Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Diverse indlæg fra Gert Haahr, der ikke hører til de andre kategorier.

EPISODE 30, årets tværsum.

Hvad har du ellers du vil fortælle mig?

Jeg vil fortælle noget om fødselsåret og dets tværsum, sammen med gentagelsesmønsteret som vi er underlagt. Som du kan huske er fødselsåret det styrende og mest positive element for den højere bevidsthed. Derfor er den så vigtig for os, fordi denne energi som året viser, hvad vi er, hvad vi skal og hvad vi foreløbig har opnået i vores udvikling set i et større perspektiv og  hvad vores opgave er. Den kan vi ikke løbe fra.

Du mener at den afslører os?

Ja, fortæller os hvem vi er i grundbestanden og energien viser sig særligt tydeligt i den sidste del af vores liv, fordi den lavere bevidsthed (navnet) har fået afsluttet sine illusioner og ambitioner gennem sit livsforløb og er afklaret og giver dermed mere plads til sjælens virke.

Du er født i 1983 med tværsummen 3, et ulige tal nuanceret af 21. Forestil dig alle dine tidligere inkarnationer med forskellige 

Hvor mange forskellige tværsum af året mener du der er i det hele?

Hmm! – Aner det ikke!

Der er 28 forskellige tværsum siden kalenderens år 1. Når der kun er 28 og vi har levet under denne kalender i over 2000 år, så må mange af tværsummene dukke op og vise sig hver især for os, være en del af vores liv,  mange gange. Det kan man lave et skema over. 

Det vil sige at jeg må have haft den samme tværsum mange gange i mine inkarnationer?

Ja det kan ikke være anderledes. Det er logisk. Men ikke med en tværsum for 3 der er større end 21. Det ligger erfaringsmæssigt uden for mulighederne.

Hvor mange 3 21 er der?  

I dette århundrede er der 8 stk. der alle giver 3 21 i tværsum.                                                                1929 – 1938 – 1947 – 1956 – 1965 – 1974 – 1983– 1992.  –   Her er  1983 nr. 7. – Nr. 8 i 1992 når du ikke, da du sandsynligvis stadig lever i 1992

Den næste der kommer, hvad er så dét når 1992 er overstået og vi er i 2000-året?

Det må så blive år 2199 = 3 21. Det er på grund af skiftet til et nyt årtusind at der går så lang tid. Hvis du ser nøje efter på skemaet jeg viser dig om lidt, så er det de samme tal der går igen som i 1992. Og i talrækken fra før, er de sidste to cifre byttet om hvis du ser bort fra 1900 som er ens for dem all: –  29/92 – 38/83 – 47/74  –  56/65.           

Ja, sandelig. Hvad betyder det?

Hver talpar er sammensat af et lige og et ulige tal f.eks.: 29 / 92. Et tal for etteren og et tal for tieren. Tieren er den stærkeste da der går 10 enere på 10 i forholdt til 1-eren. I det ene tilfælde er det lige tal det stærkeste (29), og i det andet tilfælde er det det ulige tal der er det stærkeste (92) med den retning det giver for energien, ud mod andre eller ind mod en selv.

Hvad så med den tidligere inkarnation for 3 21?

Så er det i 1800-tallet den findes. Her befinder 3 21 sig 7 gange i dette århundrede hvor 3 21 befinder sig 8 gange i 1900-tallet.  Prøv at se på dette skema af antallet af tværsumme hvert århundrede i to årtusind. Århundrederne står i kolonnen til venstre.

Hvis du ser tallet 21 foroven på skemaet under årets tværsum (sort prik)  og går nedad til 1900-tallet (sort pil), så står der 8 (understreget). Det er de gange tværsum 21 eksisterer i 1900-tallet. Desuden vil 21 blive én mindre for hver århundrede du går tilbage i tiden, og i forrige årtusind sker det samme bare med én mindre for hvert århundrede Og forneden står antallet: 28for det første årtusinde og 36 for det andet årtusinde. Ialt: 28 36 64gange. Der sker en meget langsom forøgelse fra årtusind til årtusind som fortæller at mennesket har meget at lære og indhente endnu, men at de trods alt er på vej og har fået noget erfaring.

Det lyder helt vildt.

Ja, vi lever i et gennemtænkt gentagende mønster hvor vi hver gang vi bliver født og får en fødselsdag, har mulighed for fortsat at udvikle os. 

Så må jeg have 63. gang som 3 21 siden kalenderens start? Utroligt opdagelse. Har jeg været gennem så mange inkarnationer med denne tværsum?

Det der er ingen der ved. Måske har du på grund af godt arbejde med dig selv hoppet over nogle gange. 

Så vil det sige at man selv skaber hvor mange gange man skal herned?

Ja, det er en arbejdsplanet til forædling af din højere bevidsthed. Det kommer an på hvordan man arbejder med sig selv.

Du siger at kalenderen er kristendommens udviklingsproces fordi dens udgangspunkt er Jesus fødsel.  Hvad nu hvis jeg er ateist og ikke tror på en højere styrelse? 

Det er ligemeget. Ateisten afviser tro, men  bruger kalenderen, som stort set bruges over hele verden. Så derfor står vedkommende over for den samme udfordring energimæssigt set.  Det er heller ikke sikkert at personen  tidligere har været ateist. Det samme med dem der tror på de nordiske guder. Jeg kalder kalenderen for livets malstrøm som vi alle ”svømmer” rundt i. Og i denne ”malstrøm” møder vi talenergierne skiftevis lige tal og ulige tal, som står for forholdet til andre i et socialt sammenhæng og ulige tal for forholdet til os selv. Det hele er organiseret og styret, – det er hvad vi er underlagt.

Hvad er jeg så? Lige eller ulige?

I denne inkarnation er du ulige fordi 3 21er mest ulige. Det betyder trang til at udtrykke dine talenter på en eller anden måde og din fødselsdag 7 (ulige) fortæller at du har meget indsigt og fødselsmåneden som fortæller retning på din indsigt for at udfolde dine evner, er 4-tallet (lige) som er meget realistisk og konstruktivt.

Det lyder da godt. Det kan du se ud fra min fødselsdag?

Ja, når man kender tallene er det ligetil

Nu talte vi om ateisterne. Hvad så med muslimerne? 

De har deres egen kalender som har sit udgangspunkt i kristendommens kalender. Deres kalender  begynder ikke år 1, men: 16 – 7 – 622  med afsæt i Muhammads flugt  fra Mekka til Medina.

Så må de være 622 år bagud fra os?

Nej ikke helt. Deres kalender er en månekalender hvor vores er en solkalender. Et måneår er 11 dage hurtigere end vores solår. Når der er gået ca. 3000 år, har de nået vores kalender. Der er nu forskel i udvikling på 579 år og ikke 622. De er nu kommet til 1439 hvor vi er kommet til 2019. Numerologisk har de  ikke gennemlevet den samme talerfaring gennem årenes tværsum som vi har, der benytter solkalenderen. Det er logisk at sådan er det. Jeg plejer at sige at vi er 20 år (2019) og de er 14 år (1439). Så erfaringsmæssigt har vi svært ved at tale sammen fordi der er stor forskel i vores alder og erfaringsverden.

Muslimerne er under religionens magt-indflydelse. Det var vi  også i 1439 i Europa. Senere blev religionen delt op i to afdelinger. katolikker og protestanter efter afslutningen på trediveårs krigen der sluttede i 1648. Danmark blev  protestantisk og katolisismen blev forbudt. Først da vi fik vores grundlov i 1849 måtte man godt igen være katolik.

Det minder mig om de to retninger shia- og sunni muslimer som har det svært med hinanden. Er det en gentagelsesproces der foregår?

Ja en gentagelse i magt om hvem der skal have konrtrol over menneskets sind. Senere sidst i 1600-tallet forløste vi os langsomt fra religionen  og kongemagten, det førte til naturvidenskaben, teknik og opfindelser som vi i dag ikke kan undvære og de er et gode for menneskene på mange punkter. Vi blev til et sekulært samfund. Muslimerne er ikke kommet til oplysningstiden og derfor ikke frigjort fra religionen som os, der selv kan  bestemme hvor meget religionen personligt skal fylde.

Hvad så med muslimer der er født i Danmark?

De er naturligvis splittede mellem de to kulturer og kalender systemer,  fordi de også er opdraget til islam og betragter os som vantro, men de bruger vores udviklingsniveau med hensyn til opfindelser. Det har de ingen bekymringer med selvom vi er vantro. Vi skal være deres tjenere. Så har de mere tid til koranstudier. Det er et skisma som ikke sådan er at fjerne.

Når de er født i Danmark har de også en dansk fødselsdato. Men hvad med deres muslimske oprindelse ud fra deres kalender?

Den kender de stort set ikke.  Nu skal du få din fødselsdag hvis du var muslim. Den er: 3 – 7 – 1403.

Født i 1403 – UPS!

Jeg har engang besøgt en muslimsk gravplads i Tyrkiet. Det er underligt når der på den ene gravsten står at man er død i 1391  og ved siden af en muslim der er død samme år i 1971. 

Her er et andet eksempel.


Ja,  det er et alvorligt emne. Der er meget jeg nu forstår. Ja, det er et alvorligt skisma som er svært, nærmest håbløst at løse. Viden og forståelse er det eneste der hjælper. Sådan har det altid været

EPISODE 29. – Boksekampen.

All-right! – Først lidt filosofi:                                                                      

 Det græske geni: PLATON, definerede menneskets situation på følgende måde.   –   Mennesket befinder sig i en hule med ryggen til indgangen. Udenfor er lyset. Når der sker en begivenhed udenfor hulen afsættes begivenheden som skygge på bagvæggen af hulen som mennesket så tror er virkeligheden. De ser resultatet af begivenheden, men ikke årsagen. Den findes udenfor hulen i lyset. Her er den virkelige virkelighed. Den esoteriske virkelighed. Den anden virkelighed på hulens bagvæg er den fysiske virkelighed.

Det som metafysisk numerologi kan, er at man ved hjælp af talrækken fra 1 til 9  og kalenderens tal der skifter hver dage, er uovertruffen og fuldkommen til at se hvad den virkelige årsag til begivenheden er. Hvis man kan finde løsningen. Det kræver en del indsigt og erfaring. Men alt har en årsag og den kan man finde. Som hulebeboer ser man kun  resultatet.

For at finde årsagen til en begivenhed, eller en person (et menneske er også en begivenhed), skal derfor bruges 3 ting. 

De talmønstre der dukker op viser hvilke energier (tal) som ud fra talrækkens vækstbegreber giver et indblik i hvilke energikræfter der er til stede. Hvad der er årsagen til begivenheden. 

Denne metode kan bruges til alle slags begivenheder store som små indenfor sport, politik,  kriminalitet af enhver art, terrorisme  og enhver begivenhed i menneksers liv.

Kan du give et eksempel?

Ja – Her er et eksempel fra sportens verden. Et let et. En bokser A udfordrer en anden bokser B til kamp. – A er 38 år gammel og vil have en afskedskamp med det yngre fremstormende talent fra samme vægtklasse. Det skulle altså være en afskedskamp for A efter en lang karriere indenfor boksning. –  Bokseren B er 24 år gammel og tager udfordringen op efter de er blevet enige om det økonomiske. – Hvad skal vi bruge for at lave analysen om hvem der vinder?

Kampdatoen og deres navn og fødselsdag !

I dette tilfælde behøver vi ikke deres navne. Det gør det mere enkelt fordi det viser sig tydeligt hvem der vil vinde på dagen for kampen med de tal vi foreløbig har.  Her kommer kampdagen og A og B`s  fødselsdag:

Ja, – A er i en PÅ-3 og B er i en PÅ-7. Der er ingen af deres PÅ-tal der falder sammen med kampdagens udfordring. Det vil sige at der ikke er fortid (grønne streger) involveret som er en stor udfordring.

Netop. Ingen besværlig fortid for nogen af dem. Når jeg fører kampdatoen tilbage til de to boksere hver især, havner dagen derfor henholdsvis på 11 for A, – og 7 for B.

Og B har det samme tal 7, begge steder.  

Ja det gør det mere intens og stærkere for B, selv om 7 er et følsomt indadvendt tal som har meget lidt med fysisk styrke at gøre. 

Deres skæbnetal er for begge 1, som fortæller at de skal  udfolde deres personlige fremadrettede kraft. Have mod til det.

Det kan man også sige at de lever op til.  – Nej du skal søge et andet sted. Hvad er udfordringsenergien for dem begge? – Det er jo det de skal overvinde.

Nå! – Kampdagens Skæbnetal: 5 8 11 –   Selvfølgelig! 

Kan du finde nogen tal der realiserer til dem positivt eller negativt?

Ikke umiddelbart.

Prøv at se på de nuancerede tal og husk at det øverste skæbnetal er langt det mest dominerende. De to andre skæbnetal er del-elementer af dette øverste skæbnetal.

Åh! – Selvfølgelig. –  5, 32   er de samme tal som B´s fødselsdagstal:  5 + 3 + 2.  Han må have de bedste chancer for at klare udfordringen af de to.

Ja, naturligvis. Han er desuden født den 23 = 5,  så han har den samme energi to gange  til at klare udfordringen. 

Dvs. han vandt?

Ja, naturligvis vandt han.

Dvs. –  at når du ved hvad dag de skal kæmpe mod hinanden så kan du også se hvem der vinder?

Ja .- I dette tilfælde.  Men ikke altid er det så nemt.  I så tilfælde vil jeg tage deres navnetal med ind i vurderingen. Så kan man altid se hvem der har den største fordel. Desuden fandt jeg ud af at alderen mellem dem er 14 = 5 år. Det er de samme tal som B har som skæbnetal: 1  4   9 / 5 . Udfordringen for B er A´s alder hvor 9 indikerer afslutning for A. Med erfaring og indsigt i tallene kan man se en masse skjult for det almindelige menneske.

Jeg tror ikke man skal vædde med dig, for så taber man. Du må kunne vinde en masse væddemål eller hvis du spiller på resultatet.

Ja, det interessere mig ikke. Penge og grådighed er ikke særlig udviklende for ens bevidsthed. Hvis der er nogen der har det på den måde, så gider de nok ikke at sætte sig ind i talteorien. Det er min erfaring. De vil kun vinde.

EPISODE 28 om tal.

Jeg var på vej til de 9 år, da befrielsen kom. Tyskerne havde kapituleret og jeg oplevede den nærmest buldrende glæde der fik folk til at strømme ud af lejligheder og huse,  råbe hurra, og falde hinanden om halsen og  de næste dage blev vi alle forløst for den tys-tys og tavse lukkede stemning som havde været til stede de sidste mange år. Min opvækst var med nedrullede gardiner, rationering af alskens varer. Udgangsforbud, overflyvninger, skyderier om natten og ind i mellem bombebrag ved sapotagehandlinger. Tit også syngende marcherende tyske soldater gennem gaderne fra den nærmeste kaserne. Min skole var også okkuperet af tyskerne, så jeg gik i skole i et lokale på en trikotagefabrik.

Jeg husker også de hvide Røde-Kors busser der kørte gennem gaden med KZ-fanger med magre alvorlige ansigter der kiggede ud på de vinkende danskere. Det som jeg særlig husker var de følgende dage efter befrielsen, afhentning af stikkere og andre der havde arbejdet for tyskerne. På ladet af  lastbiler blev de hentet og måtte stå med oprakte arme til spot og spyt og hånlige bemærkninger om forrædderi, bevogtet af frihedskæmpere med stålhjelme på hovedet og maskinpistoler på maven, og armbind der fortalte at de var på den rigtige side. Det gjorde et stort indtryk på mig. – Jeg var nu også heldig med at se Winston Churchill køre forbi i bil på Lyngbyvejen med en stor cigar i munden, på vej op til frokost hos kongeparret på Fredensborg.

Den 19. september 1944 blev det danske politi sat fra deres opgaver af tyskerne som ikke syntes de gjorde nok for at holde orden i landet i den tiltagende modstand, der blev stærkere  og stærkere hos det danske folk. Der blev oprettet et hjælpepoliti: HIPO, der klædt i sort var det nye politikorps. Et rent dansk HIPO korps som gjorde efterretningstjeneste på ca. 22(=4) medlemmer med Jørgen Lorenzen som leder. Gruppen var en hemmelig afdeling af Gestapo, og  var berygtet for deres mishandling af fanger og clearingsdrab (moddrab) og bombeattentater.  Utallige var deres drab og mange måtte selv lade livet fordi de blev likvideret af modstandsfolk.

Jørgen Lorentzen var ateist. Han havde som så mange andre været i  Tyskland for at arbejde og fundet sympati for nazismen og da han kom tilbage til Danmark blev han leder af gruppen med fast bobæl på politigården i København

Hans kæreste Anna Lund som var servitrisse på restauranten ”Mayfair” i Østergade, blev sapoteret af tyskerne fordi der her kom mange sympatisører for modstand mod tyskerne. Det bevirkede at Anna Lund mistede sit arbejde.  Da hun kendte Jørgen Lorenzen  fra restauranten og var forelsket i ham, sørgede han for at hun fik arbejde som kontorist på politigården og blev på den måde involveret i modstanden mod danskerne. Hun blev hans medhjælper. Hun var med i nogle anholdelser og til stede ved torturering af de anholdte. Derfor  blev hun sammen med Jørgen og resterne af gruppen, anholdt den 5. maj, da befrielsen kom.

Anholdelsen var meget dramatisk. Gruppen var taget op i et sommerhus i Asserbo og ville vente med at komme frem til der var blevet mere stille. Frihedskæmperne havde fået nys om deres skjulested og råbte til dem at de skulle komme frem. Det ville de ikke. Ved hjælp af en hjemmelavet kampvogn beskød de nu sommerhuset med et maskingevær tværs  gennem huset. Tre blev dræbt og mange blev sårede, deribland Jørgen Lorentzen i skulder og lår, og Anna Lund fik skudt begge arme i stykker så hun fik bortopereret den ene arm og den anden blev reddet, men den hang kun slapt ned til ingen mytte.

Lorentzen gruppen blev i den efterfølgende retsag alle dømt til døden. Her blev tre af dem henrettet mens de andre fik livsvarig fængsel eller kortere fængselsstraffe. Anna Lund blev også dømt til døden. Hun sad 11 år i fængsel indtil hun blev benådet og udvist til Tyskland hvor hun fik en krigs- skadeerstatning af den tyske stat. Da hendes elsker Jørgen Lorentzen fik sin dødsdom, søgte hun selv om at blive henrettet, men fik afslag af Kong Christian X, med den begrundelse af man ikke henretter kvinder i Danmark. De blev gift i fængslet efter at Jørgen Lorenzen var blevet skilt fra sin kone og de fik to timer sammen ved hans sidste måltid inden han skulle henrettes ved skydning. 

Anna som var blevet gift Lund, kom nu til hedde Anna Lorenzen. Hun havde været gift før, to gange, men begge gange i et kærlighedsløst ægteskab. Hun havde en søn som hun elskede og tog ansvar for. Da hun mødte Jørgen Lorenzen oplevede hun for første gang den fysiske kærlighed som hun ikke troede fandtes. Det slog benene væk under hende. Det blev hendes skæbne. Kærligheden havde bragt hende i en situation der førte til mange års fængsel. –  Hun brugte sin tid i Tyskland med at hjælpe børn der var blevet alene i krigen i Vietnam i gennem organisationen Terre Hommes til trods for sin invaliditet.

               ___________________________________________________________________

Som hans daglige navn: Jørgen Lorenzen bliver  4 22 til hans  indre drivkraft. – 8 44 er et af hans skæbnetal som han skal forædle, men som han negligerer – 3 66 bliver hans negative MIS-tal.  Han har dæknavnet: BIRK , som giver tallet 4 22. Desuden er han leder af 22 = (4)  i gruppen. Det er ham der udskriver køresedler om hvad der skal foretages af sabotagehandlinger. Han er i høj grad styret af dette afvigende kriminelle tals negative fortid. Det er hans valg.

Han bliver anholdt 29 år gammel. Han er da i en PÅ 5. Det er min vurdering at da han kommer i arbejde i Tyskland, som så mange andre arbejdsløse, bliver han begejstret for nazismen. Han kommer der meget ung og er stadig i den eksperimeterede fase  med sit liv, for at afsøge sine muligheder for udvikling. Det er hans tragedie at han vokser op i denne omvæltningstid så han lytter ikke til sine gode energier, men lader sig dominere af sine dårlige fortidsenergier. Han bliver anholdt sammen med Anna den:

Dette er en metafysiske analyse af et kærlighedsforhold under anderledes forhold.   –   Kilde: 2 bøger af ERIK HAAEST: HIPPOFOLK – Lorenzen gruppen. Og ANNA –  Hippochefens enke.