EPISODE 14 om tal og vejledning.

En vejledning i bedre at forstå mit talsystem og hvordan man analyserer et menneske når man forstår tallenes energier, retninger, vægt og positioner på den rette måde og derved undgår fejl og faldgruber i analysen.

Førestil dig et et-etages hus med kælder. Det repræsenterer den fysiske verden. Udenfor huset befinder den omgivende metafysiske verden sig. I det fysiske hus er der 9 døre der fører ud til den omgivende metafysiske verden. De er forbindelsen mellem de to verdner. En for hver af de 9 talenergier. Hvis vi forstiller os at en person er født i 1970 = grundtallet 8. Så er det dør nr. 8 ved- kommende person kommer ind i huset ad, fra den metafysiske verden udenfor huset. Døren er forbindelsen mellem personens højere bevidsthed eller sjæl ind til den fysiske verden til personens lavere bevidsthed eller krop. Personen bliver født en bestemt måned og dag inde i huset. Får en fysisk krop. Derfor er fødselsåret det vigtigste element når man skal lave en personligheds analyse fordi fødselsåret kommer ude fra den metafysiske verden. Det er talenergien i fødselsåret der fortæller hvad der styrer personen. Det var lige for at præcisere fødselsåret betydning. Fødselsåret fortæller tydeligt hvem personen er hvis identitet trænger mere og mere igennem, jo ældre personen bliver.

I huset er der vinduer hvor lyset strømmer ind og hvorfra man kan se ud og fornemme at der er mere end husets fire vægge, men også liv udenfor. Det virker positivt på en. Inde i huset får sjælen i fødslen en krop at være i og senere et navn af sine forældre. Navnet består af et fornavn (tal) som er personens eget navn der kun gælder ham eller hende, og et efternavn (tal) efter slægten, som man er fælles om med familien, også længere tilbage i tiden. Måske meget langt endda. Måske er navnet supleret af et mellemnavn som kan være fra en afdød kær familiemedlem man vil ære. Kroppen er derfor bærer af energier der kommer langt tilbage i tiden fra den fysiske materie. Navnet bliver oversat til tal som fortæller om kroppens potentiale. Kroppen repræsenterer personens lavere bevidsthed modsat personens højere bevidsthed som kommer fra den metafysiske verden udenfor gennem fødselsårets dør som indgang. Den nyfødte har ikke valgt sit navn, sit miljø eller sit land. Heller ikke religion og ideologier og landets normer der hersker i det samfund den nyfødte skal vokse op i og hvor landets historie, traditioner og geografi også spiller ind. Her skal personen tilpasse sig. Det er den nyfødtes vækstområde og muligheder på godt og ondt. Vi er ikke frie når vi bliver født. Livet er en bunden opgave.

Den fysiske krops opgave er at skabe ståsted og forplante sig og føre slægten videre ud fra de energier den ifølge navnet har fået. Foruden at stræbe og kæmpe for sit territorium og jage fjender væk, ud fra selvopholdelsedriften for at overleve indtil døden melder sin ankomst. Kroppen forlader aldrig planeten Jorden.

” Af jord er du kommet. – Til jord skal du blive. – Af jorden skal du igen opstå ”, men nu i en anden skikkelse da slægten går videre, men nu med et nyt tilkommende fornavn.

Sjælen er afhængig af kroppen for at eksisterer i materien: Den er som det bløde i en banan beskyttet af kroppen som er den omgivende skal. Sjælen har ingen forplantningsevne. Skal ikke videføre slægten. Den er. Den skal forædle sig. Skal finjusteres. Den forlader kroppen når kroppen dør og den derved mister sin beskyttelse og tager tilbage hvor den kom fra, nu med den erfaring den har fået i sin bolig i kroppen. Den kommer ud samme sted hvor den kom ind, ud til den metafysiske verden til Ånden.

Sjælen skal i tvungen samarbejde med kroppen forædle sit væsen, men er underlagt kroppens behov. Da en inkarnation regnes for 84 år er det især når kroppen har udlevet sine ambitioner om giftermål, børn og karriere, at sjælen har den største mulighed for at trænge igennem og inspirere og vejlede kroppen. Året 42, det halve af 84, er derfor et vendepunktsår. Herfra får sjælens større indflydelse på personen. Så er tiden kommet til at lukke nogle vinduer op ud til den metafysiske verden og bringe lys og luft ind i huset.

Huset har også en kælder hvor en trappe fører ned. Her er ingen vinduer så man kan se den ydre verden. Her eksisterer kroppens fortid eller det ubevidste som er så gådefuldt og vanskeligt at forstå for personen. Det er rester af kroppens tidligere inkarnationer. Det er herfra kælderen man starter sit liv når man i puberteten bliver kønsmoden og skal finde ud af hvem man er og hvad man kan og skal. Det er et sted man skal forlade og komme op på etagen ovenover for at indtage de energier man er blevet givet fra fødslen og som har forbindelse med lyset udenfor.

Kælderen er negativ og repræsenterer fortiden. Etagen ovenover er positiv og repræsenterer nutiden. De har hver deres livsretning sammen med sjælens udfordring, skæbnetallet, som kan føre til megen skade hvis man bliver i kælderen og går i den forkerte retning i livet. I kælderen er der ikke meget udsyn.

—————————————————————-

Et eksempel på en metafysisk analyse af et menneske som bliver udsat for en ulykke.

Vores elskede skuespiller: Bodil Jørgensen, var under en film- optagelse på Mandø til et nyt afsnit til den populære film ”Far til fires vilde ferie”, så uheldig at komme voldsomt til skade da hun faldt af en traktor og den væltede ned over hende. Hun fik mange knoglebrud forskellige steder på kroppen og  mange ribben blev knækket og den ene lunge perforet så hun ikke kunne få vejret. Hun ville dø hvis ikke filmselskabet havde sørget for der var en læge til stede under optagelserne. Han vidste nøjagtig hvad der var at gøre og reddede hendes liv. Efter mange måneders hospitalsophold blev hun klar igen og kunne fortsætte sit kreative arbejde.

Skærmbillede 2017-12-19 kl. 10.42.09

Skærmbillede 2017-12-19 kl. 10.43.19

 

Skærmbillede 2017-12-19 kl. 10.44.48

Bodil talenergier for FY-tallet (lodret ned) her angivet med nuanceringer: 9 63    4 40   4 103 ,  hvor 4 40  befinder sig i den mørke kælder, falder sammen med lægens nuancerede positive navnetal:   4 40   9 63   4 103.   …..   Dvs. Han fører med sine positive kvaliteter Bodil op i lyset fra den mørke kælder. Her tilbage til livet.

Det er en metafysisk analyse. Man må tænke på at lægens 21 bogstaver i hans navn, skal falde sammen energimæssigt med Bodils 14 bogstaver i hendes navn regnet ud fra mellemrummene i navnet. Det viser hvor styret processen er. Hvis han nu havde heddet noget andet eller han ikke havde sit mellem navn: Christian, hvad så?

For Bodils vedkommende har hun en fortidsdag som kan ses ved da ulykken sker, da hendes tal falder sammen med ulykkedagens tal. Så vil tilbageføringen til hendes fødselsdag fra ulykkedagen havne på tallet før hendes skæbnetal. Det er fortiden fra hendes tidligere inkarnation, benævnt FRØ. Hun blev hjulpet frem til VÆKST ved mødet med John Christian Jeppesen.

Bodil Jørgensen er igen i gang med sit skuespillerarbejde selvom hun stadig må trækkes med eftervirkningerne af ulykken.

 —————————————————————————————Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

——————————————————————————————-

EPISODE 15, der følger senere,  forsøger jeg at lægge tal på konkflikten mellem ISLAM og VESTEN.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *