EPISODE 6 om tal – Parlamentet angrebet

     82 sekunder.   ………   Bare 82 sekunder.

     Parlamentet angrebet.

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.14.25

Efter 82 sekunder eller 1 minut og 22 sekunder blev hverdagen I det centrale London forvandlet til kaos. På disse 82 sekunder nåede Khalid Massood at dræbe 5 tilfældige mennesker og såre omkring 50 inden han selv blev dræbt af en betjent. Han kørte I en lejet bil bevidst og i høj hastighed ind i en gruppe mennesker der gik på fortovet på broen over Themsen der førte over til Parlamentet I London. Tilfældige mennesker, englændere og turister fra forskellige nationaliteter. En nåede at springe I Themsen og blev senere reddet.

Hvem var Khalid Masood? Navnet henviser til at han var muslim. Det var han også. Han var konverteret til Islam omkring 2006, men han var ikke født muslim. Han var født 52 år tidligere I byen Dartfort I Kent I det sydøstlige England i året 1964. Hans mor hed Janet Elms var blot 17 år og alene da hun fødte ham. Faderen var en ukendt farvet mand. Hans dåbsnavn var Adrian Ellis. Moderen blev senere gift med Philip Russell Ajao og Adrian skiftede navn til Adrian Russell Ajao. Da var han to år. Han kaldte sig senere Adrian Ajao. Han fik en god opdragelse sammen med sine to brødre og kom i skole som den eneste farvede mellem hvide elever.images-1

 

 

 

 

Han klarede sig god og var meget vellidt. Bl.a. god til sport. Men han følte sig som en outsider og han drev væk fra sine skolekammarater da han kom i puperteten og begyndte at ryge cannabis. Vold og småkrimialitet gjorde at han blev arresteret i 1983, 18 år gammel. Han var da i sit skæbneår. Da han var 35 år blev han arresteret igen i en voldssag med “racemæssige overtoner” Han kom i fængsel og udstødt af lokalsamfundet. I fængslet mener man at han blev radikaliseret.

5 år senere blev han gift med en muslim kvinde og fik to børn. Han rejste til Saudi Arabien hvor han i flere år arbejdede som engelsklærer. Da han kom tilbage flyttede han først til Luton og senere til Birmingham med familien.

Navnene:   Han havde adskillige navne i sin levetid. Og brugte mange aliaser foruden det navn han var døbt. Da han konverterede til Islam var det almindeligt at man gav sig selv et navn man syntes passede. Navnet han valgte var Khalid Masood.

Der sker det når man skifter navn, så skifter man også positiv livsretning, men der følger også en negativ livsretning med og andre negative energier som man ikke umiddelbart tænker på. Det oprindelige navn man er givet af forældrene kan man ikke neglisere. Det er lejret i hjernen fra begyndelsen og kan ikke udviskes. Det virker hele livet og passer til den skæbne man oprindelig har fået stukket ud ved sin fødsel. Den skæbne har han stadig, selv om han får andre energier ind i sin bevidsthed ved navneforandring, og de virker og påvirker på godt og ondt. Det er altså ikke godt at få for mange navne. Det skaber indre forvirring om hvem man er. Det er det der sker for ham, at han mister sin identitet. Udadtil virker han stille og rolig, men han får også nogle pludselige raserianfald som gør at han kommer i myndighedernes søgelys på grund af vold og knivstikkeri. På et tidspunkt begynder han at dyrke bodybuilding og jeg tror det er for at have noget fysisk fast (kroppen) at holde sig til. Her er han i hele sin fysiske udstrækning. Han tager også stereorider og indimellem kokain som ikke gør noget som helst bedre.

For at lave en analyse af begivenheden skal man have tre ting. 

  1. 1.  Personens fødselsdag:  25 – 12 – 1964.

    2.  Dagen for begivenheden:  22 – 3 – 2017

    3.   Personens dåbsnavn. Adrian Elms. Her supleret med det navn   han fik da han blev 2 år: Adrian Russell Ajao.

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.31.24

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.33.22

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.37.38

Grundtallene 7  8  6 , er hans positive navnetal. 876 dage efter sin fødselsdag udfører han sin forbryderiske handling.

Terrordagens tal er 8  11(=2) 6, som er hans negative fortidstal.Han har 8 26 positiv som MA-tal for at få ham ud af hans negative fortidstal. Men han går tilbage til sin fortids inkarnation med det negative resultat. Han går mod sin egen udviklingsretning.

Hans negative livsretning: 8    3   1 1 = et af hans udfordringtals (skæbnetal): 11 38 . Han falder derfor tilbage til sin negative fortid som var det han ikke skulle gøre.

Det allervigtigste tal for ham er hans tværsum af året 1964 hvor han er født. Den er 20 og er fantasternes tal. Her er den positiv for at udligne hans negative FE-tal: 20 . Desværre falder han tilbage til sin fortids 20 negativitet og bliver:

En person der beherskes af sin fantasi og af sine virkeligsfjerne planer. Kaldes også HIMMELSTORMER eller DRØMMER.

Det er hans  eget ansvar og ikke omgivelsernes ansvar at han ikke lytter til sin intuition som må fortælle ham at han tager fejl. Nu kommer indvirkningen fra Adrian Russell Ajao. (kun angivet ved de tal som er vigtige).

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.43.00

Dette navn har en livsretning der er: 1     3     4 som er det samme tal som massakredagens grundtal: 4   3   1 ,forstærket af 4 som 22 mestertallet. 1  3  4 er den mest opbyggelige fysiske energi af alle tal, men derimod også det mest destruktive af alle tal. Han bruger den destruktive side, fordi han er en himmelstormer i sit forvrængede syn på tilværelsen. Ved at føre terrordagen tilbage til hans fødselsdag optræder 3  1  4 igen sammen med afslutningstallet 9. Forbrydelsen er afsluttet.

Desuden er Selvets tal i hans navn Adrian Elms 8 134, de samme tal hvor magttallet 8 er sammensat af 134. Det star for hans endelige kollektive mål ifølge hans navn og det må man sige ja til. Målet er nået.

Han blev 52 = 7 år. Dette tal ses som FY-tal negativt I hans andet navn. Når han blev 52 = 7 år stod han over for sin opgave med sin selvskabte forvrængede virkelighedsopfattelse.

Der er lidt endnu: Khalids tal da han udfører sit vilde bilræs er: 1  8  4. Dette tal finds også som MÅLTAL: 4  148  på hans fødselsdag ved tilbageføring fra terrordagen.

DESUDEN:  

Indenfor vise religiøse samfund får man et indvielsesnavn når det er skønnet man er udviklet nok til det. Dette navn består af talenergier som er positive for en. Det underbygger den skænbne man har ved at få et indvielsesnavn som har de samme energier som fødselsdagens tre tal. De repræsenterer det man er kommet til i sine tidligere inkarnationsforløb. Man får derfor forstærket sine positive energier ved en indvielse. Sådan er sammenhænget.

 Mennesker der konverterer til Islam giver sig selv det navn de synes de vil bære uden at vide noget om talenergier i det hele taget. Det skal gå galt og føre på afveje rent åndeligt. Det fører en bort fra sin skæbnebestemte opgave, selv om man synes at hvis man følger Koranen så er alt godt. Det er det altså ikke.

Hvis man skal skifte navn er det eneste der kan anbefales, at skifte så fødselsdagens energier kommer ind i det nye navn og derved opløfter personen I vedkommendes åndelige opgave. Når du bliver født følger der en åndelig opgave med. Det er skæbnetallene.

KONKLUSION: 

Hvad er det der får en intelligent mand til bevidst at udføre sådan en grusom handling, at smadre så mange mennesker med sin lejede bil som muligt inden han selv bliver dræbt. Han ved jo at han ikke overlever. Han var konverteret til Islam og fulgte bare koranens bud om slå de vantro ihjel. Nu var han så martyr og kom i paradis. Troede han selv på det? Eller var det bare et maskeret selvmord fordi han var forvirret over hvem han var og kunne ikke klare livets strabadser mere? Så kunne han ligesom tynde lidt ud I de vantros rækker. Men han vidste jo ikke om der var muslimer blandt de dræbte. Det var fuldstændig tilfældige mennesker. Hvis der var, ville han så alligevel ikke komme I paradis til alle jomfruerne?

Denne talanalyse beror på Pythagoras numerologiske univers. Den fortæller at han for længst har mistet sin inkarnation og han må på den en tur til indtil han lærer det. Han har overgivet sig til sin fortids ubevidste kræfter og det viser alle de terroreksempler på min blog at det er her ondskaben har sit udgangspunkt, fordi de har forvrænget virkeligheden og lever i deres fortid.

Pythagoras Numerologi opstod ca. 600 år før jesus fødsel og islams opståen. Både kirken og islam fornægtede og forbød numerologien fordi den var for afslørende. Det skete I 400-tallet for kirken og i 1000-tallet (400 år efter islam opståen I 622).  I DAG ER DEN KOMMET TILBAGE.

—————————————————————————————-

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK” 

—————————————————————————————-EKSTRA.

EPISODE 5 om tallet 22.

Tyrkiets præsiddent Erdogan har mestertallet 22 = 4 i FE-tallet, negativt der står for den indre ubevidste drivkraft. Han tænker kun på sit eget magtbehov og kan godt finde på at fremtvinge egne synpunkter og idealer med metoder der ikke altid er korrekte, ja ligefrem afvigende og kriminelle. Her ligger despoti, hensynsløshed og ligefrem ondskab og lurer.

EPISODE 4 der bl.a. omhandler tallet 59 = 5 eller 95 = 5 som står for gennemgribende forandring hvor alt er muligt positivt som negativt. Kemal Atatyrk, grundlæggeren af det modern Tyrkiet, omskabte landet til at være et sekulært samfund i året 1922.   95 (= 5) år efter vandt Tyrkiets præsident Erdogan I 2017 en valgsejr hvor forandringen af det sekulære styre bliver lavet om til et religiøst muslimsk styre med Erdogan som enevældig hersker.

For at blive I den samme talsammensætning, så udskrev Theresa May valg den 18 – 4 – 2017 = 5   9   9 / 5 , hvor dagens tal betyder kollektiv forandring. Det er det man går til valg på.

EPISODE 7 følger senere.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *