Resumé af de første 13 indlæg og hvad tallene fortæller

Det er menneskets vilkår at de skal stå til ansvar for deres handlinger ud fra det liv de har ført og af de opgaver der er pålagt dem. Deres positive og negative tal fra deres navn og fødselsdag kan energimæssigt forløses positiv eller negativt når tidslængden i deres livsforløb er til det.

Et eksempel på denne forløsning når tiden er til det, er tilfældet i indlægget Overfaldet, da franskmanden Strauss-Kahn er i et privat ærinde i New York. Her bliver hans negative kræfter forløst, da han lader sig føre med af sine ubevidste tilskyndelser (smukt formuleret). Han prøver at øve voldtægt på en stuepige på det hotel hvor han bor. Det der måske kunne lade sig gøre i Frankrig på hans hjemmebane, fordi de ser lidt anderledes på den slags sager i Frankrig når man er så politisk betydningsfuld som han var, kunne ikke lade sig gøre i USA. Han blev arresteret og fængslet.

Indlægget De to serbere der var eftersøgt af den internationale domstol i Haag for krigsforbrydelser, er et andet eksempel på forløsning når tidslængden er til det. Det sker da deres tal falder i hak med den overordnede bevidsthed som derved skaber retfærdighed over deres forbryderiske handlinger. Enhver handling har sin tid. Også for Ratko Mladic og Radovan Karadzic.

Indlægget om Derrick Bird, den engelske tvilling og massemorder, er det tredie eksempel på hvad der sker når det ubevidste og tidslængen i form af alder pludselig falder i hak og udtrykker sig så forfærdeligt voldeligt. Han anede i sin bevidsthed at det ville komme. Her sluttede hans karmiske forhold til sin tvillingebror på en så skrækkelig negativ måde som han så senere hen skal rette op på.

Udenrigsminister Lene Espersen lod sig også styre af negativitet. Hun lyttede ikke til sin intuition, men brød de overordnede regler og måtte igennem en hård modenhedsprocess hvor bl.a. stædighed gjorde hendes udvikling hæmmet og anstrengende, inden hun, ud fra de erfaringer hun nu havde fået, kunne fortsætte sin positive udvikling til bedste for sig selv og andre mennesker.

Geert Wilders er meget bevidst til stede i nuet som den person han er. Han har ikke overtrådt nogle kosmiske love og forbrudt sig over for den overordnede bevidsthed. Om han vil gøre det senere er op til ham selv og kan som sådan ikke foreløbig fordømmes fordi man ikke bryder sig om hans politik. Han har foreløbig overholdt de demokratiske spilleregler.

Indlæggene Muammar Gaddafi I og II, er et eksempel på hvordan en god intention da han var med til at lave revolution for 43 år siden i Libyen, for at forbedre tilværelsen for libyerne, kan udvikle sig til selve ondskab når man lader sig føre med at magtens muligheder kun med øje for sin egen selvtilfredsstillelse. Han faldt derfor ned i et dybt morads af modbydeligheder. Kender ikke til andet. Hans “karriere” kan ikke sammenlignes med nogen andens, men også han vil møde sin skæbne i det muslimske år 1 han netop er begyndt på.

Indlægget Karaktermord fortæller omHenrik Dahl,  sociologen. Han lod sig føre med i sine vurderinger af analyse af tidens tendenser og muligheder, for at lave et “karaktermord” mod en tidligere partikammerat og afslørede derved sin egen karakter.

Indlægget VM i fodbold i Sydafrika om finalen mellen Spanien og Holland, fortæller mest om arrangørerne – om deres uvidenhed af de kræfter der ligger i kalenderen af energier. Man afvikler ikke finalekampen  på en dag der så kraftigt signalerer uafgjort. Det er dræbende for spillet. Her er i det hele taget noget at lære for alle planlæggere. Det er i planlægningen at tingene afgøres på forhånd. Her arranger man sig efter energierne. Her i Sommer under EM for U-21 i fodbold, gjorde arrangørerne det igen. Planlægger to semifinalekampe på en dag der kraftigt signalerer at de vil ende uafgjort, hvad også skete. Det var igen uvidenhed om at det er energierne der bestemmer og ikke arrangørerne.

Ved indlægget Kongeligt bryllup i England viser tallene et positivt eksempel på de muligheder som ægtefolkene nu skal begynde på i deres partnerskab. Hvad det bringer af positive eller negative overraskelser må tiden vise. Det er op til dem. At det sidste kongelige bryllup mellem Prins Charles og Diana ikke endte så godt er desværre en kendsgerning. Det viste tallene.

Osama bin Ladens endeligt i det amerikanske kommandoraid er afslutningen på 10 års hektisk forfølgelse af lederen som man mener stod bag WTC 11. september 2001. Her havde offeret (USA) sat himmel og jord i bevægelse for at straffe den forbrydelse som skabte så dybt et sår i den amerikanske folkesjæl. Hævnmotivet var tydeligt.Tallene viser at heller ikke Osama bin Laden kan løbe fra sine gerninger selv om han mener at det er en religiøs dyd at slå amerikanere og andre der hjælper amerikanerne ihjel. Tallene viser tydeligt at denne begivenhed er et opgør mellem de to forskellige ideologier som dog ikke får ende ved dette drab.

Indlægget De to udviklingspor fortæller lidt om tidens indflydelse på de to modsatte ideologier Islam og den vestlige sekulære verden. Set ud fra deres respektive udgangspunkter, henholdsvis den kristne og den muslimske kalender. Hvilken retning og problem de hver for sig bevæger sig mod, drevet af den samme overordnede bevidsthed. Skabelsens bevidsthed. Grundkonflikten kan opfattes som en 14-årigs (1432) stritten imod en 20-årigs (2011) dominans. Et globalt “familieskænderi”.

I indlægget Gåden er løst omGELWANE er et særligt eksempel fordi der her ikke optræder nogen persons identitet i indlægget. Det viser at energien i sig selv er styrende for os alle sammen og i dette tilfælde er en psykisk ustabil dreng katalysatoren for energien uden at han udtrykte sin skabende handling gennem graffiti med et egetønske, men kun fordi han synes det så pænt ud. Så hvorfor ikke.

Der er tal bag enhver menneskelig  hændelse. Det har et udgangspunkt, en begyndelse fra fødselsdagen og menneskets fulde dåbsnavn. Her er det den ubevidste “bagside” i navnet der repræsenterer fortiden som volder så mange kvaler. Her ligger de ustyrlige kræfter som skal bevidstgøres og bringes frem i lyset. Det er også de mest gådefulde for os fordi vi har så svært ved at forstå disse kræfter og acceptere at vi også er sådan og gør sådan. Vi bliver meget let ført med af vores ubevidste tilskyndelser, bl. a. fordi vi ikke lytter til vores egen intuition som er det bedste vi har til at holde balancen og konflikterne på afstand.

Fødselsdagen, dåbsnavnet, tidslængden og datoen for hændelsen er det materiale der skal bruges og som åbner op for hvad for kræfter der styrer os og hvorfor vi gør som vi gør.

Vi er allesammen skyldige fordi vi er født.

Før fødslen er der tal… Efter døden er der tal… Tallene er altid til stede.
Frit efter Deepak Chopra.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *