EPISODE 30, årets tværsum.

Hvad har du ellers du vil fortælle mig?

Jeg vil fortælle noget om fødselsåret og dets tværsum, sammen med gentagelsesmønsteret som vi er underlagt. Som du kan huske er fødselsåret det styrende og mest positive element for den højere bevidsthed. Derfor er den så vigtig for os, fordi denne energi som året viser, hvad vi er, hvad vi skal og hvad vi foreløbig har opnået i vores udvikling set i et større perspektiv og  hvad vores opgave er. Den kan vi ikke løbe fra.

Du mener at den afslører os?

Ja, fortæller os hvem vi er i grundbestanden og energien viser sig særligt tydeligt i den sidste del af vores liv, fordi den lavere bevidsthed (navnet) har fået afsluttet sine illusioner og ambitioner gennem sit livsforløb og er afklaret og giver dermed mere plads til sjælens virke.

Du er født i 1983 med tværsummen 3, et ulige tal nuanceret af 21. Forestil dig alle dine tidligere inkarnationer med forskellige 

Hvor mange forskellige tværsum af året mener du der er i det hele?

Hmm! – Aner det ikke!

Der er 28 forskellige tværsum siden kalenderens år 1. Når der kun er 28 og vi har levet under denne kalender i over 2000 år, så må mange af tværsummene dukke op og vise sig hver især for os, være en del af vores liv,  mange gange. Det kan man lave et skema over. 

Det vil sige at jeg må have haft den samme tværsum mange gange i mine inkarnationer?

Ja det kan ikke være anderledes. Det er logisk. Men ikke med en tværsum for 3 der er større end 21. Det ligger erfaringsmæssigt uden for mulighederne.

Hvor mange 3 21 er der?  

I dette århundrede er der 8 stk. der alle giver 3 21 i tværsum.                                                                1929 – 1938 – 1947 – 1956 – 1965 – 1974 – 1983– 1992.  –   Her er  1983 nr. 7. – Nr. 8 i 1992 når du ikke, da du sandsynligvis stadig lever i 1992

Den næste der kommer, hvad er så dét når 1992 er overstået og vi er i 2000-året?

Det må så blive år 2199 = 3 21. Det er på grund af skiftet til et nyt årtusind at der går så lang tid. Hvis du ser nøje efter på skemaet jeg viser dig om lidt, så er det de samme tal der går igen som i 1992. Og i talrækken fra før, er de sidste to cifre byttet om hvis du ser bort fra 1900 som er ens for dem all: –  29/92 – 38/83 – 47/74  –  56/65.           

Ja, sandelig. Hvad betyder det?

Hver talpar er sammensat af et lige og et ulige tal f.eks.: 29 / 92. Et tal for etteren og et tal for tieren. Tieren er den stærkeste da der går 10 enere på 10 i forholdt til 1-eren. I det ene tilfælde er det lige tal det stærkeste (29), og i det andet tilfælde er det det ulige tal der er det stærkeste (92) med den retning det giver for energien, ud mod andre eller ind mod en selv.

Hvad så med den tidligere inkarnation for 3 21?

Så er det i 1800-tallet den findes. Her befinder 3 21 sig 7 gange i dette århundrede hvor 3 21 befinder sig 8 gange i 1900-tallet.  Prøv at se på dette skema af antallet af tværsumme hvert århundrede i to årtusind. Århundrederne står i kolonnen til venstre.

Hvis du ser tallet 21 foroven på skemaet under årets tværsum (sort prik)  og går nedad til 1900-tallet (sort pil), så står der 8 (understreget). Det er de gange tværsum 21 eksisterer i 1900-tallet. Desuden vil 21 blive én mindre for hver århundrede du går tilbage i tiden, og i forrige årtusind sker det samme bare med én mindre for hvert århundrede Og forneden står antallet: 28for det første årtusinde og 36 for det andet årtusinde. Ialt: 28 36 64gange. Der sker en meget langsom forøgelse fra årtusind til årtusind som fortæller at mennesket har meget at lære og indhente endnu, men at de trods alt er på vej og har fået noget erfaring.

Det lyder helt vildt.

Ja, vi lever i et gennemtænkt gentagende mønster hvor vi hver gang vi bliver født og får en fødselsdag, har mulighed for fortsat at udvikle os. 

Så må jeg have 63. gang som 3 21 siden kalenderens start? Utroligt opdagelse. Har jeg været gennem så mange inkarnationer med denne tværsum?

Det der er ingen der ved. Måske har du på grund af godt arbejde med dig selv hoppet over nogle gange. 

Så vil det sige at man selv skaber hvor mange gange man skal herned?

Ja, det er en arbejdsplanet til forædling af din højere bevidsthed. Det kommer an på hvordan man arbejder med sig selv.

Du siger at kalenderen er kristendommens udviklingsproces fordi dens udgangspunkt er Jesus fødsel.  Hvad nu hvis jeg er ateist og ikke tror på en højere styrelse? 

Det er ligemeget. Ateisten afviser tro, men  bruger kalenderen, som stort set bruges over hele verden. Så derfor står vedkommende over for den samme udfordring energimæssigt set.  Det er heller ikke sikkert at personen  tidligere har været ateist. Det samme med dem der tror på de nordiske guder. Jeg kalder kalenderen for livets malstrøm som vi alle ”svømmer” rundt i. Og i denne ”malstrøm” møder vi talenergierne skiftevis lige tal og ulige tal, som står for forholdet til andre i et socialt sammenhæng og ulige tal for forholdet til os selv. Det hele er organiseret og styret, – det er hvad vi er underlagt.

Hvad er jeg så? Lige eller ulige?

I denne inkarnation er du ulige fordi 3 21er mest ulige. Det betyder trang til at udtrykke dine talenter på en eller anden måde og din fødselsdag 7 (ulige) fortæller at du har meget indsigt og fødselsmåneden som fortæller retning på din indsigt for at udfolde dine evner, er 4-tallet (lige) som er meget realistisk og konstruktivt.

Det lyder da godt. Det kan du se ud fra min fødselsdag?

Ja, når man kender tallene er det ligetil

Nu talte vi om ateisterne. Hvad så med muslimerne? 

De har deres egen kalender som har sit udgangspunkt i kristendommens kalender. Deres kalender  begynder ikke år 1, men: 16 – 7 – 622  med afsæt i Muhammads flugt  fra Mekka til Medina.

Så må de være 622 år bagud fra os?

Nej ikke helt. Deres kalender er en månekalender hvor vores er en solkalender. Et måneår er 11 dage hurtigere end vores solår. Når der er gået ca. 3000 år, har de nået vores kalender. Der er nu forskel i udvikling på 579 år og ikke 622. De er nu kommet til 1439 hvor vi er kommet til 2019. Numerologisk har de  ikke gennemlevet den samme talerfaring gennem årenes tværsum som vi har, der benytter solkalenderen. Det er logisk at sådan er det. Jeg plejer at sige at vi er 20 år (2019) og de er 14 år (1439). Så erfaringsmæssigt har vi svært ved at tale sammen fordi der er stor forskel i vores alder og erfaringsverden.

Muslimerne er under religionens magt-indflydelse. Det var vi  også i 1439 i Europa. Senere blev religionen delt op i to afdelinger. katolikker og protestanter efter afslutningen på trediveårs krigen der sluttede i 1648. Danmark blev  protestantisk og katolisismen blev forbudt. Først da vi fik vores grundlov i 1849 måtte man godt igen være katolik.

Det minder mig om de to retninger shia- og sunni muslimer som har det svært med hinanden. Er det en gentagelsesproces der foregår?

Ja en gentagelse i magt om hvem der skal have konrtrol over menneskets sind. Senere sidst i 1600-tallet forløste vi os langsomt fra religionen  og kongemagten, det førte til naturvidenskaben, teknik og opfindelser som vi i dag ikke kan undvære og de er et gode for menneskene på mange punkter. Vi blev til et sekulært samfund. Muslimerne er ikke kommet til oplysningstiden og derfor ikke frigjort fra religionen som os, der selv kan  bestemme hvor meget religionen personligt skal fylde.

Hvad så med muslimer der er født i Danmark?

De er naturligvis splittede mellem de to kulturer og kalender systemer,  fordi de også er opdraget til islam og betragter os som vantro, men de bruger vores udviklingsniveau med hensyn til opfindelser. Det har de ingen bekymringer med selvom vi er vantro. Vi skal være deres tjenere. Så har de mere tid til koranstudier. Det er et skisma som ikke sådan er at fjerne.

Når de er født i Danmark har de også en dansk fødselsdato. Men hvad med deres muslimske oprindelse ud fra deres kalender?

Den kender de stort set ikke.  Nu skal du få din fødselsdag hvis du var muslim. Den er: 3 – 7 – 1403.

Født i 1403 – UPS!

Jeg har engang besøgt en muslimsk gravplads i Tyrkiet. Det er underligt når der på den ene gravsten står at man er død i 1391  og ved siden af en muslim der er død samme år i 1971. 

Her er et andet eksempel.


Ja,  det er et alvorligt emne. Der er meget jeg nu forstår. Ja, det er et alvorligt skisma som er svært, nærmest håbløst at løse. Viden og forståelse er det eneste der hjælper. Sådan har det altid været

En tanke om "EPISODE 30, årets tværsum."

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *