhandler jeg`et eller personlighedens opbygning. Den er egocentreret. 1: er personlighedens kraft. 2: dens vækst. 3: personlighedens samlede evner.
De næste fire tal: 4, 5, 6, 7, omhandler personens funktion i det sociale liv på forskellig måde. Det der handler om personens forhold til andre i et socialt sammenhæng. 7 er kulminationen på denne personlige proces. Kaldes derfor ”sindets forædlingstal”. Vi udvikler vores personlighed på syv planer.

8 og 9 er udviklingstal. De handler om os som kosmiske mennesker. 8 kaldes ”karmatallet” og står for nedbrydningen af det gamle, det forkerte og det onde, til fordel for det nye, det rigtige og det gode. “Karmatallet” kan gå ind og “skubbe” hvis det er nødvendigt i ens udviklingsproces. Vi er ikke selv herre over det. Kan være temmelig håndfast.

9 er afslutningen og har da forrige tals erfaringer i sig. Kaldes “indvielsens tal” og er resultatet af 9 års processen og er derefter klar til en ny 9 års omgang.