EPISODE 22 om PÅ-tallet.

Skærmbillede 2018-08-21 kl. 10.11.07

Du  tager din fødselsdag  og lægger dag,  måned og året sammen         f eks:  8 – 1 – 1983 = 8 + 1 + 1983 = 8+1+1+9+8+3 = 30 = 3.                       Denne person har 3 som skæbnetal som også er hans PÅ-tal.Det er personens udfordring energimæssigt,  for at fortsætte sin  personlige udvikling for sin højere bevidsthed. Det er hans udgangspunkt, hans arbejdsområde i dette liv.

Næste gang denne person (han) har fødselsdag, skifter PÅ-tallet til 4, fordi 8 + 1 + 1984  =  8+1+1+9+8+4 = 31 = 4. Sådan fortsætter det gennem talrækken fra 1 til 9. Så begynder det forfra  med 1. Alle lever under en 9 års cyklus, så hvis man bliver 81 år har man mødt alle   PÅ-tallene fra 1 til 9:  –  9 gange, og fået akkumuleret mere erfaring med  9 som PÅ-tal. –  Se figur E.Skærmbillede 2018-08-21 kl. 10.18.16Skærmbillede 2018-08-21 kl. 10.20.10

Vi har ikke alle de 9 tal indeholdt i vores navn og fødselsdag. Nogle er overrepræsenteret, andre mangler. Nogle er negative. Andre er positive. For hver PÅ-omgang (fra fødselsdag til fødselsdag), får vi derfor en mulighed for at rette op på manglerne eller få udbygget de energiområder vi har positive. PÅ-tallet er en hjælp til os og derfor er det godt at vide hvor vi befinder os i den forsatte 9 tals karrusel, så man kan tage sine forholdsregler, være mere bevidst om hvem man er og hvad man skal.

Hver 9-ende år er man tilbage i sit skæbneår. Det gælder for alle. For personen fra eksemplet, er han tilbage til PÅ-3. Det år  i vores skæbneår sker der altid noget godt udviklingsmæssigt set, selv om det kan være smertefuldt det der sker, så er der en mening med det, set fra et overordnet synspunkt.  Skæbnetallet er et VÆKST-område. Tallet før er det PÅ-2 som repræsenterer hans fortid (FRØ) som kan være hæmmende hvis man ikke får FRØ i VÆKST. Derfor kræver dette tal særlig opmærksomhed. Tallet efter Skæbnetallet er for ham 4 som er tallet for HØST som er en fremtidsenergi og derfor positiv medens tallet før skæbnetallet 2 er er negativ fortidsenergi.

Man skal også huske, at ens PÅ-tal strækker sig over to årstal hvis man ikke lige er født den 31. december eller den 1. januar. Dvs. at man normalt lever under to årstal hvis tværsum kan være enten en hjælp eller en yderligere udfordring for en.

Hvad betyder de 9  PÅ-tal så ? – Talrækken fra 1 til  9:

Skærmbillede 2018-08-21 kl. 10.28.14

består skiftevis af lige og ulige tal.  De lige tal: 2     4     6     8, kaldes magnetiske og vender sig ud mod omverdenen. De  ulige tal: 1    3     5    7    9, kaldes elektriske og vender sig ind mod personen.  Det er ligesom en elektrisk motor, hvor der  skal to elementer: elektrisitet og magnetisme  til,  for at få motoren til at køre. Det samme med talrækken. Der går en fremadrettet bevægelse fra tal til tal. I denne bevægelse skifter energien fra PÅ-tal til PÅ-tal,fra fødselsdag til fødselsdag, år ud og år ind. Ind mod en selv mod sine evner og talenter, og ud mod samvirke med andre i et socialt aspekt.  Det er ligesom et åndedrag. Ind – ud. Tallet 9 afslutter processen og kaldes derfor et afslutningstal.

I denne talrækkeproces er der tre områder hvor forandringen mellem  tallene er mere mærkbar end normalt.   Det er mellem PÅ-3 og PÅ-4. Mellem PÅ-7 og PÅ- 8, og til sidst PÅ-9 og PÅ-1 . 

Hvad betyder så de enkelte PÅ-tal ? Her kommer en enkel gennemgang af tallene.

PÅ-tallene.

PÅ-1 står for en ny målrettet kraft som er frøets kraft. En optimistisk energi og stærk tro på fremtiden. Muligheder der skal afprøves for at opleve nye sider af en selv. Uforfærdethed og uafhængighed.  Startes noget i PÅ-1 vil dette udvikle sig naturligt gennem alle PÅ-tallene.                                                                                                          Eks:  Tyrkiets præsident Erdogan, overvandt et kup mod ham da han var i PÅ-1.Han indførte undtagelsestilstand i landet og tusinder af mennesker blev fængslet. Hvad har vi i vente i hans proces gennem alle hans PÅ-tal.

PÅ-2 er mere en feminin og åndelig energi end PÅ-1. Vil have ro og harmoni omkring sig.Vil hellere samarbejde med andre end bestemme. Er diplomatisk  og yderst omgængelig. Kan se en ting fra to sider.

De første tre tal i talrækken omhandler  personlighedens udvikling.

PÅ-3  handler derfor om de fulde evner og talenter som man har udbygget siden PÅ-1Regnes for en lys positiv tid med at udfolde sine talenter og få dem ud i lyset. En aktiv social aktivitet med nye venskaber i sigte. Et heldets år.

De næste fire tal: 4,   5,   6  og   7 er sociale tal som handler om ”OS” hvor de første tre tal handlede om ”JEG”.

 PÅ-4 er vi inde i den fysiske virkelighed hvor 3-erens talenter skal udfolde sig konstruktivt med et realistisk sigte. Det er et arbejdsområde med pligt, disciplin og rutine og studier og er analysens tal. Her råder ikke impulsive beslutninger. Et godt år at komme af med sine dårlige vaner.

PÅ-5 er også et konstrutivt tal, men med lyst til at afprøve nye metoder for at få nye erfaringer. At gå på opdagelse i den fysiske sanselige verden for at få ny kraft og energi. En rastløs impulsiv energi der skaber forandringer. Et år med nye bekendtskaber og nye seksuelle erfaringer. Tallet er i midten af talrækken og har lige langt til 1-erens ego som til 9-erens medmenneskelighed. 5-eren vælger selv sin retning. At være noget for en selv, eller være noget for andre.

PÅ-6 har modsat 5-erens frihedstrang, lyst til at slå rod. Skabe en fast base som giver tryghed og harmoni. 6 er ægteskabets tal med børn og familie Det er et tal, hvor man bringer orden i sine holdninger og skærer det væk som ikke er relevant som man synes er vigtigt i livet, derfor også skilsmissen tal. Retfærdighedens tal. Desuden et skabende tal med talent for sang og musik. 6-eren elsker harmoniske omgivelser.

PÅ-7 er året for fordybelse og selviagtagelse i ensomhed, fjernt fra selskaber og støjende byliv. Et år for studier og forskning og specialisering. Særpræget tøj og musiksmag. 7 er et sabbatår hvor intet må forceres. Det kommer der ikke noget godt ud af.  Store beslutninger bør overvejes nøje da man ellers kan vågne op til en mindre rar virkelighed.

7 kaldes også ”sindets forædlingstal” og som sådan hører den med i den åndelige, kosmiske del af talrækken sammen med 8 og 9.

PÅ-8 er pengenes, magtens og realiteternes tal. Er i besiddelse af  en materialistisk fysisk energi med stærk trang til at opbygge og udbygge sine drømme som den udfører konstruktivt og flittigt. Et år til forretninger hus- og jordkøb og andet der har med investeringer at gøre. Et planlægningsår hvor fornuften råder over følelserne.

PÅ-9 er det sidste tal i PÅ-talrækken og kaldes derfor afslutnings- tallet. Det har noget afsluttende og oprydende i tanke og sind inden man starter på en frisk under PÅ-1. Det kan synes at man ingen fremtid har og ikke usædvanligt at man føler sig ensom og isoleret og kan udvikle en mindre depression. Energien som man har opbygget, føler man har forladt en.  Man føler sig svigtet. Stærkest i slutning af PÅ-året indtil PÅ-1 slår igennem med sin fremtidstro.  PÅ-9 har to frekvenser. En personlig frekvens behæftet med afsked eller afslutning af personlige, arbejdsmæssige eller økonomisk karakter. Tit en voldsom forelskelse som ikke er særlig langvarig, der renser ud og afslutter nogle uafklarede forhold fra tidligere. Det er derfor ikke tilrådeligt at gifte sig når man er i en PÅ-9.Det er godt at vide at der kan ligge nedtrykthed til stede,  som kun vil  være af kort varighed så man har bedre mulighed for at stå nedtrykheden igennem. Derved bliver året et forebyggende år og ikke et afsluttende år, men en forberedelse til PÅ-1,  til årets styrke og kraft.

TO andre PÅ-tal:

Det er ”mestertallene” eller dobbelttallene 11 og 22 som er en højere vibration end 2 og 4. De stiller særlige krav til en. Som På-tal 11 og 22 kan det være en hjælp til en. Som Skæbnetal er det en stor udfordring.

PÅ-tallet 11 er en højere energi end 2. Den har stærk kontakt med intuitionen for højere informationer. Dette år kræver særlig opmærksomhed, vedholdenhed og stærk tro på sine evner og motiver. Selvjustits er vigtig. Tallet regnes forud for sin tid.

PÅ-22 er en højere energi  vibration end 4. Den har ligesom dobbelt af alt. Den gør det muligt at realisere sine idealer og skabe bedre forhold for menneskene og ikke kun for sin egen person. Den giver et godt udsyn og skal tage sig af de store linjer og ikke fortabe sig i detailer.

    ______________________________________________________________________________

Det er de PÅ-tal som man støder ind i på sin vej gennem kalenderen fra år til år.

De samme 9 tal + 11 og 22, bliver man også konfronteret med gennem tværsummen af året som repræsenterer den kollektive bevidsthed. Det vil sige at man har sin eget PÅ-tal og bliver konfronteret med årets PÅ-tal der står for den kollektive bevidsthed og omhandler alle der bruger kalenderen. I år er PÅ-tallet 11fordi 2018 = 11. Det kan være en hjælp eller en udfordring for alle. Det kommer an på hvor og hvordan man har 11-tallet stående. Positivt eller negativt.

Skærmbillede 2018-08-21 kl. 11.03.26

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan har Kim Jung Un,  Nordkoreas præsident det.  Han er født: 8 – 1 – 1983 og det er hans tal jeg har benyttet i begyndelsen af EPISODEN. I året 2018 som er PÅ-11, har han  tallet 11 som FRØ-tal, tallet før hans skæbnetal som er 3. Det omhandler Nordkoreas fortid, som han er landets leder af. Det er vel også det det drejer sig om, – landets fortid. Han har derfor en stor hjælp gennem årets PÅ-11 til at tage hul på problemerne og lade sit land komme i VÆKST. Den dag mødet afholdes med Donald Trump,  er den:   12 – 6 – 2018.  Her  er skæbnetallet 11 som Kims tal for FRØ (fortid). Donald Trumps PÅ-tal denne dag er PÅ-3som befinder sig på tallet efter dagens skæbnetal ud fra hans fødselsdag, som omhandler HØST. Hvis Kim er klog nok til at holde sig i vækstposition og ikke lade sig hæmme af landets fortid, så vil der komme et godt resultat ud af fredsbestræbelserne.  Det er også en udfordring for Donald Trump som har 3-tallet negativt i sit navn, men også positivt som FY-tal. For ham er det også en udfordring at bekæmbe sin fortidsenergi og sætte den i vækst.

                       Vi krydser fingre og håber det går godt.

Skærmbillede 2018-08-21 kl. 11.10.28

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *