EPISODE 4 – ENGLANDS UDMELDELSE AF EU.

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.09.27

Da englænderne valgte at forlade fælleskabet i EU den 23. Juni 2016, skabte det forbløffelse, nærmest panik i de andre EU lande. Hvad var det der skete? Det var nærmest en unaturlig handling der pludselig satte fremtidsudsigterne i Europas videre samarbejde og udvikling på stand by. EU var nærmest i en form for choktilstand. Hvad Nu? Hvad ville fremtiden bringe.

Det var premierminister David Cameron der udskrev valget. Det var ikke fordi han behøvede det, men han havde lovet en afstemning inden hans valgperiode var slut. Han mente det ville give ham mere ro på bagsmækken for han regnede ikke med at befolkningen ville sige nej til fællesskabet. Efter afstemningen valgte han at forlade embedet og trak sig fra sin post.

Han var i en PÅ-9. Afslutningstallet som netop førte til afslutning for ham som premiereminister. Hvis han havde ventet til efter han havde fødselsdag den 9-10-1966 så havde han været fri for afslutningsenergien 9 og var kommet ind i PÅ-1 som står for fremtid og livskraft. Så havde hans chancer været større og EU kunne ånde lettet op. Det var hans egen skyld. Hans eget valg. Derved blev han den udløsende faktor for den rystelse som også rystede han samarbejdspartnere.

OPGAVE:  Jeg spekulerede meget på denne overraskende begivenhed og måtte finde ud af hvad grunden var talmæssigt set der udløste denne begivenhed. Nu er der et talmønster for alle begivenheder. Og alle begivenheder gentager sig på en eller anden måde. Jeg måtte derfor søge i fortiden som er bærer af fremtiden. Hvis man finder et mønster kan man vurdere hvad og hvorfor der skete det der skete. Hvorfor det gik som det gjorde.

Jeg måtte søge i EU for at finde et spor af et mønster.

Romtraktaten blev vedtaget den 25 – 3 — 1957. Her er David Cameron placeret i FRØ position (fortid) PÅ-4 ved tilbageføring, 9 år før han blev født. Dvs. hans fortid som kan give problemer 59=5 år senere i 2016. Nigel Farage som repræsenterede oppositionen som ville forlade EU, var i en PÅ-1. Tallet for en ny begyndelse. Det var som sagt 59 år = 5 siden. Et vigtigt tal som jeg vil komme tilbage til, fordi jeg kom til at huske noget jeg havde skrevet i ”TALMESTEREN” for år tilbage.

MEN FØRST: England var ikke med fra start i EU. Først den 5 – 6 – 1975 sagde de ja til EU. Altså 18 år senere. De har derfor kun været i EU i 41 år=5. Endnu et vigtigt tal. Dagen skæbnetal denne dag (arbejdsområdet) er også Danmarks fødselsdag (grundlovsdag): 6  3  8

David Cameron er denne dato ved tilbageføring til EU starten, i en PÅ-4, i en fysisk opbyggelig konstruktiv energi. Nigel Farages tal denne dag i 1975 er: 2  4  8 / 5. Dette tal er det samme som skæbnetallet (udfordringen): 2 8 4 / 5, på valgdagen i 2016. Det er også det samme tal da David Cameron bliver genvalgt som premierminister den 7 – 5 – 2015. Hans tal denne dag er: 8 4 2 /5 (faktorernes orden er ligegyldig).

HVAD BETYDER  2  4   8 ?  Det er alle lige tal som er feminine og rækker ud mod omgivelser. 2 på det personlige plan. 4 på det sociale plan og 8 på det fælles overordnede plan. Sagt med et enkelt ord betyder det relationer til SAMFUND.

Lidt om  Nigel Farage.             

Født: 3 – 4 – 1964 = 9 4 7 / 2 ….. 7 4 9 /2 er hans tal på valgdatoen ved fremføring fra hans fødselsdag. Det fortæller at det er hans skæbne, hans arbejdsområde der begynder her. Sådan er det programsat. David Cameron er stadig i en PÅ-9, afslutningstallet denne dag hvor valget foregår. Det er afslutningen for ham som han selv er skyld i.

DESUDEN: Tværsummen af 2016, året hvor valget sker, er 2+0+1+6 = 9. Denne tværsum optræder 47. Gang =11(=2) siden år 1000. Husk vi lever i en gentagende 9 år cyklus. Dette tal er Nigel Farage`s skæbnetal, hans arbejdsområde. 4  7  2  9. Det er de samme tal som optræder for ham den dag valget sker om ja eller nej til EU. Energien kommer gentagende langt tilbage i tiden.

Selv om han kun er 11 år da England siger ja til EU så ligger hans skæbne linet op denne dag med det resultat vi nu må erkende.

Endnu en gang: 4   7   9  /  2 , denSkærmbillede 2017-03-15 kl. 13.34.06 dag Theresa May overtog embedet efter David Cameron, skete det den

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.39.31

 Så kom jeg til at tænke på en begivenhed jeg havde skrevet i ”TALMESTEREN” ved gennemgang af 1500-tallet. MARTIN LUTHER. Han hængte 95=5 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Han ville have forandring indenfor den katolske kirke. Han ville ikke lave revolution, men ønskede at komme i dialog for at gøre op med den uheldige retning kirken havde udviklet sig i (dialog som David Cameron også ville). Dagen Martin Luther hængte teserne op var:

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.45.39

1  4  5 optræder to gange og derfor særlig stærk. 14=5 betyder i et ord: Søge FORANDRING. (som også Davids Camerons skæbnetal: 5 41, søge forandring og som var tidslængden på Englands medlemskab i EU (41=5 år).

95=5 teser (mellemregning 14 = 5) betyder i et ord: Søge KOLLEKTIV FORANDRING. Alt er muligt både positivt som negativt. Så her er et opbrud på vej denne dag der fører til adskillelse af kirken i den katolske del og den protestantiske del. Det var en ny bevidsthedsopfattelse der begyndte her så magtstrukturen kunne ændre sig. Husk også at England har været medlem siden 1975, 41 = 5 År siden i EU, som startede for 59=5 år siden.

Teserne på kirkedøren skete for 499 år siden. Når Teresa May udløser paragraf 50 når processen går i gang for udmelding af EU, er det 500 år siden Luther hængte sine 95=5 teser op på kirkedøren i Wittenberg.  I England bevirkede Martin Luthers teser nogle årelange blodige opgør mellem protestanter og katolikker. Det endte med en mellemting: ”Den anglikanske kirke” som har begge de to religiøse retninger i sig.

Kan sammenlignes med Brexit der vil ud af EU, mod Remain som vil forblive i EU. Udmeldelsen ender nok midt imellem, altså en blød landing. Her ligger en historisk gentagelses proces for England.

Det er indviklet, men jeg håber at man kan forstå at det er fortiden der gentager sig uafvendeligt. Men hvad skal man konkludere? Hvad er meningen med ”chokket” når det er så tydeligt at det skal ske? Det må betegnes som en verdenshistorisk begivenhed.

                   ————————————————–

For yderligere at belyse tallet 59 = 5 s forandrings energi, så vil jeg minde om at Danmark frivilligt var medlem af en Union i 59=5 år. Kalmarunionen fra 1389 til 1448 mellem Danmark, Norge og Sverige. Sverige trådte ud af unionen efter 59 =5 år og ingen har formået at samle dem igen.  Som der blev sunget !Skærmbillede 2017-03-15 kl. 13.56.29  Fra Kalmarunionen blev underskrevet: 17 – 6 – 1397, gik der 595 år    (5 9 5 endnu en gang), indtil vi sagde ja til optagelse i EU i en snæver afgørelse i 1972. Vi sagde derimod nej til Maastricht-traktaten i 1992.

Den 18 – 5 – 1993 stemte vi ja til en mindre indflydelse (de fire forbehold). Dagens tal denne dag var: 5 9 5 / 1. Det betød udfordring til en stor forandring.  At det ikke blev et nej denne gang satte kraftige uroligheder i gang på Nørrebro i København. Politiet måtte forsvare sig ved at skyde på demonstarnterne fordi de følte sig i livsfare.

KONKLUSION.

Englænderne er et herrefolk. Det viser deres historie. De bor isoleret fra fastlandet på deres øer og er ikke rigtig orienteret mod samarbejde og solidaritet med de andre europæiske lande, men mere mod deres tidligere kolonier rundt omkring i verden.

Årsagen til Brexit som jeg ville finde, er tidsafstanden på 59=5 år fra EU´s begyndelse hvor David Cameron og Nigel Farage er skæbnebrikker der udløser forandringen. Den ene som taber, den anden som vinder.

Husk det er energien (tallene) der bestemmer udviklingen. Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

—————————————————————————————-Episode 5 følger senere.

 

 

                               

                                       

                                     

                                       

                                                        

En tanke om "EPISODE 4 – ENGLANDS UDMELDELSE AF EU."

  1. Inger Marie Madsen

    Kære Gert , jeg er så glad for alle dine blogs om tallene mmm.
    Ogligeles glæder det mig, at vore norske venner også får del i alt det, du har erfaring med omkring tallene.
    Jeg har altid opfattet tallene som det mest enkle – men må også sige, at der skal “arbejdes+ med tallene for at få større viden . Godt at hente “ oplysning” fra dine blogs – en stor tak til dig for at jeg/ vi nu har denne mulighed.
    Dekærligste hilsner – også til Rita – fra ingermarie.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *