Den skydende taxachauffør i Tvillingedrama

Derrick Bird

Den 52-årige fraskilte taxachauffør, Derrick Bird.

Generelt har man den opfattelse at tvillinger “kører på samme klinge”. At tvillinger bare er to af den samme. Numerologisk set, er det helt forkert. Tvillinger har den samme fødselsdagskode og derfor også det samme arbejdsområde eller skæbne, men da de har forskellig fornavn, har de også forskellige energier til at løse denne arbejdsopgave. Bare et bogstav er forskelligt på de to fornavne, gør, at deres bevidste målsætning, eller deres mission, får forskellig retning. De skal kort sagt noget forskelligt med deres liv. Desuden vil de også have en forskellig fortid som styrer dem ubevidst og som de skal rette op på. Det gør at der tit udvikles nogle meget voldsomme konflikter mellem tvillinger. De er i deres skæbnefællesskab bundet sammen for indbyrdes at løse aspekter i deres liv, som ikke blev løst i en tidligere inkarnation. For tvillinger gælder det virkeligt om at løse disse ubevidste koder, ellers kan det gå grueligt galt.

Et eksempel på dette oplevede jeg da jeg i juni måned 2010 var på ferie i England sidste år. En voldsom kriminalsag poppede op i TV og på alle forsider i dagbladene. En tvilling, der ernærede sig som taxachauffør havde i en depressiv periode bevidst opsøgt sin tvillingebror og skudt ham i hans hjem. Derefter var han kørt hen til deres fælles sagfører og skudt ham. Så kom turen til tre af hans kolleger som også koldblodigt blev slået ihjel.  Andre han kendte fik også en gang hagl. Det indebar at han skulle køre adskillige kilometer for at komme til de forskellige landsbyer for at løse denne personlige opgave han havde sat sig for. På vejen rundt skød han ud af taxaens vindue tilfældige mennesker som han  kørte forbi. Til sidst kørte han ud på en mark og skød sig selv. I løbet af tre timer havde han dræbt 12 mennesker og såret 25 andre, hvor et par stykker svævede mellem liv og død. Forståeligt nok udbrød der panik i befolkningen og politiet rettede indtrængende appel til folk at de skulle kontakte politiet hvis der dukkede flere lig op. De var fuldstændig i vildrede med hvad der var sket og rygterne spredte sig hurtigt.

David Bird

David Bird var sin brors første offer

Jeg fulgte med så godt mit engelske tillod det og langsomt dukkede realiteterne op om årsagen til den vanvittige og meningsløse massakre. Derrick Bird, som han hed, skød først sin tvillingebror David. Derefter deres fælles advokat. Årsagen skulle være en arvesag der havde sit udspring i faderens død 13 år tidligere hvor David fik et arveforskud på 25.000 pund. Derrick følte sig snydt og mindreværdigt behandlet da han intet fik. Han var desuden bange for at de ville snyde ham igen med arven efter deres moder som var syg og nærmest utilregnelig. Han var den indadvendte af tvillingerne og havde altid haft svært ved at klare sig i forhold til sin bror David som var mere udadvendt og populær og havde stor succes som entreprenør og boede i et dejligt dyrt hus ude på landet. Så motivet var mindreværd, jalousi og dette at han følte sig snydt i arvesagen.

Da han desuden tidligere havde været indblandet i en sag om tyveri  på hans arbejdsplads, blev han fyret og fik en betinget dom. Han havde også et indeværende med skattevæsnet som havde opdaget en konto på 60.000 pund, som han havde holdt hemmelig og som David havde gjort myndighederne opmærksom på. Det kunne bevirke at det endte med en fængselsstraf. Det frygtede han for alt i verden.

Numerologisk er der noget der straks falder i øjnene ved at aflæse deres tal. Det er tallet 4 som optræder uforholdmæssigt meget. Både som skæbnetal, og skjult i det ubevidste. Især 13 = 4 er markant til stede der er det mest destruktive tal når det står negativt. Det bliver forløst da han er 52 år (4 x 13). Han slår 13 ihjel. 12 plus sig selv. Arvesagen for 13 år siden hvor han blev forfordelt er et af hans motiver. Den gang var han 39 år (3 x 13) og 3. 39 er hans kode fra fortiden ifølge hans fødselsdag. Det var herfra  processen udviklede sig til blodig forløsning 13 år senere. Som endnu en påpegning af tallet 13 der dirigerede hans liv, boede han i et rækkehus af 13 sammenhængende huse hvoraf hans var det sidste og det 13-ende.

Dramaet skete 235 dage efter hans 52 års fødselsdag og 5, 23 var tallet for hans indre drivkraft, hans FE-tal, som skabte forløsningen. Her kommer der et tidselement ind. Han havde ugen før, i sin depression udtalt, at der kunne være noget forfærdeligt på vej.

Derrick Bird

Når tallene ud fra deres fødselsdag er placeret sådan for dem begge så de falder sammen med dagens tal, er det noget fortidigt som har udløst katastrofen. Noget som de indbyrdes havde svigtet og som var blevet forløst af Derrick ubevidste kode i hans navn: 1, 28 (de samme tal). Sådan gik det. Da de svigtede hinanden, brød de den overordnedes mening med deres liv og udvikling og det måtte slutte da energierne samledes sig til et bestemt punkt på kalenderens tidslinie. Sådan var det konstrueret, set udefra. Hvorfor så mange andre mennesker også måtte lade livet og efterlade ulykkelige familier, er noget jeg er svar skyldig. Det må stå hen i det uvisse.

Sandelig en mærkværdig og grusom sag.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og Vidensbank punkt 1, 5 og 6.

Tallet 13 = 4, er adepterne hellige tal. Jesus og de tolv disciple = 13. Det er det mest fysisk opbyggelige tal af de 9 talsymboler når det er positivt. Hvis det er placeret negativt er det derimod det mest fysisk destruktive tal. Derrick udløser denne negativitet gennem sin handling som han godt kunne mærke var på vej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *