Muammar Gaddafi -Libyens Præsident. Nr. I

Muammar GaddafiNår man skal lave en numerologisk analyse af et menneske, er der to ting man skal bruge. Personens fødselsdato og personens fulde navn. Ellers får man et ufuldstændigt billede af personen. Hos Muammar Gaddafi kender man ikke hans fødselsdato. Kun hans fødselsår som er 1942.

Hans fødselsdag kender man slet ikke og måneden mener man er juni måned, nogle mener september. Når man ikke kender fødselsdagen kender man heller ikke hans arbejdskode (skæbnetal) som fortæller om hans overordnede udviklingsmulighed der er ham pålagt fra det samme sted som vi alle er pålagt selv om man er muslim eller kristen. Desuden kan man ikke finde  hans PÅ-tal som fortæller om hvor i udviklingsbevægelsen  i tiden gennem kalenderens tal, han befinder sig og derfor ikke kan føre forskellige begivenheder tilbage til hans fødselsdag, hans arbejdskode. Det hele vil blive meget svævende. Man kan heller ikke se hans bevidste målsætning eller hans egentlige mission, eller hans fortids ubevidste målsætning for den sag skyld.

Men man har hans navn. Det fortæller om hvilken positive kræfter og negative kræfter han har i sig. Især de negative kræfter er interessante, da de fortæller noget om hvorfra i hans fortid de har deres udgangspunkt. Tallenes viser noget som jeg har set er meget almindeligt hos mennesker med magt og som ikke er bleg for at bruge sin magt for enhver pris.

Han negative tre tal er: 1 10,  3 12 der sammenlagt giver 4 22, som derfor er den stærkeste, hvoraf de to andre tal er delelementer.

1 negativ, med nuanceringen 10: Fortæller om en stærk selvstændigheds  trang som ikke kan tåle at andre bestemmer over en. Behersker og overdriver enhver situation og har ambitioner om at blive kendt for noget særligt. Opfatter sig selv som en magtfuld person med en særlig åndelig mission. Overdriver ønsker og holdninger på en dominerende måde. Fastlåser sine meninger i stædige tilkendegivelser. Har anlæg for mental forstyrrelse. Forfølgelsesvanvid.

3 negativ, med nuanceringen 12: Tallet 3 handler om forholdet til egne evner. Her negativt betyder det først og fremmest om to værdinormer.”En for de andre og en for en selv”. Er derfor selvoverbærende, ukritisk pralende og sludrevorn og overfladisk i venskaber. Kommer let til at lide af såret stolthed og reagerer voldsomt af følelsesmæssige årsager.

4 negativ, med nuanceringen 22: Det er det stærkeste af de tre tal. Det hedder et “mestertal” fordi det er et dobbelttal. Er i besiddelse af dobbelt af al ting, følelser, tanker osv. Det er derfor en meget stærk energiform som fordrer meget af en at kunne styre. Den kaldes også for “Global Arkitekt” fordi den er meget konstruktiv.  Har en meget stærk fysisk kraftfuld styrke og arbejdsevne og er vedholdenhed og i besiddelse af et visionært udsyn og overblik. Er en katalysator for åndelige kræfter for at forandre verden til et bedre sted at leve. Må gå sin egen vej og være den der tager de nødvendige beslutninger. Sådan er  den positive 4 22.

Har man denne vibration negativt som Muammar Gaddafi har det, fortæller det om en uvilje til at samarbejde og tænker kun på eget magtbehov. Prøver at fremtvinge egne synspunkter og idealer med metoder der ikke altid er korrekte, ja ligefrem kriminelle. Kan være fuldstændig skånselsløs og ond hvis man føler sig truet. Kaldes negativt fordi man tidligere har gået “venstrehåndsvejen”.

Her eksisterer meget dårligt karma. Får sine åndelige informationer fra et forkert område.

Adolf Hitler havde de samme tal negativt i sit navn. Her så vi hvad det kunne føre til. Der er nogle uhyggelige destruktive kræfter til stede i menneskets ubevidste hvis de får lov at dominere.

Muammar Gaddafi blev kaldt “Den gale hund fra Mellemøsten” af den amerikanske præsident Ronald Reagan.

“Der er ingen stat med et demokrati, undtagen Libyen”
– Citat af Muammar Gaddafi.

Yderligere oplysninger: Se Om bloggen og  Vidensbank. pkt: 6

Se også Muammar Gaddafi Nr. II

2 tanker om "Muammar Gaddafi -Libyens Præsident. Nr. I"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *