Skoleskibet KØBENHAVN forlis.

Verdens største og hurtigste femmastede bark.

Jeg har en ven der giver mig en opgave en gang imellem om jeg kan løse den ud fra numerologien. Han havde set en udsendelse i Tv om den femmastede bark København der forsvandt sporløst i 1928 og som man siden forgæves har ledt efter for at finde ud af hvad der skete. Ikke et eneste lille vragdel er fundet. En meget mystisk sag. Jeg havde selv gennem hele min opvækst hørt om det tragiske forlis som alle talte om, ikke bare én gang men mange gange og jeg har som mange andre også spekuleret på hvad, hvor og hvorfor det skete. Jeg sagde ja til at jeg ville prøve at løse opgaven og det forbavsede mig meget hvor let det var. Her følger min udlægning.

Når man laver en begivenheds analyse er der tre ting man skal have for at løse opgaven. I dette tilfælde mysteriet  KØBENHAVN.

1. Navnet på Skibet. som er KØBENHAVN.
2. Datoen for skibets  sidste rejse fra Buenos Aires der var den 14 – 12 – 1928.
3.Datoen for forliset som er det jeg skal finde.

 

 
Skibet var på vej til Adelaide i Australien med en ladning byg da det i atlanterhavet pludselig forsvandt. En norsk damper havde været i telegrafisk forbindelse med KØBENHAVN den 22 – 12 – 1928. Her var alt vel om bord. Dagen efter prøvede det norske skib at få kontakt igen, men der var ingen der svarede. Da det var den 24. december dagen efter må man gå ud fra at KØBENHAVN ville prøve at komme i kontakt med omverdenen for at sende julehilsner og ønske glædelig jul. Men det skete ikke.

Datoen jeg skal finde, prøver jeg derfor med den den dag hvor den norske telegrafist  ikke kan få kontakt. Det var 9 dage efter afsejlingen fra Buenos Aires (B.A.) den:

 Dagens skæbnetal (udfordring) er  1   4   5 + afslutningstallet 9.  Dagen skæbnetal falder sammen med skibets skæbnetal:     1   4   5 + afslutningstallet 9, ved at føre afsejlingsdagen fra Buenos Aires frem til den 23 = 5. Dagens tre grundtal er også de samme tal: 5 + 3 + 2

Når talrækkerne falder overens, drejer det sig altid om fortiden. Hvis vi kaster et blik på tallene af skibet KØBENHAVN, så vil vi se at de samme tal: 1   4   5  er placeret på den negative retningsbestemte fortidsrække (fremhævet). Igen fortiden med de samme tal. Og fortiden betyder altid problemer.

Når man gives et navn, i dette tilfælde skoleskibet,  så bliver det  elektrificeret eller besjælet. Det er nu en fast bestanddel af vore bevidsthed. Vi har et fast udgangspunkt, nemlig navnet som da er en del af os alle. Skal derfor betragte det som et levende bestanddel. Som ved et menneske har skibet positive og negative energier med fortid og fremtidsretning. Skal betragtes ligesom et menneske som noget levende. Her på denne dag møder skibet sin fortid.

Hvad skete der med skibet. En kraftig storm eller var det stødt ind i et isbjerg? Eller havde lasten forskubbet sig? Der blev spekuleret meget da man efterhånden fandt ud af at det ikke var kommet til Australien til den fastsatte tid. Det var ikke så ualmindeligt at der kunne gå et par dage over da det var et sejlskib og telegrafen ikke rakte så langt i året 1928. Man blev naturligvis mere og mere nervøs og måtte så fastslå at det var forlist Det gjorde man officielt den:

 Uden at gøre sig det klart valgte man en dato der havde: 1   2   8  som udfordring.

Dette tal ses også på navnet KØBENHAVN`s negative talrække som handler om fortiden:  8    2    1.   Dvs. at hele fortidsrækken i navnet  har: 8    2    1   [ 4 ]   5 . Her står hvad der skete energimæssigt set som kostede 60 søfolk livet.
Ved at føre afrejsedagen fra Buenos Aires (BA) og dagen for forliset frem til denne officielle dag, falder alle de tre talrækker sammen.

Den egentlige fysiske modstand der fik skibet til at forlise, vil jeg her komme med et bud. En meget frygtet storm på disse kanter er en PAMPERO eller som vi kalder det, en Cyklon. En hurtig opstående kraftig ødelæggende storm som var meget frygtet på sejlskibenes tid.

Hvis vi tager navnet PAMPERO og lægger tallene for navnet, viser det sig at tallene:
1   4   5,  er placeret på samme sted i den negative fortidsretning som skibet navn. Falder overens.

Hvis vi bruger navnet CYKLON i stedet for, viser det sig at de sammen tal: 1  4  5 også er placeret i den negative fortidsretning. Min konklusion må derfor være at den mødte denne frygtede storm og gik ned med mand og mus. Andet kan jeg ikke få det til. Det er min bevisførelse.

Yderligere oplysninger:  Se “Om Bloggen” og “Vidensbank” punkt: 1, 3, 4  og 6.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *