Kategoriarkiv: Begivenheder

Interessante begivenheder set med numerologiske briller.

Oscar Pistorius – Den benløse sprinter Tragedie eller forbrydelse?


Den verdensberømte atletikstjerne, sydafrikaneren Oscar Pistorius der skabte sensation ved at løbe 100 m og 200 m løb på sine bøjler, var et forbløffende syn når han var i konkurrence og spurtede af sted, sidst ved Olympiaden i 2012. Han havde vundet mange guldmedaljer. Han var en markant personlighed og et stort sportsidol i Sydafrika. 

Følgende episode  foregår i Sydafrika i hans lejlighed.
Oscar vågnede en mørk nat og gik ud på altanen for at skaffe sig lidt luft i den kvælende hede. I sengen ved siden af sov hans kæreste fotomodellen Reeva Steenkamp. Han hørte en lyd fra  badeværelset og troede det var en indbrudstyv. Han kravlede på sine benstumper hen til badeværelsesdøren og råbte til Reeva at hun skulle ringe til politiet. Hun hørte det ikke og Oscar skød fire skud ind gennem døren. Han opdagede at Reeva ikke lå i sengen og det gik op for ham at det var hans kæreste han havde skudt på gennem døren. Ganske rigtig. Da han fik døren op ved hjælp af et cricketbat, måtte han konstatere at det var hans kæreste han havde skudt. Han slæbte hende ud så godt han kunne og tilkaldte hjælp. Klokken var omkring kl. 3 om natten. Det var hans udlægning af den tragiske episode. Han blev derimod anholdt for bevidst at slå sin kæreste ihjel. Det skete den: 14 – 2 – 2013 at dette drama foregik.

Oscar var kendt for at have et heftigt temperament. Der havde været anmeldt husspetakler før og naboerne havde hørt kraftige skænderier mellem dem aftenen før. Altså den 13 – 2 – 2013. Han var også kendt for at tage præstationsfremmende stoffer som kunne gøre at han af følelsemæssig karakter mistede kontrollen over sig selv.

For en numerolog er det en meget besynderlig affære fordi de to datoer jeg her har nævnt indikerer kraftigt hans fortid og en “lykkedag” i nutiden. Da fortiden er det udviklingsområde for enhver person som skal kontrolleres og gøres bevidst for ikke at give sig selv en forkert udviklingsretning, er det selvsagt et vigtigt område for personen at vide: hvem man er og have kontrol over hvad man gør, når man møder sådan en fortidsdag.

Hans fødselsdags grundenergier er:  4  + 2 + 6, og årstallet 6, er desuden nuanceret af  24. Kun lige tal.

Hans negative tal ud fra hans navn er: 7  –  5  –  3,  57. Kun ulige tal. Det er de samme tal som er hans nuancerede skæbnetal: 3,  57, som der derfor er særligt fokus på. Der er direkte pålagt ham at bevidstgøre sine negative tal energier, ud fra et overordnet synspunkt. Hans negative ubevidste energier er det samme energiområde.
For lige at gøre hans negative tal færdig er alle tre tal ulige. Det er  hans “skyggeside” og det drejer sig om hans eget forhold til sin egen personlighed.  Derfor får han tre lige grundtal: 2 + 4 + 6, som fødselsdagstal som er positive, for at rette op på denne misere med hans tre ulige “skyggetal”. Lige tal har noget med forholdet til andre at gøre. Det er sociale tal. Han står derfor over for at være social og forstående og ikke være egoistisk og selvtilstrækkelig som hans ulige tal indikerer.

Hans negative ulige tal der drejer sig om hans forhold til sin egen personlighed, sin egen “skyggeside”, giver sig udtryk i hans ekstreme sportskarriere og hans vilde episoder med bilkørsel og speedbådssejlads og druk og hans forkærlighed  for våben. Ingen af disse ting har noget med forholdet til andre at gøre, at være social og forstående.

 Hvis vi ser rigtigt efter så falder hans fødselsdag og hans skæbnetal sammen med denne dag. Har de samme grundenergier (se hans fødselsdag). Han møder her sin skæbne, set ud fra et overordnet synspunkt. Det kan han ikke gøre noget ved. Denne dag har forlængst ligget og ventet på ham. Nu skal han prøve at få styr på sin selvtilstrækkelighed og være social og forstående. Det er måden han takler dette skæbnemøde der er afgørende for hans fremtid. Oscars egne tal denne dag er:

2  4  8. som er hans  tal for fortiden (FRØ, se hans fødselsdag). Han har en fortidsenergi som han skal prøve at komme videre med i sin udvikling i dette liv. Det er helt op til ham. Denne dags tal energi havner ved tilbageføring på hans skæbnetal, hans arbejdsområde.

Reevas negative talrække ud fra hendes navn er: 3   2   5 [  3  ] 8. Hendes negative ubevidste målsætning er derfor: 5  [ 3 ] 8. Det samme som denne dags tal hvor skænderiet foregår: 3   5   8 plus afslutningstallet 9. Det er en skæbnedag for hende hvor hendes fortid står over for Oscars måde at klare dette sammenstød mellem deres indbyrdes fortid. Vil han være selvtilstrækkelig eller vil han være social og forstående.
Hendes egne tal denne dag ud fra hendes fødselsdag er 5, 32. Disse talenergier er hendes negative tal, hendes “skyggeside”.

Det er denne dag der er den afgørende dag for dem begge og som vil afslutte deres hidtidige liv for begge på hver sin måde.  Han gør hende til offer.

Det sker om natten da han ifølge eget udsagn skyder sin kæreste ved et uheld. Da ser tal energierne sådan ud:

 Dagens skæbnetal: 4  6  2. De  falder overens med Oscars egne tal denne dag: 2  4  9 / 6. Her er alslutningstallet 9 involveret der indikerer at et karma er afsluttet på den måde det nu bliver afsluttet på. Meget voldeligt fra hans side.

Reevas tal denne dag hun møder sin skæbne er: 5  7  3 som var Oscars negative tal ud fra hans navn som indikerede hans “skyggeside”, hans dårlige forhold til sig selv set ud fra en social betragtning. Han fornemmer denne energiform i Reeva fordi hun har den samme energiform som hans “skyggeside” denne dag. Han mister derfor den følelsesmæssige kontrol og lader sin “skyggeside” tage over og skyder ind gennem toiletdøren. Karmaen er tilendebragt. Man kan også sige at han skyder sin egen “skyggeside” uden at vide det.

Denne dag har talenergien: 4  6  2 som udfordring. Hans egne  fødselsdags grundtal: 4  +  2  +  6 (se hans fødselsdag), er de samme talenergier. De er positive. Dvs at han har de optimale betingelser for at klare denne dags udfordringer. Han har en “lykkedag”. Dvs det er en eksamensdag set fra et overordnet synspunkt hvor han bliver sat på prøve i forhold til hans opgave ud fra hans fødselsdag.

Han klarede ikke denne “eksamen”. Han dumpede fordi han havde svigtet sig selv og levet et ekstremt fortidsliv hvor han var selvtilstrækkelig i stedet for et social forstående liv. Der kan ligge jalousi gemt i hans handlemåde der kommer af mindreværd. Reeva havde talt med sin tidligere forlovede et par dage før som  hun havde kendt i fire år.

Da dagen kom som det var forudbestemt klarede han ikke opgaven.

Det lyder indviklet, men hans “lykkedag” kan betyde at han vil slippe nådigt fra affæren.  Jeg kender ikke de sydafrikanske retsforhold, men ifølge dansk retsforhold vil han, om ikke blive frikendt så få en dom for uagtsom manddrab da man ikke kan bevise at han bevidst har skudt sin kæreste for at slå hende ihjel. Men i Sydafrika må man måske gerne slå en indbrudstyv ihjel i sit eget hjem som han troede at det var. Men der er stadig mange undersøgelser der skal gøres afsluttes.
Han er også  blevet sat på fri fod mod kaution og fået lov til at forsætte sin sportskarriere  indtil dommen falder efter de undersøgelser er foretaget som endnu skaber tvivl om selve forløbet denne mørke nat for dem begge.

Yderligere oplysninger:  Se Om Bloggen og Vidensbank punkt: 1, 2, 3, 4 og 6.

Boston-bomberne – Brødrenes brutale bedrifter

De to tjetjenske brødre Tamerlan og Dzhokhar Tasarnaev, 26 og 19 år, der stod bag to bombesprængninger under afviklingen af et marathonløb i Boston, havde også planlagt at sprænge bomber på Times Square i New York. De havde ikke forestillet sig at 4 dage efter var den ældste bror død og lillebroderen var indlagt på hospitalet, hårdt såret og står nu til livsvarig fængsel. Han blev fundet i en båd i en have efter en intens eftersøgning med politi og militær. Hvad skete der oppe i hovedet på dem? Hvad fik dem til at gøre denne hensynsløse ugerning der kostede tre mennesker livet og over 264 sårede, hvoraf mange måtte have amputeret deres ben. Begrundelsen skulle være at det var en protest mod USAs krigsførelse i de muslimske lande.

Kan man se ud fra en numerologisk analyse hvilke kræfter der var i spil? Det vil jeg prøve. Det man så skal bruge for analysen er deres navne og fødselsdage og dagen for bombesprængningen. Har også taget USA med i analysen ud fra dets fødselsdag den 4 – 7 – 1776, fordi det var en politisk motiveret beslutning hvor USA indgik. Her er et bud på de uhyrlige begivenheder. Meget forenklet og kun med relevante tal.

Først den ældste broder Tamerlan Tsarnaev (Ta) som var troende muslim og som menes at være den der “støbte kuglerne”. Hans lillebror så op til ham og fulgte ham i et og alt.

Hans bevidste mål ud fra hans navn var: 4 [ 1 ] 5

Hans indre drivkraft FE-tallet var: 5 14 som falder overens med hans bevidste mål. Lillebroderen Dz. havde også 5 14 som FE-tal, den samme indre drivkraft. Begge havde den samme drivkraft til at udføre Ta.s bevidste mål.

Hans egne tal den dag de detonerede bomberne den 15. april var: 9  4  1  5 (se Ta. på dagen, lodret ned). Her ser vi tallene igen.

Numerologisk er det ganske tydeligt. Han var drevet til at opfylde sit bevidste mål og det gjorde han ubevidst den dag da han selv havde de samme energier + afslutningstallet 9.

Afslutningen kom efter 4 dage for ham med døden til følge. Desuden var tallet 1 55 hans skæbnetal (se fødselsdag). Hans udfordring. Ses på denne bombedag som et af de tre skæbnetal der handler om det fysiske område 1 55. Han gjorde det han mente han skulle. Havde lyst til. At gerningen var uden empati for andre mennesker må man bare konstatere. Hans dødsdag ført tilbage til hans egen fødselsdags havner efter hans skæbnetal (se Dør): Tallet for HØST. Den høst havde han nok ikke selv beregnet.

Hans aktive handletal ud fra hans navn (MA): 8 44 ses på bombedagen som et af dagens tre skæbnetal der omhandler det fysiske område. Han har også dette tal: 8 44 (ikke vist her) i sin negative talrække ud fra hans navn hvor energien er ubevidst. Det er denne tal energi der er selve drivkraften i handlingen og har sit udspring i hans dunkle fortid.

8 44, er en meget fysisk energi som i nuanceringen er et dobbelttal og derfor en meget stærk energi. Negativt er det en gangstervibration hvor man modarbejder det som man betragter som grundstene i samfundet og derfor i konflikt med loven. Har skjulte motiver som det kan være svært at gennemskue. Er tiltrukket af at komme på avisernes forsider, men ikke for det gode.

Tre dage efter bombesprængningerne blev en ubevæbnet universitetsbetjent skudt af Tamerlan. Det skete den:

Her ser vi de to tal 1 55 og 8 44 optræde igen. Som dagens skæbnetal (udfordring): 1 5 5 og Tamerlans (Ta. lodret) tal denne dag: 4  4  8 + afslutningstallet 9. Dagen efter blev Tamerlan selv skudt og desuden kørt over af sin bror, bevidst eller ubevidst da politiet ville anholde dem. Han var nu kommet på avisernes forside.

Nu til lillebroderen Dzhokhar Tsarnaev (Dz). Han er mere interessant og indviklet numerologisk set.

Da Dz. bliver amerikansk statsborger falder hans tal sammen med dagens tal og USAs tal ført frem fra dets fødselsdag i 1776. At de falder overens betyder at de ført tilbage til deres respektive fødselsdage vil havne på tallet for deres fortid. Det er altid problematisk. Det har et karmisk aspekt.

At han bliver amerikansk statsborger bevirker nok at han slipper for dødstraf og i stedet får livsvarigt fængsel.

Lad os igen kaste et blik på dagen for bombesprængningerne den 15 – 4 – 2013 (se øverst.)

Her ser vi det samme mønster som ved statsborgerskabet (se ovenover). Dz.s og USAs tal falder sammen med dagens tal. Dette fører tilbage til deres respektive tal for fortiden. Igen en indikation på en karmisk sammenhæng. Desuden er det de samme tal: 7 – 11 – 8 på Ta.s fødselsdag ved tilbageføring fra bombedagen (se denne).

Som man kan se er det hele vævet ind i hinanden på en forbløffende måde. Det er nogle dybe ubevidste fortids processer der kom til at koste tre uskyldige mennesker livet plus en masse sårede som må leve med traumet lang tid frem. USA som var det overordnede mål gjorde et hurtigt effektivt arbejde med stor hjælp af befolkningen og fik standset ugerningerne inden der blev sprængt de flere bomber som det var tiltænkt New York.

Der var 8 bomber i alt. 2 blev udløst, 6 nåede ikke at blive udløst. Her er tallene igen for DZ.s bevidste mål: 2  6  8. Storebroderen var 26 = 8 år gammel da han blev skudt.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1, 2, 3, 4 og 6.

Drabsforsøget på popkunstens mester inden for maleriet, Andy Warhol

En psykisk ustabil kvinde affyrede tre skud mod popkunstneren Andy Warhol for at dræbe ham på hans værksted i New York, kaldet “Factory”, som var et åbent kreativt værksted for Andy Warhol og hans venner. Han blev ramt af det ene skud og kørt på hospitalet, men overlevede. Kvinden der hed Valeri Solanas var psykisk uligevægtig og skød ham fordi hun følte han dominerede hendes personlighed. Derfor skulle han dø for at hun kunne finde sig selv igen.

Hun var en amerikansk feminist og forfatter der havde skrevet et teaterstykke som hun ville have Andy Warhol til at læse og eventuelt opføre det. Han lavede selv skuespil foruden sit maleri. Hun kontaktede ham med jævne mellemrum for at høre hans mening, men han måtte til sidst indrømme at han ikke kunne finde manuskriptet. Han havde forlagt det. Det blev hun bitter over. Hun var meget ambitiøs med sit skriveri og følte at han spærrede hende vejen for at udvikle sig. Derfor måtte han udslettes så hun kunne sætte sig selv fri.

Numerologisk ser det sådan ud:

Andys tal ud fra hans fødselsdag: 6 – 8 – 1928, ført frem til hendes fødselsdag falder overens med hendes skæbnetal: 5 – 9 – 9.

Dagen for drabsforsøget falder Valeri og Andys tal også overens ved at føre begge deres fødselsdage frem til skuddagen: 1 – 7 – 1.

Drabsdagens grundtal: 3 + 6 + 6, falder overens med den samme dags skæbnetal: 6 – 3 – 6 .
Det betyder at den udfordring der ligger i denne dags energi også er denne dags samme energi som derved giver de optimale betingelser for dagens udfordring. Igen sammenfald.

Ved at føre Valeris fødselsdag tilbage til Andys fødselsdag: 6 – 8 – 1928, havner den på tallet før hans skæbnetal. Tallet for hans fortid. Det er derfor et fortids karma mellem de to personer der her blev udløst så dramatisk. Fordi han havde negligeret hendes kunstnerisk udtryk på den uheldige måde ved ikke at kunne finde hendes manuskript igen, udløste han selv drabsforsøget.

Man behøver ikke at tolke tallene så meget. Talopstillingerne viser meget tydeligt at de to personer er meget tæt forbundne.

Andy var død, men blev genoplivet og fik foretaget en masse operationer. Han levede 18 år endnu, men blev aldrig den samme igen og døde af galdesten 58 år gammel.

Hun fik tre års fængsel og psykiatrisk behandling og døde 20 år efter, 52 år gammel året efter hans død i 1988.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 2, 3, og 4.

Andy var en af hovedkræfterne i pop-art bevægelsen og var derfor med til at ændre synet på forholdet mellem kunsten og samfundet med sin åbenlyse fascination af penge og stjernestatus. Derved mistede Paris sin status som kunstens by. New York overtog denne plads.

Planeten Jordens undergang

Proklameret den 21-12-2012 – Hvad siger numerologien til denne påstand.

21. december 2012

Jeg tror det er vigtigt at gøre sig klart at der er forskellige formål og retninger fra de forskellige kulturer af deres undersøgelser om vores eksistens. De brugte forskellige kalendere til forskellig formål. Meget kort.

Mayaindianerne havde et skriftsprog og stor forstand på matematik og astronomi til at måle tidens gang i en gentagende cirkel cyklus (forår, sommer, efterår, vinter). Den er ikke rettet mod det enkelte menneske. De brugte forskellige kalendere til forskellig formål.

De gamle ægyptere var fremragende astronomer og rettede deres opmærksomhed mod det kosmiske firmament og sjælens forløsning. Hertil brugte de geometri f.eks pyramidernes konstruktion og planetbevægelser for at aflure kosmiske hemmeligheder. Ægypternes viden var elitær og kom eliten til gode. Den var rettet mod forløsningen af det sjælelige aspekt. Livet efter døden.

Jeg benytter mig af grækeren Pythagoras indgangsvinkel. Grækerne havde også et skriftssprog og opfandt de bløde vokaler. Han var i lære hos de ægyptiske præster og da han kom hjem oprettede han en skole “Kend dig selv” hvor han lavede tal analyser af alle slags mennesker for at de kunne få kendskab til deres ubevidste så de kunne blive bevidste. De brugte tallene på en rationel måde i det demokratiske samfund de havde oprettet. Grækernes var mere “her ned på jorden” for samfundsborgernes skyld. Deres opmærksomhed var i deres tal analyser rettet mod den lavere bevidsthed og forløsning af det ubevidste. Her er det tidslængderne der får de enkeltes talmønster til at udfolde sig når tiden er til det.

Munken og astronomen Dionysius Exiguus fik til opgave af den kirkelige myndighed at lave en kalender, der på en mere præcis og lettere måde kunne udregne den største kristne højtid – påsken. Dertil skulle man bruge fuldmånen efter forårsjævndøgn, og problemet var, at man brugte ægypternes sol kalender der var meget præcis som månebevægelserne ikke fulgte. Den var 11 dage bagud for hvert år. Det var i år 532, Dionysius Exiguus fik opgaven. Han valgte et år omkring den tid, han vidste Jesus havde levet. Et årstal som 4 gik op i, fordi året skulle være skudår, og hvor 19 også gik op i fordi det var lettere at udregne fuldmånedagen. Så han regnede bagud. Nu havde han året ud fra hvilken, han kunne finde fuldmånebevægelserne.

Det er derfor lidt tilfældigt at kalenderen begyndte som den begyndte. Vi er nået til år 2012 i vores tidsregning. Hvis han havde valgt at begynde kalenderen 4 år før, så var vi nået til 2016. Den muslimske kalender er nået til 1434 og nordkoreas til år 101 efter deres diktator Kim Il-sungs fødsel.

Alle kalendere er skabt af mennesker ud fra et valg af en eller anden årsag. Også Mayakalenderne. Vores kristne kalender startede som en praktisk foranstaltning. Sammenligninger mellem kalendere er derfor også menneskeskabt ud fra valg af en eller anden årsag. Man kan ikke på en kalender aflæse om ragnarok er nær forestående, fordi den er menneskeskabt og vi er selv et delelement i Skabelsen. Det vil være lidt for overmodigt at tro dette.

Jordens undergang

Begge disse to dages udfordringer (lodret) er tal energierne: 11, 5 og 8. De står alle tre for afbalancering, men på forskellig plan. Kort fortalt:

11 er et personlighedstal som betyder at skabe balance mellem intuitionen og intellektet. At give intuitionen lige så meget plads som intellektet. Det er ikke let.

5 er et social tal som betyder at skabe balance overfor andre. Man står overfor valget enten at dyrke egoet (selvisk) eller medmenneskelig forståelse (uselvisk).

8 er et overordnet tal som betyder kort og godt at afbalancere sin magt og følelser. Hverken for lidt eller for meget, så omgivelserne ikke lide skade. Desuden at skabe økonomisk balance.

Det ligger der i de to datoers udfordringer. Alle datoer handler om personen og kun årets tal står for den kollektive energi som man har sammen med alle andre der er født samme år. En dato relaterer kun til en person. Hvis man har fødselsdag på en af de to datoer er det en skæbneudfordring. Man vil støde ind i datoen med den samme udfordring efter 9 år i 2021. For alle andre er det en almindelig dag. Hvis man er i en PÅ-11 (personlig årsvibration) denne dag, som derfor falder sammen med dagens udfordring 11, så vil denne dag ved tilbageføring havne på vedkommendes tal for fortiden og på den måde bliver man konfronteret med et fortidigt mønster som skal integreres for at man kan komme videre i sin udvikling.

Det der er lidt specielt er, at dag, måned og år kun består af to tal: 1 og 2. Et ulige og et lige tal der er modsætninger. Her er en konflikt. Denne konflikt er vi alle midt i uden at vi tænker nærmere over det. Det kræver en længere udredning. Udredningen kan læses på mine to tidligere indlæg: Tidens energi, historisk set I og II.

Her kan man også læse indlægget om: 11-11-11 – Bryllup i november, hvor problematikken er den samme.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt: 1, 3, 5, og 7.

Personlig årsvibration er tværsummen af ens sidste fødselsdag (sætter et plus mellem tallene og lægger sammen). Resultatet reducerer man til sidst til et tal mellem 1 og 9. Det er PÅ-tallet.

Anders Behring Breivik endnu en gang – Dommen

Norge oplevede det hidtil største angreb på sin styreform i landets 197 årige historie ved nordmanden Anders Behring Breiviks direkte angreb på landets regerings bygning der led stor materiel skade og hvor 8 mennesker mistede livet fordi de uheldigvis befandt sig i nærheden af bombesprængningen.

Norges fødselsdag som selvstændig nation var den 17. maj 1814, den dag blev “Eidsvollsforfatningen” underskrevet.

Læs resten

Gelwane-sagen – Hvad der videre skete

Den unge mand som led af Asberger syndromet fik en bevarings dom for sit hærværk på “Jellinge stenen” for bemalingen G E L W A N E.        Jellingestenen
Dommen blev afsagt den:
13 – 8 – 2012
 4 + 8 + 5

Grundenergierne denne dag er: 4   8   5.
Den dag hærværket foregik var den: 11 – 2 – 2011.
Fra denne hærværksdag til dommen, gik der: 5 4 8 dage. Grundenergien blev forløst da grundenergierne faldt overens med dagenes antal. Det sørgede tidslængden for.

Et navn har en positiv og en negativ energi som fører mod et positivt eller et negativt mål.

Skærmbillede 2014-07-08 kl. 15.57.59

Navnet GELWANE har et negativt mål som den dag hærværket sker er: 5  8  4 . Endnu en gang den samme energiform.

Konklusion:
Den negative energi ud fra navnet GELWANE blev på dagen hvor grundtallene faldt overens med dette navns negative energi, forløst, eller udvirket. Drengen der var bærer af denne negative energi, fik sin dom for sin hærværkshandling da der var gået 548  dage. Hvor tidslængden i dage falder sammen med den negative energi. Så enkelt kan det siges og så forbløffende udtrykker energien sig, fuldstændig skjult for det almindelige øje. Der er kontinuitet til stede. Hvem er det der styrer det hele?

Se Vidensbank punkt 5 og 6 og læs det tidligere indlæg “Gåden er løst” om Gelwane.

Michael Mørkøv og den prikkede bjergtrøje i Tour de France

Michael MørkøvMetafysisk analyse: Cykelrytteren Michael Mørkøv fra cykelholdet: Saxobank-Tinkoff Bank fik et imponerende gennembrud i Tour de France da han vandt den prikkede bjergtrøje. Det var kun tredie gang en dansker vandt trøjen. Han var gået i udbrud i tre dage i træk hvad der også er usædvanligt fordi det kræver stort held at etablere et udbrud på det rigtige tidspunkt med de rigtige makkere.

Energien var med ham. Andendagen han var i udbrud hvor han konsoliderede sin bjergtrøje så han ville have den på de næste 4 dage, havde han en “Lykkedag”. Det var selvfølgeligt lykke for ham, men “en metafysisk lykkedag” er noget helt andet. Her er hans bevidsthed i kontakt med den overordnede bevidsthed der bevirker at han har heldet med sig og der sker en bevidsthedsforandring der giver ham et nyt ståsted, i dette tilfælde som cykelrytter og med bl.a. berømmelse og en bedre kontrakt med sit cykelhold. Man kan sige at han stiger en klasse op. Det er fortjenesten.

Metafysiske lykkedage har vi alle 522 dage af i vores liv hvis vi bliver 80 år. Vi ved det bare ikke. De kan regnes ud og jeg vil her vise hvordan man finder Michael Mørkøvs “metafysiske lykkedag”. Det kræver at man ved to ting. Hans fødselsdag og dagen hvor begivenheden sker.

Michael Mørkøvs fødselsdagstal

Hans fødselsdags grundtal: 3 + 4 + 5 repræsenterer det han er, energimæssigt set. Hans udfordring ud fra hans fødselsdag er (lodret): 3 7 1, som er det han skal, energimæssigt set.

Dagen den 2 – 7 – 2012, hvor han udbygger sin position er udfordringen: 5 3 5 / 4, som er det han er. Det er optimalt for ham at klare udfordringen, fordi det han skal er også det han har.

Hans egne tal denne dag er: 3 1 3 / 7, er lig med hans udfordring på hans fødselsdag. De er derfor positive og ophæver hans udfordring så han kan klare dagens opgave Det hele er perfekt arrangeret, set fra et overordnet synspunkt.

Denne lykkedag ført tilbage til hans egen fødselsdag hvor den har sit udspring, havner på dagen efter hans tal for udfordringen som står i hans numeroskops fremtidsretning (se Mørkøv). Positionen kan ikke være bedre.

Han fornemmede selv dagen før at hans kunne skabe noget usædvanligt og fik lov til at køre sin chance af sin cykelchef.

Den 11. og 20. juli vil han igen have en lykkedag. Især den 20. ligger etapen godt til ham. Det bliver spændende at se hvad der sker.

Numerologi er et hjælperedskab som er vores almindelige dagsbevidsthed overlegen.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 3 og 4.

Min bog “Lykkedage” giver anvisninger på hvordan man finder frem til sine egne lykkedage. Se desuden indlæggene om Poul Potts og Susanne Bier som også havde “metafysiske lykkedage”.

EM i fodbold 1992 – Guld til Danmark

Fodbold EM 1992

Hyldest ved hjemkomsten på Rådhuspladsen i København.

Metafysisk analyse: Nu nærmer vi os tiden hvor EM i fodbold skal afholdes igen. Denne gang i Polen-Ukraine den 9. juni til 1. juli 2012. Endnu en gang er Danmark deltager. Vil det lykkes os at vinde guld endnu en gang? Det er der nok ikke mange der tror på. Det troede man heller ikke i 1992.

Hvad var det der skete i 1992 da Danmark vandt europamesterskabet? Hvordan kunne det lade sig gøre at vinde det? De var kommet med på et afbud da Serbien måtte trække deres kandidatur på grund af borgerkrigen i Jugoslavien. Mange af spillerne var allerede taget på ferie da de hurtigt blev samlet til forberedelserne. De oplevede derfor ikke det hysteri der altid udfoldede sig inden en sådan turnerings start. Der var ingen der regnede med dem så de kunne tage det helt afslappet.

Hvad var det så der gav Danmarks succes? Det der gjorde det var noget man ikke kunne se. Det var energien der gjorde det, set fra en metafysisk vinkel. Bruger man denne vinkel ser man på landets energier ud fra dets fødselsdag og sammenligner det med datoerne hvor kampene spilles.

Har landet en Fødselsdag? Ja, det har alle lande selv om det kan være svært at finde ud af hvordan et lands befolkning selv mener det har fødselsdag. Det er gerne landets uafhængighedsdag. For Danmark som demokrati er det den 5. juni 1849 da vi fik vores grundlov. Denne datos tal energier sammenligner man med tal energierne for datoen hvor kampene skal spilles. Det kan være meget oplysende og fortælle om der er medvind eller modvind sådan en dag.

Lad os starte med Danmarks fødselsdag:

Danmarks fødselsdag

Grundtallene i datoen er: 5 + 6 + 4. Det er det Danmarks positive energier der står for Det Danmark er.

Skæbnetallene: 6, 3, 8 er dagens udfordring. Det er i denne situation: Det Danmark skal.

Hvis vi bytter om på de to energier så Det Danmark skal er dagens tal, så oplever Danmark den optimale gevinst af sine evner fordi tal energien denne dag er med dem. Det var det der skete de sidste to fodboldkampe mod Frankrig og Tyskland. Dagens energier var med dem.

Kampen mod Frankrig blev spillet den: 17 – 6 – 1992
Grundtallene denne dag er: 8 + 6 + 3

Kampen mod Tyskland blev spillet den: 26 – 6 – 1992.
Grundtallene denne dag er: 8 + 6 + 3

Vi ser her at Danmarks udfordring på dets fødselsdag i 1849 falder overens med de to kampes positive energier: 8  6  3. Når sådan noget sker kalder jeg det at man har en “Lykkedag”. Danmark havde to “Lykkedage” lige efter hinanden og vandt derfor begge kampene netop på grund af den positive energi. Da denne sidste kamp var finalen så var det derfor Danmark vandt guld. Så enkelt er det, set ud fra en metafysisk analyse.

En ekspert giver en vurdering om kampene ud fra sine erfaringer og viden. Det er en fysisk personlig analyse. Den metafysiske analyse ser det fra et højere udgangspunkt end det personlige udgangspunkt, nemlig fra Skabelsens udgangspunkt hvor alt levende med deres iboende energier har sit udspring. Til det analyse formål bruger man tallene for energierne som fortæller om de mønstre vi alle er underlagt.

Danmark er heldig at få sit udfordringsmønster udlagt som en positiv energi hele to gange. De har ikke selv bestemt datoerne. Dem fik de ved lodtrækningen. Man kan sige at dagen for lodtræknin-gen da afgøres mønstrenes forløb. Det er selvfølgelig en helt anden måde at se fodbold på som de fleste nok vil stritte imod. Man kan se forudbestemmelsen. Det er et opgør mod vanetænkningen.

Danmark spillede den første kamp uafgjort mod England. Tabte til Sverige og vandt over Holland efter straffesparkskonkurrence. På grund af resultaterne af de andres indbyrdes kampe deltagerne imellem stod Danmark pludselig i en positiv situation. Mønsteret var ved at lægge sig på plads. Resultatet kender vi. Den danske landstræner: Richard Møller-Nielsen havde i denne turnering sin største triumf. Han var i sit skæbneår.

Når man skal regne udfaldet af en landskamp ud skal man finde begge landes fødselsdage for at finde ud af hvis energier der er de bedste. Eksempler på landes fødselsdage er:

  • Norge: 17-5-1814
  • Sverige: 6-6-1523
  • Finland: 6-12-1917
  • Belgien: 4-10-1830
  • Tyskland: 3-10-1990
  • USA: 4-7-1776
  • Nordkorea: 9-9-1948

Man kan let finde flere på Internettet.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank.

Metafysisk analyse afslører nogle andre mekanismer som kan regnes ud på forhånd når man kender personens fødselsdag (Danmark) og datoen for begivenheden. Jeg vidste på forhånd at de ville vinde, da jeg havde datoerne, men der var ingen der troede på mig.

Har Danmark nogle “Lykkedage” i den forestående turnering her i 2012? Min lille bog “Lykkedage” fortæller om hvordan man udregner det. Man kan også finde sine egne “Lykkedage” som man normalt har 522 af i sit liv hvis man bliver 81 år.

Se mine andre lykkedage-indlæg om bl.a. Paul Potts og Susanne Bier  som også fik et mønster der passede dem da deres tid kom.

Anders Behring Breivik – Metafysisk analyse

Adolf Hitler & Anders BreivikDer eksisterer to analysemetoder når man skal finde ud af årsagen til en begivenhed. Det være en personlig, social, politisk, kulturel el. lign. begivenhed. Den ene metode er en fysik personlig metode, hvor en ekspert ud fra sin viden og erfaring giver et bud på hvad årsagen er til begivenheden. Det er det vi oplever i retsagen om Anders Behring Breivik. Eksperter inden for relevante områder der har forbindelse til den anklagede, udtaler sig på denne måde ud fra den erfaring og viden de har. Disse udtalelser kan godt være modsatte bl. a. om Breivik er sindsyg eller egnet til almindelig straf. Det er personlige bedømmelser efter eksperternes viden og erfaring.

Den anden metode er den metafysiske metode. Den har et andet udgangspunkt end eksperterne personlige udgangspunkt. Den har en overordnet bevidstheds udgangspunkt eller skabelsens udgangspunkt hvorfra alt levende har sit udspring. Det skal ses i lyset af at vi ikke bare er fysiske mennesker men også kosmiske individer. Man ser begivenheden i en større helhed og bruger personens talenergier fra vedkommendes fødselsdag og fulde navn. Disse talenergier som fortæller om personens positive og negative potentiale, analyseres i forhold til datoen for begivenheden. I dette tilfælde den 22. juli 2011.

Hvis man arbejder med den metafysiske metode betyder det at der ligger et bestemt skæbnemønster allerede fra fødslen Det er ens “Blueprint”. Det kan man ikke løbe fra. Det er ens skæbne. Her hersker kun friheden til at gøre det rigtige og ikke det forkerte når tiden kommer. Breivik gjorde det forkerte og ikke det rigtige. Han har derfor noget at rette op på i sit næste liv. Han levede under et bedrag. Nu har hans handling været af en så ekstrem karakter at det næsten ikke er til at tale om uden at få sin fornuft sat ud af funktion. Men da han er et menneske fortæller det at han har ladet nogle meget destruktive kræfter slippe løs fra sit ubevidste dunkle mørke.

Når man vokser op og kommer i puberteten og bliver kønsmoden begynder ens virkelige liv. Man bliver sat på prøve. Ud fra inkarnationsprincippet starter man her i puberteten med sit forrige liv. Det man sidst har udvirket. Det er fortiden. Det kan man finde tal (energier) på ud fra ens navn. Det er så meningen at man skal tage sit nutidige liv i besiddelse med de talenergier man nu har i sig, igen ifølge sit navn. Navnet indeholder både de ubevidste kræfter (fortid) og de bevidste kræfter (nutid). Det er prøven at gøre det ubevidste bevidst. Hvis man ikke får gjort det, bliver man i sin fortid og vil langsomt men sikkert gå imod sin udviklingsretning. Det var det Breivik gjorde. Han dyrkede sine ubevidste fortids kræfter. Breivik havde en megen stærkt 11- energi (mestertal) domineret i sin fortid. Den fortæller om et stærk destruktiv kraft, med tendens til magtmisbrug og fanatisme. Det kræver stor skelneevne at forstå sin egne ubevidste kræfter og motiver. Den har han ikke haft. Her ligger megen negativ karma gemt i denne megen negativ selvødelæggende kraft.

Når et menneske har nogle meget negative kræfter i sin ubevidste fortid som personen selv har skabt gennem tidligere inkarnationer, så fungerer systemet på den måde at man så får nogle meget positive kræfter til at afbalancere denne udfordring. Individet ville ellers udvikle sin negativitet til næste inkarnation hvis der ikke var dette forsøg fra den overordnede bevidsthed på at rette op på en uheldig udvikling. Ellers ville udviklingen ende i den mest mest afgrundsdybe grusomhed, hvis det ikke var en mulighed for at sadle om og komme i den rigtige retning igen. Det får man de positive kræfter i nutiden til. Det er dog altid personen der bestemmer om han vil blive i fortiden eller ej. Det er individet afgørelse.

Ser man på hans positive talenergier får han de samme tal positiv netop som hjælp. Desuden har han i tallene fra sin fødselsdag, tal som refererer til en meget stærk plutoenergi, der står for dybgående omvæltninger ud fra et langsigtet tidsperspektiv. Det er det han mener når han siger: Måtte gøre det han gjorde og vi vil takke ham for det om 60 år. Han ville redde Europa. Han skulle have brugt denne formidable energi til noget positiv. Han vendte den på hovedet til noget negativt i stedet og skabte dyb sorg i stedet for glæde.

Hitler havde den samme plutoenergi i sin fødselsdag og hans udgangspunkt var også hans ubevidste fortid. Her foregår der noget parallelt til Breivik. For Hitler gik det ikke som han havde regnet med. Jøderne som han prøvede at udrydde, fik deres egen stat. Tyskland som derefter blev demokratisk igen, begyndte at arbejde sammen med dødsfjenden Frankrig som senere blev til EU. Og England mistede sammen med andre europæiske stater deres kolonier i den frihedsbølge der voksede frem efter krigen. Et helt andet resultat end Hitler ville have troet. Det samme vil ske med Breiviks håb. Resultatet af den vil blive helt anderledes end Breivik troede da han ud fra sit sammenskrap af velegnede ideologier kunne selvbesmykke sin dybt kriminelle handling. Han mente selv han var en sympatisk person som måtte tage sig vældigt sammen inden han skød de unge mennesker i hovedet. Da han havde skudt de første var det ikke så slemt. Det mente han. Dog kunne han ikke forstå hvorfor folk ikke løb væk.

Han lavede to overgreb denne dag. Først bombesprængningen af regeringsbygningen som var et direkte angreb på demokratiet i hans fædreland Norge. Derefter massakren på Utøya. Navne er kraftige energisymboler som derfor interesserer numerologer særligt meget i en metafysisk analyse. Begge navne:

Skærmbillede 2014-07-08 kl. 13.51.30

Da Breivik var 23 = 5 år sagde han bevidst farvel til demokratiet. Her begyndte hans proces. Da han var 32 = 5 år afsluttede hen den ved de to terrorhandlinger. Han startede i en PÅ-1 hvor tallet 1 virker som frøet med skabelseskraften. Han sluttede den 22. juli 2011 i den samme PÅ-1. Klar til en ny fremtid. I denne 9 års proces havde han opbygget og udlevet sin livsholdning uden at ryste på hånden. Som man kan se er hans alder da han begynder og da han slutter processen = tallene for navnet på det han ville bekæmpe. De forhadte marxister der gik ind for et multietnisk samfund. Der lå et skæbnemønster som ville udløses når tiden kom ud fra den filosofi han havde brygget sammen. Dette skæbnemønster kan man kun se hvis man bruger den metafysiske metode og ikke når man bruger den fysiske personlige metode.

Man tror at mennesket har sin frihed til at gøre hvad som helst. Men mennesket har ikke sin frihed. Skæbnemønsteret, som man derfor selv udvirker gennem sine handlinger, dukker pludselig op, skabt af den filosofi eller indstilling man har.

Breivik gik imod sin egen udvikling og blev i sin fortids skygge. Det valg traf han mere eller mindre ubevidst da han kom i puberteten. Hans far forlod familien og han begyndte at eksperimentere med stoffer. Noget af det værste man kan gøre i sådan en sart udviklingsfase man skal igennem for at blive et modent menneske. Han kørte sig selv af banen og hans trang til at blive anerkendt og få ros gjorde at han skabte sin uhyggelige teori af et sammenkog af forskellige filosofier der passede til det han ville opnå. Han levede et bedragerisk liv både mentalt og fysisk ved sine fordægtige kriminelle forretninger som han syntes var godt nok fordi det skulle give han retfærdighed på lang sigt. Hans destruktive natur tog mere og mere form hvor ønsket om at springe en mindre atombombe skabt af gødning den 17. maj hvor der var mange mennesker samlet på torvet i Oslo på Norges uafhængighedsdag. Det ville han gøre og det norske folk ville være ham taknemmelige fordi han helt afgørende forandrede samfundet i den retning som han mente det skulle udvikle sig i. Er han sindssyg eller hvad?

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 5 og 6.

Desværre undgår vi ikke i fremtiden mennesker som Anders Behring Breivik. Så længe mennesket har en fortid fra tidligere inkarnationer og lader fortiden besætte en, så vil de gode kræfter der er udlagt af den overordnede bevidsthed for at afbalancere kræfterne til noget positivt ikke være nok. Det kan vi ikke skærme os mod. Det er individet egen afgørelse. Sagt på en anden måde. Hvis vi ikke gør den ubevidste fortid bevidst, men lader os føre med af denne ubevidtshed, er der altid en risiko for en ny Anders Behring Breivik vil opstå.

Se mit mere uddybende indlæg om Utøya.

Lykkedag III – Susanne Biers “Oscar”

Den succesfulde filminstruktør, Susanne Bier.

Som numerolog kan man ikke følge med i alle slags begivenheder der sker rundt omkring, men man får udviklet en fornemmelse for når der sker noget interessant, numerologisk set. Sådan en begivenhed pirrede mine fornemmelser for tal, da vores internationale filminstruktør Susanne Bier vandt en Oscar for bedste udenlandske film Hævnen.

Det var tredie gang en dansk filminstruktør havde vundet en Oscar. Gabriel Aksel i 1987 med Babettes gæstebud efter en novelle af Karen Blixen. Året efter i 1988 af Billy August i Pelle Erobreren efter en roman af Martin Andersen Nexø.

Susanne Bier havde fået sin film Efter brylluppet nomineret i 2007 som den første danske filminstruktør der var nomineret to gange. I 2011 vandt hun først en Golden Globe med filmen Hævnen. Senere den næste måned vandt hun en Oscar for samme film.

2011 var et godt år for hende. Tværsummen af 2011 er 4. Hun var selv i en PÅ-4. Her er en kobling mellem det kollektive (året) og det personlige (PÅ-4). Hun var 50 år (=5) som står for kommunikation.

Skærmbillede 2014-07-07 kl. 13.10.57

Her ser vi i grundtallene i hendes fødselsdag: 6 4 7 som udtrykker det hun er. Dagen for Oscar-uddelingen er hendes tal: 4 6 7 som udtryk for det hun skal. De samme tal energier som er hendes udfordring denne dag, er de samme tal energier om hun begyndte sit liv med for 50 år siden

Hun har ikke selv valgt dagen hvor hun for over en milliard mennesker modtog “Oscar statuetten”. Men hun er så heldig at denne dag er en af hendes 522 lykkedage hun har i sit liv som alle andre også har 522 lykkedage. Der sker her en sammenkobling af den overordnede kollektive bevidsthed til hendes personlige bevidsthed som en påskønnelse af, at hun har gjort det som hendes opgave var, da hun blev født. Når sådan noget sker bliver der åbnet op for en bevidsthedsforandring. Overordnet set udfylder hun sit mønster der var der inden hun blev født. Det er virkeligt et gennembrud for hende. Hun får nu helt nye muligheder for at lave film. Hun kan nu vælge og vrage mellem tilbud fra alle mulige producenter. Hun er kommet op i superligaen inden for filmskabere. Her følger der selvfølgelig også superligaproblemer med. Men hun har haft guderne med sig. Det bliver spændende at følge resultaterne af hendes nye udvikling.

Golden Globe er en amerikansk prisuddeling for film og fjernsyn. Udvælgelsen er baseret på stemmer fra 86 journalister bosat i Hollywood og med tilknytning til medier udenfor USA. Tidlige danske vindere har været: I 1989, Pelle Erobreren af Billy August. I 1956: Ordet af Carl Th Dreyer. Susanne Bier er kommet i fornemt selskab i 2011.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 2, og 3.

Det ligger i vores gener at vi har en fornemmelse af frihed som vi selv kan styre. det er dog en begrænset frihed. Det er tal energierne der styrer os. Tal energierne er individuelle fra person til person. Vi kan ikke gøre noget hvis tal energierne ikke er til det. Dem er vi afhængige af. For Susanne Bier var tal energierne hvor de skulle være. De var med hende.

Vi er kun tandhjul i et mægtigt maskineri, men i vores sind foregår alting, som om vi er frie, idet netop denne følelse af frihed, er et af hjulene i maskineriet. – Voltaire, 1694-1778

Min bog Lykkedage  giver anvisninger til hvordan man finder frem til sine egne lykkedage.