Udviklingens 2 spor

Ifølge numerologien er der to udviklingsspor i konflikten mellen Islam og Vesten. Et spor for  islam og et spor for kristendommen. Det ene spor har ifølge numerologien, islams kalender som udgangspunkt. Det er  den 16 – 7 – 622.  Den er nu nået til 1432 (2011).

Det andet spor har den kristne kalender som udgangspunkt og er nu nået til 2011. Islams kalender er et sideskud af den kristne kalender som er dannet 622 år senere. Det er en månekalender og vil derfor først indhente den kristne kalender om ca. 8000 år (11 dage om året).

For muslimerne er udviklingstoget foreløbig kommet til  år 1432. Stationen hedder “Genfødsel”, og står for demokrati, ytringsfrihed og respekt for det enkelte menneske. Som muslim, at kunne sige det de synes er rigtigt, uden at miste deres rettigheder, få bank, blive puttet i fængslet eller blive slået ihjel. “Genfødslen” er ikke styret af ideologier som islamisme. Der lyder ikke slagord for sharia., men råb om et åbent samfund. Om respekt for den enkelte borger. Det er i høj grad styret af ungdommen af både mænd og kvinder. I den hårde og modige forløsningsproces er de midt i mod diktatorerne og de religiøse autoriteter. Militæret står og vipper for hvilken side de skal vælge. Folket eller diktaturet.

Det er en gentagelsesproces som de kristnes oplevede og skabte  i samme tidsrum fra 1350 til 1450 da de havde deres genfødsel eller renæssance (se Muammar Gaddafi pt. II). Her var opfindelsen af bogtrykkerkunsten der gav det mulighed for at kommunikere med hinanden. Hos Islam er det i dag den udbredte  elektroniske kommunikation der giver dem mulighed for at tale med hinanden og være stærke sammen i deres længsel efter frihed.

For de kristne er udviklingstoget kommet til 2011. Her har de  skiftet fra 1000-tallet til 2000-tallet. Det skaber grobund for indre konflikt i Vesten. For at forklare dette må jeg lige fortælle om tallet 1 og 2, hvilke energier de repræsenterer.

Alle der er født i 1900-tallet er i følge numerologien, “1-mennesker” da de er født under tallet 19 (=1). Det vil stort set sige alle mennsker over elleve år der har denne kollektive 1- energi i sig. Den er ens for alle.

Alle der er født efter år 2000 er “2-mennesker” da de er født under tallet 2. Alle der er op til elleve år gammel har 2 energien i sig som kollektiv 2-energi. Det er første gang i verdenshistorien at mennesker bliver født med denne kollektive 2-energi som er fremmed for “1-mennesker”. Men de kan godt have energien i sig på et individuelt personligt plan. Modsat “2-mennesker”. De kender ikke 1-energien på et kollektivt plan selv om de godt kan have energien i sig på et individuelt personligt plan.

Når vi ifølge kalenderen når år 2020 – 2030, så vil “2-menneskene” have nået en alder der gør dem politisk bevidste og deres 2-energi vil begynde at gøre sig kraftig gældende i samfundsstrukturen,   medens “1-menneskene” langsom vil miste indflydelse og efter 2050 være i stort mindretal og langsomt dø ud. “1-menneskenes” tid vil så være forbi. Den kollektive 1-energi vil derefter kun eksistere som individuel personlig energi.

Det er dette skisma der kan skabe konflikter mellem de to forskellige energier. “1-mennesker” mod “2-mennesker”.

  • Hvad er et “1-menneske” og hvad står 1-energien for?
  • Hvad er et “2-menneske” og hvad står 2-energien for?

Tallet 1 fortæller positivt om: At være målrettet, intellektuel, selvbestemmende, modig, dynamisk, hårdt arbejdende, viljestærk, nysgerrig, skabende original og videnskabelig. De er først og fremmest styret af deres intellekt og ikke af følelser, selv om de naturligvis også har følelser. Derfor vil de være kontrollerende. Man kalder tallet  for “Den første bevægelse” Er en “Frø-kraft” med potentiale til vækst.

Negativt: Meget egenrådig, egoistisk og hård og ikke mindst, destruktiv over for omgivelserne hvis de ikke får deres vilje. Så hellere bevidst ødelægge det for andre som de ikke selv kan få.

Tallet 2 fortæller positivt om: Først og fremmest samarbejde. Har ikke sans for at være den der leder. Vil arbejde sammen med andre. Det er det mest livgivende for en 2-er. Hader pludselige forandringer og overraskelser. Freden, familien, fællesskabet og harmonien bliver kvaliteter den går ind for. Forstår at se en sag fra to sider og er derfor meget udglattende, diplomatisk og omgængelig og forstående. Evner gennem tålmodighed at få form på tingene. Er meget klog og vis men også meget romantisk og fantasifuld. Er ikke så fysisk stærk som “1-mennesket”, men mere åndelig og følelsefuld. Står med sin formdannende evne for “Væksten”.

Negativt: Kan være for meget påvirkelig af ydre begivenheder.  Er derfor et let offer for manipulation og mister derved selvtilliden. Kan blive destruktiv, men ikke på samme måde som 1-eren hvor det først og fremmest går ud over omgivelserne. Her går destruktionen indad og man nedbryder sig selv i stedet.

Det er overgangen fra 1-tallets “Frøets egen kraft”, til 2-tallets igangsættende “Vækst under samarbejde” vi tidsmæssigt befinder os midt i. Det skaber problemer hvis dem der har haft magten, “1-mennsker”, ikke vil samarbejde fordi de mister indflydelse. Mister magten. De vil så hellere destruere det de ikke selv kan få. Derfor bliver perioden fra 2010 til 2019 en periode hvor disse modsætninger brydes meget stærkt. Når vi kommer ind i 2020 vil “2-mennesker” langsomt overtage styringen og bevare den resten af dette årtusind, som “1-mennesket” havde magten i det forrige årtusind. Hos dem startede det med kritik af kirkens dogmer i 1100-tallet ved dannelse af universiteter og trods stærk modstand fra kirken hvor mange filosoffer og videnskabsfolk måtte lade livet, udviklede det sig trods modstanden, til oplysningstiden i 1700-tallet. De kræfter der derved blev sat fri, udviklede sig  til industrialiseringen i 1800-tallet og fortsatte i 1900-tallet til meget bedre levevilkår  og forståelse af mennesket som et socialt væsen.

2 kaldes også “Partneren” og repræsenterer det kvindelige element, hvor 1 repræsenterede det mandlige element. Det betyder at de kvindelige værdier bryder mere og mere frem og vi ser allerede hvordan kvinderne er ved at indtage positioner i samfundet som for 100 år siden var fuldstændigt utænkeligt. De er blevet ligeværdige, medens mændene føler sig truet på deres maskuline værdier der altid havde været gældende og som nu bliver udsat for konkurrence.

Da  kristendommens kalender er totalt dominerende overalt i verden, da den bliver brugt som bindeled i det globale samkvem mellem landene, vil dens kollektive 2-energi smitte af på bl.a. den muslimske kalender om de bryder sig om det eller ej. Vi ser allerede så småt at de muslimske kvinder fylder meget i den genfødselsproces der er i gang i Mellemøsten. Osama bin Laden var i sin længsel efter at komme tilbage til det oprindelige rene islam, et typisk eksempel på denne konflikt mellem 1 og 2 i tiden, da han som en typisk 1-menneske, hellere vil destruere det for andre han ikke selv kan få opfyldt. Nemlig at vi alle skal være muslimer i hans håb for en verdensrevolution. Islamismen som politisk bevægelse, søger også tilbage til fortidens strenge religiøsitet gennem vold. Denne tendens er nu ved langsomt at forandre sig til et mere fremtidsorienteret fælleskab som gør islamisterne både bange og overflødige. De er kort sagt ved at tabe deres politiske kamp. Måske er der en mening med at Osama bin Laden skulle dø og med ham den destruktive ideologi. Hans død skabte heller ikke særlige mange moddemonstrationer.

Bevis for konflikten mellem 1 og 2-tallet viste sig ved  terrorangrebet på WTC den 11. september 2001. Den dag blev 1-tallets destruktive energi udløst første gang da den i den kollektive talenergi (årets tal) mødte 2-talsenergien i 2001. Velkommen til det nye årtusind.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank pkt: 2.

Når en kvinde dyrker videnskaben, er der som regel noget i vejen med hendes kønsorganer.        Nietzsche. Tysk filosof, 1888

Hjernearbejde vil medføre at den nye kvinde bliver skaldet, mens den øgede maskulinitet og foragt for skønhed vil medføre hårvæksti ansigtet. I fremtiden vil kvinder derfor være skaldede og gå med fuldskæg.                                                          Hans Friedenthal. Tysk professor, 1914

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *