EPISODE 8 OM TAL. – Grundviden om tallet 729

                Numerologisk grundviden.   –   Tallet 729

Ethvert mennekse der bliver født her i planetens Jordens materien, har en fødselsdato. Det er ligetil. Denne fødselsdato består af tre led:     1. Fødselsår 2. Fødselsmåned. 3. Fødselsdag. De er hver beskrevet ved tal.  En person der f.eks.er født: 16 – 12 – 1952 , bliver de tre led hver især omskrevet til grundtal. Et grundtal er et af de 9 talsymboler numerologien arbejder med: 1 2 3 4 5 6 7 8 9, og som repræsenterer en vækstproces hvor væksten for bevægelsen går fra tallet 1 til 2 til 3 til 4 osv. for at ende ved 9 hvorefter man begynder forfra.

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.15.42

Endvidere: Fødselsdatoen for alle mennsker består af tre væksttal, et for hver led, der sammenlagt bliver til et tal når også dette er reduceret til et grundtal, der benævnes Skæbnetallet. Det ser nu sådan ud:Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.35.17

Skæbnetallet lægges sammen med tallet for månedens grundtal. Det er 3 fordi (9 + 3 =12 = 3). Dette tal lægges sammen med tallet for dagens grundtal. Det er 1 fordi ( 3 + 7 = 1). Så ser det sådan ud med benævnelser.

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.38.58

Fødselsdatoen hos en person, har 3 udfordringer   der i dette tilfælde repræsenterer: – Det åndelige tallet 9 – Det sjælelige: tallet 3 og det fysiske: tallet 1.  Hvis man lægger disse tre tal: 9 + 3 + 1 sammen, får man Måltallet.   Det repræsenterer den talenergi man får forædlet hvis man gør det man skal  (9 + 3 + 1), ud fra det man har (7 + 3 + 8).

Ifølge numerologien har hvert menneske en fødselsdato bestående af tre grundenergier. Disse udtrykker det niveau man er kommet til fra tidligere inkarnationer. De er derfor positive. Repræsenterer, eller er, personens højere bevidsthed. De giver tre udfordringer, manifesteret ved de tre skæbnetal. Disse tre tal lagt sammen bliver til Måltallet som er det energiområde der bliver forædlet hvis man gør det de tre skæbnetal påbyder.Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.44.21Men man eksisterer ikke alene i sin egen verden. Man har forældre, bedsteforældre, har ægtefælle og børn måske, og desuden er der begivenheder i ens liv som er skelsættende som fødsler, dåb, giftermål, død og begravelser eller udefra kommende gevinster og ulykker som vil forandre en i den udviklingsproces man gennemgår i tidens forløb. Altsammen udtrykt ved tal gennem kalenderens årlige gentagende rytme. Derfor skal vi have alle disse forskellige muligheder med som vores liv også er og stedfæste deres position og virkning den dag vi bliver født og vores åndelige arbejdsliv begynder. Derfor ser vores fødselsdag sådan ud:

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.47.45

Ud fra de 9 talsymboler numerologien arbejder med, har personen fået tre skæbnetal ved fødslen som arbejdsområde. De andre 8 tal i hver række er afsat fortløbende i hver række. 9, 1 , 2 osv. 3, 4, 5 osv.  1, 2, 3 osv.   Måltallet: 4, 7, 1 gentaget.  Der er ni forskellige talenergier på de tre planer: 9 på det åndelige. 9 på det sjælelige. 9 på det fysiske plan. I alt 27 = 9 positioner på personens horoskop hvor man ved frem- og tilbageføring (se vidensbank) kan finde hvor på horoskopet personer og begivenheder befinder sig og ud fra dette vurdere forholdet til disse personer og begivenheder, om man har dem placeret positivt eller negativt.Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.52.30

Talrækken lodret ned før skæbnetallene er: 8 2 9 /1. Det repræsenterer fortiden som jeg kalder FRØ. Hvis personer eller begivenheder befinder sig her, er der altid fortidsproblemer der skal afklares så man slipper denne position og fører sig selv frem til skæbnetallene: 9 3 1 /4, som er nutiden, benævnt VÆKST. Den repræsenterer det man skal i nutiden. Det er udfordringen. Her i nutiden. Tallet efter skæbnetallene: 1 4 2 / 7 repræsenterer fremtiden, kaldet HØST, som er resultatet af VÆKST ud fra FRØ. HØST betegnes som positiv, og personer og begivenheder der befinder sig her er positivt placeret og et gode for personens VÆKST. Medens fortiden: FRØ, er en hemsko for personens VÆKST. Der går altså en bevægelse fra FRØ, gennem VÆKST til HØST og videre fremad.

FRØ, VÆKST, HØST betyder at der nu er kommet en tidsdimension ind i personens liv som rækker bagud og fremad ud fra nutiden som personen altid befinder sig i. Det kan give personen en viden og hjælp til at leve sit liv mere bevidst, så personen ikke bliver ført med af ubevidste fortidsønsker som kan gøre livet meget sværere og forlænge livsvejen for vedkommende.

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 14.02.09

Hendes skæbnetal er 7 VÆKST(nutid). Hendes far (a) bror (b) og søster (c) er placeret som 7:  VÆKST , ved frem og tilbageføring fra deres fødselsdage. De er hjælpere i hendes vækst. Hendes mor (d) og hendes store kærlighed Dennis Hatton (e), de er begge 4, som er et konstruktivt element som tøjler hendes følelser i en tryg ramme som harmonerer med hendes to 4-taller i hendes fødselsdag. 8-eren er hendes mand Bror Blixen Finecke (f) der ligger på hendes HØST position. 8 hentyder til at det var et delvis fornuftægteskab og er placeret positivt. Hun har ingen i sin fortidsposition: 6, FRØ. Heldigt for hende da det kan betyde fortidige uafklarede partnerskabs -problemer som erfaringsmæssigt er tunge og svære at håndtere

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 14.06.25

Konklusion: Ethvert menneske der bliver født her i planeten Jordens materie, er født med talenergier fra fødselsåret, fødselsmåneden og fødselsdagen. – Året repræsenterer det åndelige aspekt: kaldet FADEREN. – Måneden: det sjælelige aspekt: kaldet HELLIGÅNDEN. – Dagen: det fysiske aspekt, kaldet SØNNEN.

Da SØNNEN er det fysiske aspekt er det derfor dette aspekt vi især lægger mærke til fordi det repræsenterer vores fysiske person. Det er også den dag vi fejrer. Men det er kun en del af det. Året: FADEREN repræsenterer det kollektive aspekt og denne talenergi har fællesskab med alle andre fra samme år. Plejer at sige at de kommer fra samme sted i universet. Dagen og måneden er delelement af året. Måneden: HELLIGÅNDEN repræsenterer længslen fra SØNNEN efter FADEREN, (det er der han hører til, en stærk binding, husk: fødselsdagen er en del af fødselsåret). Bevægelsen fører gennem måneden fra dagen til året. Derfor repræsenterer månedens talenergi, ”den indre drivkraft personen har for at komme hjem”. Den retning personen vil tage ud fra dagens energi.  Det der ligger nær hjertet for at opnå sit mål: FADEREN.

Fødselsdatoens tre talenergier repræsenterer vores højere bevidsthed og er resultatet af den forædlingsproces man er kommet gennem ens utallige inkarnationer. Det er fra disse tre led man får de første reelle informationer af en person ved en analyse.

Fødselsdatoens tre talenergier omdannet til grundtal fra 1 til 9, fortæller at der er 9 x 9 x 9 = 729 positive muligheder indbyrdes. Disse muligheder giver 729 forskellige udfordringer (skæbnetallene). Alle disse 729 muligheder skal forædles eller forfines gennem vores inkarnationer. Gennem udfordringen fra skæbnetallene og fra dåbsnavnets negative tal som repræsenterer vores lavere bevidsthed. Vi er her nede i planeten Jordens fysiske materie for at rense vores sjæl. 729 jomfrutilstande der skal renses. Hvor mange inkarnationer vi skal gennemleve før vi har gjort vores arbejde færdigt er op til en selv. Vi bliver ikke ”befriet” før vi har gjort dette forædlingsarbejde. Sådan er det. Vi bestemmer selv.

                   ————————————————————————–

Flygtninge og emigranter der søger Danmark for pernanent ophold, er tit i besiddelse af falske papirer der fortæller om en anden fødselsdag og navn af personen end den oprindelige. Det er åndeligt set meget uheldigt for personen at have købt sig til en anden identitet.

 ——————————————————————————————-Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan.        —————————-—————————————————————-  Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

EPISODE   9   FØLGER SENERE.

 

 

En tanke om "EPISODE 8 OM TAL. – Grundviden om tallet 729"

  1. Birthe Kamp Jensen

    Hej Gert.
    Tak for dine mails og for dine meget berigende kurser på Brøndsted Centeret. Jeg blev bare så glad for denne mail, og har tegnet trekanten: Faderen, Sønnen og Helligånden (med mine tal), nu forstår jeg meget bedre min frustration omkring min fødselsdato, som du nævnte (der er ingen der ved, om jeg er født den 30/10 eller den 31/10, det var en hjemmefødsel og mine forældre og jordmoderen fastsatte datoen) – men DU gjorde det også med dit indlæg på din hjemmeside fra i går – Tak kære Gert! – (Gerda gjorde det også for nogle år siden, mente jeg var en 8-er og ikke en 7-er), – men det er dejligt, når man selv er med i forståelsen! – For, som jeg forstår det, er jeg en 1’er (Måned/Helligånden) og har en længsel efter sønnen 4’eren og faderen 3’eren, det giver mening med mit liv og min stærke tilknytning til Brøndsted.
    De kærligste hilsner og tak
    Birthe Kamp Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *