Ondskabens forudbestemte begyndelse

Alois Hitler

Alois Hitler

En nytårsaften i Berlin med raketter og bulder og brag som det hører sig til sådan en aften, førte uundgåeligt tankerne hen på nazitiden og Berlins blodige udslettelse fra de russiske troppers bombardementer. Erindringen om denne tragedie ligger lige under overfladen hvor i byen man befinder sig. Samtidig var det også her at nazipartiets leder Adolf Hitlers begik sin ynkelige død ved selvmord i sin nedgravede betonbunker. Krigen nærmede sig sin afslutning, men hvor startede talenergien som havde udviklet og afsluttet dette forfærdende ragnarok hvor så mange mennesker måtte lade livet. Ikke mindst i den ildstorm som de arme mennsker ikke kunne overleve. Det er interessant at vide for en numerolog og jeg har søgt efter energiens oprindelse i mange år og her kommer i forkortet udgave mit numerologiske resultat af undersøgelsen. Altså en metafysisk vurdering af hele forløbet.

Adolf Hitlers far Alois, var “uægte”. Han blev født den 7 – 6 – 1837 i Strones i Østrig i nærheden af den tjekkiske grænse. Det var et kuperet område med skove og floder og små landsbyer hvor befolkningen hovedsagelig levede af land- og skovbrug. Hans mor var Maria Anna Schicklgrüber hvis forældre i generationer havde boet på egnen hvor faderen var landmand og hun var den yngste af 11 børn. Hun var født i 1795 og i tjeneste hos en jøde i Spital, en nærliggende lille by. På Alois dåbsattest står at han er illegitim. Faderen var ukendt for de offentlige myndigheder. Rygter sagde at jøden var faderen. Han betalte til barnet uvist af hvad årsag. For kvinder var der nærmest kun to muligheder for at klare sig i denne fattige egn. Enten at blive gift eller tage arbejde hos fremmede som ikke gav megen status. De blev betragtet som “løs vildt” på ægteskabs markedet. Der blev derfor født mange uægte børn den gang. Helt op til 40% af alle fødsler, siger statistikken, og det var ikke ualmindeligt at man kunne finde en person der var villig til at påtage sig faderrollen mod en godtgørelse. Sådan var det også i Danmark.

5 år efter Alois fødsel blev moderen gift med den omrejsende møllersvend Johann Georg Hiedler, og Alois fik en stedfar. Indtil da havde hun boet hjemme sammen med sin far og Alois. Den nygifte familie blev på egnen. De var meget fattige og det var meget besværligt at leve den gang. Meget fysisk hårdt. Lidt kummerligt var det for de fleste hvis man ikke havde gode forbindelser eller rige slægtninge der kunne få én ind i et job der gav lidt afkast.

Da Alois var 10 år gammel, døde moderen. Stedfaderen så sig ikke i stand til at klare forpligtelserne med barnet, så han fik sin storebror Johann Nepomuk Hüttler til at tage sig af Alois. Han var en mere velhavende bonde og havde nok syntes at det ville være synd for en tiårig dreng at følge sin stedfar rundt på hans færd som omvandrende møllersvend. Der gik rygter om at broderen var den virkelige far til Alois og havde fået sin bror til at overtage “uheldet”. Han var selv gift den gang så det var ikke hensigtmæssigt for ham at erkende sit fejltrin. Men her i Spital voksede Alois op. Fik et trygt sted, kom i skole og da tiden var til det, kom han i lære i Wien som håndskomager. Senere under sin militærtjeneste kom han inden for grænsekontrollen og var stationeret rundt omkring i landet. Han havde lært datteren af en velhavende toldembedsmand at kende og blev gift med hende da han var 36 år gammel. Hun hed Anna Glassl, var i 50-erne og var en svagelig person. Det siges at det var for pengenes skyld at han giftede sig med hende. Han så en mulighed for at han kunne komme ind i toldetaten som gjorde ham respektabel af en søn af en bonde at være. Det lykkedes også og han endte senere som toldinspektør. De fik ingen børn og han var utro med en Franziska Matzelsberger, som fødte ham en søn der blev kaldt Alois efter ham. Det var hans førstefødte, bortset fra at han havde et barn fra tidligere med en der hed Therese som han ikke ville vedkende sig. Han blev skilt fra sin kone efter affæren med Franziska. De havde været gift i syv år. Hun døde kort efter og han giftede sig så med Franziska.

Medens han var gift med Anna Glassl besluttede han at han ville have sin stedfars navn Hiedler. Han ville rehabiliteres og ville være “ægtefødt” og ikke være en illigitim affære. Hans plejefar var stolt af ham. Aldrig nogen i i familien var kommet så højt op på den sociale rangstige, så han godkendte det. Det var det sidste Alois manglede for at kalde sit liv for en succes. Han gik op til præsten i Döllersheim i den nærliggende lille by. Sammen med tre vidner der alle bekræftede at han var ægtefødt af stedfaderen, hvor den ene var hans plejefars svigersøn, forelagde han sit ønske. Det var sandsynligvis blevet planlagt under hans fødselsdagselskab i juli måned da han fyldte 39 år. Præsten fik derfor pludselig gæster om aftenen og selv om stedfaderen havde været død i små 20 år, forandrede præsten “uægtefødt ” til “ægtefødt” i kirkebogen. Det var klart ulovligt bare at skifte navn på den måde og af en eller anden årsag skrev præsten Hitler i stedet for Hiedler. Måske fordi det lød sådan på dialekten? Måske var det en stavefejl? Han kom derfor til at hedde Alois Hitler. Præsten var ny i sognet og ikke kendt med egnens indviklede familiehistorier siden han så let lod sig overtale? Måske havde han bare et godt hjerte eller han fik lidt penge for sin ulejlighed. Det er svært at sige. Men Alois fik sit nye efternavn. Først hed han Schicklgrüber til efternavn. Så Hiedler. Derefter Hüttler for til sidst at slutte med Hitler, som var det fjerde efternavn han nu hed. Nu var han rigtig respektabel.

Nu kommer det interessante ved denne historie. Den aften han besøgte præsten sammen med sine vidner var en særlig dag som der ikke findes så mange af, numerologisk set. Det var en “mestertalsdag”. Det vil sige at alle tal i dagen og dens tal for udfordringen (skæbnetallene) var dobbelttal. Alle energier virker med dobbelt effekt, både dagens energier og udfordringen (skæbnetallene).

Navneforandringen hvor efternavnet Hitler første gang blev nedskrevet, var:
Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.06.31
Her begynder et nyt afsnit for Alois og hans efterkommerne. Det skal få stor betydning for Europa og skabe dybe traumer for dem der overlevede det der her blev sat i gang, selv om der gik en årrække før de destruktive kræfter langsomt foldede sig ud.


Hvor mange muligheder havde Alois for at ramme en “mestertalsdag” når det er tilfældet der råder? En dag hvor dagen er 22, måneden 11 og året har tværsum 22?

For at tage året først. Hvor mange år er der i 1800-tallet med 22 som tværsum, hvilken er en forudsætning? Der er seks: 1849. 1858. 1867. 1876. 1885 og 1894. Året for navneskiftet er i 1876. Den fjerde mulighed. Måneden giver sig selv. Det kan kun blive november som måned nr. 11. Dagen skal være den 22. i november måned. Hans tilfældige valg af dagen er: 22 – 11 – 1876. I tidsrummet fra 22-11-1849 til samme dato i 1894, er der 16.426 dage. Seks af dem har denne dobbeltals effekt som fremmer en ekstra kraftig positiv og negativ energi. Det fortæller noget om hvor heldig/uheldig han er, alt efter hvordan man ser på det. Det er dagen hvor efternavnet Hitler nu er bragt i spil, selv om det må have overrasket ham noget at han ikke kom til at hedde Hiedler, som var det han havde bedt om for at blive rehabiliteret. Men han var gået fra at være “uægtefødt” til “ægtefødt”. Det var det væsenligste for ham og som embedsmand inden for toldvæsnet kunne han ikke bare lade som ingenting og kalde sig Hiedler når han nu officielt havde fået melding om det andet. Dertil var han for pligtopfyldende. Betød det nu også noget har han nok tænkt.

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.12.00

Han er født i nr. 13 (=4). Han går med tre vidner op til præsten. 4 i alt, 167 dage efter sin 39 års fødselsdag. 167 er den samme energi som hans fødselsdags grundtal: 7 6 1. Hans positive energi presser på da den er stærkest efter 167 dage (samme energikoncentration). Han får da sit 4. efternavn.

Han bliver senere gift med sin niece Klara Pölzl der passede huset. Klara fik tre børn med Alois i tidsrummet 1885-1887. De døde alle indenfor 4-5 uger af difteritis. Det 4. barn de fik sammen var Adolf. Han overlevede.

Et af de tal der ustandselig dukker op er tallet 4. Navneskiftedagen er den 22 (=4) og årets tværsum, 1876, er 22 (=4). Og 1876 var den 4. mulighed af seks. En ekstra stærk følelsesmæssig og intellektuel konstruktiv energi. som starter hele destruktionsprocessen. Alois er, da han opsøger præsten: 39 år gammel (3 x 13). 13 = 4.

Det forudbestemte ligger i at han skal være født en bestemt dag for, når han bliver 39 år, kan få sin navneforandring 167 dage efter sin fødselsdag, da denne tidslængde udløser energien som han har positivt i sin fødselsdags grundtal: 7 6 1. Han er uafvidende ført med af energien og gør det som energien fordrer. Det er energien der bestemmer.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 5 og 7.

4 er en meget fysisk energi der repræsenterer det fysiske univers. Den grundlæggende skabelse. De mange 4-taller fortæller om at der er en grundlæggende skabelse på vej. Denne grundlæggende skabelses forløb fortæller jeg om i det næste indlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *