7 9 13 , så er der bryllup.

Bryllupskontorerne er blevet bestormet af giftelystne par der vil giftes den 7 – 9 – 13 for at starte deres ægteskab med lidt magi, som man mener at datoens tal kan give. Københavns Borgerservice har derfor bedt en astrolog om at finde de optimale betingelser for et par der ønsker at blive gift den 7. september 2013. Dette har de gjort som en slags service. Astrologen beregnede at klokken 10.35 var det optimale tidspunkt til stede, så derfor står giftefogeden klar til at gå præcis i gang på det tidspunkt. Da de ikke alle kan blive gift på nøjagtig klokkeslet kunne man forestille sig et bunkebryllups ceremoni at alle par der var tilmeldt til at smedes sammen kunne blive gift på én gang.

Hvordan ser en numerolog på denne bryllupssituation. Kan man anbefale folk at blive gift på denne dato for at de skulle få et bedre afsæt i ægteskabet? Jeg har visse forbehold. For det første at året 13 forlængst er forbi. Vi lever i år 2013. Tværsummen af året tal er for 2013 = 6, men for år 13 er den = 4. Man kan sige at 7 – 9 – 13 ikke eksisterer den dag. Den hedder 7 – 9 – 6  Udgangspunktet er derfor:

Det er den første man skal bruge og udfordringen denne dag er:  4   4   11

Kort sagt betyder det:

4-energien betyder: som der er to af som udfordring, og derfor stærkest, fortæller at man skal arbejde hårdt. 4 hedder “Arbejdshesten” og “Det håndgribelige”. Man skal være tålmodig, effektiv og sparsommelig. Man skal tage ansvar for sine handlinger og aldrig give op, men lære at acceptere realiteterne og ikke tage unødvendige ricisi.

11-energien betyder:  Samarbejde og at være en god lytter. Ikke lade sig råde af sit intellekt, men lytte  til sin intuition og belave sig på at leve et mindre privat liv og være noget for den anden.

Det er udfordringen denne dag og set i ægteskabets lys nogle gode energier for partnerskabet.

Men!  Nu består et ægteskab af to personer som er i forskellig udvikling som så skal “smedes sammen” på denne  dag. Den hurtigste måde man kan finde ud af hvor man befinder sig i sin udvikling er at huske at vi alle lever i en gentagende 9 års cyklus som er startet for personen da vedkommende blev født.  Ved at tage tværsummen af den sidste fødselsdag man har haft (at sætte + mellem alle tallene og for hele året og lægge sammen). Derefter reducerer tallet til et af de 9 grundtal. Så får man det der hedder en “Personlig Årsvibration” skrevet: PÅ. Den er for det meste forskellig for de to parter, men behøver ikke være det. Den ene person kan være i afslutningen af en 9 års periode, i en PÅ-9. Den anden person kan lige være begyndt på en ny periode i PÅ-1.

Hvis man er i en PÅ-9, er det ikke så heldigt.  9 er et afslutnings tal og er derfor ikke den bedste energi at begynde et ægteskab på. PÅ-1 er derimod starten på en ny begyndelse og derfor et godt tal for den beslutning man har taget, at blive gift. Det bedste for dette par er at vente til den der er i en PÅ-9 er kommet ind i PÅ-1 efter sin fødselsdag. Så kan det være at den anden part stadig er i en PÅ-1 ellers er den anden kommet i en PÅ-2 som ikke er dårlig. Den hedder “Partneren”.

Det der også betyder noget er det tidspunkt hvor man møder hinanden. Her kan man se hvad der ligger i det møde om der er noget karma der skal arbejdes væk. Deres indbyrdes relationer kan man så se ved at frem- eller tilbageføre hinandens tal ud fra sin fødselsdag til partnerens fødselsdag. Så får man et udsagn om hvordan og hvilken energi, man ser partneren i. Det samme omvendt. Endelig betyder tidsafstanden også noget mellem det første møde og giftermålet. Det er lidt mere kompliceret at regne det ud. Så skal man have personernes fulde dåbsnavne.

De bedste PÅ-tal for giftermål er de lige tal da de rækker ud mod omverdenen. PÅ-2 hedder “Partneren”. PÅ-4 er meget opbyggelig og konstruktiv (som den 7.september). PÅ-6  hedder “Ægteskabets tal” og derfor selvskrevet . Men det står også for skilsmisse. PÅ-8 er et godt tal til at skabe trygge materialistiske rammer om ægteskabet. Ikke mindst vigtig hvis man skal have børn. Det er et tal for økonomi.

De ulige PÅ-tal strækker sig modsat de lige tal ind mod personens selv. Man man ikke sige at de er dårlige tal, det kommer an på  energierne  personenerne imellem. Så skal man igen se på deres indbyrdes tal for navn og fødselsdag.
Hvis man er i en PÅ-4 som er et godt tal for ægteskab, så vil denne persons PÅ-tal falde sammen med dagens skæbnetal som er udfordringen. Det betyder at det er fortiden som herved viser sig som en udfordring. Det er fra fortiden man skal indtage nutiden. I dette tilfælde er det et problem for den der har dette tal for fortiden. Hvis denne ikke forstår eller vil bevæge sig frem mod nutiden med de energier man har, men vil blive i fortiden, så vil der ske det at man gør sin partner til offer. Det var jo ikke meningen. Det er ikke ualmindeligt at man vælger en partner hvor denne konstellation er til stede. Det er noget fortidigt karma der skal bearbejdes og løses. Problemet er at man ikke er vidende om at det forholder sig sådan.

Taleksemplet på min talblog: Elisabeth Taylor – det svære ægteskab viser tydeligt problematikken. Hendes ægtemand Richard Burton var den der havde fortidstallet og derfor den der skulle rykke sig i sin udvikling. Det gjorde han ikke, men gjorde hende til offer og de blev skilt efter 10 år. De forstod ikke hvad der skete med dem, energimæssigt set. De blev senere gift igen, men med det samme resultetat med skilsmisse 9 måneder efter.

Yderligere oplysninger:  Se “Om Bloggen” og “Vidensbank” punkt: 1, 2, 3 og 4 .

1 mand i huset er bedre end 10 på gaden.  ……  Mae West.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *