EPISODE 7 OM TAL – Spørgerunde!

Spørgsmål som jeg får tit:

Når jeg nu i dette liv har et skæbnetal på 8. Får jeg så i næste inkarnation et skæbnetal på 9 ?

Det kan umiddelbart synes at sådan må det være. Men det er ikke tilfældet.Det er dit fødselsår der skifter en plads frem. Hvis du f. eks. er født et år hvor tværsummen giver grundtallet 3 så får du i næste inkarnation et fødselsår 4, og derefter igen 5, så 6,7,8 osv. Dit skæbnetal i næste inkarnation kan så være 2 eller 5. Det kommer an på hvad måned og dagdu bliver født. Det er året der bestemmer. Det er kernen. Fødselsdagen og fødselsmåneden er delelementer af året. Kernen sender to elektroner ud i forskellig afstand fra sig med forskellig vibration. Fødselsdagen er længst væk og derfor mest fysisk. Det er den vi fejrer når vi har fødselsdag. Fødselsmåneden er vejen tilbage til kernen fra fødselsdagen og fortæller om drivkraften hos personen ud fra fødselsdagen. Man kan sige at dag og måned er statisk og måneden er i fremadrettet bevægelse.
Skærmbillede 2017-05-27 kl. 13.34.10

Dette er vores udviklingsrække der består af de 9 grundtal som symboliserer vores vækst. Bevægelsen går fra 1 til 2 til 3 til 4 osv. osv  Der er to cykler i denne talrække.

1: Vores fysiske cyklus går fra 1 til 7. Angivet ved de røde klammer. De første tre tal repræsenterer JEG-et: 1  2  3.

De næste fire tal: 4  5  6  7, repræsenterer det sociale. Hvor vi ud fra JEG-et gennemlever en social proces sammen med andre (Arbejdspladser, foreninger og lign.) 7-tallet er afslutningen på vores fysiske proces og har opsamlet alle de erfaringer vi har fået gennem de seks led. Det kaldes ”Sindets forædlingstal”.

 Dette sluttal i den fysiske proces går over til den anden cyklus, den kosmiske eller åndelige proces: 7  8  9 , Markeret med blå klammer. Dvs. Den fysiske proces er indeholdt i den åndelige proces hvor 7 er bindeleddet.

Det første tal af hver af de tre led er: 1 , 4 og 7. Det er FRØ-tal som er igangsættende, – kraften for processen i hvert led.

Det andet tal i de tre led, – VÆKST-tal: 2,  5 og 8 er afbalanceringstal hvor man skal bevare ligevægten, afbalancere sig selv så man styrer sin personlige kraft og ikke bliver for selvisk på bekostning af uselviskhed, eller medmennskelig forståelse. – Først mig så dem. Eller først dem og så mig. – Sådan er det for 2–eren i den personlige proces. – 5-eren i den sociale proces og 8 i den åndelige proces.

Det tredje tal, – HØST-tallet: 3 , 6 og 9, er afslutningstal for hver af de tre led. Det repræsenterer det man har fået ud af kraften fra 1, 4 og 7 og afbalanceringen fra 2, 5 og 8. Det sidste tal 9 er afslutningstallet, har alle de andre tals energier i sig. Kaldet også for ” indvielsens tal”. Når man har gennemlevet denne 9 års proces begynder man forfra med FRØ-tallet 1, medtagende de personlige erfaringer man nu har fået.

Nu tilbage til udsagnet. at man får det næste årstal i grundtals værdi når man inkarnerer. F.eks hvis man er født i 1942 = 7 , har man tidligere haft 6 og derefter får man 8 i næste inkarnation og således fremdeles. Et logisk maskineri.

Denne persons inkarnationsforløb er: 6  7  8, som repræsenterer FRØ (6) VÆKST (7) skæbnetallet, og HØST (8). Vedkommende er derfor i slutningen af udviklingsrækken (se nederunder) i afslutningen af den sociale proces til overgangen til den åndelige proces.                                                                        Næste gang begynde vedkommende med fødselsårstal: der er en mere i værdi = grundtal 8. (VÆKST) skæbnetallet. Derfor er 7 (FRØ) og skal ud fra den udfordring skæbnetallet lægger op til, grundtallet 9 (Høst). Næste inkarnation er:  7  8   9

Husk: – Det er ikke skæbnetallet der følger talrækken fra inkarnation til inkarnation, – det er Fødselsårene. Vedkommendes næste tre inkarnationer er alle i området: 7  8  9 i den åndelige proces hvor man kan gøre brug af alle de erfaringer på godt og ondt man har opnået. På den måde bliver man skubbet frem gennem udviklingsrækken fra inkarnation til inkarnation. Det hele foregår automatisk og der bliver ikke foretaget talspring på nogen måde

Fødselsåret er det vigtigste energiområde af alle de talenergier man har med sig når man begynder sin inkarnation. Det er selve navet hvor alt styres fra. Det er her forbindelsen er mellem den overordnede bevidsthed og den fysiske bevidsthed i planeten Jordens fysiske materie.Skærmbillede 2017-05-27 kl. 10.45.59

Husk!   Det er ikke skæbnetallet der følger talrækken fra inkarnation til inkarnation. Man kan få vidt forskellige skæbnetal som udfordring som afspejler ens svage side som man skal arbejde med.

Eksempler på kendte personer for at vise hvordan man kan bruge udviklingsrækken.

 Skærmbillede 2017-05-27 kl. 10.54.24

 

 Hans inkarnationsforløb er: 1 (FRØ) , 2 (VÆKST) og 3 (HØST) . Alle tre tal er indenfor JEG-ets område. Det personlige aspekt. Han er i denne meget personlige inkarnaion i 2 (VÆKST) hvor han vil møde udfordringen af sin mørke side for at afbalancere den for andres skyld og ikke for sin egen skyld. Retningen vil føre ham hen til 3 (HØST) Og dette høstresultat tager han så med til sin næste inkarnation som er: 2   3   4, hvor 2 nu er FRØ. Så bliver grundtallet 3 (fødselsåret). som er er VÆKST og 4 som er HØST. Hans to andre tal  i fødselsdagen: 14 = 5 og måneden 6, befinder sig indenfor det sociale område. De vil også forandre sig til andre talenergier.  Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.02.32Samme inkarnationsforløb:

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.07.29

 

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 7 (FRØ), 8 (VÆKST) og 9 (HØST). Alle tre taler indenfor ALLE´s område. Det kosmiske aspekt. Han er i en afslutningsfase inden han begynder på en ny udviklingsomgang, som så bliver: 8   9  1, Hvor 8 er FRØ,. – Grundtallet 9 som er VÆKST, (fødselsåret) og 1 er HØST som er begyndelsen på en ny rejse gennem talrækken. Han er i denne åndelige inkarnation hvor han vil møde udfordringen af sin mørke side gennem tallet 8, der står for magt og politik i det fysiske realistiske verden. De samlede tre tal: 2   4   8 i hans fødselsdag, er en Pluto-energi der står for dyb og langsom udrensning af omgivelserne. Det kan man også sige at han levede op til. Dog lod han sig føre med, nærmest ustoppelig af sine destruktive kræfter ved tallene 13 = 4 som han havde negativt repræsenteret i sin ubevidste fortid.   Samme inkarnationsforløb

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.13.09

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.17.53

 

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 4 (FRØ), 5 (VÆKST) og 6 (HØST). Alle tre tal er indenfor OS, det sociale område. Det er området hvor mennesker befinder sig socialt med hinanden han bruger sine geniale evner på. Hans fødselsår 5 er også et afbalancetal hvor han bliver konfronteret med sin mørke side. Da 5 også står for kommunikation, skriver han sig ud af det gennem sine fremragende skuespil. – Hans næste inkarnation bliver så: 5, som FRØ. – Grundtallet  6 bliver hans område for VÆKST og 7 bliver Høst. Han vil så bevæge sig ind i det åndelige rum for ALLE. Hvis du ser på alle led i hans fødselsdag, så befinder alle tal sig i området inden for de første 6 led i udviklingsrækken. Samme inkarnationsforløb:

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.22.35

 

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.24.07

 

 

 

 

 

 

Hendes   inkarnationsforløb er 1 (FRØ), 2 (VÆKST) og 3 (HØST). Alle tre tal er indenfor JEG-ets område. Det personlige aspekt. Lige som Donald Trump. Hun vil som ham møde udfordringen af sin mørke side for at afbalancere den for andres skyld og ikke for sin egen skyld. Retningen vil føre hende hen til 3 (HØST). Dette høstresultat tager hun så med til sin næste inkarnation som er: 2   3   4, hvor 2 nu er FRØ. – Fødselsåret bliver så grundtallet 3, som er VÆKST og 4 er HØST. Hun bevæger sig så ind i det sociale rum: OS.  Tallet 11 er et ”mestertal” og skal behandles med stor opmærksomhed da der kan ligge dårligt karma der venter på at forløse sig hvis muligheden kommer. De to grundtal 8 i hendes fødselstal er en stærk positiv kraft med det åndelige aspekt i sig der vil holde hende på rette spor og udvise den medmenneskelighed som hun varverdensberømt for.

Samme inkarnationsforløb:Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.42.27

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.44.57

 

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 9 (FRØ), 1 (VÆKST) og 2 (HØST). Han afslutter et udviklingsforløb på 9 for at starte på en ny vækstproces i det personlige aspekt: 1 og 2 i Jeg-ets område. Alt den erfaring han har opsamlet fra sidste udviklingsproces skal han nu bruge i sin personlige udvikling gennem tallene 1 og 2. Denne erfaring vil han tage med til næste inkarnation hvor 2 bliver (FRØ), 3 bliver (VÆKST) og 4 bliver (HØST). Så vil han bevæge sig ind mod det sosiale område: OS. Til hjælp i denne inkarnation havde han 18 = 9 og 7 fra fødseldagens andre to tal. De er alle fra ALLE-området. Det kosmiske aspekt. Samme inkarnationsforløb

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.51.13

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.56.51

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 5 (FRØ), 6 (VÆKST) og 7 (HØST). Han befinder sig i det sociale område 5 og 6 og er på vej, har retning, mod det kosmiske område 7, området for ALLE. Ikke det værste område at befinde sig i som nybagt præsident for en stor nation. I næste inkarnation vil 6 blive FRØ. 7 vil blive VÆKST (fødselsåret) og 8 vil blive HØST. – Alle hans fødselsdagstal er indenfor det personlige og sociale område. Læg især mærke til at 12 og 21 der begge bliver grundtallet 3 er indenfor JEG-ets område. Det gør ham til en stærk person.

Samme inkarnationsforløb:                                               Skærmbillede 2017-05-27 kl. 12.00.37

 

 

_______________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

    —————————————————————————————–

Prøv selv at placere familie og venner i deres   inkarnationsforløb. Hvor de befinder sig i udviklingsrækken fra 1 – 9. Prøv eventuelt også kendte personer som du har personlig interesse i.

EPISODE 8 følger senere.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *