Kategoriarkiv: Historie

Verdenshistoriens udvikling set gennem numerologiske briller.

Boston-bomberne – Brødrenes brutale bedrifter

De to tjetjenske brødre Tamerlan og Dzhokhar Tasarnaev, 26 og 19 år, der stod bag to bombesprængninger under afviklingen af et marathonløb i Boston, havde også planlagt at sprænge bomber på Times Square i New York. De havde ikke forestillet sig at 4 dage efter var den ældste bror død og lillebroderen var indlagt på hospitalet, hårdt såret og står nu til livsvarig fængsel. Han blev fundet i en båd i en have efter en intens eftersøgning med politi og militær. Hvad skete der oppe i hovedet på dem? Hvad fik dem til at gøre denne hensynsløse ugerning der kostede tre mennesker livet og over 264 sårede, hvoraf mange måtte have amputeret deres ben. Begrundelsen skulle være at det var en protest mod USAs krigsførelse i de muslimske lande.

Kan man se ud fra en numerologisk analyse hvilke kræfter der var i spil? Det vil jeg prøve. Det man så skal bruge for analysen er deres navne og fødselsdage og dagen for bombesprængningen. Har også taget USA med i analysen ud fra dets fødselsdag den 4 – 7 – 1776, fordi det var en politisk motiveret beslutning hvor USA indgik. Her er et bud på de uhyrlige begivenheder. Meget forenklet og kun med relevante tal.

Først den ældste broder Tamerlan Tsarnaev (Ta) som var troende muslim og som menes at være den der “støbte kuglerne”. Hans lillebror så op til ham og fulgte ham i et og alt.

Hans bevidste mål ud fra hans navn var: 4 [ 1 ] 5

Hans indre drivkraft FE-tallet var: 5 14 som falder overens med hans bevidste mål. Lillebroderen Dz. havde også 5 14 som FE-tal, den samme indre drivkraft. Begge havde den samme drivkraft til at udføre Ta.s bevidste mål.

Hans egne tal den dag de detonerede bomberne den 15. april var: 9  4  1  5 (se Ta. på dagen, lodret ned). Her ser vi tallene igen.

Numerologisk er det ganske tydeligt. Han var drevet til at opfylde sit bevidste mål og det gjorde han ubevidst den dag da han selv havde de samme energier + afslutningstallet 9.

Afslutningen kom efter 4 dage for ham med døden til følge. Desuden var tallet 1 55 hans skæbnetal (se fødselsdag). Hans udfordring. Ses på denne bombedag som et af de tre skæbnetal der handler om det fysiske område 1 55. Han gjorde det han mente han skulle. Havde lyst til. At gerningen var uden empati for andre mennesker må man bare konstatere. Hans dødsdag ført tilbage til hans egen fødselsdags havner efter hans skæbnetal (se Dør): Tallet for HØST. Den høst havde han nok ikke selv beregnet.

Hans aktive handletal ud fra hans navn (MA): 8 44 ses på bombedagen som et af dagens tre skæbnetal der omhandler det fysiske område. Han har også dette tal: 8 44 (ikke vist her) i sin negative talrække ud fra hans navn hvor energien er ubevidst. Det er denne tal energi der er selve drivkraften i handlingen og har sit udspring i hans dunkle fortid.

8 44, er en meget fysisk energi som i nuanceringen er et dobbelttal og derfor en meget stærk energi. Negativt er det en gangstervibration hvor man modarbejder det som man betragter som grundstene i samfundet og derfor i konflikt med loven. Har skjulte motiver som det kan være svært at gennemskue. Er tiltrukket af at komme på avisernes forsider, men ikke for det gode.

Tre dage efter bombesprængningerne blev en ubevæbnet universitetsbetjent skudt af Tamerlan. Det skete den:

Her ser vi de to tal 1 55 og 8 44 optræde igen. Som dagens skæbnetal (udfordring): 1 5 5 og Tamerlans (Ta. lodret) tal denne dag: 4  4  8 + afslutningstallet 9. Dagen efter blev Tamerlan selv skudt og desuden kørt over af sin bror, bevidst eller ubevidst da politiet ville anholde dem. Han var nu kommet på avisernes forside.

Nu til lillebroderen Dzhokhar Tsarnaev (Dz). Han er mere interessant og indviklet numerologisk set.

Da Dz. bliver amerikansk statsborger falder hans tal sammen med dagens tal og USAs tal ført frem fra dets fødselsdag i 1776. At de falder overens betyder at de ført tilbage til deres respektive fødselsdage vil havne på tallet for deres fortid. Det er altid problematisk. Det har et karmisk aspekt.

At han bliver amerikansk statsborger bevirker nok at han slipper for dødstraf og i stedet får livsvarigt fængsel.

Lad os igen kaste et blik på dagen for bombesprængningerne den 15 – 4 – 2013 (se øverst.)

Her ser vi det samme mønster som ved statsborgerskabet (se ovenover). Dz.s og USAs tal falder sammen med dagens tal. Dette fører tilbage til deres respektive tal for fortiden. Igen en indikation på en karmisk sammenhæng. Desuden er det de samme tal: 7 – 11 – 8 på Ta.s fødselsdag ved tilbageføring fra bombedagen (se denne).

Som man kan se er det hele vævet ind i hinanden på en forbløffende måde. Det er nogle dybe ubevidste fortids processer der kom til at koste tre uskyldige mennesker livet plus en masse sårede som må leve med traumet lang tid frem. USA som var det overordnede mål gjorde et hurtigt effektivt arbejde med stor hjælp af befolkningen og fik standset ugerningerne inden der blev sprængt de flere bomber som det var tiltænkt New York.

Der var 8 bomber i alt. 2 blev udløst, 6 nåede ikke at blive udløst. Her er tallene igen for DZ.s bevidste mål: 2  6  8. Storebroderen var 26 = 8 år gammel da han blev skudt.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1, 2, 3, 4 og 6.

Vendepunktet, År 1998 – Koden for vores kollektive energi

Nu har man talt meget om planeten Jordens undergang den 21-12-2012 som ikke havde noget på sig. Derimod skete der en start på en ny udvikling i året 1998 efter Jesus fødsel, som ingen kendte til og derfor ikke kommenterede.

Som numerolog eller begivenheds-numerolog som jeg i dette tilfælde nærmest vil betragtes som, var det et skelsættende år som først kommer igen om 999 år og som sidst var til stede for 999 år siden. Det var en særlig oplevelse som man kan blive hel høj af, at man var levende til stede i sådan et knudepunkt for vores kollektive bevidsthed i den kosmiske tidsbevægelse og som man frustreret måtte beholde for sig selv da ingen vidste noget om det. Ingen festivitas selv om det var en start på en ny begyndelse med håbet som bagage.

Året, i dette tilfælde 1998, repræsenterer vores kollektive energibevidsthed. Vores fælles åndelige aspekt. Dette år forlod vi talenergien 1 som styrende led, og 2-energien kom ind og overtog pladsen. Det betød at 1-energiens erfaringområde var afsluttet i vores fælles bevidsthed og 2-energien nu var parat til at blive brugt som en begyndelse på “Vandmandens tidsalder” de næste 999 år.

1998 er 222 x 9, 333 x 6 og 666 x 3 på samme tid. Her optræder talenergien 2 som ener, tier og hundrede ganget med 9 = 1998. Det betyder at 2-energien er færdigudviklet gennem vores fælles historiske erfaring og skal nu bruges som styrende energiform i det årtusind vi kalder 2000. Dem der bliver født efter år 2000 er derfor “2-mennesker”. 1-energien træder i baggrunden, og alle dem der er født før år 2000 er “1-mennesker”. Det er stadig de fleste af os som har dette erfaringsgrundlag. Det kan ikke fjernes.

1998 er også 333 x 6 og 666 x 3 på samme tid. Dvs. at 3 og 6 energien samtidig med at 2-energien er færdigudviklet er de andre to energier delvis på vej. Disse to energier bliver afsluttet langt senere i vores kalendersystem. Da vores kalendersystem efterhånden har indtaget hele verden kommer det til at gælde alle individer uanset race og køn.

Det næste tredelte tal der optræder er i:

 • år 2997 = 333 x 9
 • år 3996 = 444 x 9
 • år 4995 = 555 x 9
 • år 5994 = 666 x 9
 • år 6993 = 777 x 9
 • år 7992 = 888 x 9
 • år 8991 = 999 x 9

I året 999 = 11 x 9, var 1-energien moden til at blive brugt og blev den styrende energi i 1000-tallet og frem de næste 999 år. Den 1-energi som vi netop har forladt for at indtage næste led i talrækken: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, – er tallet 2.

Der er et logisk system til stede i vores kalendersystem som vi ikke tænker nærmere over og hvis energisystem vi alle er underlagt. Overvejende i de lande hvor man bruger kristendommens kalendersystem med Jesus fødsel som udgangspunkt. Dvs. de vestlige lande. Det ene tal fører hen til det næste i talrækken fra 1 til 9, og vi skal igennem alle 9 tals energi områder før vores kollektive udvikling er afsluttet. Så begynder en ny omgang. Vejen er derfor uendelig, men meget betryggende at vide at denne logik eksisterer. Intet er overladt til tilfældighederne. I dette tidsmønster lever vi vores liv. Den kollektive vækstproces foregår helt naturligt og automatisk. – Så vær tryg, det går som det skal. Maskineriet kører og denne energimaskine er vi alle underlagt.

At vi ustandselig kommer i klemme fordi vi har urealistiske drømme eller bliver forledt af vores underbevidsthed har noget med vores personlige udvikling at gøre som er underlagt den overordnede bevidsthed. Sådan er det.

Eksempel fra 1998

Græsrodsbevægelsen “Attac” dukkede op i Frankrig i 1998 (det specielle år hvor vi tog hul på 2-energien) og bredte sig hurtigt til alle industrialiserede lande. Den ville prøve at få kontrol med det økonomiske markeds galopperende ekspansion, hvor man ved hjælp af computernetværk kan købe og sælge aktier og flytte formuer på et øjeblik overalt i verden. Denne globaliserende effekt er ukontrollabel og drevet af begær efter at få den største gevinst uden hensyn til de menneskelige konsekvenser. Det er blevet en fuldstændig uberegnelig faktor der tydeligt viser at magten er blevet uhåndterlig og uhåndgribelig til stor skade for vores demokrati. Bevægelsen søgte at få indført en global “Tobinskat” på valutahandel for at styre dette ukontrollerede pengeflytteri, men i første omgang mislykkedes det. Den verdensomspændende bank krise har dog givet bevægelsen nyt håb og i begyndelsen af 2013 blev 11 lande i EU deriblandt Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien enige om efter lange forhandlinger at indføre denne “Tobinskat”. Selv om skatten kun kan være fuldt effektiv hvis alle lande i verden har tilsluttet sig skatten på valuta, så er det en begyndelse.

“Attac” er en ny bevægelse, og set fra et overordnet synspunkt vil den først i 2020’erne have gennemlevet sine børnesygdomme og manifesteret sig i noget brugbart realistisk. Den skal kæmpe mod 1-menneskers destruktive kraft som også er dem der har den økonomiske magt. Processerne er langsomme hvis de skal være værdifulde, og skabes i modstanden mod dem. Men processen er begyndt som et redskab for de kommende 2-talsgenerationer hvor det globale samarbejde er i højsædet.

Se de to indlæg om tidens herskende energi: Tallet 1 og Tallet 2 som fortæller om denne brydningstid.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt:  2 og 7.

Planeten Jordens undergang

Proklameret den 21-12-2012 – Hvad siger numerologien til denne påstand.

21. december 2012

Jeg tror det er vigtigt at gøre sig klart at der er forskellige formål og retninger fra de forskellige kulturer af deres undersøgelser om vores eksistens. De brugte forskellige kalendere til forskellig formål. Meget kort.

Mayaindianerne havde et skriftsprog og stor forstand på matematik og astronomi til at måle tidens gang i en gentagende cirkel cyklus (forår, sommer, efterår, vinter). Den er ikke rettet mod det enkelte menneske. De brugte forskellige kalendere til forskellig formål.

De gamle ægyptere var fremragende astronomer og rettede deres opmærksomhed mod det kosmiske firmament og sjælens forløsning. Hertil brugte de geometri f.eks pyramidernes konstruktion og planetbevægelser for at aflure kosmiske hemmeligheder. Ægypternes viden var elitær og kom eliten til gode. Den var rettet mod forløsningen af det sjælelige aspekt. Livet efter døden.

Jeg benytter mig af grækeren Pythagoras indgangsvinkel. Grækerne havde også et skriftssprog og opfandt de bløde vokaler. Han var i lære hos de ægyptiske præster og da han kom hjem oprettede han en skole “Kend dig selv” hvor han lavede tal analyser af alle slags mennesker for at de kunne få kendskab til deres ubevidste så de kunne blive bevidste. De brugte tallene på en rationel måde i det demokratiske samfund de havde oprettet. Grækernes var mere “her ned på jorden” for samfundsborgernes skyld. Deres opmærksomhed var i deres tal analyser rettet mod den lavere bevidsthed og forløsning af det ubevidste. Her er det tidslængderne der får de enkeltes talmønster til at udfolde sig når tiden er til det.

Munken og astronomen Dionysius Exiguus fik til opgave af den kirkelige myndighed at lave en kalender, der på en mere præcis og lettere måde kunne udregne den største kristne højtid – påsken. Dertil skulle man bruge fuldmånen efter forårsjævndøgn, og problemet var, at man brugte ægypternes sol kalender der var meget præcis som månebevægelserne ikke fulgte. Den var 11 dage bagud for hvert år. Det var i år 532, Dionysius Exiguus fik opgaven. Han valgte et år omkring den tid, han vidste Jesus havde levet. Et årstal som 4 gik op i, fordi året skulle være skudår, og hvor 19 også gik op i fordi det var lettere at udregne fuldmånedagen. Så han regnede bagud. Nu havde han året ud fra hvilken, han kunne finde fuldmånebevægelserne.

Det er derfor lidt tilfældigt at kalenderen begyndte som den begyndte. Vi er nået til år 2012 i vores tidsregning. Hvis han havde valgt at begynde kalenderen 4 år før, så var vi nået til 2016. Den muslimske kalender er nået til 1434 og nordkoreas til år 101 efter deres diktator Kim Il-sungs fødsel.

Alle kalendere er skabt af mennesker ud fra et valg af en eller anden årsag. Også Mayakalenderne. Vores kristne kalender startede som en praktisk foranstaltning. Sammenligninger mellem kalendere er derfor også menneskeskabt ud fra valg af en eller anden årsag. Man kan ikke på en kalender aflæse om ragnarok er nær forestående, fordi den er menneskeskabt og vi er selv et delelement i Skabelsen. Det vil være lidt for overmodigt at tro dette.

Jordens undergang

Begge disse to dages udfordringer (lodret) er tal energierne: 11, 5 og 8. De står alle tre for afbalancering, men på forskellig plan. Kort fortalt:

11 er et personlighedstal som betyder at skabe balance mellem intuitionen og intellektet. At give intuitionen lige så meget plads som intellektet. Det er ikke let.

5 er et social tal som betyder at skabe balance overfor andre. Man står overfor valget enten at dyrke egoet (selvisk) eller medmenneskelig forståelse (uselvisk).

8 er et overordnet tal som betyder kort og godt at afbalancere sin magt og følelser. Hverken for lidt eller for meget, så omgivelserne ikke lide skade. Desuden at skabe økonomisk balance.

Det ligger der i de to datoers udfordringer. Alle datoer handler om personen og kun årets tal står for den kollektive energi som man har sammen med alle andre der er født samme år. En dato relaterer kun til en person. Hvis man har fødselsdag på en af de to datoer er det en skæbneudfordring. Man vil støde ind i datoen med den samme udfordring efter 9 år i 2021. For alle andre er det en almindelig dag. Hvis man er i en PÅ-11 (personlig årsvibration) denne dag, som derfor falder sammen med dagens udfordring 11, så vil denne dag ved tilbageføring havne på vedkommendes tal for fortiden og på den måde bliver man konfronteret med et fortidigt mønster som skal integreres for at man kan komme videre i sin udvikling.

Det der er lidt specielt er, at dag, måned og år kun består af to tal: 1 og 2. Et ulige og et lige tal der er modsætninger. Her er en konflikt. Denne konflikt er vi alle midt i uden at vi tænker nærmere over det. Det kræver en længere udredning. Udredningen kan læses på mine to tidligere indlæg: Tidens energi, historisk set I og II.

Her kan man også læse indlægget om: 11-11-11 – Bryllup i november, hvor problematikken er den samme.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1, 3, 5, og 7.

Personlig årsvibration er tværsummen af ens sidste fødselsdag (sætter et plus mellem tallene og lægger sammen). Resultatet reducerer man til sidst til et tal mellem 1 og 9. Det er PÅ-tallet.

Tidens herskende energi, historisk set – Tallet 2

En metafysik analyse

Det er energien der bestemmer vores handlinger numerologisk udredet ved tal. Denne kollektive energi rammer os og energien har været til stede siden Skabelsen. Er sat i gang af Skaberen. Den har siden starten fra vores kalenders begyndelse, opstået i vores bevidsthed. Skiftet i et gentagende regelmæssigt forløb og har efterhånden som tiden er gået, gradvis udviklet sig. Energien er ens for alle mennesker, men vi bruger den forskelligt eller fornægter den. Det er energien der styrer vores handlinger, derfor skal vi have respekt for den. Den kollektive energi er tværsummen af århundredernes benævnelse. Da vi nu lever i 2000-tallet, er den kollektive energi i dette århundrede til 2100, styret af 2-tallet. De børn der er født i dette århundrede og som højest er 12 år, er derfor “2-børn”. Dvs. at de er født under en energiform som ikke har eksisteret siden 200-tallet for 1800 år siden. Den er nu forstærket siden den gang, da energien kommer fra fire cifre modsat tre cifre i 200-tallet. Denne opvoksende generation i 2000-tallet vil derfor være bærer af en meget speciel energi som andre kun kender til som personlig delelement i deres navn eller fødselsdag. Selv om den kollektive energi er ren og stærk, er den dog under positiv eller negativ påvirkning. For at gøre dette klart derfor følgende. Tallet 1 som er før 2, er derfor fortid for 2. Tallet 2 som er efterfulgt af 3 er derfor dets fremtid. Den herskende kollektive energi som er 2 for øjeblikket, har derfor en fortid 1 (modvind) og en fremtid 3 (medvind). Omsat til kalenderen er århundredet før: 1900, fortid for 2000. 2100 er fremtid for 2000 fordi der går en fremadrettet vækstbevægelse gennem kalenderen.

Alle der er over 12 år er derfor “1-mennesker” fordi de er født i 1900-tallet og levede under 1-tallets kollektive energi. Det er dem der har opbygget magten i 1900-tallet, og denne energi rækker derfor ind over år 2000 så længe “1-mennesker” lever. De er i konflikt til 2-energien, da lige og ulige tal er modsætninger. Denne konflikt vil være magtfuld til stede indtil “1-mennesket” langsomt tynder ud i 2000 året. Samtidig vil “2-menneskenes” energi langsomt vokse frem, især fra 2020 da “2-menneskene” så er blevet politisk bevidste og vil indtage magtpositionerne i samfundene. I den første halvdel af 2000 sker der et vagtskifte fra 1-energien til 2- energien. Dette vagtskifte skaber konflikt. Hvad står 1-energien for? Den er en magtfuld lederenergi. Den er en intellektuel, målrettet, undersøgende, videnskabelig energi. Derfor er 1900-tallet det århundrede hvor der er gjort de største og mest betydningsfulde videnskabelige opdagelser i menneskets historie. Negativt er den meget destruktiv, især under modstand hvor den ikke kan udfolde sig som den synes den vil udfolde sig. Et eksempel på dette er det første år i 2001(første konflikt mellem 1 og 2 i årtusindet), hvor den nærmest apokalyptiske begivenhed af sprængningen af tvillingetårnene i World Trade Center i New York er et udtryk for dette. Sat i gang af Osama bin Laden for at søge tilbage til det oprindelige, over for en magt: USA, som meget dominerende og magtfuld har styret den globale politiske verden. Al-Queda er en magtfuld meget voldelig 1-energi der destruerer for at opnå det som de synes er rigtigt. Hvad står 2-energien for? Først og fremmest samarbejde. Den er ikke en lederenergi der vil eller skal bestemme, men være sammen med andre om at lede. Derfor er den mere diplomatisk og forstår modsætninger bedre end 1-energien og er derfor ikke ekstrem på nogen måde. Den vil altid søge balancen. Den går efter gennemsigtighed. Intet må være skjult. Den er feminin og mere åndelig end 1-energien. Derfor er 2000-tallet det kvindeliges og det metafysiskes årtusind i modsætning til 1000-tallet der var det maskuline og det intellektuelles fysiske årtusinde. Negativt er den tilbøjelig til at underlægge sig en dominans over for en stærkere håndfast magt. da den ikke er så fysik stærk på grund af sin kvindelige og åndelige habitus. Manipulationsprocesser vil derfor florere og med den elektroniske kommunikation vil denne manipulation foregå globalt på alle planer. Verden bliver en slagmark mellem disse to energier, 1 og 2 i det første halve århundrede. Det er 2-menneskets udfordring. Her er der modvind eller skærpelse i vores fælles kollektive udviklingsproces. 2-energien giver sig udtryk ved valget af vores første kvindelige statsminister i en 3-parts regering hvor de to andre partier også er ledet af kvinder. Især oplever den kvindelige statsminister manipulationsprocesser fra oppositionens side i alt hvad hun foretager sig. I det hele taget er kvinder ved at gøre sig gældende inden for alle områder af samfundslivet. Det er meget tydeligt. Efter 2050 er 2-eren reelt alene på banen. De sidste rester af “1-mennesket ” har ingen betydning. Forude ligger 2100 og venter. Den er en 3-energi. Den ligger i forlængelse af 2 og er derfor fremtiden for 2-energien. I den sidste halvdel af 2000 er der medvind for 2-eren. Her vil vi nå det bedste samarbejdsklima set på et globalt plan. Det er altid det sidste del af hvert århundrede hvor der sker størst fremgang for det energien står for. Det fortæller historien os. Når året 2100 er nået, fortsætter 2-energien stadig den kollektiv energi, men kommer på en mindre plan (100) nu i modsætning til 1-energien som er 2-erens fortid. I 2200 vil der være medvind fordi der ikke her er nogen modsætning. Kun i skiftet mellem ulige og lige årtier vil der være udfordringer. F.eks 2230, 2250, 2270. 2290. derimod vil året 2222 være et sublimt højdepunkt for 2-energien da der ingen modsætning er mellem: tusind, hundred, tier eller etter. I 2300 vil modsætningen dog ikke være så stor som i 2100 da 3 er tallet for fremtiden for 2. I 2400 er der medvind da begge de styrende tal er lige tal. Det bliver en meget opbyggeligt århundrede. Sådan vil det forsætte i medvind med lige tal og i modvind med de ulige tal og årtierne vil gøre sin indflydelse gældende som delelementer af positiv eller negativ karakter. Det er sådan “det er skruet sammen” for at vores kollektive bevidsthed kan udfordres og udvikle sig. Yderligere: 2-energiens samarbejdsindflydelse gjorde sig allerede så småt gældende i 1950 fordi der forestod et stort energiskifte til det næste årtusind. Ligesom 1-energien gjorde sig gældende fra 950 og frem til energiskiftet i år 1000. Nogle kalder det også for “Vandmandens tidsalder” der begyndte her sidst i 1900-tallet. Det bevirkede at EU opstod (samarbejde) og diktaturer i Portugal, Spanien, Grækenland og Sovjet som førte til nedlæggelsen af “Jerntæppet” og befriede Østeuropa, gik i opløsning. Denne modstand mod autoritererne forsatte i senere Ukraine og sprang ud i det “Arabiske Forår” og her til sidst Myanmar. Det er 2-erens samarbejdsenergi der gør sig gældende. Den vil fortsat gøre sin indflydelse gældende, men møder modstand af “1-mennesket” i diktatorerne der stadig sidder på magten i de forskellige lande og hellere vil destruere det de ikke selv vil kunne opnå (Syrien er et godt aktuelt eksempel). De kan samarbejde, men det vil de for alt i verden ikke. Magten tiltrækker. Derfor de blodige opgør mellem parterne. Slutsresultatet vil ende i et, sandsynligvis blodigt opgør mellem sunni- og shia-muslimer i Mellemøsten indtil de lærer at acceptere et tåleligt samarbejde, med konflikten mellem katolikker og protestanter i frisk erindring som også begyndte meget voldeligt. Samtidig vil det kvindelige element udfolde sig både hos sunni- og shia-muslimer og søge mod opgør med autoriteterne. Dvs. den mandsdominerede udlægning af religionen “Islam” som hader kvinder som frie mennesker, vil være under hårdt pres og langsomt blive fortrængt som det gik den kristne kirke. Men det tager lang tid. Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank. Hvis du vil se hvordan farvemønsteret ser ud for din fødselsdato, så tryk ind på min hjemmeside, Talmesteren – Tryk på “Din dato”. Skriv datoen i de tre felter. Tryk på “Mit sjælsmønster”, så vil mønsteret dukke op.

Gelwane-sagen – Hvad der videre skete

Den unge mand som led af Asberger syndromet fik en bevarings dom for sit hærværk på “Jellinge stenen” for bemalingen G E L W A N E.        Jellingestenen
Dommen blev afsagt den:
13 – 8 – 2012
 4 + 8 + 5

Grundenergierne denne dag er: 4   8   5.
Den dag hærværket foregik var den: 11 – 2 – 2011.
Fra denne hærværksdag til dommen, gik der: 5 4 8 dage. Grundenergien blev forløst da grundenergierne faldt overens med dagenes antal. Det sørgede tidslængden for.

Et navn har en positiv og en negativ energi som fører mod et positivt eller et negativt mål.

Skærmbillede 2014-07-08 kl. 15.57.59

Navnet GELWANE har et negativt mål som den dag hærværket sker er: 5  8  4 . Endnu en gang den samme energiform.

Konklusion:
Den negative energi ud fra navnet GELWANE blev på dagen hvor grundtallene faldt overens med dette navns negative energi, forløst, eller udvirket. Drengen der var bærer af denne negative energi, fik sin dom for sin hærværkshandling da der var gået 548  dage. Hvor tidslængden i dage falder sammen med den negative energi. Så enkelt kan det siges og så forbløffende udtrykker energien sig, fuldstændig skjult for det almindelige øje. Der er kontinuitet til stede. Hvem er det der styrer det hele?

Se Vidensbank punkt 5 og 6 og læs det tidligere indlæg “Gåden er løst” om Gelwane.

Min oldefars lykkedag – En metafysisk analyse

Min oldefar: Carl Ludvig August Haahr var født den 3. januar 1822 i Fredericia. Han kom i lære i Odense hos urmager Anders Jessen på Fisketorvet. Det var i 1839. Han skulle stå i lære i fem år og med til uddannelsen hørte det sig til at man skulle være naver. Dvs. han skulle rejse rundt i Danmark og eventuelt udlandet og besøge og arbejde hos andre urmagere. Man forventede at det skulle man gøre i tre år. Så ville man også få større udsyn og se hvad andre urmagere kunne. Traditionerne for urmageri var forskellige i de forskellige egne og lande.

Fordi han var i lære i et fag undgik han militærtjeneste. Han var i det hele taget heldig fordi han havde en mulighed for at se verden. Han var ikke stavnsbundet som mange var den gang. Det benyttede han sig også af og var både i Tyskland og Polen foruden han turede rundt i hele Danmark og arbejdede hos forskellige urmagere. Han elskede det frie liv. Han var naver i seks år og han var efterhånden klar over at han ikke kunne blive ved med dette frie liv fordi han også ville stifte familie. Hver gang han var hjemme i Odense oplevede han at hans venner både var blevet forlovet, gift og havde fået børn. På det punkt var han lidt bagud.

Hans far og mor boede på fisketorvet i Odense, så da hans far døde i 1848 som han fik besked om i Frankfurt i Tyskland, besluttede han at rejse hjem og flyttede ind hos sin mor. Han søgte borgerbrev i kommunen, fik det og startede så urmagerforretning i Vestergade. Han var gået fra en nomade tilværelse til et fast opholdssted. Noget af en stor udfordring for ham fordi hans karakter var vandringsmandens. Han var nu 28 år gammel.

Så skete der noget mirakuløst for en numerolog. Jeg fandt hans første annonce i “Fyns Advertissement Tidende” hvor han anbefalede sig med alt inden for sin kunnen for urmagerfaget og meget besynderligt også reparation af Zugharnomikaer. Zug betyder træk og han har sandsynligvis selv spillet på sådan et instrument. Det var en god måde at besnære andre på med lidt spilleri på hans vandringer.

Det forbløffende var dagen han satte annoncen i avisen.

Vi kan se at grundtallene på hans fødselsdag er: 3 + 4 + 1. De repræsenterer det han er, energimæssigt set. Dagens udfordring da han sætter annoncen i avisen er også 3, 4, 1. Dvs. At det han er, er også det han skal som udfordringen er denne dag. Det kaldes en “lykkedag” og er den optimale mulighed for at det man sætter i gang vil lykkes. Det skete i 1850. Han anede ikke selv noget om at det var en “lykkedag”. Dagen var noget han ubevidst valgte energimæssigt set.

Han havde heldet med sig. Der er dog også en anden grund til at han var heldig. Ifølge hans karakter som “vandringsmand”, var det meget svært for ham at skulle være fastboende og ikke kunne rejse som han havde lyst til. Det var en overvindelse for ham. Det er også her lykkedagens held markerer sig at han kunne slå sig til ro og skabe en familie som han også gerne ville. Ellers ville han i længden få store problemer imod sin udviklingsretning. Han havde også sin mor: Louise Haahr, (født Kerff) at tage sig af.

Nu havde han fået fast grund under fødderne. Så et stykke tid efter fik han borgerbrev i Haderslev hvor han så oprettede urmagerforretning i Gåskærsgade i centrum af byen. Haderslev og Sønderjylland var kendt for deres høje standard af urmageri og her havde han også tidligere oparbejdet et netværk foruden at hans fars store familie boede på egnen omkring Ølgod. Her i Haderslev mødte han min oldemor Wilhelmine Frederikke Antonette Schyum og de flyttede senere til hans fødeby Fredericia. Her måtte de dog flygte fra under krigen i 1864 da byen blev belejret af østrigerne. Som så mange andre af byens borgere blev de overført til Middelfart og spredt rundt på gårdene på Fyn. Familien havnede i Fraugde syd for Odense sammen med deres to børn og kom først tilbage til Fredericia i 1870 hvor børnene, som nu var blevet til tre, voksede op. Det sidste jeg ved om ham er at han efter 1880 ikke er at finde i Fredericia og rygtet siger at han rejste til Australien. Han har nok ikke kunnet holde sig i ro og er sandsynligvis død et eller andet sted i Danmark eller udlandet.

“En lykkedag” som min oldefar oplevede det i 1850 er ikke bare forbeholdt ham. Alle mennesker har “en lykkedag”. Normalt 522 spredt over livsforløbet hvis man bliver 81 år. Det var det som jeg syntes var unikt at jeg fandt en af min oldefars lykkedage. “En lykkedag” er forbindelsen mellem vores almindelige dagsbevidsthed og den overordnede bevidsthed som vi alle er underlagt. Når sådan en forbindelse gennem en handling kobles til, sker der altid noget som skaber stor afgørende forandring for en og denne forandring har noget med ens skæbne eller “blue print” at gøre. Man kan også sige at “en lykkedag” er en eksamensdag hvor man har bestået fordi man har handlet rigtigt i sit liv. Min oldefar tog sig vældigt sammen og blev fastboende og ansvarlig medborger i samfundet og fik kone og børn. Han vidste godt intuitivt at han ikke kunne fortsætte sit liv på evige vandringer. Det lyttede han til og det skabte forandringen for ham.

Se andre indlæg om Lykkedage: I, II og III.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1, 2 og 3.

Jeg kender meget til hans karakter fordi jeg har “lagt hans tal” Har analyseret hans potentialer både negativt og positivt ud fra hans fødselsdag og dåbsnavn. Hvordan man gør kan læses i en af mine bøger om Esoterisk Numerologi.

Hvis man vil finde sine egne lykkedage kan man finde oplysningerne i min bog Lykkedage. Her er beskrevet hvordan man finder dem ud fra sin egen fødselsdag.

Bakkehuset

Bakkehuset

Bakkehuset, hvor ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek boede fra 1802 til de døde i henholdsvis 1829 og 1830.

Det kan godt være at der er mange bakkehuse i Danmark. Men der er et “Bakkehus” som indtager førstepladsen. Det er det “Bakkehus” der lå uden for Københavns volde omkring Frederiksberg Slot. Det lå på en bakke med udsigt over Amager og Sundet og blev i slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet et samlingssted for datidens digtere, litterater og teaterfolk. Det var ægteparret Kamma og Knud Lyhne Rahbek der flyttede ind i huset efter de blev gift, der skabte denne kultursalon.

Knud Lyne Rahbek var digter, redaktør, kritiker og professor på Københavns Universitet. Han udgav adskillige bøger og artikler om litteratur. Han var en meget kendt personlighed i datidens København. Hans kone Karen Margrethe Heger var datter af Assessor Heger, der havde et bryggeri på Nørregade. Her blev hun født. Hun var et meget intelligent, levende, udadvendt, selvstændigt menneske med stor viden om sprog og litteratur. Hun havde desuden gået til tegning hos Bertel Thorvaldsen og blev senere kendt for sine meget smukke æsker som hun dekorerede og gav som gaver til vennerne. Hun var 14 år yngre end sin mand og deres hus blev et sted som kom til at betyde meget for datidens kunstnere hvor de kunne diskutere og læse op af deres værker og lade sig inspirere af hinanden. For at nævne nogle af de kendteste der kom der: Den ældre og yngre Heiberg, Thomassine Gyldenbourg, Adam Oehlenschläger, Poul Martin Møller, B.S.Ingemann, Grundtvig, Brødrene Ørsted, H.C. Andersen o.m.m.fl.

Det som er interessant for en numerolog er især husets frue: Karen Margrethe Rahbek som blev kaldt Kamma, en sammentrækning af hendes to første navne.

Knud Lyne Rahbek og Karen Margrethe Heger

Som man kan se er det de samme tal både da hun bliver født og da hun dør. Der er kontinuitet til stede. Hvis vi tager det navn hun yndede at blive kaldt: K  A  M  M  A bogstaverne oversat til tal er:                                                                                  2   1  4   4   1.

Konsonanterne og vokalerne sammenlagt

De samme tal: 1  2  3  som hendes fødselsdags grundtal. Det vil sige der var en sammenhæng mellem det hun yndede at kalde sig og de evner hun havde da hun blev født. En positiv forstærkelse af energien. Da tallene 1, 2 og 3 alle handler om hendes personlighed, vil det sige at hun havde en stærk personlighed til at klare den opgave eller udfordring hun havde ifølge sin fødselsdag, hendes skæbnetal: 6,  7,  1.

Gør vi det samme med hendes efternavn: H  E  G  E  R, som er hendes familienavn, er bogstaverne oversat til tal:                          8   5  7  5  9.

Konsonanterne og vokalerne sammenlagt

Tallene 6  1  7 er de samme tal som hendes skæbnetal, hendes udfordring: 6,  7,  1.
Hendes udfordring er at hun skal gøre op med sit familiemønster og blive et samlingspunkt og lægge øre til alle, som hendes skæbnetal: 6 står for. Det er netop det hun gør.

Vi kan føre det videre og lægge tallene for “Bakkehus”. Det giver samlet tallene: 6  1  7. Bakkehuset er netop det sted hvor hun udfolder sig i samme energimønster som hendes skæbnetals udfordring.

Da hun er 21 (=3) år gammel (de samme tre tal igen) frier Knud Lyne Rahbek til hende og de bliver gift den 31 – 8 – 1798 efter en forlovelsestid på 601 (= 7 dage). Her har vi igen tal energierne 1  2  3  og  6  1  7.

Man kan godt få det indtryk at Kammas liv var lagt tilrette på forhånd.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 4, 5 og 7.

Kamma Rahbek var den første der kaldte H.C. Andersen for digter. Noget han aldrig glemte.

Bakkehuset eksisterer stadig og ligger på Rahbeks Allé 23 på Frederiksberg. Det er et besøg værd. Man kan tage en elektronisk tur ved at besøg  Bakkehusmuseets hjemmeside.

Planeten Pluto og nazisterne – Forudbestemmelsens videre forløb III

Planeten Pluto i vores solsystem

Planeten Pluto i vores solsystem

Dette er en sælsom historie om Percival Lowell. Han var en velhavende amerikaner der fik interesse i astronomi og skabte et moderne observatorium i Arizonas ørken til planetobservationer. Den 7. planet var blevet opdaget i 1781 og kaldt Uranus. Den 8. planet, kaldet Neptun blev opdaget i 1846. Det inspirerede Percival Lowell og han fandt ud af at der måtte være en planet nr. 9 i et bestemt område af firmamentet, men han nåede ikke at finde den inden han døde.

Det gjorde derimod astronomen Clyde Tombaugh som var ansat på samme observatorium. Han fandt den en februardag i 1930 og den blev officielt anerkendt den 13 – 3 – 1930. Man havde valgt denne dag for anerkendelsen, fordi det var den samme dag Percival Lowell havde fødselsdag den:

13 – 3 – 1855
  4 + 3 + 1

Her ser vi igen det styrende tal: 4  3  1 som et positivt tal hos Percival. 13 (=4) år efter hans død blev den nye planet opdaget som Percival havde ment eksisterede. 1  3  4 to gange som er synonymt med Adolf Hitlers negative navnetal hvor den destruktive energikraft kommer fra.

Planeten blev opkaldt efter Percival Lowell. Den blev døbt Pluto. PL for Percival Lowell. Det var en meget lille planet som havde en omløbstid om solen på 248 år. Fordi dens omløbstid er så lang så transformerer eller omformer den dybt og vedvarende ved dens påvirkning. Den er tilknyttet påtvungne forandringer, magt og politik. Derfor er der handlekraft i den. Dens negative egenskaber er magtmisbrug, grusomhed og destruktion. Plutokraften er dukket op og blevet en substans i vores kollektive bevidsthed.

Den dag Pluto blev anerkendt var tiden hvor Adolf Hitler var ved at blive kørt ind i en magtposition.

Skærmbillede 2014-07-06 kl. 11.07.21

13 (=4) forekommer to gange. I dagen den 13. og i tværsummen af året som har med det kollektive aspekt at gøre. Dagens vibration (DV) eller udfordring er Alois og Adolfs skæbnetal. Det var deres udfordring (se forrige indlæg). Percival (PL) har de samme tal denne dag, selv om han er død 13 (=4) år før. Det bekræfter hans betydning i processen. HH som har de samme tal, er Heinrich Himmler. En lille satanisk nazistisk slyngel som var krybende underdanig over for Hitler og rædselsslagen for at komme i unåde. Han blev kaldt “Tvillingen” fordi han blev Hitlers højre hånd og var den der skulle udføre hans ønsker, bl.a udslettelse af Jøderne. Han blev chef for Gestapo, det hemmelige statspoliti på Hitlers 45 års fødselsdag. Dagen var på Hitlers fødselsdag: 2  4  8 (Pluto) og dagens udfordring var 5  9 11/7 . Den samme udfordring på dagen for Pluto anerkendelse. Endnu en gang var en person kørt i stilling til at udføre den opgave som Plutokraften står for (2  4  8).

Parallelforløb

13 (=4) år efter Alois skiftede sit efternavn til Hitler, blev hans søn Adolf født med det samme tal: 1  3  4 i hans ubevidste negative navnetal. Her komme det destruktive element ind i historie forløbet som han bruger med stor effektivitet. Adolfs positive tal, grundtallene i hans fødselsdag, er 2  4  8 (se indlæg II). Han har fået Pluto energien: 2  4  8 som redskab der fordrer en dybtgående forandring gennem magt og politik. I Adolf Hitler ligger energipotentialet klar til brug.

13 (=4) år efter Percivals Lowells død, bliver Pluto opdaget netop på den tid hvor Hitler har fået magten. Her sker sammenkoblingen til Heinrich Himmler der skulle udføre kraften under Adolf Hitlers ledelse. Percival Lowells fødselsdag ført tilbage til “mestertals” energiens begyndelse i 1876 (se det tidligere indlæg) havner på HØST-tallets plads: 2  4  8 som er fremtidsretningen for “mestertalsenergien”og for Hitlers energi, som også befinder sig her. Ganske mirakuløst.

Alois er intetanende om hvad han satte igang og oplevede ikke hvad hans søn udførte med sin negative destruktive energi.

Percival Lowell opnåede ikke se opdagelse af Pluto og derfor ikke dens historiske transformerende indvirkning på vores kollektive bevidsthed.

For begge var tidsafstanden 13(=4) år. Denne energi brød ud da den efter 13 (=4) år var stærkest. I 1889 og i 1930. Der er 40 (=4) år mellem de to datoer.

Alois og Percival skabte intetanende den dybtgående omvæltende proces som væltede det tyske borgerskab omkuld og destruerede på den mest bestialske industrielle infame måde jøderne. Energien spredte sig til diktaturene i Italien og Japan og forårsagede store ødelæggelse både i deres egne lande og i nabolandene med enorme materielle ødelæggelser og millioner af menneskeliv til følge.

Uddrag fra min bog Talmesteren som også kommer med eksempler af andre afgørende episoder og beslutninger hvor tallet 13 (=4) er involveret:

Pluto har en omdannende kraft. Den destruerer for at noget nyt kan blomstre frem. Det bevirkede at staten Israel blev en realitet. Det bevirkede at kolonimagterne mistede deres kolonier i den bølge af selvstændighed der skyllede hen over verden. Det bevirkede at Tyskland og Frankrig begyndte at arbejde sammen i “Kul og Stål Unionen” der senere udviklede sig til fælleskabet EU. Det bevirkede også at Japan blev et demokrati efter deres nederlag. USA satte en udviklingsplan igang i Europa gennem “Marchal planen” og amerikanerne var dem der blev vinder af krigen og blev den altdominerende økonomiske magt i verden. De havde pludselig frit spillerum for udvikling af deres egne værdier.

Det var det sidste af tre indlæg om Hitler.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 3, 5 og 6.

Fakta om Pluto

 • Den 7. planet Uranus blev opdaget i 1781 og forbindes med revolutioner. Repræsenterer trangen til at gå ud over det konventionelle, være unik og chokere. Bringer pludselige og uforudsigelige begivenheder frem.
 • Den 8. planet Neptun blev opdaget i 1846. Repræsenterer ikke materielle indflydelser som drømme og illusioner. Den repræsenterer idealistiske fremskridt.
 • Den 9. planet Pluto opdaget i 1930, er afslutningen af indflydelsen på planeternes vækst og udviklingsprocesser som tallet 9 fortæller. Der er da klar til noget nyt kan vokse frem og udvikle sig. Måske dukker der en 10. planet op når tid kommer.
 • Pluto kaldes også Hades. Den græske gud for dødsriget der herskede over underverdenens rige sammen med sin dronning Persefone.

Ondskabens forudbestemte begyndelse II

1-årig Adolf Hitler

1-årig Adolf Hitler

Fortsættese af 4-tallets grundlæggende skabelse fra forrige indlæg.

Da Alois var 39 år (13×3) skiftede han efternavn til Hitler på en “mestertalsdag” den:

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.17.46

Da Alois var 52 år (13×4) blev Adolf født. 13 (=4) år efter navneskiftet. Alois blev gift med Klara Pölzl hans niece i 1885 og hun får sit efternavn Hitler 4 år før hun føder sit 4. barn efter hun havde mistet sine første tre børn ved sygdom.

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.22.10

De har samme skæbnetalsenergier (SK) med efternavnet Hitler og begges fornavne begynder med A og er på 5 bogstaver. Hvis jeg fører Adolfs fødselsdag tilbage til dagen hvor han fik sit efternavn Hitler, “mestertalsenergien”, falder den sammen med denne dags “mestertalsvibration” (se ovenover). Det er her Hitler-energien begynder og 13 år (=4) efter bliver han født med fornavnet Adolf. Ved at føre denne “mesterdag” frem til Adolfs fødselsdag, havner den på FRØETS plads der er synonym med hans fortid. Det mest interessante er at “mesterdagens” HØST-tal er: 2 4 8 (se ovenfor) der er synonym med hans fødselsdags grundtal: 2 4 8. Dvs. at denne “mesterdags” fremtidsretning: HØST-tallet: 2 4 8, finder sit leje i Adolf Hitlers person som er hans positive fødselsdagsenergi: 2 + 4 + 8. Da er der gået 13 år (=4). hvor 13 (=4) får sin stærkeste kraft når den har eksisteret i 13 år. Og hvad sker? Adolf Hitlers negative tal der repræsenterer hans fortid, ud fra hans dåbsnavn er: 3 1 4. 31. Her ser vi de samme tal, endda to gange, da 4 er nuanceret af 31 som er den stærkeste energi af dem.

Vi kan nu følge energien som Alois satte igang, “mestertalsdagen”, som også er Adolfs fortidsdag (FRØ), selv om han ikke er født endnu. Det sker 13 år (=4) efter og denne energi kobles til hans fortids ubevidste mønster når den er stærkest. Den rammer de samme tal: 3 1 4 31 (4 er nuanceringen af 31) i Adolfs ubevidste fortid. Fremtidskraften på “mestertalsdagen” 13 år før, finder sit leje i Adolfs fødselsdags grundtal:

2 4 8. Den er klar til brug styret af Adolfs negative fortidskraft.

En anden besynderlig omstændighed: Alois, Klara og deres søn Adolf havde alle de samme positive navnetal ud fra deres dåbsnavn.

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.24.51

Tallet 11, der er det stærkeste af de tre tal er et “mestertal”, et magttal som betyder man selv skal bestemme og styre sit liv og da de ikke alle tre selv kan bestemme, så var det Alois der med faderens autoritet bestemte over de to andre. Han krævede disciplin, ellers blev man tugtet. Det var meget almindeligt sidst i 1800-tallet for familiens overhoved. Da Alois døde var det Klara der nu bestemte. Hun havde fået Hitler til efternavn og den nye talenergi fik følger for Adolfs udvikling, eller for alle os andre. Hun var nu med til at skabe uhyret Adolf Hitler. Hun lod Adolf leve hendes egne drømme ud som hun ikke havde kunnet så længe hun var gift med sin onkel. Hun forkælede ham og han fik lov at dandere den og drømme sig væk fra virkeligheden. Da hun døde 4 år efter, var Adolf fuldstændig uegnet til at deltage i det almindelige samfundsliv. Nu var det Adolfs tur til at bestemme. Han opdagede nu med rædsel at han ingen ting kunne, havde sløset tiden væk og endte som en bums i Wien efter to afslag fra Kunstakademiet i samme by. Da 1.Verdenskrig brød ud meldte han sig som tysk soldat for at forsvare Tyskland og blev sendt til Vestfronten. Da han fornedret hutlede sig igennem i Wien, oplevede han jøderne som i de år var flygtet til Wien fra pogromer i Ukraine. De havde et stærkt sammenhold og hjalp hinanden. Det generede ham voldsomt da han selv var isoleret og uden venner. Han brugte dette oparbejdede had mod jøderne til at opbygge sin filosofi om faren fra jødernes infiltrering mod det rene tyske folk. Det var en uhyggelig filosofi, for 2 x 13 år efter moderens død havde Adolf Hitler i 1933 den uindskrænkede magt i Tyskland og kunne udrense jøderne. 13 år efter han var kommet til den diktatoriske magt i 1933, blev naziregimet afsluttet i 1946. Adolf Hitler var ikke mere.

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.27.18

Alois og Adolf havde samme skæbnetal og de døde under den samme: 1 3 4 energi.

Alois skabte grundlaget for denne ondskabens proces. Adolf udvirkede dens kraft hvor den grundlæggende skabelse var energien 4, 4 som 13 = 4 og 4 som 22 = 4. Det var den altdominerende styrende energi.

Tallet 13= 4 kaldes adepternes hellige tal. Det er den mest opbyggelige energi af alle. Tænk på Jesus og de 12 disciple.

Tallet 13 = 4 er også det mest destruktive energi af alle hvis den er negativ. Adolf Hitler var styret af denne destruktive energi ud fra sit ubevidste. Han og de tolv disciple: Himmler, Gøring, Gobbels, Heinrich osv. var hans disciple og de døde enten ved selvmord eller de blev hængt i 1946. Hvis Adolf ikke selv havde begået selvmord ville han også være blevet hængt. Så var der gået 13(=4) år siden han kom til den diktatoriske magt i 1933. Naziregimet var slut og der var ingen trang for nogen til at fortsætte dens ideologi. Indlægget er fra min bog: “Talmesteren”.

Hvis du vil se Alois, Klara og Adolfs navnetalsenergi: 3   8  11 som er ens for dem alle tre, så besøg min hjemmeside, Talmesteren – Se din dato og udfyld de tre felter med tallene 3 , 8 og 11. Klik på “Se dit sjælsmønster”, så får du energien omdannet til farver.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 4, 5 og 6.

Dræb én – og du er en morder. Dræb millioner – og du er en erobrer. Dræb alle – og du er Gud. – Adolf Hitler

Han prøvede at lege Gud ved at udrydde alle jøder på en meget effektiv industriel facon ved at gasse dem.

Næste indlæg fortæller om planeten Plutos opdagelse og indvirkning på vores liv gennem Adolf Hitlers virke.

Ondskabens forudbestemte begyndelse

Alois Hitler

Alois Hitler

En nytårsaften i Berlin med raketter og bulder og brag som det hører sig til sådan en aften, førte uundgåeligt tankerne hen på nazitiden og Berlins blodige udslettelse fra de russiske troppers bombardementer. Erindringen om denne tragedie ligger lige under overfladen hvor i byen man befinder sig. Samtidig var det også her at nazipartiets leder Adolf Hitlers begik sin ynkelige død ved selvmord i sin nedgravede betonbunker. Krigen nærmede sig sin afslutning, men hvor startede talenergien som havde udviklet og afsluttet dette forfærdende ragnarok hvor så mange mennesker måtte lade livet. Ikke mindst i den ildstorm som de arme mennsker ikke kunne overleve. Det er interessant at vide for en numerolog og jeg har søgt efter energiens oprindelse i mange år og her kommer i forkortet udgave mit numerologiske resultat af undersøgelsen. Altså en metafysisk vurdering af hele forløbet.

Adolf Hitlers far Alois, var “uægte”. Han blev født den 7 – 6 – 1837 i Strones i Østrig i nærheden af den tjekkiske grænse. Det var et kuperet område med skove og floder og små landsbyer hvor befolkningen hovedsagelig levede af land- og skovbrug. Hans mor var Maria Anna Schicklgrüber hvis forældre i generationer havde boet på egnen hvor faderen var landmand og hun var den yngste af 11 børn. Hun var født i 1795 og i tjeneste hos en jøde i Spital, en nærliggende lille by. På Alois dåbsattest står at han er illegitim. Faderen var ukendt for de offentlige myndigheder. Rygter sagde at jøden var faderen. Han betalte til barnet uvist af hvad årsag. For kvinder var der nærmest kun to muligheder for at klare sig i denne fattige egn. Enten at blive gift eller tage arbejde hos fremmede som ikke gav megen status. De blev betragtet som “løs vildt” på ægteskabs markedet. Der blev derfor født mange uægte børn den gang. Helt op til 40% af alle fødsler, siger statistikken, og det var ikke ualmindeligt at man kunne finde en person der var villig til at påtage sig faderrollen mod en godtgørelse. Sådan var det også i Danmark.

5 år efter Alois fødsel blev moderen gift med den omrejsende møllersvend Johann Georg Hiedler, og Alois fik en stedfar. Indtil da havde hun boet hjemme sammen med sin far og Alois. Den nygifte familie blev på egnen. De var meget fattige og det var meget besværligt at leve den gang. Meget fysisk hårdt. Lidt kummerligt var det for de fleste hvis man ikke havde gode forbindelser eller rige slægtninge der kunne få én ind i et job der gav lidt afkast.

Da Alois var 10 år gammel, døde moderen. Stedfaderen så sig ikke i stand til at klare forpligtelserne med barnet, så han fik sin storebror Johann Nepomuk Hüttler til at tage sig af Alois. Han var en mere velhavende bonde og havde nok syntes at det ville være synd for en tiårig dreng at følge sin stedfar rundt på hans færd som omvandrende møllersvend. Der gik rygter om at broderen var den virkelige far til Alois og havde fået sin bror til at overtage “uheldet”. Han var selv gift den gang så det var ikke hensigtmæssigt for ham at erkende sit fejltrin. Men her i Spital voksede Alois op. Fik et trygt sted, kom i skole og da tiden var til det, kom han i lære i Wien som håndskomager. Senere under sin militærtjeneste kom han inden for grænsekontrollen og var stationeret rundt omkring i landet. Han havde lært datteren af en velhavende toldembedsmand at kende og blev gift med hende da han var 36 år gammel. Hun hed Anna Glassl, var i 50-erne og var en svagelig person. Det siges at det var for pengenes skyld at han giftede sig med hende. Han så en mulighed for at han kunne komme ind i toldetaten som gjorde ham respektabel af en søn af en bonde at være. Det lykkedes også og han endte senere som toldinspektør. De fik ingen børn og han var utro med en Franziska Matzelsberger, som fødte ham en søn der blev kaldt Alois efter ham. Det var hans førstefødte, bortset fra at han havde et barn fra tidligere med en der hed Therese som han ikke ville vedkende sig. Han blev skilt fra sin kone efter affæren med Franziska. De havde været gift i syv år. Hun døde kort efter og han giftede sig så med Franziska.

Medens han var gift med Anna Glassl besluttede han at han ville have sin stedfars navn Hiedler. Han ville rehabiliteres og ville være “ægtefødt” og ikke være en illigitim affære. Hans plejefar var stolt af ham. Aldrig nogen i i familien var kommet så højt op på den sociale rangstige, så han godkendte det. Det var det sidste Alois manglede for at kalde sit liv for en succes. Han gik op til præsten i Döllersheim i den nærliggende lille by. Sammen med tre vidner der alle bekræftede at han var ægtefødt af stedfaderen, hvor den ene var hans plejefars svigersøn, forelagde han sit ønske. Det var sandsynligvis blevet planlagt under hans fødselsdagselskab i juli måned da han fyldte 39 år. Præsten fik derfor pludselig gæster om aftenen og selv om stedfaderen havde været død i små 20 år, forandrede præsten “uægtefødt ” til “ægtefødt” i kirkebogen. Det var klart ulovligt bare at skifte navn på den måde og af en eller anden årsag skrev præsten Hitler i stedet for Hiedler. Måske fordi det lød sådan på dialekten? Måske var det en stavefejl? Han kom derfor til at hedde Alois Hitler. Præsten var ny i sognet og ikke kendt med egnens indviklede familiehistorier siden han så let lod sig overtale? Måske havde han bare et godt hjerte eller han fik lidt penge for sin ulejlighed. Det er svært at sige. Men Alois fik sit nye efternavn. Først hed han Schicklgrüber til efternavn. Så Hiedler. Derefter Hüttler for til sidst at slutte med Hitler, som var det fjerde efternavn han nu hed. Nu var han rigtig respektabel.

Nu kommer det interessante ved denne historie. Den aften han besøgte præsten sammen med sine vidner var en særlig dag som der ikke findes så mange af, numerologisk set. Det var en “mestertalsdag”. Det vil sige at alle tal i dagen og dens tal for udfordringen (skæbnetallene) var dobbelttal. Alle energier virker med dobbelt effekt, både dagens energier og udfordringen (skæbnetallene).

Navneforandringen hvor efternavnet Hitler første gang blev nedskrevet, var:
Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.06.31
Her begynder et nyt afsnit for Alois og hans efterkommerne. Det skal få stor betydning for Europa og skabe dybe traumer for dem der overlevede det der her blev sat i gang, selv om der gik en årrække før de destruktive kræfter langsomt foldede sig ud.


Hvor mange muligheder havde Alois for at ramme en “mestertalsdag” når det er tilfældet der råder? En dag hvor dagen er 22, måneden 11 og året har tværsum 22?

For at tage året først. Hvor mange år er der i 1800-tallet med 22 som tværsum, hvilken er en forudsætning? Der er seks: 1849. 1858. 1867. 1876. 1885 og 1894. Året for navneskiftet er i 1876. Den fjerde mulighed. Måneden giver sig selv. Det kan kun blive november som måned nr. 11. Dagen skal være den 22. i november måned. Hans tilfældige valg af dagen er: 22 – 11 – 1876. I tidsrummet fra 22-11-1849 til samme dato i 1894, er der 16.426 dage. Seks af dem har denne dobbeltals effekt som fremmer en ekstra kraftig positiv og negativ energi. Det fortæller noget om hvor heldig/uheldig han er, alt efter hvordan man ser på det. Det er dagen hvor efternavnet Hitler nu er bragt i spil, selv om det må have overrasket ham noget at han ikke kom til at hedde Hiedler, som var det han havde bedt om for at blive rehabiliteret. Men han var gået fra at være “uægtefødt” til “ægtefødt”. Det var det væsenligste for ham og som embedsmand inden for toldvæsnet kunne han ikke bare lade som ingenting og kalde sig Hiedler når han nu officielt havde fået melding om det andet. Dertil var han for pligtopfyldende. Betød det nu også noget har han nok tænkt.

Skærmbillede 2014-07-24 kl. 14.12.00

Han er født i nr. 13 (=4). Han går med tre vidner op til præsten. 4 i alt, 167 dage efter sin 39 års fødselsdag. 167 er den samme energi som hans fødselsdags grundtal: 7 6 1. Hans positive energi presser på da den er stærkest efter 167 dage (samme energikoncentration). Han får da sit 4. efternavn.

Han bliver senere gift med sin niece Klara Pölzl der passede huset. Klara fik tre børn med Alois i tidsrummet 1885-1887. De døde alle indenfor 4-5 uger af difteritis. Det 4. barn de fik sammen var Adolf. Han overlevede.

Et af de tal der ustandselig dukker op er tallet 4. Navneskiftedagen er den 22 (=4) og årets tværsum, 1876, er 22 (=4). Og 1876 var den 4. mulighed af seks. En ekstra stærk følelsesmæssig og intellektuel konstruktiv energi. som starter hele destruktionsprocessen. Alois er, da han opsøger præsten: 39 år gammel (3 x 13). 13 = 4.

Det forudbestemte ligger i at han skal være født en bestemt dag for, når han bliver 39 år, kan få sin navneforandring 167 dage efter sin fødselsdag, da denne tidslængde udløser energien som han har positivt i sin fødselsdags grundtal: 7 6 1. Han er uafvidende ført med af energien og gør det som energien fordrer. Det er energien der bestemmer.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 5 og 7.

4 er en meget fysisk energi der repræsenterer det fysiske univers. Den grundlæggende skabelse. De mange 4-taller fortæller om at der er en grundlæggende skabelse på vej. Denne grundlæggende skabelses forløb fortæller jeg om i det næste indlæg.